27.1 C
Willemstad
• woensdag 28 juli 2021 15:28

Doorzoek Nieuwsarchief

Toont max. 200 resultaten

Filteren

Categorie
Dossier
Periode

Nieuws per periode

Populaire onderwerpen

Toont max. 200 resultaten

Zoekresultaten

AVC | De economie van Curaçao – deel V: Wat deed de overheid na 10-10-10?

[…] dienst. Nb. Op basis van de voorradige en aangeleverde data kon geen goede, eenduidige analyse maakt worden. Financiële management rapportage Ministerie van Financiën 2015. Bedragen exclusief duurtetoeslag. Sociaal Economisch Initiatief Curaçao (2008), p.32 Wel is de Minister van Economische Ontwikkeling eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de LTES. De minister EO zorgt voor de politieke […]

Volkskrant | De volledige Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders 2015

[…] minister Plasterk een brief schreef om de academische ziekenhuizen te ontzien bij het normeren van de topinkomens. Ook voorzitter Nationale Wetenschapsagenda. 16. (23) Kim Putters (42) Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau. Jonge (voor de bestuurlijke elite dan) voormalig PvdA-senator, sinds 2013 directeur van het invloedrijke SCP (als opvolger van Paul Schnabel), dat geregeld rapporteert […]

AD | SER baseerde advies Ctex op businessplan

[…] van Advies (RvA) zich in mei 2013 in het advies over de e-zonestatus voor Ctex baseerde op de zogeheten studie ‘Macro-economische impact Curaçao Technology Exchange’, gaf de Sociaal Economische Raad (SER) in april 2013 wél advies op grond van onder andere het door Ctex beschikbaar gestelde businessplan. Dit plan, waarvan de definitieve versie van […]

AD | SER baseerde advies Ctex op businessplan

[…] van Advies (RvA) zich in mei 2013 in het advies over de e-zonestatus voor Ctex baseerde op de zogeheten studie ‘Macro-economische impact Curaçao Technology Exchange’, gaf de Sociaal Economische Raad (SER) in april 2013 wél advies op grond van onder andere het door Ctex beschikbaar gestelde businessplan. Dit plan, waarvan de definitieve versie van […]

AVC | De economie van Curaçao – deel II: Wat ging er fout na 10-10-’10?

[…] bij de Stichting SONA, jaarlijks gemiddeld ca. NAf 70 miljoen. Dit ging naar de samenwerkingsprogramma’s Plan Veiligheid NA, Institutionele Versterking Bestuurkracht, Onderwijs en Jongeren en naar het Sociaal Economisch Initiatief. De Stichting AMFO ontving jaarlijks gemiddeld NAf 10 miljoen voor Curaçao van Nederland in het kader van het verstrekken van de non gouvernementele organisaties […]

Amigoe | Staatsraad Mito Croes neemt afscheid

[…] Nederlandse begroting. Of anders gezegd, dat het onverkort toepassen op de zeer kleinschalige eilanden van de CFT doctrine: dat is drastisch bezuinigen zonder flankerende maatregelen om de sociaal economische achteruitgang te mitigeren, en bijvoorbeeld justitie en onderwijs op peil te brengen en vooral ook de economie te stimuleren – louter om te kunnen voldoen […]

Ingezonden: RvA over wetgeving

[…] stelt de RvA dat de SER moet worden betrokken en dat deze regering dat ‘vergeet’. Fijntjes refereert de RvA aan ‘artikel 2, eerste lid van de Landsverordening Sociaal Economische Raad’. Regering wordt dus geadviseerd de eigen wetgeving te volgen.. oeps.. en de SER om advies te vragen, die is er voor dit soort zaken! […]

Amigoe | VVRP laat kritiek SER-advies links liggen

Inzake conceptwet Oostpunt WILLEMSTAD — Het door de overheid ingewonnen advies van de Sociaal Economische Raad (SER), dat tal van kritische kanttekeningen bevat inzake de concept-Landsverordening om de bestemmingen van de gronden van Oostpunt in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) te herzien, wordt vrijwel niet in de Memorie van Toelichting van deze conceptwet genoemd. Het […]

AD | SER: Zwak beheer van e-zones

Goudhandel in E-zones nauwelijks gecontroleerd en beheerd Willemstad – De regering voert een zwak beheer in de economische zones van Curaçao. Er is weinig controle op bedrijven. Ook wordt er niet nagegaan in hoeverre de bedrijven voldoen aan de vereisten in de Landsverordening economische zones (EZ 2000). Dat constateert de Sociaal-Economische Raad (SER) in een […]

Ingezonden | Carmabi brief aan Staten met betrekking tot CLV Oostpunt

[…] Oostpunt. Raad van Advies (2016) RVA NO. RA/08-16-LV 07/10/2016 Ontwerplandsverordening herziening Oostpunt tot wijzigen van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao (A.B. 1995, no. 36) (zaaknummers 2014/041034 en 2015/016822) Sociaal Economische Raad (2016) Advies inzake de ontwerp-landsverordening herziening Oostpunt tot wijziging van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curacao Zienswijzen Commissie (2014) Eindpresentatie beoordeling Zienswijzen De hoofdstrategie van het […]

Antilliaans Dagblad | Malaise in vrije zone

Curinde wil ‘niet-E-zone-gebied’ bij Koningsplein | Antilliaans Dagblad Willemstad – De regering wenst het zogeheten E-zone-gebied bij Koningsplein (Nieuwe Haven) om te zetten in een ‘niet-E-zone-gebied’. Dit blijkt uit het jongste advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). Reden is dat de exploitant van het vrijezonegebied, overheids-nv Curinde (Curaçao Industrial & International Trade Development Company), heeft aangegeven […]

Advisering Staten heeft gevolgen voor SER

Sociaal Economische Raad WILLEMSTAD — Als de Sociaal Economische Raad (SER) de Staten van het Land Curaçao gaat adviseren, dan zal dit financiële gevolgen met zich meebrengen. Dit stelt premier Ivar Asjes (PS) in antwoord op schriftelijke vragen van Pais-fractieleider Alex Rosaria. In de brief wordt overigens niet aangegeven waar deze extra fondsen vandaan moeten […]