Aanwijzing verlamde ombudsman

160 views

ombudsmanWillemstad – De ombudsman heeft zich in 2013 verzet tegen de wijze waarop de regering van Curaçao invulling heeft gegeven aan het preventieve toezicht op de openbare financiën van Curaçao. De ‘aanwijzing’ werd het Land opgelegd bij Koninklijk Besluit van 13 juli 2012.

Advertentie

,,De door het ministerie van Financiën geïntroduceerde procedures om te voldoen aan het opgelegde preventieve toezicht waren onvoldoende doordacht. Tevens waren de richtlijnen nodeloos omslachtig, zodat het preventieve toezicht tot een verlamming van de bedrijfsvoering van de staatsorganen leidde”, zo stelt de ombudsman in het jaarverslag 2012.

,,In 2013 heeft de ombudsman de onrechtmatigheid van dit toezicht schriftelijk aan de orde gesteld. Het preventieve toezicht is in 2013 afgeschaft voor alle staatsorganen”, zo staat in het jaarverslag.

De ombudsman heeft ook geleden onder de rechtsstatelijke ontwikkelingen in 2012, waarbij de grondslagen van de Curaçaose democratie volgens de organisatie op de proef werden gesteld.

,,In het verslagjaar waren drie verschillende kabinetten aan de macht, terwijl ook het in 2010 gekozen parlement werd ontbonden”, aldus het verslag.

Verder wordt opgemerkt dat verschillende afspraken met de overheid of met de ambtelijke leiding van de ministeries in het verslagjaar niet hebben geleid tot de gewenste resultaten.

De ombudsman: ,,Zo zijn er diverse zaken die al lang lopen maar die nog niet zijn voltooid, zoals de aanwijzing van contactambtenaren voor de ombudsman binnen de ambtelijke organisatie, en de organisatorische loskoppeling van het Bureau Ombudsman van de overheid.”

En dit is belangrijk want, zo wordt benadrukt in het jaarverslag: ,,Als staatsorgaan dat belast is met de controle van en het toezicht op het overheidshandelen bewaakt en bevordert de ombudsman op onafhankelijke wijze de behoorlijkheid van bestuur. De continuïteit van het bestuur en de bereidheid om gemaakte afspraken na te komen zijn voor de ombudsman belangrijke toetsingsgronden.”

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in