Accountantweek | Accountantsorganisaties ontglippen wettelijke controles

Boetes voor EY en PwC vervallen, uitspraak heeft impact op effectiviteit toezicht

De huidige wetgeving geeft geen ruimte om accountantsorganisaties juridisch aan te spreken bij ernstige fouten in de controle van een jaarrekening.

De huidige wetgeving geeft geen ruimte om accountantsorganisaties juridisch aan te spreken bij ernstige fouten in de controle van een jaarrekening. Dat volgt uit de uitspraak van de hoogste bestuursrechter in een hoger beroep dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) had ingesteld om meer duidelijkheid te krijgen over de interpretatie van de zorgplicht van accountantsorganisaties. De AFM dringt bij het ministerie van Financiën aan om de wetgeving aan te passen.

Hoger beroep AFM over interpretatie zorgplicht ongegrond
Kern van de zaak is de interpretatie van de zorgplicht. Dit is een principiële kwestie. De AFM mag een overtreding van de zorgplicht van een accountantsorganisatie niet alleen vaststellen op basis van ernstige tekortkomingen in de wettelijke controle. De AFM moet concreet aantonen waar het kwaliteitsbeleid van de accountantsorganisaties faalt. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) volgt hiermee de lijn van de rechtbank Rotterdam. Hiermee is het hoger beroep van de AFM ongegrond. Dit betekent dat de boetes voor EY en PwC vervallen.

Uitspraak heeft impact op effectiviteit toezicht
De uitspraak heeft impact op de effectiviteit van het toezicht. Het betekent namelijk dat de AFM toezicht op de kwaliteit van de wettelijke controles zal blijven houden, maar geen adequate handhavingsmogelijkheden meer heeft om accountantsorganisaties specifiek juridisch aan te spreken op de kwaliteit van hun wettelijke controles. Juist deze kwaliteit raakt het maatschappelijk belang. De gebruiker van de jaarrekening, zoals investeerders, beleggers en crediteuren, is gebaat bij een goede kwaliteit van de controle.

Aanpassing wetgeving nodig
Het is goed dat er nu duidelijkheid is over de interpretatie van de wet. De AFM is met het ministerie van Financiën in gesprek over de consequenties van de uitspraak van het CBb en hoe deze rechtsopvatting zich verhoudt tot de doelstellingen die de wetgever in 2006 had met de invoering van de zorgplicht. De AFM kan de accountantsorganisaties blijven aanspreken op het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Dat accountantsorganisaties nu niet meer rechtstreeks juridisch kunnen worden aangesproken op specifiek de kwaliteit van hun wettelijke controles, is echter een probleem. In onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk kan dit wel. De inschatting op basis van deze uitspraak is dat het in de praktijk moeilijk zal zijn een direct en bewijsbaar verband te leggen tussen tekortkomingen in de controles en specifieke omissies in het kwaliteitsbeleid die dit hebben veroorzaakt. Om die reden dringt de AFM er bij het ministerie van Financiën op aan de wetgeving aan te passen.

Achtergrond bij de rechtszaak
De AFM heeft op 16 maart 2016 boetes opgelegd aan Deloitte, EY, KPMG en PwC. De AFM meende dat deze accountantsorganisaties op basis van ernstige tekortkomingen in meerdere wettelijke controles niet aan hun zorgplicht hadden voldaan. EY en PwC hebben hiertegen beroep aangetekend en zijn op 20 december 2017 door de bestuursrechter in het gelijk gesteld. Hiertegen is door de AFM op 31 januari 2018 hoger beroep ingesteld bij het CBb.

Maatschappelijk belang van wettelijke controles
Accountantsorganisaties hebben bij wet de bevoegdheid om de wettelijke controle uit te voeren. Een wettelijke controle is een verplichte controle van de financiële verantwoording van een onderneming of instelling door een accountantsorganisatie. Het doel van de wettelijke controle is dat de maatschappij er op kan vertrouwen dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van een onderneming of instelling.

Bron: Acountantweek

9 Reacties op “Accountantweek | Accountantsorganisaties ontglippen wettelijke controles

 1. Knoek-koe

  Die “Directrice” van BDO, die bij KPMG met haar senior accountant collega stoeide tussen de lakens , terwijl hij getrouwd was.

  Hoog “knoek” sloer gehalte als dat verhaal waar is.

  Feitelijke is deze “dame” géén haar beter dan de meisjes van lichte zeden van het befaamde blijde kamp.

  Alleen doen die het omdat ze uit een extreem miserabele situatie.

  Onze kuise en plichtsgetrouwe accountants.
  Het zijn gewoon witte boord tokkies.

 2. Gerd Glaudemans, directeur van BDO, bijnaam Geile Gerd, dook bij KPMG inderdaad het bed in met een assistente, terwijl hij getrouwd was.

  Die dame was daarin blijkbaar goed, want ze is nu ook directeur bij… BDO!

  Waarschijnlijk had ze de biografie van Anuschca Cova goed gelezen.

 3. Knoek-koe

  @Frank
  De accountantskantoren met hun “nette” accountants hebben al hun geloofwaardigheid verloren.

  De advertentie waarin EY vraagt naar integere en respectvolle kandidaten is hilarisch maar vooral ironisch

  Met een employee als Gianni Schob kun je het woord integriteit en getrouwheid niet meer in de mond nemen en kun je een accountantsbureau als EY absoluut niet meer serieus nemen.

  En de partners die daar de scepter zwaaien ook niet.

  Accountants die de basisprincipes van het accountantsvak schenden uit ordinair zelfzuchtig geldgewin zouden permanent geschrapt moeten worden uit het register.

  Ze zijn niet meer te vertrouwen, en hebben laten zien dat ze het dragen van de titel register accountant onwaardig zijn.

  “nette” accountants die geacht worden getrouwheid te beloven aan de waarheid en de wettelijke regels.

  Maar je hebt ook nette plichtsgetrouwe Register accountants die partner zijn bij “gerenommeerde” accountantsbureaus, maar het niet zo nauw nemen met de huwelijkse trouw.

  En zonder scrupules ordinaire kantoor-relaties aangaan met soms veel jongere collegas of stagiaires.

  Zo hebben we o.a. onze befaamde iet wat hooghartige Eric Vesseur, de metaforische aardappel in de keel accountant, die altijd het nodige ( niet geheel onterecht) aan te merken had over de werk en plannings ethos van de Curaçaosche accountants assistenten.

  Maar er zelf niet zulke kuise en zedelijke gedragingen op na hield.

  En Gert Glaudermans, die het ook niet zo nouw nam met de huwelijkse trouw, en zijn echtgenote compleet voor schut zette door dit gedrag.

  Deze integriteits- en getrouwheids ridders namen het zelf niet zo nauw met de huwelijkse getrouwheid.

  Hoe kun je een accountant vertrouwen op getrouwheid als hij niet eens getrouw is aan de huwelijkse belofte die hij aan zijn vrouw heeft gemaakt.

  En zo zijn er nog vele op te noemen.

  Dus volgende keer als er een advertentie verschijnt met ” wij zijn een gerenomeerd accountants en adviesbureau en zoeken kandidaten met integere en respectvolle kwaliteiten, kunnen ze beter de term integer en respectvol weglaten.

  Het begint al met de huwelijkse trouw.

 4. EY stond deze week in de krant met een vacature waarin gevraagd werd om ‘People who demonstrate integrity, respect and teaming’ .

  En dat terwijl ze zelf de witwaskoning Gianni Schob op de payroll hebben.

  EY is het nieuwe KPMG.

 5. Koen Citroen

  Koos Framboos, Koen Citroen, Soraya Papaya, Koot Kokosnoot, Ria Patia, Toos Abrikoos, Maria Patia, Aba Guyaba, Ana Manzana en Jas Ananas: s.v.p.één nickname gebruiken.

  Commentpolis

  Welke wordt het?

 6. Jas Ananas

  Koos Framboos, Koen Citroen, Soraya Papaya, Koot Kokosnoot, Ria Patia, Toos Abrikoos, Maria Patia, Aba Guyaba, Ana Manzana en Jas Ananas: s.v.p.één nickname gebruiken.

  Commentpolis

 7. Nu is de hek echt van de dam.Pure klasse justitie heet malverseren kan rustig doorgaan.Accounts er worden jullie geen strobreed in de weg gelegd.
  Maar er is een man die alles kijkt.Hoe staat het met jullie geweten?

 8. Curacao Revisited

  Vergeet Reinald Curiel van ENNIA niet!

 9. Er wordt opgelucht adem gehaald.

  Door Gianni Schob, Terry Hernandez, Victor Bergisch, Anthony Cijntje, Ralf BMWieriks en Henry Jourdain.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *