Rijksministerraad kan gevolmachtigde ministers geen beperkingen opleggen

Rijksministerraad kan gevolmachtigde ministers zoals Marvelyne Wiels geen beperkingen opleggen

Rijksministerraad kan gevolmachtigde ministers zoals Marvelyne Wiels geen beperkingen opleggen

 

DEN HAAG/WILLEMSTAD — In antwoord op vragen van de voorzitter van de Tweede Kamer aan de Raad van State met betrekking tot de positie van de gevolmachtigde ministers in de Rijksministerraad, laat de RvS weten dat de RMR geen beperkingen op kan leggen aan de deelname van gevolmachtigde ministers aan de RMR.

Alleen de regering van het land namens wie de gevolmachtigde minister bijzit in de RMR kan dat. De vragen die werden gesteld door de Tweede Kamer betroffen drie juridische gebieden.

 

De Tweede Kamer wilde weten op welk basis gevolmachtigde ministers functioneren in de RMR en of het tot de bevoegdheid van de (voorzitter van de) Rijksministerraad behoort een gevolmachtigde minister al dan niet tot de Rijksministerraad toe te laten.

De Tweede Kamer wilde ook antwoord op de vraag waar en op welke wijze verantwoording plaatsvindt in het kader van het handelen of de persoon van de gevolmachtigde ministers.

De vragen werden op 18 februari naar de afdeling advisering van de Raad van State gestuurd met een verzoek tot voorlichting. Aanleiding hiervoor was een debat over de positie van de gevolmachtigde minister van Curaçao, Marvelyne Wiels (PS).

In antwoord op deze vragen laat de RvS middels een schrijven van de vicepresident van de Raad van State, Piet Hein Donner, weten dat voor wat betreft de basis van het functioneren van gevolmachtigde ministers in de RMR deze is opgetekend in de artikelen 7 tot en met 12 van het Statuut, artikel 45 van de Grondwet en het Reglement van Orde voor de Rijksministerraad.
Over het wel of niet kunnen weigeren van het aanzitten van een gevolmachtigde minister bij een vergadering van de RMR meldt het advies:

De toelating en het lidmaatschap van de Rijksministerraad vloeien voort uit de benoeming tot gevolmachtigde minister door de landsregering. Het behoort niet tot de bevoegdheid van de (voorzitter van de) Rijksministerraad een gevolmachtigde minister al dan niet tot de Rijksministerraad toe te laten.”

En voor wat betreft de verantwoording van het handelen en/of de persoon van de gevolmachtigde minister: die vindt uitsluitend plaats door de landsregering ten overstaande van de Staten van dat land.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *