32 C
Willemstad
• woensdag 7 juni 2023

Telegraaf | Uitlevering Joran van der Sloot in gevaar

Advocaat wil met kort geding uitlevering voorkomen | John van den Heuvel BUITENLAND LIMA - Het overleveren van Joran van der Sloot door Peru aan de Verenigde Staten...

Democracy now! | Monday, June 5, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 5 juni 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Extreme hitte Curaçao, scholen sluiten ’s middags

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Alle scholen in het funderend onderwijs en speciaal onderwijs mogen kinderen naar huis sturen om om 12 uur ‘s middags. Dat meldt het ministerie...

PBC | Man op Curaçao schiet eigen broer neer bij familieruzie

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Bij een ernstige familieruzie in Mina Scharbaai heeft een man zijn eigen broer neergeschoten. Het incident vond gisteravond plaats. Bij aankomst van de politie troffen...

PBC | Duizenden belastingaangiften binnen, maar vertraging dreigt door onvolledige verzamelloonstaten

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De belastingdienst is druk bezig met het voorbereiden van de verwerking van de aangiften inkomstenbelasting voor het jaar 2022. Er zijn al 10.000 aangiften...
- Advertisement -spot_img

AD | Schotte vs Tromp: hard tegen hard

HomeMediaAD | Schotte vs Tromp: hard tegen hard
tromp
Hard tegen hard tussen de Curaçaose regering van premier Gerrit Schotte en pres i d e n t – d i r e c t e u r Emsley Tromp van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS)

Willemstad – Het gaat nu hard tegen hard tussen de Curaçaose regering van premier Gerrit Schotte en pres i d e n t – d i r e c t e u r Emsley Tromp van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). De directeur heeft gisteren aangekondigd aangifte te gaan doen bij het Openbaar Ministerie (OM) van ‘kennelijk strafbare feiten’.

,,Als ik daar kennis van heb, moet ik er wel melding van maken, anders ben ik medeplichtig.” Het gaat over het handelen van de ministers George ‘Jorge’ Jamaloodin van Financiën, Abdul Nasser El Hakim van Economische Ontwikkeling en ook premier Gerrit Schotte (allen MFK): corruptie en omkoping.

Tromp noemde rond het middaguur bij Radio Direct en later Z-86 vier concrete gevallen. Op zijn beurt heeft de minister-president gisteravond tijdens een ingelaste persconferentie gezegd dat hij ‘gechanteerd’ wordt door zijn ‘ondergeschikte’ de topman van de Centrale Bank, omdat zijn vraag om opheldering over ‘een vreemde lening’ van circa 3 miljoen gulden bij een commerciële bank zonder dekking, waarbij Tromp als baas van het toezichthoudend orgaan is betrokken, ontweken en beantwoord werd met beschuldigingen aan het adres van de drie genoemde bewindslieden.

Schotte vertrekt vandaag voor een gepland bezoek naar Nederland, waar hij naar eigen zeggen de kwestie ook zal bespreken. Er is al contact geweest met gouverneur Frits Goedgedrag en met premier Sarah Wescot-Williams (DP) van Sint Maarten.

,,Ik kan niet iemand hebben bij de Centrale Bank die in opspraak is.”

Volgens hem staat daarmee Tromps integriteit en die van de CBCS ter discussie. De premier vindt dat hij als ‘hoogste orgaan’ alle recht en bevoegdheid heeft om de Centrale Bankpresident om verantwoording te vragen.

De regeringsleider ging niet direct in op de vragen of Tromp vandaag nog president is en aanblijft.

,,Het is een zeer ernstige situatie, die analyse vereist en we zullen advies inwinnen.”

Hij wekte overigens de indruk over allerlei privébankgegevens van derden te beschikken, zoals een bepaalde overmaking naar ET Pensioenfonds van Tromp, alsmede het gegeven dat de rekening van de lening bij de betreffende bank – Banco di Caribe – intussen is geblokkeerd. Schotte noemde het optreden van Tromp een ‘lelijke en beschamende actie’.

,,De directeur heeft meer ervaring dan ik en is ouder. Maar onderschat mij niet,” waarschuwde de premier. ,,Hij is benoemd. Ik ben gekozen.”

De premier ontkent te willen ‘jagen’ op bepaalde functionarissen – ,,Dat staat ook niet in ons regeerprogramma” – maar eenvoudigweg uitleg te willen. Behalve opheldering over de beruchte lening, zegt Schotte van Tromp ook meer details te willen krijgen over de obligatielening van Aqualectra eind 2009, waarbij het nutsbedrijf 300 miljoen moest betalen voor 240 miljoen die aan financiering benodigd was ‘terwijl het contract daarvoor nog altijd niet boven tafel is gekomen’.

De vraag is waarom de premier er gisteren pas mee is gekomen, terwijl ook de kwestie van de lening volgens zijn hem al enige tijd terug de publiciteit haalde.

,,Het is niet in gang gezet door deze regering; het stond in een ochtendkrant.”

Velen in de lokale en internationale financiële sector hebben met stijgende verbazing gekeken naar wat zich in regeringscentrum Fort Amsterdam heeft afgespeeld en hoe het een en ander daarna in de media is gebracht. Sommigen noemen het nu al een zwarte bladzijde in de nog jonge politieke geschiedenis van Curaçao.

Tromp noemt vier gevallen

Willemstad – Tromp onthulde gisteren vier gevallen, nadat hij die ochtend een bespreking had gehad met de premier.

– Tromp heeft van directeur Eric Garcia van Girobank vernomen dat Jamaloodin voor zijn privébedrijf Speedy Security een contract had gevraagd voor de beveiliging van Girobank als tegenprestatie voor het aanwijzen van deze bank als de nieuwe huisbankier van de Curaçaose overheid; zo niet, zou het tarief voor het geldtransport van Speedy worden opgeschroefd.

– Ten aanzien van El Hakim weet CBCS-president Tromp dat deze bewindspersoon een bepaalde commissie, namelijk 0,01 procent, zou willen van de bunkeringactiviteiten, een miljoenenbusiness.

– Dezelfde El Hakim heeft volgens Tromp van Blue Bay Resort als wederdienst voor het afgeven van een tax holiday (belastingvrijstelling) een stuk grond voor het bouwen van een aantal appartementen verlangd.

– Ook minister-president Schotte gaat niet vrijuit, stelt de Centrale Bank-president. Hij zou zich voor bepaalde (on)kosten (laten) betalen met cheques van benzinepomphouder Vanddis, terwijl Schotte als bewindsman zelf de energiekolom – de energiebedrijven – in zijn portefeuille heeft. Directeur van Vanddis is Cicely van der Dijs, waarmee Schotte een relatie heeft, dochter van Papito van der Dijs die op zijn beurt broer is van Oswald van der Dijs.

Laatstgenoemde is door Schotte benoemd tot president- commissaris van overheids- nv’s Aqualectra en Refineria di Kòrsou. Cicely van der Dijs is commissaris bij overheids-nv Curaçao Ports Authority (CPA).

Daarbij is er druk op Tromp uitgeoefend om als hoogste baas van de Centrale Bank zijn ontslag in te dienen. Tromp weigert dit. Hij was eerst gevraagd om ’s middags naar Fort Amsterdam te komen, maar dat werd later vervroegd naar elf uur ’s morgens. Schotte vroeg Tromp of hij iets te zeggen had, waarop de bankpresident zei dat hij op uitnodiging van Schotte was gekomen.

Tromp liet de premier voorts weten niet te zijn gekomen om te praten over zijn ontslag, iets waar Schotte duidelijk op aandrong, maar over het goed kunnen functioneren van de Centrale Bank.

,,Ik heb de minister-president aangegeven dat ik wil dat mijn naam wordt gezuiverd. Ik wil graag duidelijkheid. Daarom heb ik ook contact opgenomen met de regering van Sint Maarten.”

De spanning liep op toen Schotte minister Jamaloodin van Financiën erbij liet roepen en de premier verslag deed van wat tot dan toe over mogelijk strafbare feiten was besproken. Hiertegen protesteerde Tromp, omdat er volgens hem sprake was van ‘een valse weergave’ van zijn woorden.

,,Ik vroeg mijn versie te kunnen vertellen. Daartoe kreeg ik de gelegenheid niet. Ik kan zo’n vervalsing in mijn aanwezigheid niet accepteren, ik wil daar niet aan medeplichtig zijn, waarop ik de minister-president toestemming vroeg om te vertrekken.” Dat kon eerst niet en leidde tot stemverheffing van de zijde van Schotte. Volgens Tromp is door Schotte in aanwezigheid van Jamaloodin, ‘druk uitgeoefend’ om hem zijn ontslag te laten indienen.

,,Het voorstel was dat ik zou aftreden, maar dat is wat mij betreft geenszins aan de orde. Ik ga niet opzij voor intimidatie en bedreigingen. Ik heb altijd gezegd dat niet de persoon belangrijk is, maar het instituut. Maar ik wil eerst zo snel mogelijk een onpartijdig en kundig onderzoek.”

Dat onderzoek moet uitwijzen of Tromp ‘fout’ zat in verband met zijn betrokkenheid bij een commerciële lening van Banco di Caribe aan een kledingbedrijf in Renaissance Mall van zijn Amerikaanse levenspartner, die wel Curaçaose ‘roots’ heeft maar geen Nederlands paspoort heeft.

,,Ik heb mijn advocaat geïnstrueerd om de formele aanklacht te formuleren en deze in te dienen bij het OM”, zei Tromp woensdagmiddag voor de microfoon van Z-86 en ook bij Radio Direct.

De presidentdirecteur van de Centrale Bank beklaagde zich eerder deze week al over de zittende Curaçaose regering, die het functioneren van de Centrale Bank – die óók van Sint Maarten is – systematisch onmogelijk zou proberen te maken.

Een vreemde lening

De ‘vreemde lening’ werd al in 2009 door een audit-team van de Centrale Bank (van toen nog de Nederlandse Antillen, BNA) opgemerkt, maar van hogerhand – volgens Schotte van de ‘big boss’ zelf – werd aangegeven er verder niets mee te doen.

,,Het onderzoek werd door de top van de toenmalige BNA gedwarsboomd.” De premier legde gisteravond uit waarom naar zijn mening het ‘vreemd’ is als er geen dekking aan de lening ten grondslag ligt. ,,Elk ander, al is het maar voor 5.000 gulden, moet aantonen wat er tegenover de lening staat. In dit geval niet. Terwijl het juist de taak van de Centrale Bank is om toezicht te houden, onder meer op de vraag of er geen risicovolle kredieten zijn verstrekt, want dit kan uiteindelijk het land in gevaar brengen.”

De lening was verder opmerkelijk, omdat het aan een bedrijf betrof, waar een functionaris van de CBCS directeur en volgens Schotte mogelijk mede-aandeelhouder van was en is. ,,Een ondergeschikte van de directeur van de Centrale Bank.” Bij de kamer van Koophandel staat Renny Lourents ingeschreven als bestuurder.

Terwijl Schotte om uitleg vroeg tijdens het onderhoud, ‘switchte’ Tromp naar zijn zeggen plotseling van onderwerp en gaf hij aan dat minister Jamaloodin ‘zijn bancaire instituten’ corrumpeert.

,,Op dat moment ging ik natuurlijk rechtop zitten”, zei Schotte tijdens een gisteravond live door radio en televisie uitgezonden persconferentie.

Het ging om de kwestie van Girobank als huisbankier, waarvoor Jamaloodin volgens Tromp – die zich baseert op Girobankdirecteur Garcia – een tegenprestatie had willen zien in de vorm van een bewakingscontract voor Speedy Security; een bedrijf waar Jamaloodin volgens Schotte bij zijn aantreden als minister op 10 oktober afstand van heeft gedaan. Bij de Kamer van Koophandel staat echter wel een familielid, Gustaaf Jamaloodin, vermeld als directeur.

Schotte legde uitvoerig uit dat de aanwijzing van de huisbankier van de overheid volgens het systeem van openbare aanbesteding is verlopen, waarbij drie banken om de eerste plaats streden. Het is uiterst zorgvuldig en onpartijdig gebeurd, waarbij uiteindelijk begin maart de ministerraad heeft gekozen voor Girobank.

De premier wist er nog wel aan toe te voegen dat de top van de bank bij een kennismakingsbezoek in januari de vraag stelde waarom een aanbesteding eigenlijk nodig was. ,,In mijn kabinet tolereer ik dit (corruptie, red.) niet, waarop ik minister Jamaloodin liet oproepen. Tromp werd echter nerveus en zei dat dit niet hoefde. Maar ik wilde dat de minister van Financiën erbij was.”

Uiteindelijk leidde dit ertoe dat de Centrale Bank-president z’n, spullen pakte en wegliep. ,,Ik ben er nog achterna gegaan en heb hem nog viermaal bij naam genoemd om terug te keren. Tevergeefs.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties