AccountancyVanmorgen | Invoering van UBO-register weer vertraagd

Invoering van UBO-register weer vertraagd

De Eerste Kamer heeft de behandeling van de wet die moet leiden tot invoering van het UBO-register opgeschort. Dat betekent opnieuw vertraging voor het register dat er al op 10 januari had moeten zijn.

Tegen witwassen

In het UBO-register worden gegevens van ‘ultimate beneficial owners’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’) opgenomen. Het register maakt daarmee duidelijk wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten zoals vennootschappen, stichtingen en verenigingen. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld.

Voorjaar

Eigenlijk had het UBO-register al op 10 januari in werking moeten treden. Dat werd niet gehaald, doordat de Tweede Kamer pas op in december instemde met de wetsvoorstellen waarmee het UBO-register verplicht wordt, en de voorstellen ook nog door de Eerste Kamer moesten. Het kabinet gaf aan dat het de bedoeling was om het register in het voorjaar te laten ingaan. Of dat nog zal worden gehaald is onzeker, nu de Eerste Kamer nader advies heeft gevraagd aan de Raad van State. De Eerste Kamer wil van de Raad van State weten of de registratie van de UBO’s van kerkgenootschappen strijdig is met onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Godsdienst en levensovertuiging worden in de AVG daarin als een bijzonder persoonsgegeven gezien, waarvan de registratie in beginsel is verboden.

Bron: Accountancy Vanmorgen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *