aanbevelingen Ombudsman blijven liggen

198 views

Alba MartijnWILLEMSTAD — Ombudsman Alba Martijn stuurde onlangs een vijftal onderzoeksrapporten naar de Staten. Bij drie daarvan vermeldde zij dat de aanbevelingen van de Ombudsman tot op heden niet zijn opgevolgd.

Advertentie

Een van de klachten betreft een op 19 januari 2009 bij het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao ingediende brief met een schadeclaim door bewoners van de wijk Beurs.
Zij hadden schade geleden door wateroverlast door hevige regenval op 17 november 2005 en achtten het Bestuurscollege aansprakelijk, omdat door diverse omstandigheden het waterafvoersysteem niet afdoende bleek te zijn.
De Ombudsman concludeerde in het rapport, dat werd opgesteld in december vorig jaar, dat het Bestuurscollege met als rechtsopvolger de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP)in strijd heeft gehandeld met de beginselen van behoorlijk bestuur door niet te reageren op de brief van de bewoners en beveelt aan dat er alsnog een inhoudelijke beslissing komt.
Die is tot op heden uitgebleven.

Een andere klacht betreft het geval van een oudere man, wiens erf op 12 september 2007 werd ontruimd door de SKS (Servisio di Kontrol i Seguridad). Daarbij werd een aantal zaken van waarde meegenomen, zoals bouwmaterialen, gereedschappen en tweedehands auto’s.
Volgens hem had hij geen toestemming gegeven om zijn terrein te betreden en vond de ontruiming kort gezegd op onrechtmatige en onzorgvuldige wijze plaats, iets wat de Ombudsman in de rapportage ook concludeert.
De man was onder andere niet schriftelijk op de hoogte gesteld van de ontruiming, zodat hij ook geen voorbereidingen kon treffen.
De Ombudsman beveelt in haar rapport aan de minister van Justitie, in deze zaak de rechtsopvolger van het Bestuurscollege, aan om excuses te maken aan de man en te onderzoeken of het mogelijk is om hem een symbolische of financiële vergoeding te geven.
Ook beveelt de Ombudsman aan om procedures en instructies op te stellen ‘die van toepassing zijn op de ambtenaren die belast zijn met de uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden’ en om er zorg voor te dragen dat deze procedures en instructies daadwerkelijk worden nageleefd.
Het rapport dateert van 27 maart 2013 en volgens de Ombudsman zijn de aanbevelingen nog steeds niet opgevolgd.

Het laatste rapport waarvan de aanbevelingen volgens de Ombudsman nog niet zijn opgevolgd, dateert van februari 2011 en betreft volgens de Ombudsman het onterecht ontnemen van het huurrecht van een vrouw op een bepaald terrein.
Deze zaak stamt uit 2005.
De klacht gaat over Domeinbeheer en valt dus tevens onder het ministerie van VVRP. De twee overige onderzoeksrapporten zijn van recenter datum en pas onlangs verstuurd naar de betreffende ministers.

bron: Amigoe

Advertentie

back home

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in