AD | ‘Al langer twijfels over Insel Air’

KLM sloeg alarm, maar Curaçao focuste op economisch belang | Op de oto VVRP minister Suzy Camelia Romer en CBA interim directeur Caroline Gonzalez Manuel (l)

Den Haag – Het lijkt erop dat de Curaçaose overheid meer oog heeft voor het economische belang van het voortbestaan van Insel Air dan de vliegveiligheid.

Dat kan worden opgemaakt uit de antwoorden op schriftelijke vragen van D66 die staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) van Infrastructuur gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Onmiddellijk nadat de bewindsvrouw medio december concrete informatie bereikte dat er ernstige twijfels waren over de veiligheid van door Insel Air uitgevoerde vluchten, heeft zij haar Curaçaose ambtgenote Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijk Planning om uitleg gevraagd en nadere informatie.

Het antwoord kwam enkele weken later: ,,De zorgen werden hierdoor niet weggenomen”, aldus Dijksma. De brief van minister Eugene Rhuggenaath die zij begin januari kreeg, had uitsluitend betrekking op de economische zorgen.

Hoewel het toezicht op de vliegveiligheid van lokale maatschappijen de verantwoordelijkheid is van de autonome landen, heeft de staatssecretaris wel de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) opdracht gegeven toestellen van Insel Air die Bonaire aandeden in het kader van Safety Assessment of Foreign Aircraft (Safa) aan inspecties te onderwerpen. Evenals Safa-controles in eerdere jaren werden er ook medio januari ‘tekortkomingen’ geconstateerd, maar niet in die mate dat de vliegveiligheid in acuut gevaar zou zijn.

Dijksma voegt daar wel meteen aan toe dat de Safa-controles geen volledig beeld van de veiligheidssituatie geven. De alarmbellen begonnen pas echt te rinkelen toen de luchtvaartinspectie op Aruba de complete vloot van de Arubaanse tak van Insel Air een vliegverbod oplegde.

Een maand nadat Camelia- Römer deelgenoot was gemaakt van de twijfels van de KLM waren de zorgen in Den Haag over de veiligheid ‘geenszins weggenomen’ en werd naar voorbeeld van de Amerikaanse autoriteiten het Nederlandse rijksambtenaren verboden nog langer met Insel Air te vliegen. Op de vraag van D66-voorman Alexander Pechtold en zijn fractiegenote Salima Belhaj waarom de Nederlandse regering niet individuele reizigers actief heeft ontraden met Insel Air te vliegen, antwoordt Dijksma:

,,Wij hebben gekozen voor een voorzorgsmaatregel ten aanzien van het vliegen met Insel Air die passend is gezien onze bevoegdheden en de bij ons beperkt beschikbare informatie. Op die manier is een duidelijk signaal afgegeven aan de overige reizigers over de veiligheidssituatie van Insel Air.”

Voor het feit dat het verbod alleen geldt voor de Curaçaose tak heeft de bewindsvrouw een simpele verklaring: door het adequate optreden van de dienst op Aruba waren de daar geregistreerde toestellen reeds aan de ketting gelegd.

Continuïteit aan het herstellen

De staatssecretaris gaat uitvoerig in op de vraag naar de concrete consequenties van het wegvallen van de luchtverbindingen van Insel Air voor de burgers in de Caribische delen van het Koninkrijk: ,,De beperking die door de Nederlandse overheid is ingesteld heeft betrekking op ambtenaren voor wie het werkgeverschap bij het Rijk berust.

De verschillende overheden in de autonome landen en in Caribisch Nederland hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid bij het beoordelen van de veiligheidssituatie en het verbinden van eventuele consequenties daaraan. De overheid van Curaçao heeft actie ondernomen gericht op de levensvatbaarheid van Insel Air International bv.

Momenteel vinden er reguliere vluchten plaats, die ook door andere luchtvaartmaatschappijen worden uitgevoerd. Daarnaast is Insel Air drukdoende om de continuïteit van de verbindingen in de regio te herstellen. Ook is een expertgroep ingesteld om zich met de connectiviteit bezig te houden.” Over de expertgroep waaraan alle landen het Koninkrijk deelnemen is gesproken tijdens het overleg dat de ministers Rhuggenaath en Camelia-Römer op 9 februari in Den Haag met Dijksma en haar collega Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben gevoerd. Ook daarbij is kennelijk niet uitvoerig ingegaan op de veiligheidsproblemen bij Insel Air:

,,De belangrijkste inzet van het overleg was kennis te nemen van de acties van de regering van Curaçao om de levensvatbaarheid van Insel Air te vergroten. Verder is gesproken over het gezamenlijk belang van het waarborgen van de onderlinge verbindingen binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk en zijn afspraken gemaakt om de samenwerking op het gebied van luchtvaart tussen de vier landen binnen het Koninkrijk te intensiveren.”

De beantwoording van de Kamervragen grijpt Dijksma aan om de diverse verantwoordelijkheden te verhelderen:

,,Van belang is dat binnen het Koninkrijk de luchtvaartautoriteit van elk land verantwoordelijk is voor het toezicht op de veiligheid bij de aldaar geregistreerde luchtvaartmaatschappijen. In het geval van Insel Air International bv is dit de Curaçao Civil Aviation Authority (CCAA) en voor Insel Air Aruba nv is dit de Arubaanse toezichthouder Department of Civil Aviation (DCA). De Nederlandse overheid heeft op grond van luchtvaartverdragen en nationale regelgeving, een verantwoordelijkheid voor de luchtvaartveiligheid op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De regering van Curaçao heeft, als primair verantwoordelijke voor Insel Air, actie ondernomen om de levensvatbaarheid te vergroten.”

Of de vragenstellers genoegen nemen met de antwoorden zal morgen blijken wanneer de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur de situatie bij Insel Air met Dijksma bespreekt.

Ook samenwerking Aruba

Ook heeft de bewindsvrouw gesproken met de Arubaanse minister van Toerisme, Transport, Energie en Milieu, Mike de Meza en is afgesproken dat ten aanzien van Insel Air Aruba de ILT formeel wordt betrokken bij de hercertificering en daarmee een toekomstig besluit of de toestellen die aan de grond staan toestemming krijgen om weer te gaan vliegen.

,,Daarnaast zullen de autoriteiten van Aruba en Nederland meer samenwerken om de kwaliteit van de toezichtautoriteit van Aruba te versterken. Hiertoe worden aan de ILT formele bevoegdheden toegekend.”

Reisverbod blijft

Totdat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu het signaal geeft dat de veiligheid van de Insel Air-toestellen goed is gewaarborgd, handhaven de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Dijksma het eerder ingestelde reisverbod voor Nederlandse ambtenaren.

Dat laat Dijksma in haar brief aan de Tweede Kamer weten. Wel laat de bewindsvrouw weten dat de uitkomsten van de gezamenlijke inspecties en de afspraken met de ministers op Curaçao en Aruba haar positief stemmen om ‘in gezamenlijkheid de veiligheid van Insel Air te borgen’.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

2017 02 21 Situatie Luchtvaartmaatschappij Insel Air by Black Lion on Scribd

2017 02 21 Situatie Luchtvaartmaatschappij Insel Air Bijlage 1 Ilt Rapportage by Black Lion on Scribd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *