Maandelijks archief: juni 2012

Cft gaat stukken zelf binnen 3 weken publiceren

Adviezen en rapportages te laat of niet openbaar

WILLEMSTAD — Het College financieel toezicht Curaçao en St. Maarten (Cft) gaat vanaf nu alle adviezen en rapportages die het uitbrengt na drie weken openbaar maken op zijn website.

Dit omdat het Cft constateert dat ‘het publieke debat met enige regelmaat geopend wordt nog voordat de bijbehorende stukken openbaar zijn en dat het soms ook voorkomt dat de stukken niet openbaar gemaakt worden’.

In de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en St. Maarten is vastgelegd dat openbaarmaking van adviezen plaatsvindt op het moment dat begrotingen of rapportages naar de Staten worden gestuurd en daarmee onderdeel uitmaken van het publieke debat in de volksvertegenwoordigingen van de landen en de openbare lichamen. “Openbaarheid en daardoor controleerbaarheid van bestuur is een essentieel aspect van deugdelijk bestuur”, stelt het Cft in een persbericht. “Het Cft heeft als één van zijn kernwaarden transparantie. Vanuit die kernwaarde en binnen de procedurele kaders van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en St. Maarten voert Cft zijn mediabeleid.”

Asjes en Jamaloodin vechten op radio ordinaire ruzie uit

WILLEMSTAD — Voor diverse radiostations hebben Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS) en Financiën-minister George ‘Jorge’ Jamaloodin (MFK) vandaag een flinke ruzie uitgevochten. Centraal in deze vete staat het verzoek van Asjes, namens de Staten, aan partijgenoot en Justitie-minister Wilsoe dat Statenleden, net zoals rechters en ministers, ook wapens mogen dragen.

Bij zowel station Radio Direct, als Radio MAS werd er forse kritiek geleverd door de ene gezagsdrager op de andere. Het verzoek van Asjes werd niet goed ontvangen door de verschillende coalitiefracties, waarbij vooral de MFK-fractie forse kritiek op Asjes had.

Twee wapens

De MFK wil met name weten op wiens verzoek Asjes het voorstel heeft gedaan. De Statenvoorzitter stelt echter dat hij het voorstel heeft gedaan omdat hij een gelijke behandeling voorstaat tussen de Statenleden en rechters en ministers. In zijn reacties haalde hij fel uit naar de Financiën-minister die volgens hem niet alleen over twee wapens zou beschikken, maar ook een verzoek zou hebben ingediend voor een derde wapen. Ook levert hij kritiek op het feit dat minister Jamaloodin en premier Gerrit Schotte (beiden MFK), met bodyguards rondrijden en 24-uursbewaking hebben. In zijn reactie op verschillende radiostations haalt Jamaloodin op zijn beurt fel uit naar de Statenvoorzitter. Zo beschuldigt hij hem van ‘ondemocratisch handelen’, omdat hij op eigen houtje zou hebben besloten om een brief naar Wilsoe te sturen.

Wenkbrauwen scheren

Jamaloodin ging nog verder door te stellen dat Asjes zich op een terrein begeeft waar hij niets van weet, namelijk wapens. Hij stelt dan ook dat hij wapens droeg, voordat Asjes ‘zijn wenkbrauwen voor het eerst geschoren zou hebben’. De Financiën-minister verwees ook veelvuldig naar verklaringen van zijn partijgenoot en MFK-fractievoorzitter Dean Rozier, die Asjes een ‘reuzenbaby’, ‘egotripper’ en ‘payaso’ (clown) heeft genoemd. Ook stelde hij nooit minister te zijn geworden om à la Asjes ‘ondergoed en scheermessen voor zijn wenkbrauwen met creditcards van het volk aan te schaffen’. Jamaloodin besloot vanmiddag door te stellen dat de regering in dit verband brandschoon is en dat Asjes dit ‘met zijn vuile lichaam niet vuil moet maken’.

Minister ‘Rambobolin’

Dat de discussie tussen de twee nog niet voorbij is, blijkt uit het feit dat Asjes op zijn Facebook-pagina laat weten vanavond in het programma ‘Konsenshi Sivil’ van partijleider Helmin Wiels te zullen verschijnen om verder te praten over minister ‘Rambobolin’.

Overzicht van enkele publicaties op het Internet inzake Francesco Corallo

22 juni 2012

Samenvattend overzicht van enkele publicaties op het Internet inzake de heer Francesco Corallo

Antiliaans Dagblad 4 juni 2012

Tegen casinobaas van Italiaanse komaf Francesco Corallo, die vermoedelijk op Sint Maartenwoont en daar diverse casino’s bezit maar ook zakelijkebanden en belangen heeft op Curaçao, is door justitie in Italië een arrestatiebevel uitgevaardigd. Dat bericht de Italiaanse krant Il Fatto Quotidiano. Een rechter-commissaris heeft verleden week de arrestatie bevolentegen Corallo wegens ‘associazone a delinquere’ (criminele vereniging). (…) Ook het Britse persbureau Reuters maakte er recentelijk melding van dat Corallo wordtgezocht, maar volgens dat bericht zou hij ‘fugitive’ (voortvluchtig) zijn. Zijn verzochte aanhouding houdt verband met een groot belasting(ontduiking)schandaal, waarbij ook de voormalige topman van BancaPopolare di Milano (BPM) is betrokken.

De fiscale justitie in Italië ziet Corallo als de ‘beneficial owner’(gerechtigde) van Atlantis-Bet-plus, die dubieuze leningen kreeg van de genoemde BPM inruil voor miljoenen steekpenningen.

Volgens Italiaanse media wordt Atlantis aangestuurddoor middel van diverse offshore-vennoot-schappen van Corallo, zoon van de in het verleden veroordeelde Italiaanse maffia-ondernemer Guiseppe Corallo.

NRC 18/19 oktober 2011

(http://www.nrc.nl/nieuws/2011/09/30/veel-twijfels-over-integriteit-ministers-curacao/)

BINNENLAND

Een delegatie van Nederlandse Kamerleden heeft Curaçao gevraagd onderzoek te doen naar corruptie binnen de regering van minister-president Gerrit Schotte. Maar de herhaalde oproep viel bij diens partij MFK niet bepaald goed.

Fractievoorzitter van Schotte’s partij, Dean Rozier, zei na de oproep van de Nederlandse delegatie dat Curaçao zich “niet welkom voelt in het Koninkrijk”. De twijfels van de fractieleiders van VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks en de SGP werden gisteren echter alleen maar gevoed toen het dagblad Amigoe een vertrouwelijk memo van 27 oktober 2010 van de veiligheidsdienst van Curaçao publiceerde.

Buitenechtelijke relaties en heimelijke afspraken

De notitie zou onder meer reppen over Schotte en vier van zijn ministers als “niet ministeriabel”:

Schotte zou volgens het memo “buitenechtelijke relaties” hebben en “heimelijke afspraken hebben met diverse geldschieters zowel lokaal als in het buitenland, die nauwe banden zouden onderhouden met figuren als [vermeend maffialid en casino-eigenaar] Francesco Corallo op Sint Maarten”. – NRC Handelsblad, 18 oktober 2011.

Een commissie onder leiding van voormalig GroenLinks-leider Paul Rosenmöller publiceerde vorige maand een rapport over de integriteitsproblemen van het bestuur op Curaçao. Hij adviseerde een commisie van wijzen in te stellen, maar Curaçao wees dat af. In het rapport stond dat niet alle leden van de regering zouden zijn benoemd als de Veiligheidsdienst tijd had gehad zijn onderzoek te voltooien.

Follow the Money 18 oktober 2011

(http://www.ftm.nl/followleader/cura%C3%A7ao-mon-amour.aspx)

CURAÇAO MON AMOUR

De corruptie op Curaçao en St. Maarten loopt uit alle spuigaten en Nederlandse fractievoorzitters wordt beloofd dat ze in body bags retour worden gezonden. Bon Bini!

De fractievoorzitters van de Tweede Kamer worden tijdens hun herfstvakantie getrakteerd op een aagenaam tripje naar de Cariben – Antillen mogen we sinds 10-10-10 – niet meer zeggen. De ontvangst op de eilanden, die traditiegetrouw met veel ceremonie, vermaak, vertier en uitbundig gelach gepaard gaat, werd iets minder vrolijk door de vele spandoeken van subsidieverslaafde actievoerders, die het maar niets vinden dat de eilanden het nu financieel zelf moeten redden. Het is in hun ogen ongehoord en in strijd met de mensenrechten, dat nakomelingen van de in de 17de en 18de eeuw vertrapte en zwaar mishandelde slaven, nu plotseling voor een schamel loontje volle dagen moeten werken, of zelfs overuren zouden moeten maken. Koloniale uitbuiting van Nederland en misbruik van Curaçaose landskinderen als sportslaven werd nog nooit zo duidelijk voor de godganse wereld nu de Hollandse overheersers het wereldkampioenschap honkbal stalen.

 

Racistische politicus Ook het regerings integriteits rapport van Rosenmöller-Maas is slecht gevallen, vooral voor Gerrit Schotte, de minister president van Curaçao die niet ministeriabel zou zijn en bij

toepassing van het screenings resultaat zeker niet door de keuring was gekomen. (En inderdaad, wat blijkt maandag: vijf ministers, waaronder Gerrit Schotte zelf, blijken indertijd niet door de schreening te zijn gekomen.) De activiteiten van het Hollandse duo werden niet door iedereen op prijs gesteld. Minister Carlos Monk vond dat mensen die met het onderzoek van de voormalige politicus mee hadden gewerkt, “landerverraders” waren. Helmin Wiels, de lokale populistische fascistische en extreem rascistische politicus wilde Rosenmöller laten arresteren en riep op tot oorlog en verzekerde dat alle Europese Nederlanders in body bags naar het moederland teruggestuurd zouden worden.

Door vele politieke rookgordijnen is het voor buitenstaanders in Europees Nederland moeilijk de gehele samenhang te doorgronden dus laat ik voor u nog eens een poging wagen.

 

Handelsstaat voor snelle jongens Op 10-10-’10 werd het Land, De Nederlandse Antillen, opgeheven en vervangen door een nieuwe staatkundige structuur, waarbinnen Curaçao en St. Maarten autonome landjes werden binnen het koninkrijk en de micro eilandjes, Saba, Statia en Bonaire, Nederlandse gemeentes. Francesco Corallo, telg van een befaamde Italiaanse maffia familie en eigenaar van de Atlantis World casino’s op St. Maarten zag toen zijn kans schoon om een hinderlijke en vooral zeer kostbare gokbelasting stop te zetten. Met enkele miljoentjes hielp hij op St. Maarten en Curaçao regerinkjes in het zadel van zijn toegewijde getrouwen. Ze moesten de eeuwenoude Hollandse ambtenaren overheidscultuur in enkele slagen omvormen naar een handelsstaat voor snelle jongens. Lastige regelgeving, wetten, raden van toezicht, commissarissen en rechtbanken moesten helemaal aan de kant worden geschoven, of vervangen door getrouwen en familieleden die Corallo’s bevelen konden opvolgen… Nu zitten helaas bijna alle snelle Antilliaanse jongens en meisjes al lang in Holland – totaal ongeveer 150,000 – als goed boerende intellectuele elite, of als cocaïnehandelaren. Dus Francesco de maffioos moest een blik min of meer Caribisch ingeburgerde buitenlanders opentrekken; Colombianen, Libanezen enzovoort, waarvan de meesten nauwelijks enig onderwijs hadden genoten, maar wel snel en makkelijk te instrueren waren en Francesco meende dat hijzelf maar voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank moest worden. Het gewone volk wist niet wat ze overkwam maar een politieke fascistische bondgenoot, die dagelijks schreeuwde over de slavernij, de koloniale periode en kapitalistische uitbuiting, kwam Francesco goed van pas. Daarnaast werden nog wat luchtkastelen op gouden bergen gebouwd, zoals schatrijke olievelden onder de eilanden, nieuwe megahotels met duizenden kamers en hele nieuwe moderne steden voor de tienduizenden repatriërende landskinderen. Geen druppel olie Reeds na een paar maanden liep het spaak. De meeste snelle jongens van Corallo waren gewoon niet opgewassen tegen het complexe overheidsbestel en rechtsstelsel; ze hadden geen besef waar het over ging. Een ware oorlog barstte uit toen de president van de Centrale Bank, ene Emsley Tromp, niet wenste mee te werken aan het massaal drukken van nieuwe valuta. Hij bewaakte het wijze dogma dat degenen die het geld uitgeven nooit dezelfde mogen zijn als degenen die het drukken. Er bleek ook geen druppel olie onder de eilanden te zijn en de nieuwe hotels waren niet anders dan plannen van oplichters die tegen waardeloos, junk bond obligatiepapier, geld

probeerden af te troggelen van weduwen en gepensioneerden. Van repatriëring der landskinderen kwam ook niets terecht, die waren wel wijzer. Het ene leugentje van bewindslieden stapelde zich spoedig op de andere en een beetje geknoei groeide uit naar mega fraude van geld witwassende bendes. Bijna vermakelijk was de oplichterij van de halfbroer van de minister van Financiën, ene Robbie Dos Santos, een volksheld, die met zijn Robbie’s Lottery, massaal valse loten liet drukken en de tientallen miljoenen van arme sloebers wegzette in Florida tot de FBI hem daar in de kraag greep.

 

Ook geen lekkere jongens Nu moet u het een en ander wel in het juiste perspectief zien. De tientallen miljoenen van de maffiabaas Corallo steken maar magertjes af bij wat er de afgelopen tien jaar passeerde. Zo was Curaçao het toneel van het Parmalat schandaal ( bij de voormalige MCB-Trust), dat in 2004 tot het grootste faillissement aller tijden leidde. N.B. De oprichter van Parmalat, Calisto Tanzi, is op 9 December 2010 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf wegens faillissementsfraude en criminele samenzwering. John Deuss’s FCIB, First Curaçao International Bank, liet in 2006 1 Triljoen dollars omgaan, hand in hand met een vermoede VAT belastingfraude van 60 miljard. John staat nog terecht. Ook vond Gaddaffi met zijn gestolen miljarden een veilige haven in Curaçao’s off shores, in navolging van zijn medestrijder Osama bin Laden (die bankierde bij de voormalig ABN-AMRO Trust).

Kortom, de Tweede Kamer Fractievoorzitters komen toch nog even het Caribische slagveld verkennen voordat Majesteit er, in hun kielzog, einde van de maand, zelf komt kijken. Zij, vergezeld door haar trouwe minister Piet Hein Donner en troonopvolger Willem Alexander, zal getuige kunnen zijn van hoe goed de kroeskopjes op achterbuurtscholen het wel doen. De lokale Fascistenleider van Curaçao heeft al laten weten dat hij voor het koninklijk gezelschap speciale body bags heeft besteld, voorzien van Koninklijk vaandel en wapen.

Artikel7.nu 28 mei 2012

(http://www.artikel7.nu/opinie/opinie-micha/curacao-parel-of-beerput.html)

Curaçao, parel of beerput?

(…)

De link met de Maffia:

Door deze bovenstaande alinea’s is er wel een verwrongen beeld gevormd van dit azuurblauwe en zonovergoten vakantieoord. Een beeld wat we eigenlijk allemaal al vermoeden, maar voor mij is het nu toch wel bevestigd. Maar hoe zit dat dan met dat maffia verhaal in combinatie met de heer Schotte, huidig minister president van Curaçao? Dat is waar Francesco Corallo in beeld komt. Er ligt blijkbaar een link tussen de financiering van het MFK, Corallo en R. dos Santos en Schotte. Corolla is een casino-tycoon en lid van een befaamde Italiaanse maffia familie en heeft in meerdere tropische oorden diverse casinohotels zoals in de Dominicaanse republiek, St-Maarten en ook op Curaçao.

Amigoe 21 november 2011

 

VDC memo-roddels krijgen status van betrouwbare informatie

 

Vertaling enkele artikelen over Francesco Corallo

 1) Il Fatto quotidiano – 8 juni 2012

 

Banca Popolare di Milano, de schaduw van de ‘Ndrangheta in het gerechtelijk vooronderzoek naar Ponzellini

 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/06/08/banca-popolare-di-milano-lombra-della-ndrangheta-nellinchiesta-su-ponzellini/257324/

Volgens berichten uitgelekt door de onderzoekers, zou de groep Valle-Lampada zakelijke banden hebben gehad met Atlantis, eigendom van de voortvluchtige Corallo, die een lening ter waarde van 148 miljoen euro zou hebben ontvangen van de bankinstelling. De Officieren van Justitie kwalificeren de verstrekte lening als “onbegrijpelijk” en stellen dat het ruikt naar “witwaspraktijken”. Het geld zou door de Banca Popolare di Milano verstrekt zijn aan het bedrijf Atlantis van de voortvluchtige Francesco Corallo, die vergunninghouder is van staatsmonopolies betreffende videopoker en gokkasten.

Atlantis zou, op haar beurt, enkele speelzalen en bedrijven in concessie hebben gegeven aan Giulio Giuseppe Lampada. Deze laatste is op 30 november gearresteerd in Milaan wegens het deelname aan een criminele organisatie en wordt ervan beschuldigd het economisch brein te zijn achter de Valle clan, die is gerelateerd aan de Condello’s, komende uit Reggio Calabria. Het voorgaande betreft informatie die gelekt is uit een gerechtelijk onderzoek dat leidde tot het huisarrest van Massimo Ponzellini, de voormalige President van de historische bankinstelling in Milaan.

Onder de beschuldigingen, die tegen Ponzellini zijn gemaakt, bevindt zich dus de lening ter waarde van 148 miljoen euro aan Atlantis Betplus van de op dit moment voortvluchtige Francesco Corallo, die door de officieren van justitie, Roberto Pellicano en Mauro Clerici, als “onbegrijpelijk” wordt gedefinieerd en tegelijkertijd ruikt naar “witwaspraktijken”. Francesco is de zoon van Gaetano Corallo, een man van Nitto Santapaola en in de jaren tachtig veroordeeld in een strafproces voor een maffia politiek gerelateerde aanval op het casino van San Remo. Atlantis Betplus is één van de van de tien officiële vergunninghoudsters van de staatsmonopolies voor het beheer van videopoker en gokmachines.

Indien de zakelijke banden tussen Atlantis en de Valle-Lampade groep zouden worden bevestigd, zou aan het verhaal een nieuw, gênant hoofdstuk kunnen worden toegevoegd. Verschillende leden van de Valle familie, oorspronkelijk afkomstig uit Reggio maar sinds tientallen jaren ingeburgerd in Milaan, werden in 2010 gearresteerd wegens deelname aan een criminele organisatie, illegale woekerpraktijken en andere misdrijven. Deze personen zijn betrokken bij een strafrechtelijk proces. In november van 2011 belandden Francesco Lampada, echtgenoot van Maria Valle, en zijn broer Giulio Giuseppe in de gevangenis. Deze laatste wordt als het brein achter de clan beschouwd en vervolgd wegens deelname aan een maffiose organisatie.

[ … omissis … ]

2. Onderzoek BPM/De bank, het parlementslid, de voortvluchtige en “de boss”: het is geen film.

http://www.infiltrato.it/inchieste/italia/inchiesta-bpm-la-banca-l-onorevole-il-latitante-e-il-boss-non-e-un-film

31 mei 2012

Het BPM onderzoek geeft een unieke kijk op de wereld achter de gokmachines. De spil in het onderzoek is Francesco Corallo, die op dit moment voortvluchtig is, maar ook eigenaar is van een van de grootste vergunninghoudsters van staatsmonopolies. Er hangt ook een schaduw over het parlementslid Amedeo Laboccetta. De officier van justitie bevestigt: het PdLtje

 

1 zou zijn handen hebben gelegd op de laptop van Corallo om te vermijden dat deze door de financiële politie zou worden gecontroleerd.

1 Noot van vertaler: PdL staat voor ol Popolo della Libertà, de partij van Berlusconi.

door Carmine Gazzanni

Dus in welke zin is parlementslid Amedeo Laboccetta betrokken bij het BPM onderzoek dat leidde tot uitvaardiging van een bevel tot voorwaardelijke hechtenis tegen Ponzellini? En wat is het verband met de grote omzetcijfers die de gokspelindustrie genereert? Wat is de precieze rol van Francesco Corallo, eigenaar van Atlantis B-Plus, één van de grootste concessiehoudsters van staatsmonopolies? De verwevingen, die via het vooronderzoek, geleid door het O.M. van Milaan, naar boven komen, laten verontrustende verbanden zien.

De betrokken partijen zijn, in feite, de politiek, belangrijke financiële dienstverlening en ondernemers. En met name een lening van 148 miljoen euro, verstrekt aan het bedrijf Atlantis B-Plus, actief in de kansspelsector, een lening die – zoals door de Officieren van Justitie in het bevel tot inbeslagname beschreven – onbegrijpelijk overkomt, zowel op basis van de principes van goed bestuur als, en nog erger, op basis van witwasregelgeving. Wij hebben ons al enige tijd geleden beziggehouden met Altlantis. De vergunninghoudster van staatsmonopolies wordt, in feite, beheerd door Francesco Corallo, die zeer dicht bij de onderwereldmilieus blijkt te staan. Zijn vader, Gaetano, in feite, is tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie met betrekking tot een poging tot overname (verijdeld door de rechters) van de casino’s van Campione en San Remo door vrienden van de boss van Catania, Nitto Santapaola, van wie Corallo overigens een goede vriend was. De “boss” van Catania heeft, in feite, eind 1979 zijn vakantie doorgebracht op St. Maarten (waar Atlantis B-Plus haar zetel heeft). Niet alleen dat, de spijtoptant Angelo Siino voegde eraan toe dat Santapaola in 1986 een jaar lang ondergedoken verbleef in St. Maarten om een mogelijke arrestatie voor de moord op Generaal Dalla Chiesa te ontvluchten.

Francesco heeft echter altijd gepreciseerd dat hij sinds lange tijd alle banden met zijn vader heeft verbroken en dat zijn bedrijven niets te maken hebben met deze relaties. Toch is het moeilijk hem te geloven. Ook Corallo heeft problemen gehad met justitie: hij was het doelwit van een gerechtelijk onderzoek (dat echter geen enkel resultaat heeft opgeleverd) naar drugshandel en het witwassen van geld. Familiebanden en gerechtelijke onderzoeken moeten echter aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn ontgaan aangezien Corallo in 2009 als Honorair-Consul voor Sint Maarten

werd voorgedragen. Gelukkig heeft de Italiaanse consul in Miami, Marco Rocca, die zich over de benoeming diende uit te spreken, het voorstel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgewezen.

Maar laten wij even teruggaan naar het gerechtelijk vooronderzoek van Milaan. Volgens het O.M. zou Banca Popolare Milanese een lening hebben verstrekt aan Atlantis niettegenstaande het feit dat deze – als men de managementketen volgt – een off shore vennootschap is, die, zoals gezegd, een zetel heeft in Sint Maarten, de Nederlandse Antillen. Het risico, zoals valt te lezen in een inspectierapport van de Italiaanse Centrale Bank, dat een aantal dagen geleden is gepubliceerd door

 

La Repubblica, is dat er een ernstig samenscholingsfenomeen zou zijn “onderhouden binnen de structuren van de Banca Popolare Milanese“. Zoals ook naar voren komt gedurende deze dagen, is het in feite niet toevallig dat een groot deel van de leden van de raad van bestuur tegen het verstrekken van de lening aan Atlantis was. Ponzellini was er echter niet tegen en is er uiteindelijk in geslaagd om de andere leden van de raad van bestuur te overtuigen en Corallo zijn kostbare lening te kunnen garanderen.

De zoon van de “boss” heeft geen gehoor gegeven aan het bevel tot voorwaardelijke hechtenis uitgevaardigd door het O.M. en is tot op heden voortvluchtig. Het is belangrijk om te beklemtonen dat Corallo voortvluchtig isen wordt gezocht door de Italiaanse O.M., maar op hetzelfde moment geniet van een concessie die hem een hoge jaarlijkse omzet garandeert. Het volstaat om te bedenken dat op grond van de meest recente cijfers, de kansspelindustrie de derde sector van ons land vertegenwoordigt, met een jaarlijkse omzet die in de buurt van 80 miljard euro komt.

Wij hebben dus de ondernemer met een grimmig verleden, de horizon van de onderwereld achter zijn rug en miljoenen in smeergeld gegarandeerd door een belangrijke financiële instelling. Om het kwartet vol te maken, hebben we nog de standaard politicus nodig. En hier is hij: Amedeo Laboccetta, bekend PdL partijlidje en sinds lange tijd trouw aan de Ridder

 

2. Maar niet alleen aan hem dient hieraan te worden toegevoegd. Op grond van hetgeen is gereconstrueerd door infiltrato.it, zou Laboccetta met een dubbele lijn verbonden zijn aan het bedrijf Atlantis.

2 Noot van vertaler: Berlusconi.

Zijn naam, verbonden aan die van Corallo, komt voor het eerst naar voren in 2006, bij het onderzoek naar de druk die Vittorio Emanuele van Savoia uitoefende op de Staatsmonopolies. Als men de stukken leest, blijkt, zoals ook bekendgemaakt door Parlementslid Franco Barbato, dat Corallo een financiering van 50 duizend euro heeft gegeven aan Laboccetta.

Maar dat niet alleen. Voordat hij PdL parlementslid werd, was Laboccetta de bevoegde vertegenwoordiger van Atlantis. En hij ging meteen aan de slag voor het bedrijf waarmee hij werkte: uit een van de gesprekken die zijn afgeluisterd, blijkt de druk die hij uitoefent op Francesco Cosimo Proietti, destijds de secretaris van Gianfranco Fini. Het motief? Vermijden dat de vergunningen voor de gokmachines zouden worden ingetrokken (op grond van een veroordeling van de Rekenkamer dat de machines “in het zwart” werkten opdat de juiste omzet niet werd doorgegeven aan de toezichthouders). Een intrekking die er, door toeval of gevolg, niet zal zijn.

Eenmaal Parlementslid geworden verklaart Laboccetta echter: ”

 

Ik ben afgetreden op het moment dat ik ben verkozen. Ik ben afgetreden van alles. Van Atlantis weet ik niets meer. Ik ben voltijds

 

Parlementslid, ik maak deel uit van de antimaffia commissie

 

“. Maar dat is echter niet zo. Zijn naam komt weer naar boven als zijnde verbonden aan die van Corallo (in verband met de onderzoeken naar de relatie tussen Atlantis en Banca Popolare di Milano). Laboccetta creëert een invasie, neemt de draagbare computer en onttrekt deze aan de militairen, daarbij zijn parlementaire immuniteit inroepende. Van wie was die computer? Teveel versies zijn tot op gisteren gegeven: de eerste versie was van Corallo die zei dat de pc van zijn medewerkster was. Deze medewerkster zou vervolgens aan de financiële politie hebben verklaard dat de pc van een medewerkster van Laboccetta was, maar uiteindelijk verklaarde het parlementslid dat het zijn eigendom was (men leest in het verbaal van de ontmoeting van 11 juni van de Raad voor autorisaties dat Corallo “op de ochtend van 10 november 2011 naar de genoemde woning is gegaan om zijn persoonlijke computer op te halen, die hij de avond ervoor op een stoel had achterlaten om te worden opgeladen”). Een surrealistische thesis, die van het PdLtje, en die de rechercheurs nooit hebben geloofd en Labocetta is daarom ook opgenomen in het verdachtenregister.

Vandaag echter neemt het verhaal een andere omvang aan. Op grond van hetgeen is geconstrueerd door de rechercheurs is de computer zeker van Corallo: Amedeo Labocetta zou hem hebben meegenomen om hem schoon te maken tot op het laatste document. Er is geen twijfel mogelijk, men kan in het bevel lezen dat “de onttrekking van de computer zeker een activiteit betreft die door Corallo en Laboccetta is overeengekomen, zoals ook de omstandigheid dat dezelfde Corallo Laboccetta heeft gewaarschuwd en zijn hulp heeft ingeroepen om te worden gesteund gedurende de vervolgingsactiviteiten van de financiële politie. Laboccetta heeft echter verklaard, ook voor de ‘Raad van het Parlement die toestemming geeft tot vervolging’, dat hij spontaan naar Corallo is gegaan om “”zijn” draagbare computer op te halen”.

Daarna heeft de ‘Raad van het Parlement die toestemming geeft tot vervolging’ Laboccetta verplicht om de computer te overhandigen aan de financiële politie, daarbij afstand doende van zijn immuniteit, en zijn technische en IT analyses verricht. Uit de analyses blijkt geen twijfel, “De resultaten van de analyses zijn verrassend – leest men in het bevel – er is aan de pc gesleuteld en alle data zijn verwijderd. Na de blitz van Parlementslid Laboccetta is een software met de naam Cleaner op de computer gezet, die alle sporen kan uitwissen.

En dat niet alleen. Op grond van een onderzoek van een dossier dat op het operatief systeem stond, heeft men onder andere kunnen vaststellen dat de pc meerdere malen is aangezet. Gedurende de dagen voorafgaand aan de huiszoeking, op de dag zelf en – dit is een belangrijk aspect – ook gedurende de daarop volgende dagen. Maar er is nog meer: “tot op de dag van 16/11/2011 was de naam die aan de computer was toegewezen die van “pc Francesco” en was er een drukwerkdossier met de naam “Francesco”, vanaf 19,58 op 16/11/2011 wordt in de computer verwezen

 

‘pc XVI’

 

[omissis]

De data zijn dus verloren gegaan. Maar de verantwoordelijkheden zijn – gelukkigerwijs – heel helder. En, heel waarschijnlijk, zal ook Laboccetta op korte termijn zich voor de rechters moeten verantwoorden voor hetgeen hij heeft gedaan.

3) Infiltrato 29 mei 2012

BPM, arrestatie voormalig president Ponzellini. Smeergelden voor een bedrag van 5,7 miljoen

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/05/29/inchiesta-arrestato-presidente-massimo-ponzellini-indagato-marco-milanese/244538/

Tot Ponzellini hebben zich ook gewend, Paolo Berlusconi, Ignazio La Russa, Daniela Santanche en Paolo Romani. Voormalig minister van Defensie: “Dan zal ik Massimo wel bellen, zul je zien dat het makkelijk is”. De voormalig voorzitter van de bankinstelling en Cannalire zijn onder huisarrest geplaatst. In het register van verdachten bevindt zich ook Marco Milanese.

Bankleningen in ruil voor steekpenningen, politici die verzoeken om inmenging van de president van de bank en van zijn rechterhand, een wet bedacht voor het begunstigen van een ondernemer, die profiteert van de aardbeving in Abruzzo. Het betreft politiek, ”

 

business as usual” en, zoals altijd, corruptie. Tegen Massimo Ponzellini, voormalig nummer één van BPM, zijn medewerker Antonio Cannalire en Francesco Corallo, zijn drie bevelen voor voorwaardelijke hechtenis uitgevaardigd, ondertekend door de rechter belast met het vooronderzoek bij de rechtbank van Milaan, Cristina di Censo. Dit is een belangrijk keerpunt in het vooronderzoek naar de illegale financiering van bedrijven, die niet voldoen aan de eisen van de wet, zoals Atlantis B-plus van Corallo, dat actief is in de videopoker- en in de kansspelindustrie. Corallo is voortvluchtig, daar hij zich in het buitenland bevindt. Ponzellini en Cannalire zijn onder huisarrest geplaatst. In het kader van het vooronderzoek, gevoerd door de belastingpolitie van Milaan, is in het register van verdachten Marco Milanese, ex medewerker van voormalig Minister van Economische Zaken Giulio Tremonti, opgenomen wegens corruptie. Een andere verdachte is de voormalige algemene directeur van de bankinstelling Enzo Chiesa. Uit het vooronderzoek, geleid door de officieren van Justitie, Roberto Pellicano en Mauro Clerici, blijkt dat telasteleggingen o.m. betrekking hebben op vermogensfraude, het deelnemen aan een criminele organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van corruptie, onrechtmatige verrijking, het opmaken van valse facturen en witwaspraktijken.

Volgens het O.M. van Milaan zouden er, door het vervalsen van de waarderingsprocedures van de beoordelingsorganen van de bank, aanzienlijke leningen zijn verstrekt aan verschillende bedrijven, waarvan de directeuren een bedrag ter waarde van 5,7 miljoen euro zouden hebben beloofd en betaald in ruil voor gunsten met betrekking tot de toekenningprocedures en behoud van bankkredieten. Steekpenningen dus om toegang te krijgen tot een financiering die men onder normale omstandigheden niet had kunnen krijgen. In het register van verdachten bevindt zich ook de naam van Guido Rubbi, accountant en vertrouwenspersoon van Pozzelini. Op zijn kantoor in Bologna is de belastingpolitie op facturen en documenten gestuit, die de Officier van Justitie in staat heeft gesteld het onderzoek uit te breiden.

[ … omissis … ] [ … omissis … ] [ … omissis … ]

Maar uit het dossier blijkt ook dat een wet, die is goedgekeurd om de bevolking van Abruzzo, getroffen door de aardbeving, te helpen, eigenlijk op maat is geschreven om de heren van de

kansspelen te verrijken. De hoofdklacht betreft de 148 miljoen euro betaald door de Milanese bank aan Atlantis, een bedrijf dat is gespecialiseerd in videopoker- en gokmachines en wordt beheerd door Corallo. Het verhaal van de wet ad hoc verwijst nu precies naar het bedrijf van Corallo. Volgens het O.M. zou het PdL parlementslid Marco Milanese, destijds ondersecretaris van Economische Zaken, Corallo hebben voorgesteld aan Pozzellini. Milanese, die via een persbericht heeft verklaard niets illegaals te hebben gedaan, heeft het wetsvoorstel gemaakt, dat na de aardbeving in Abruzzo, het gebruik van de meest geavanceerde vormen van digitale videopokermachines toestond in openbare ruimten. De wet werd gepresenteerd als een vorm om de inning van fiscale penningen ten behoeve van de bevolking van Abruzzo te bevorderen, omdat de Staat een belangrijk deel van de weddenschapbetalingen inhoudt. Volgens de officieren van justitie werd de tekst van het wetsvoorstel direct geschreven door Studio Mag, een privé-instelling, die gespecialiseerd is in monopolie- en spelwetgeving en werkte voor Atlantis van Corallo. De directeur van Mag, Guido Marino, legde, toen hij door de officieren van justitie werd verhoord, een verband tussen het “te boven komen van de politieke obstakels” voor het goedkeuren van de wet en “een vastberaden actie van parlementslid Milanese”.

Het vooronderzoek, dat maanden geleden is gestart, heeft betrekking op een lening ter waarde van 148 miljoen euro, verstrekt door BPM van Ponzellini op basis van “ongewone en weinig diepgaande criteria” aan een bedrijf gelinkt aan Corallo en actief in de gokspelsector. “In feite – schrijven de officieren van justitie Pelicano en Clerici in de rechterlijke machtiging tot huiszoeking, dat heeft geleid tot het opnemen van de eerste personen in het register van verdachten – is er een aanzienlijke lening verstrekt (gemeten aan de standaarden die worden gehanteerd door BPM) aan een bedrijf waarvan de beheerketen eindigt bij een bedrijf in de Nederlandse Antillen, waarvan de eigenaar, Francesco Corallo, niet in Italië woont, en waarvan de omzet voor een belangrijk deel buiten het grondgebied van Italië wordt geïnvesteerd, zonder dat het mogelijk is om na te gaan, gelet op de zetel van de holding in een off shore land, waar de omzetten belanden. Atlantis is, dankzij de verkregen financiering en zonder evenwel te voldoen aan de eisen voorzien in de wet, in staat gesteld om het beheer van speelautomaten in bars, speelzalen of

 

on-line tot een goed einde te brengen, hetgeen een enorme omzet betekent.

Bovenaan Atlantis staat Corallo, die geen strafblad heeft maar de zoon is van Gaetano, die tot zeven en een half jaar gevangenisstraf is veroordeeld voor betrokkenheid bij een criminele organisatie, die afpersing als doel had en dichtbij maffia boss Nitto Santapaola stond. Toen de financiële politie agenten aanklopten bij het kantoor van Atlantis aan de Piazza di Spagna, heeft Corallo verklaard Ambassadeur van een Caribisch land te zijn bij de FAO, een gegeven dat vervolgens door de FAO officieel is ontkend, maar het parlementslid Amedeo Laboccetta, die nu voor begunstiging wordt vervolgd, in staat heeft gesteld om de computer weg te halen. Deze computer heeft hij na een onderzoek van het O.M. van Milaan en de Kamer teruggegeven. Analyses hebben vastgesteld dat aan de computer is gesleuteld. De relatie tussen de politicus en de ondernemer waren zo nauw dat Corallo een aanbevelingsbrief heeft ontvangen waarin hij als “parlementary assistant” wordt beschreven. Advocaat Bruno Larosa, verdediger van Corallo, zegt met zijn cliënt te hebben gesproken, die “een buitenlandse onderdaan is en zich daarom niet in Italië bevindt”. Corallo onderstreept dat “hij niets met de feiten heeft te maken en met name niet met het adviseurcontract in Londen met Pozzellini. Hij sluit ook iedere doelmatige relatie met parlementslid Milanese uit, die hij ziet als de uitvinder van een wet, die hij te beperkt en tricky vindt voor de vergunninghoudsters

van het legale spel en in het bijzonder voor de vennootschap waarvan hij aandeelhouder is”. “Bovendien is het bedrijf BPlus nooit een off-shore resident geweest maar is het vanaf haar oprichting een Engelse vennootschap, die behoort tot de Europese economische omgeving. Corallo – zo gaat de advocaat verder – heeft de opdracht gegeven om aangifte voor smaad te doen tegen ministeriele functionarissen en anderen die tegenover de justitiële instellingen absoluut valse dingen hebben verklaard. Hierbij dient ook in overweging te worden genomen dat BPlus bij de Rechtbank in Rome een gedetailleerde en gedocumenteerde aangifte heeft gedeponeerd tegen hoge functionarissen van het Ministerie van Economische Zaken en een aantal concurrerende bedrijven van de gokspelsector met betrekking tot verdachte handelingen die ernstige misdrijven met zich brengen, ten voordele van enkele bedrijven die opereren in de gokspelsector en die BPlus benadelen”. Met betrekking tot het strafrechtelijke proces, dat wordt geleid door mr Calò, hebben de onderzoekers geen nieuws. Corallo heeft zijn vertrouwen in de rechtelijke macht uitgesproken en is ervan overtuigd dat zowel de Romeinse als de Milanese rechtbank diep op het gecompliceerde verhaal in zullen gaan en aan het licht zullen brengen dat achter de smadelijke uitspraken die tegen hem zijn gemaakt de bedoeling schuilt om BPlus van de markt te halen ten behoeve van sommige concurrenten”.

[ … omissis … ]

Video – Laboccetta: “Corallo is mijn goede vriend, gezocht? Ik weet van niets, wanneer is dit gebeurd?”

4) Yes, politcal! 27 september 2010

Caraïben, Corallo en Walfenzao, de sleutelnamen in het detectiveverhaal Fini-Tulliani

http://yespolitical.com/2010/09/27/caraibi-corallo-e-walfenzao-i-nomi-chiave-del-giallo-fini-tulliani/

U heeft vast het artikel gelezen van Marco Lillo in Il Fatto. Het gaat over de roeping van An

 

3 voor de “casino’s”, de vakantie op Sint Maarten, een carabisch eilandje dichtbij van Sint Lucia, over Fini en de ex-vrouw met Amedeo Laboccetta, vriend van Francesco Corallo, de wereldleider van het gokspel (een foto van Gianfranco Fini en Amedeo Laboccetta met de wederzijdse echtgenotes – men ziet Daniela Di Sotto die toen nog mevrouw Fini was – gemaakt op Sint Maarten in augustus 2004 in het restaurant van het casino van Corallo, Marco Lillo in Il Fatto). Er werd gezegd dat Fini alleen maar ging duiken. Maar hoe dan ook, Laboccetta is aan de andere zijde gebleven, met B. en Fini is familie geworden van de Tullianis.

3 Noot van vertaler: staat voor de rechtse politieke partij Allianza Nazionale.

Francesco Corallo beheert Atlantis World. Atlantis is eigenaar van drie casino’s in Sint Maarten, twee op Santo Domingo en één in Panama. Om het eigen “product” te diversifiëren, is zij houder van een licentie van de Italiaanse regering “met als doel bepaalde aspecten van de gokindustrie in Italië te beheren” (zoals op de website vermeld). Atlantis World Group bestaat sinds 1992. Het bedrijf is gevestigd in Cupecoy, in de Nederlandse Antillen en beheert ook:

Beach Plaza Casino (100%)

Hotel V Centenario Inter-Continental en Casino V Centenario (100%)

Paradise Plaza Casino (100%).

Wie is Corallo?

 

Zijn biografie roept enigzins angst op. Volgens L’Espresso werd zijn naam in 1999 in Bolivië genoemd in relatie tot de ontdekking van enkele illegale casino’s en drugshandel, waarin zijn vriend Marino Diodato, echtgenoot van een kleindochter van dictator Hugo Banzer, in Italië eigenaar van een bedrijf voor commercialisering van slotmachines, een rol speelde. Maar hij werd nooit berecht.

 

Jaren daarvoor, toen zijn vader Tanino hoofdpersoon was in het schandaal van San Remo, betreffende de poging om de handen te leggen op het gokhuis door steekpenningen te betalen aan politici van de Dc en de Psi, hetgeen de gevangenis opleverde voor de ex-burgemeester van Imperia en de hedendaagse minister Claudio Scajola, die vervolgens is vrijgesproken, was Francesco pas 22 jaar.

 

Tot op heden is er geen enkele bevestiging van het rapport van de Drug Enforcement Agency dat Francesco in een “hoge positie” van de maffia clan Santapaola plaatst (Nuovi casinò: An e gli amici d’azzardo – Repubblica.it » Ricerc – 2005).

Nu wil het geval dat Corallo geen strafblad heeft. Dit wordt in alle krantenartikelen geschreven. Hij zegt dat hij de casino’s zelfstandig heeft opgezet. Dat zal wel, maar zijn vader probeerde eens de handen te leggen op het casino van San Remo. Toevalligheden. Weet u dat Corallo ook een krant heeft op Sint Maarten. En op Sint Maarten zijn er slechts drie kranten:

St. Maarten Daily Herald – Lokale krant

St. Maarten Island Times – Nieuws en actuele gebeurtenissen

St. Martin News Network – Lokaal nieuws en opinie

Welke is die van Corallo? Het is me niet gelukt dat te ontdekken. Er is geen enkele aanwijzing betreffende de uitgever. De ironie wil, dat in een van deze kranten – The Daily Herald – er zelfs een rubriek is gewijd aan brieven van de lezers aan de uitgever. Deze antwoordt nooit.

Il Fatto heeft aangetoond hoe James Walfenzao, de beheerder van de twee off-shore bedrijven Primtemps en Timara Ltd, met vestiging op Sint Lucia, die het voormalige appartement van de An in Montecarlo hebben uitgewisseld, tevens consulent, administrateur en stroman van Francesco Corallo is. Walfenzao wordt, op sommige websites zelfs aangewezen als President van de Corpag Group. Het idee kwam in me op dat Walfenzao, door middel van de Corpag Group, een aantal grote clienten beheert. Primtemps en Timara hebben niet voor niets hun vestiging in het kantoor van Corpag op Sint Lucia: Manoel Street, 10, Castries, zoals hier aangegeven. Het valt dus niet te ontkennen dat Primtemps en Timara gecreëerd zijn door Walfenzao. En zoals Red Stripe 2010 schrijft, zullen we nooit weten wie de werkelijke eigenaar van de twee off-shore bedrijven is. Dit omdat het de missie van Walfenzao is het spoor van de houder uit te wissen:

[omissis]

Bedenk dat de combinatie Walfenzao-Corallo zelfs voor de hand leek te liggen voor Il Giornale. Wat een vooruitziende blik. Zij schrijven vandaag:

 

Walfenzao is dus «aanwezig» op Sint Lucia, alwaar hij tot één van de referenties behoort van de Corporate Agent Saint Lucia ltd. Èn aanwezig in de Usa, als correspondent van Corpag in Miami, op Brickell Avenue 999. Maar ook bekend in Montecarlo, alwaar hij met zijn vrouw woont op avenue Princesse Grace, slechts op één deur afstand van de vestiging van Jason Sam. Een nog indrukwekkender bijna- alomtegenwoordigheid, gezien het feit dat Walfenzao, namens de Italiaanse ondernemer van geautoriseerd gokken (in Italië) en casino’s (op de Caraiben) Francesco Corallo, Uk Atlantis Holding Plc controleert, één van de bedrijven van de groep (Il Giornale).

 

Maar al te vaak staken we in deze zaak de zee van de Antillen over. Zelfs drie eilanden bezoekende: Santo Domingo, Sint Lucia en nu Sint Maarten, het eiland van Corallo. Maar de zee van de politiek is zeer modderig. Ik zei dat Corallo in Italië Laboccetta als vriend en administrateur had. Laboccetta is vervolgens in 2008 parlementslid geworden en heeft snel carrière gemaakt in Transatlantico (een andere modderplas). Zozeer zelfs dat hij nu een mogelijke kandidaat is voor staatsecretaris in de eventuele herschikking van de regering die Berlusconi na 29 september wil vormen.

Voordat hij parlementslid werd, heeft Laboccetta geriskeerd in het schandaal van de slotmachines te belanden, een maxi belastingontduiking van 98 miljard euro, die onbestraft is gebleven en jaren geleden is ontdekt door twee journalisten van Il Secolo XIX. De bedrijven die de slotmachines beheren hebben de fiscus opgelicht door de machines zo in te stellen dat ze het grootste deel van de tijd niet verbonden leken met het netwerk van de Staat:

 

de regionale Openbare aanklager van de Rekenkamer van Lazio had een verzoek van vergoeding van 98 miljard aan de dealers van New Slot-sector gestuurd. Dit werd vervolgens gelimiteerd tot 90. De boekhoudkundige rechters constateerden het ontbreken van de verbinding van de machines met het computernetwerk van de Staat, welke ervoor zorgt dat de hoogte van de inzetten gecontroleerd kan worden en waarna de belasting die hierop rust, de Preu, geheven kan worden. Daarnaast werd niet voldaan aan alle services levels in de gegevensoverdracht van de speelautomaten. In de praktijk hebben de dealers, door de slotmachines niet aan de computer terminals van Staat te verbinden, miljarden euro aan belasting aan de fiscus onttrokken (bron).

 

Onder de frauduleuze beheerders waren: Snai, Hbg, Cirsa Italia, Sisal Slot, Cogetech Codere Network, Lottomatica Videolot Rete, Gmatica, Gamenet en Atlantis World Giocolegale, het filiaal van Atlantis World in Italië, waarvan Laboccetta de managing director was. Hij zegt dat hij al voor die tijd zijn ontslag had ingediend. Ruim voor het schandaal. Maar kon hij van niets geweten hebben? Wie zal het zeggen, op dit moment lijkt mij dat er geen enkel gerechtelijk onderzoek plaatsvindt en dat de boete (30 mld voor Atlantis) nooit betaald is.

Walfenzao-Corallo-Laboccetta (maar hij ontkent en heeft aangifte tegen La Repubblica aangekondigd wegens het artikel van Giusppe D’Avanzo waarin hij de vergelijking, die ik ga maken, had geanticipeerd) lijken met elkaar verbonden. Wees verrast, dit wordt ook door Il Giornale gezegd, waarvan het artikel doet lachen vanwege journalistieke helderheid:

 

Walfenzao beheert

 

 

 

Uk Atlantis door middel van twee bedrijven Corporate Management St. Lucia ltd en Corporate Management Nominees, inc – welke in de brief van de Minister van Justitie Francis geciteerd worden als bedrijven die Printemps en Timara beheren en die aandelen houden in Jaman directors, een van de andere off-shore bedrijven. En de twee bedrijven die verbonden zijn aan Atlantis en die volgens de brief, «handelden in opdracht» van zowel Walfenzao als van Izelaar. Dus er is een direct verband tussen de verkoop van het huis in Montecarlo en de groep van Corallo. – Dichtbij de ex-An, Amedeo Laboccetta, parlementslid voor de partij van Fini (en tegenwoordig voor de Pdl) en ex-vertegenwoordiger voor Italië van Atlantis World van Corallo, nam in 2004 ook Gianfranco Fini mee naar het restaurant van het casino Beach Plaza op Sint Maarten, voor een diner waaraan ook Checchino Proietti, rechterhand van de Kamervoorzitter, deelnam. En, volgens de openbare aanklager van Potenza, die de zaak onderzocht (de Rekenkamer constateerde een gebrek van 31 miljard euro in de kas van de schatkist), een man die zijn invloed heeft aangewend bij de Italiaanse monopolies om te voorkomen dat Atlantis haar licentie voor het legaal gokken in Italië zou verliezen (Il Giornale, cit.).

 

[omissis]

 

Verloren generatie

Dat ons onderwijssysteem op de landfill ligt wist ik allang en heb ook altijd gezegd dat ik de fraters en de nonnen die mij bont en blauw sloegen om mij vreemde talen te leren, op mijn blote knieën bedank want dank zij hun discipline kan ik vandaag mijn talen goed lezen en schrijven.

Als je vroeger Papiaments op school sprak, moest je midden op de speelplaats in de hete zon in een vuilniston gaan staan zodat de hele school jou kon zien. Ik kom overal of het nou de Nieuwjaarsreceptie van de gouverneur is of de snackbar Chic cu Cha het maakt mij niks uit ik ontmoet alle soorten mensen van allerlei rassen en leer elke dag van iedereen.

Zo was ik ook bij de certificatenuitreiking van de best geslaagden van de hospitality sector wat georganiseerd was door Chata en CTB. in het Mariott Hotel. Op zich een pracht initiatief om de kinderen een duwtje in de rug en een schouderklopje te geven voor de moeite die ze gedaan hebben tijdens het afgelopen schooljaar Zo kreeg de best geslaagde een onderscheiding uit handen van Chattim Kabbara voor zijn uitstekende resultaten als kok. De arme ziel kreeg een briefje waarin stond alles wat hij cadeau heeft gekregen en van wie.

Die jongen bleef haperen en kon niet uit zijn woorden komen en meneer kon het niet lezen omdat het in het Nederlands was! Een juffrouw moest te hulp komen om het voor te lezen want die jongen kon het niet!

En hij was de best geslaagde van die school de V.S.B.O. Marie Stella op Montagne!

Toen ik dat hoorde vroeg ik mij gelijk ook af als deze de best geslaagde is, hoe zou de rest dan zijn? Maar zoals altijd zeg ik de vis begint te rotten bij de kop. Als een voetbalteam niet goed speelt moet je de team niet wegdoen maar de trainer in dit geval een minister van onderwijs die niet weet wat hij doet en steeds met adhoc beslissingen komt die nergens op slaan.

Maar ondertussen hebben we een hele generatie kinderen die straks een diploma hebben die amper hun eigen naam kunnen schrijven. Lang leve Papiaments op school! Geef mij die nonnetjes en die fraters maar.

Mi ta keda hari riba e pida baranka aki!

Arthur Donker

Italian media keep digging into gambling loan scandal

By Hilbert Haar

St. Maarten/MILAN  – Italian newspapers keep digging into the scandal at the Banco Popolare di Milan and its alleged connections with Atlantis World Group/BPlus owner Francesco Corallo.

When this newspaper reported on Saturday June 2 that Italian authorities had an arrest warrant out for Corallo and that it had labeled him as a fugitive, the latter was quick to respond through his attorney Bruno Larosa that he was unaware of the arrest warrant, that he is not a fugitive, and that the articles in Italian newspapers are inspired by competitors bent on pushing his company out of the gambling business.

In spite of these denials, the Italian online newspaper Il Fatto Quotidiano published new information earlier this month, linking Corallo to the Valle-Lampada gang. The newspaper reports that Corallo gave concessions for several gambling halls to Giulio Giuseppe Lampada. The latter was arrested on November 30 of last year on suspicion of membership of a criminal organization. Lampada is also accused of being the economic brain behind the Valle-clan that is related to the Condellos in Reggio Calabria. Pasquale Condello is an Italian criminal and a member of the ‘Ndrangheta crime syndicate; he is known as Il supremo and he was on the run from justice from 1990 until his arrest in February 2008. This information, according to Il Fatto Quotidiano, has emerged from a search at the home of Massimo Ponzellini the former top man of the Banco Popolare di Milan (BPM). This bank gave a 148 million loan to Atlantis/Betplus; Italian prosecutors have called this loan questionable, but Corallo said earlier this month in a press release that the loan is in good standing. Prosecutors Roberto Pellicano and Mauro Clerici see the loan as “incomprehensible” and as smelling of money laundering. If Fatto Quotidiano carefully words its next statements: “If the business ties between Atlantis and the Valle-Lampada group were to be confirmed it would add a new and embarrassing chapter to the story. Several members of the Valle family, who are originally from Reggio, but who have settled in Milan, have been arrested in 2010 for membership of a criminal organization, illegal profiteering and other crimes.”

In November of last year, Francesco Lampada and his brother Giulio Giuseppe ended up in prison. Infiltrato.it dived into the links between Ponzellini, Corallo and the parliamentarian Amedeo Laboccetta, with special attention for a stunt the latter pulled when the Milanese authorities raided Corallo’s offices and home in Milan in November of last year. Prosecutors have confirmed, the web site notes, that Laboccetta got his hands on a laptop at Corallo’s place when it was about to fall into the hands of the fiscal police. Laboccetta is according to Infiltrato.it a confidant of former Prime Minister Berlusconi and he also used to be an authorized representative for Corallo’s Atlantis. As a Member of Parliament Laboccetta pressures associates of Minister Gianfranco Fini to prevent that licenses for slot machines would be revoked. That scenario threatened, after the Italian audit chamber discovered that slot machines were at times not connected to a central server, giving operators the opportunity to obscure a large part of their turnover and evade taxes. But those licenses were never revoked.

Laboccetta said that he laid down his functions at Atlantis after he became a Member of Parliament. And yet, Infiltrato.it notes, Laboccetta showed up at Corallo’s place in Milan at the very moment the fiscal police is conducting a house search in November of last year. Investigators now believe that Laboccetta went to Corallo’s home to pick up a laptop, saying it belonged to him. Investigators have now established that this laptop has been sanitized using a piece of software called Cleaner. All data have been removed from this laptop, but according to Infiltrato.it it is clear who is responsible for this. The site notes that Labocetta has been added to the register of suspects in the BPM-scandal and that he will probably have to appear in court soon.

Il Fatto Quotidiano brings yet another aspect to the fore, unlikely as it may seem: the April 9, 2009 earthquake in the Abruzzo region, Italy’s emerging tourist destination. The quake killed at least 92 people and destroyed a lot of infrastructure. “A law that has been approved to help the people in the Abruzzo region has actually been tailored to enrich the gentlemen of the gaming sector.

Marco Milanese, an undersecretary at Economic Affairs, wrote the legislation that allowed the use of advanced digital video poker machines in public spaces. According to Il Fatto Quotidiano, the law was presented as a tool to collect taxes for the benefit of the people in Abruzzo.  The actual text of the law was written by Studio Mag, a private company that also works for Atlantis. But the advanced technology allowed the operators of these gambling machines to disconnect them from the state’s network for extended periods of time. This way, they reportedly evaded €98 billion ($127.5 billion) in taxes.

Corallo’s attorney Bruno Larosa is quoted by Il Fatto Quotidiano as saying that his client has nothing to do with the facts; he also denies connections with Marco Milanese. He furthermore criticizes the legislation referred to above, because it is “too limited and too tricky for license holders and especially for the company of which he is a shareholder.” According to Larosa, Corallo has instructed him to file complaints for slander against ministerial functionaries and others who have made “absolutely false statements” to law enforcement.

The online newspaper also reports that BPlus has filed a detailed and documented complaint with the court in Rome against high ranking civil servants at the Italian Ministry of economic affairs and against a number of competing companies in the gaming sector about “suspicious actions that include serious crimes for the benefit of some companies operation in the gaming sector and at the expense of BPlus. “Corallo has expressed his confidence in the judicial authorities and he is convinced that the Roman and the Milanese court will dive deep into the complicated story and that they will bring to light that behind the slanderous statements that have been made against him there is the intention to push BPlus out of the market for the benefit of some competitors.”

While the Italian media are obviously focusing on the link between the players in the BM-scandal in their own country, the story has also unleashed media-attention in the Caribbean. Atlantis/BPlus is established in Cupecoy. The website Yespolitical.com made an attempt to describe who Francesco Corallo is, but it gets stuck in a lot of maybes and innuendos, including even the intriguing question: “Did you know that Corallo has a newspaper in Sint Maarten?” Then it mentions that there are “only three newspapers” on the island before getting one title right – and that was not the Today newspaper. Apparently the writer of the story (dated September 27, 2010) once wrote a letter to that other newspaper claiming he never got an answer. Other articles, in newspapers like the Antilliaans Dagblad, NRC Handelsblad, follow the Money web site and others to numerous to mention refer to Corallo’s links with Curaçao’s Prime Minister Gerrit Schotte, Minister Charles Cooper, and Dominica’s Prime Minister Skerritt Roosevelt who allegedly sold the Atlantis/BPlus-owner a diplomatic passport for a hefty fee.

Beantwoording Kamervragen over aanhoudende problemen postvoorziening Caribisch Nederland

Rijksoverheid.nlAntwoorden van staatssecretaris Bleker (EL&I), mede namens de minister van BZK, op vragen van de Kamerleden Ortega-Martijn (ChristenUnie) en Hachchi (D66) over de aanhoudende problemen met de postvoorziening op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 

Beantwoording Kamervragen over aanhoudende problemen postvoorziening Caribisch Nederland

PDF document | 5 pagina’s | 121 KB

     Kamerstuk: Kamervragen | 27-06-2012

 

Dank Betuiging

Ik wilde iedereen bedanken voor alle e-mails, felicitaties en mooie woorden, maar die moeten gericht worden aan de team die keihard hieraan heeft gewerkt,

ik was maar een klein onderdeeltje in de machine wat totaal uit 7 man bestond.

Deze groep was 12 Juni in Den Haag bijeengekomen en twee weken later was het begin van het eind van Chris van Assendelft van Wijck een feit.

Een hele belangrijke speler waren de mensen van Curiel & Sharma Investigations die fantastisch onderzoekwerk heeft geleverd op hoog professioneel niveau.

Zonder hen zou dit allemaal niet mogelijk geweest zijn.

De fantastische en geduldige medewerking van de Openbare Ministeries in:

– Nederland,

– Belgie en

– Curaçao,

alsmede de belastingdiensten van:

– Belgie,

– Nederland en

– Curaçao.

Onze dank aan iedereen die ons van informatie, bewijs-, foto- en videomateriaal heeft voorzien.

Uw steun heeft ons erg geraakt en zijn wij ook erg dankbaar hiervoor.

Namens de Den Haag groep

 

Arthur Donker

Akkoord Aqualectra voor zonnepanelen

 Door: Leoni Leidel-Schenk

zonnepanelen Versgeperst NIEUWS gerrit schotte duurzame energie Curaçao Aqualectra  Durante di e firmamentu di e MoU di dos links Sr Luis Garido di Spa%C3%B1a min pres Kuupik Kleist min pres Schotte Darrick Jonis i sr. Wiels di Aqualectra 127x85 style=float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Aqualectra heeft gisteren in bijzijn van premier Gerrit Schotte en premier Kuupik Kleist van Groenland een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met het bedrijf Assyce Fotovoltaica S.L. Het gaat om de productie van duurzame energie, opgewekt door zonnepanelen op grote schaal.

In de MoU, hebben Aqualectra en het Spaanse bedrijf Assyce Fotovoltaica S.L. de voorwaarden van een ‘power purchase agreement’, afgesproken. De MoU opent de mogelijkheid voor de productie van 75 MW op basis van zonne-energie. Het akkoord met het Spaanse bedrijf kost rond de 160 miljoen gulden.

‘Green-o-meter’

Premier Schotte, verantwoordelijk voor energie, heeft de ‘Green-o-meter’ geïntroduceerd. Op deze meter kan de bevolking zien hoeveel duurzame energie Curaçao produceert. Op dit moment toont de meter de productie van het windmolenpark van Tera Kòrá en de prognose tot eind juli. Het doel is dat in december de Green-o-meter op 100 procent staat. Het publiek kan de ontwikkeling volgen op de website van de regering en van Aqualectra.

 

zonnepanelen Versgeperst NIEUWS gerrit schotte duurzame energie Curaçao Aqualectra  We do Green 417x313 style=float:left;margin right:10px

Kòrsou Uní zet recente gebeurtenissen op een rij/Kòrsou Uní ta evaluá e susesonan mas resien

                     

PERSBERICHT

27 juni 2012

 

 

 

 

Kòrsou Uní zet recente gebeurtenissen op een rij

Kòrsou moet beducht zijn voor grote gevaren

 

 

WILLEMSTAD – Twee incidenten hebben deze weken aangetoond dat Curaçao de meest penibele situatie in zijn bestaan als land is binnengetreden, binnen twee jaar nadat het eiland zijn nieuwe status binnen het Koninkrijk heeft verkregen.

 

Het eerste incident betreft het feit dat onze regering – die constant in een interne strijd verwikkeld is – is blijven zitten uit vrees voor elkaar. Een coalitiepartner beweert bewijzen te hebben van diefstal en corruptie en dreigt ermee enkele aanvoerders van de andere partner te laten opsluiten, zodra de regering ten val komt. De andere partner, in plaats van die aantijgingen te weerleggen en de eer aan zich te houden, slikt die dreigementen en buigt het hoofd.

In dezelfde week vond het tweede incident plaats. De minister president verzekert dat gratis onderwijs niet mogelijk is, omdat het project niet goed onderbouwd is. Toch slikt zijn regering zijn woorden binnen enkele dagen weer in en de minister van onderwijs kondigt aan dat onderwijs gratis wordt.

 

Het eerste incident legt bloot dat de coalitiepartner zelf medeplichtig is aan alles waarvan hij de anderen beticht. Immers, hoewel hij beschikt over bewijs van diefstal en corruptie, gaat hij door dit toe te dekken om maar te blijven regeren. Maar nog erger is dat er bewindslieden zijn die bang zijn voor chantage en het hoofd laten zakken voor welke eis dan ook, zoals het tweede incident laat zien. Dit schept het meest gevaarlijke scenario voor Curaçao: een voorbarige en onbezonnen onafhankelijkheid tegen de wil van de meerderheid.

 

Kòrsou Uní is een gevarieerd collectief van personen en organisaties. In onze organisatie zitten mensen van allerlei pluimage, zowel voor als tegen onafhankelijkheid. Maar onze organisatie staat wel voor eerbied voor het referendum. Dat betekent respect voor een overweldigende meerderheid die in een referendum heeft gekozen om deel te blijven uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden.

 

Nu al hebben wij ervaren hoe een coalitiepartij de betrekkingen in het Koninkrijk op allerlei manieren op de proef stelt om tegen de wil van de bevolking in een onafhankelijkheid af te dwingen. Omdat de coalitie te chanteren is kan het gebeuren dat de bevolking van Curaçao van de ene op de andere dag wordt opgezadeld met een onafhankelijkheid die het niet gewild had.

 

Kòrsou Uní doet een dringend beroep op alle personen, groepen en organisaties om hun lot serieus te nemen, om goed kennis te nemen van dit gevaar en om nogmaals te bevestigen dat alleen de bevolking in een referendum aanspraak kan doen om het Koninkrijk te verlaten en onafhankelijk te worden.

 

Voor reacties:

E-email [email protected]

of via www.facebook.com/#!/pages/Korsou-Uni/108264155946248

 

KOMUNIKADO DI PRENSA

Dia 27 di yüni 2012

 

 

 

 

 

Kòrsou Uní ta evaluá e susesonan mas resien

Kòrsou mester ta alerta pa senario peligroso

 

 

WILLEMSTAD – Dos insidente a proba e simannan akí ku Kòrsou a drenta e fase mas peligroso di su eksistensia komo pais, ni dos aña despues ku nos isla a drenta su status nobo den Reino.

 

E promé insidente ta e echo ku nos gobièrnu – ku internamente ta den guera kontinuo – a keda sintá pa miedu di otro. Un partner di koalishon ta bisa di tin prueba di ladronisia i korupshon i ta menasá di laga sera algun kabesante di e otro partner, asina gobièrnu kai. E otro partner, en bes di kontrarestá e akusashonnan i tene honor na su mes, ta guli e menasa i baha kabes.

Den e mesun siman, e di dos insidente ta tuma lugá. Promé minister ta sigurá ku no por bini enseñansa grátis, komo e proyekto no ta bon fundá. Tòg dentro di algun dia su gobièrnu ta guli su palabra bèk, i e minister di enseñansa ta anunsiá ku enseñansa a bira grátis.

 

E promé insidente ta proba ku e partner di koalishon mes ta kómplise di tur kos ku e ta kulpa e otronan di dje. Maske e tin prueba di ladronisia i korupshon, e ta sigui tapa kos, basta e por sigui goberná.

Pero loke ta mas grave, ta ku en bèrdat tin mandatario ku pa miedu di chantahe, ta baha kabes pa kualke eksigensia, manera e di dos insidente ta demostrá. Esaki a krea e senario mas peligroso ku por eksistí na Kòrsou: un independensia prematuro i deskabeyá, kontra boluntat di mayoria.

 

Kòrsou Uní ta konsistí di un kantidat i variedat grandi di hende i organisashon. Den nos organisashon tin tur tipo di hende, tantu pro komo kontra independensia. Pero nos organisashon ta para pa rèspèt pa referèndem. Esei ta enserá rèspèt pa un mayoria abrumador ku den dos referèndem a skohe pa keda forma parti di Reino Hulandes.

 

Ya nos ta eksperensiá kon un partido di koalishon ta provoká e relashonnan den Reino di tur forma pa fòrsa un independensia kontra boluntat di pueblo. Mirando ku koalishon ta suheto na chantahe, pueblo di Kòrsou por lanta un dia pa otro ku un independensia kontra su boluntat.

 

Kòrsou Uní ta urgi tur persona, tur grupo, i tur organisashon ku ta tuma su destino na serio, pa tuma nota di e peliger akí i afirmá un biaha mas ku ta pueblo so, den un referèndem, por pidi pa sali for di Reino Hulandes i bira independiente.

 

 

Pa reakshon:

E-mail [email protected]

òf via www.facebook.com/#!/pages/Korsou-Uni/108264155946248

 

Kaart Amsterdamse slaveneigenaren in 1863 gepresenteerd

De kaart met 'slavenplekken' van Amsterdam

Door Redactie Suriname
(kaart: Google Maps)

 

In het Stadsarchief Amsterdam is dinsdag een kaart gepresenteerd met de plaatsen waar de Amsterdamse slaveneigenaren waren in 1863, het jaar dat de slavernij officieel werd afgeschaft. Een team onderzoekers onder leiding van docent geschiedenis Dienke Hondius van de Vrije Universiteit heeft zo’n 80 namen en adressen van slaveneigenaren op de kaart weergegeven.

Nooit eerder is er onderzoek gedaan naar slaveneigenaren die in Nederland woonden ten tijde van de afschaffing van de slavernij, stelt Hondius. Deze slaveneigenaren lieten hun zaken regelen door vertegenwoordigers in Suriname en de Antillen, de plekken waar de slaven verbleven. Door de aandacht te vestigen op de eigenaren komt de slavernijgeschiedenis terug naar Europa, vinden de onderzoekers. “Zo maak je duidelijk dat het ook hele lokale geschiedenis is“, aldus Hondius.

Bij de afschaffing van de slavernij kregen de eigenaren een financiële vergoeding. Deze gegevens zijn bewaard gebleven in archieven. Hondius en haar onderzoekers van het Nationaal Archief en het Stadsarchief Amsterdam konden aan de hand van deze gegevens en met informatie uit bevolkingsregisters achterhalen waar de slaveneigenaren in Amsterdam moeten hebben gewoond. Bij de afschaffing kregen de slaven zelf overigens niets.

Mede-eigenaar Suriname

In de hoofdstad woonden veel slaveneigenaren, omdat Amsterdam mede-eigenaar was van Suriname. Ze zagen zichzelf meer als aandeelhouders in plantages. “Ze noemden zich geen slaveneigenaren, het was een belegging.”

In dit onderzoek is daarom alleen gekeken naar de eigenaren van slaven in Suriname. “We hopen nog andere kaarten te maken van Curaçao en de andere Antillen“, zegt Hondius.

Ook van andere aspecten wil ze graag kaarten maken.

In de 17e en 18e eeuw waren er nog veel meer eigenaren vanwege de grotere economische activiteit en de grotere betrokkenheid van Amsterdamse families en firma’s. Toen aan het begin van de 19e eeuw duidelijk werd dat er aan de slavernij een einde zou komen, verkochten nogal wat handelaren en eigenaren hun aandelen, belangen of slaven.

Vrouwen

Opvallend is dat 40 procent van de namen op de kaart van vrouwen zijn, zoals van een huishoudster in de wijk De Jordaan.  Dat was ook bij een soortgelijk onderzoek in Londen het geval. “Bij slaveneigenaren denk je al gauw aan grote, machtige families. Maar in 1863 gaat het vaak om erfgenamen.”

Vrouwen en kinderen hadden in 1863 vaak de bezittingen geërf van hun man of vader die in de handel zat.

Hondius en haar team willen ook kaarten samenstellen voor de 17e en 18e eeuw. De presentatie van de kaart met de 80 adressen is een eerste stap. De onderzoekers hopen dat de huidige bewoners, eigenaren of passanten van deze locaties hun kennis willen delen over de vorige bewoners. “Zo kan een completer en complexer beeld tot stand komen van het tot nu toe zo weinig zichtbare Amsterdamse slavernijverleden.

Volgend jaar wordt 150 jaar afschaffing van de slavernij herdacht. Het Amsterdam Museum wil dan plekken in de stad markeren die een relatie hebben met het slavernijverleden.

Dienke Hondius in gesprek met Désirée Martis

 

 

Opleverdatum druktank wordt niet gehaald

afbeelding van Natasja GibbsDoor  Natasja Gibbs
(www.rnw.nl)

Het is onwaarschijnlijk dat de nieuwe decompressietank in het Sehos deze maand nog in gebruik kan worden genomen. Dat was door het Curaçaose Ministerie van Volksgezondheid in mei beloofd. Die deadline wordt niet gehaald.

Pas volgende week kan ik met meer informatie over de stand van zaken komen”, is het antwoord van beleidsmedewerker Jacqueline Spencer op de vraag hoe het staat met de druktank. Dat ze voorbij gaat aan de oplevertijd die in mei was beloofd, daar is ze zich van bewust, maar ‘veiligheid gaat voor alles’. Ze wil eerst ‘zeker van de zaken zijn’, voordat ze van start gaat.

Naar Bonaire

De splinternieuwe decompressietank is een cadeau van Venezuela en werd op 16 maart officieel in ontvangst genomen. Zolang het apparaat niet in gebruik is, moeten mensen voor behandeling naar Bonaire worden gevlogen. Vorige maand leidde dat nog tot veel kritiek uit de duikwereld toen een van de slachtoffers van een ernstig duikongeluk met veel vertraging naar dat eiland vertrok voor behandeling in de decompressietank die daar wel voorhanden is.

Puntjes op de i

In reactie op alle kritiek liet het Ministerie van Volksgezondheid weten dat de aannemer in mei nog de laatste hand zou leggen aan de aanpassingen van de infrastructuur in het ziekenhuis voor de tank. Eerder werd in het vooruitzicht gesteld dat de tank in september pas operationeel zou zijn omdat er nog geschoold personeel gezocht moest worden voor de bediening ervan.

Het moment van ingebruikname werd vervroegd na het duikongeluk van 19 mei. Nu kan Spencer alleen melden ‘dat alles is geïnstalleerd, maar dat er nog aan een paar kleine dingetjes wordt gewerkt.’ Wat die ‘kleine dingetjes’ zijn kan de beleidsmedewerkster echter niet zeggen zonder groen licht van de verantwoordelijke minister Constancia Scoop.

Die was niet bereikbaar voor commentaar. (zoals gewoonlijk kkc red.)

Vergaderen

Een woordvoerder van het Ministerie van Algemene Zaken bevestigt dat er geen duidelijkheid is over de beschikbaarheid van de decompressietank.

Morgen vergadert het team dat belast is met de installatie met het Sehos en de minister over de stand van zaken. Tot die tijd kunnen we nog niets zeggen.”

Aanvang monsterproces

Negen schuldeisers verzoeken om faillissement Van Assendelft van Wijck

Willemstad – Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao heeft gisteren een verzoek ontvangen van negen schuldeisers om projectontwikkelaar Christiaan van Assendelft van Wijck failliet te verklaren.

Van Assendelft van Wijck, die afgelopen oktober aankondigde op Curaçao een toeristisch project te willen beginnen van 1,3 miljard gulden, blijkt bij de negen schuldeisers een schuld te hebben van 563.409,64 euro, 214.371,29 Antilliaanse gulden en 900.000 Nederlandse gulden.

Een totaal dus van omgerekend zo’n 2,5 miljoen Antilliaanse gulden. De schuldeisers komen niet alleen van Curaçao, maar ook uit Nederland en België, zo blijkt uit de aanvraag tot faillissement dat deze krant in handen heeft.

Zo eist de Curaçaose naamloze vennootschap Rent-it-All nv een bedrag van 2.231 gulden voor de huur van schroefstempels, waarvoor Van Assendelft van Wijck nooit heeft betaald. Het Belgische ETACC BVBA heeft een van de villa’s van de projectontwikkelaar in België voorzien van een geïntegreerd systeem van computergestuurde toepassingen. De verschuldigde 11.858 euro is nooit overgemaakt.

Het Curaçaose Uniek Houses Real Estate nv kreeg van Van Assendelft van Wijck de opdracht om ‘werken van stoffelijke aard’ tot stand te brengen. Voor deze werkzaamheden, maar ook voor het voortijdig beëindigen van de opdracht heeft Uniek Houses een factuur van 312.018 gulden gestuurd, waarvan nog altijd 181.608 gulden openstaat.

Het Curaçaose Handyman Doors & Wisdom nv leverde Van Assendelft van Wijck deuren, ramen en bouwmaterialen. Ook deze 18.674,29 gulden is nooit afgerekend.

Het Amsterdamse Tatra Trade bv. leverde eveneens bouwmaterialen, waaronder parketvloeren, maar ook zij konden tot nu toe fluiten naar de verschuldigde 30.870,20 euro.

Hetzelfde geldt voor G.A. Danklof bv uit Ammerzoden, dat voor 6.516,44 euro hout en bouwmaterialen leverde.

Cor Tuip, die namens zijn Schilderbedrijf Cor Tuip uit Volendam schilderwerkzaamheden verrichte, heeft nog altijd zijn 32.413 euro niet ontvangen.

Karel van der Bijl Holding bv uit Laren wacht op 493.610 euro, dat is vastgesteld in een vaststellingsovereenkomst omtrent de afwikkeling van een onroerend goedtransactie die door Van der Bijl en Van Assendelft van Wijck is ondertekend.

Van alle negen schuldeisers wacht Leonardus Nipshagen uit België al het langst op zijn geld. Op 16 maart 1995 verstrekt hij een lening ter waarde van toen nog 900.000 Nederlandse guldens. Die lening is nooit afbetaald.

In de wetenschap dat de projectontwikkelaar meer schulden heeft, waaronder bij Aqualectra en de Belastingdienst, eisen de schuldeisers Van Assendelft van Wijck failliet te verklaren.

St. Thomas College verkocht

Mysterie rond nieuwe eigenaren

WILLEMSTAD — Het St. Thomas College is verkocht. Dat hebben de huurders van het voormalige schoolgebouw in Otrobanda via een e-mail van het bestuur te horen gekregen. Het is onbekend wie de nieuwe eigenaren van het complex zijn. Dat is niet meegedeeld aan de gebruikers van het pand.

Momenteel maken twee stichtingen gebruik van het oude gebouw. Circus-theaterschool Danzartestudio en de karate-judoschool van William Millerson huren onder andere de gymzaal en enkele lokalen. In de e-mail schrijft het bestuur dat er voor de twee organisaties weinig verandert. Het huurgeld wordt nog steeds overgemaakt aan de Stichting St. Thomas College. Tot voor kort was er sprake dat een aantal overheidsdiensten naar het voormalige schoolcomplex zouden verhuizen. Een daarvan is Publieke Zaken (Kranshi). Voormalige minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Carlos Monk (PS), bereidde deze verhuizing voor. Volgens een huurovereenkomst die naar het parlement is verstuurd zou de nieuwe huur 125.000 gulden per maand bedragen. Dat is bijna een verdubbeling van het huidige huurcontract van Kranshi aan de Roodeweg.

Bedenkelijk

Volgens PAR-Statenlid Glenn Sulvaran heerst er een mysterie rond de identiteit van de nieuwe eigenaren.

Er wordt gezegd dat een groep die nu verdacht wordt van witwassen achter de koop zit. Dit maakt deze zaak ernstiger, want hoe kan de overheid onderhandelen met een groep verdachten en een contract met hen afsluiten?”, vraagt Sulvaran zich af in een zeven pagina’s tellende brief aan de nieuwe minister van BPD, Carlos Trinidad.

Een kopie van de brief is ook verstuurd naar het Openbaar Ministerie en de Algemene Rekenkamer. De brief van de PAR-fractie heeft twee doelen. Ten eerste heeft de oppositiepartij alle bedenkelijke handelingen rond de huur op een rijtje gezet. Deze handelingen rieken volgens de PAR naar corruptie.

Daarnaast wil de partij dat de minister het besluit van de Raad van Ministers intrekt om akkoord te gaan met de verhuizing naar het St. Thomas College. Op 2 mei is de ministerraad hiermee akkoord gegaan.

Het huurcontract is opgesteld door advocaat Marius Römer. Volgens briefopsteller Sulvaran is de hele ministerraad in gebreke gebleven met het vertrouwensbeginsel. Volgens het Statenlid blijkt uit de affaire dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de overheidsfinanciën een laag intelligentieniveau hebben of dat ze bedenkelijke handelingen hebben uitgevoerd.

“Er is geen andere uitleg.”

Zo zouden minister Monks handelingen niet overeenkomen met zijn woorden, het ministeriële besluit zou onlogisch zijn, worden de principes van goed bestuur niet nageleefd en is er sprake van opzettelijke misleiding.

Volgens Monk is de hoge huurprijs de aanleiding om het pand aan de Roodeweg te verlaten. De overheid betaalt maandelijks 58.000 gulden all-in voor 1800 vierkante meter kantoorpand. De huurprijs voor het St. Thomas College is 125.000 gulden. Dat komt neer op 1,5 miljoen gulden per jaar. Nadat er in de gemeenschap kritische geluiden op kwamen, is Monk met een nieuwe verklaring over de huurprijs naar buiten gekomen.

Monk loog het volk voor dat de huurprijs 80.000 gulden gaat worden terwijl hij wist dat de ministerraad als akkoord is gegaan met een huurprijs van 125.000 gulden per maand”, aldus Sulvaran.

Daar komt bij dat de overheid zelf moet opdraaien voor de verbouwingskosten en staat de eigenaar alleen garant voor 35.000 gulden jaarlijks aan onderhoud. Normaal zijn de onderhoudskosten die binnen worden uitgevoerd voor de huurder en draait de verhuurder op voor het dak en overige werkzaamheden aan de buitenkant. Ook wordt in het contract geen melding gemaakt van het bankrekeningnummerwaar het huurgeld op moet worden gestort, noch de bank of naam van de rekening. Dat is volgens de PAR ongebruikelijk.

Tot op de dag van vandaag houdt de ministerraad de lippen stijf op elkaar over de nieuwe eigenaren van het St. Thomas College. “De 1 miljoen dollar vraag is waarom”, aldus Sulvaran.

11 miljoen gulden verlies Aqualectra

 

WILLEMSTAD — Aqualectra heeft een cumulatief tekort van 120 miljoen gulden over 2010. Dat zei Aqualectra- directeur Darick Jonis vanochtend in de Centrale Commissie vergadering in de Staten. Binnenkort wordt het jaarverslag van 2010 afgerond. Volgens Jonis gaan er veel geruchten rond over de financiële situatie van het nutsbedrijf.

Met name de tariefverlaging voor stroom met 5 cent vorig jaar werd door de Statenleden bevraagd. In totaal liep Aqualectra hierdoor 22,8 miljoen gulden mis aan inkomsten. In de eerste drie maanden van dit jaar liep het bedrijf door deze maatregel en de gestegen brandstofprijzen 11 miljoen gulden mis. Jonis is dan ook blij dat de toezichthouder BTPU in juni met een brandstofclausule is gekomen waardoor de tarieven van water en elektriciteit maandelijks worden aangepast.

Aqualectra kan de bouwontwikkelingen op Bándabou niet bijbenen. Hierdoor kampt Bándabou vaker met lage waterdruk en andere storingen in het netwerk. Volgens PAR-Statenlid Pedro Atacho ondervindt het gebied haast dagelijks problemen met de slechte waterlevering. Hij wil dan ook een oplossing voor het probleem horen.

De Aqualectra-directeur somde de oorzaken op.

De laatste jaren ontwikkelt Bándabou zich snel en dat brengt risico’s met zich mee.

Het water in de waterleidingen moet goed circuleren. Als dat niet gebeurt dan kan dat een gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

Daarnaast moet een groot deel van de leidingen worden vervangen.

Volgens Jonis is meer dan 3000 meter pijpleiding aan vervanging toe. Daar hangt een kostenplaatje aan.

Het nutsbedrijf beschikt niet over voldoende financiële middelen en mankracht om deze te vervangen.

Als er jaarlijks 100 meter wordt geremplaceerd, dan is dat veel”, aldus Jonis.

Ook de elektriciteitslevering in Bándabou is kwetsbaar. Dat komt doordat de kabels bovengronds zijn geplaatst. Daardoor zijn ze vanwege de weerselementen gevoelig voor storingen.

Veel Statenleden hadden vragen over de vermindering van het aantal Aggreko’s, de noodgeneratoren. Aqualectra heeft het aantal apparaten die een capaciteit hadden van 22 mw teruggestuurd. De parlementariërs wilden weten of de vele stroomstoringen van de afgelopen maanden hieraan te wijten zijn. Dat werd door Jonis ontkend.

Volgens hem heeft Aqualectra dit jaar slechts vijf keer het schakelsysteem moeten toepassen. Dat is minder in vergelijking met de twee voorgaande jaren. Vorig jaar paste Aqualectra vijftien keer het schakelsysteem toe en in 2010 was dat 36 keer. Het besluit om de Aggreko’s te retourneren heeft geen invloed gehad op de stroomcapaciteit van het nutsbedrijf. Machines die niet meer in gebruik waren zijn weer op het netwerk aangesloten. Ook zijn er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd om de productiecapaciteit te verhogen.

ABC onderzoekt introductie smartcards

Kosten half miljoen gulden

WILLEMSTAD — Autobusbedrijf Curaçao (ABC) onderzoekt de mogelijkheid om betaling met smartcards te introduceren in het openbaar vervoer op Curaçao. Dit verklaarde ABC-directeur Riles Paulina gisteren tijdens een Centrale Commissie-vergadering van de Staten. Met de introductie zal een bedrag van een half miljoen gulden gemoeid zijn.

Volgens de ABC-directeur bevindt het project zich echter nog in de kinderschoenen.

We zijn bezig met een voorstel. Het is nog niet helemaal uitgewerkt en ook nog niet aan onze Raad van Commissarissen (RvC) gepresenteerd. Maar je moet het zien als een kaart, die je kunt opwaarderen. Een soort chip-knip, zoals ze dat ook in Nederland hebben. Je zal de kaart kunnen gebruiken om je rit te betalen.”

In een toelichting benadrukt Paulina dat de introductie van elektronisch betalen veel voordelen met zich meebrengt.

Het maakt het mogelijk om van de ene bus op de andere te kunnen overstappen, waarbij je voor een rit betaalt. Ook kun je met elektronisch betalen verschillende speciale tarieven introduceren, voor bijvoorbeeld studenten en zestigplussers. Een ander voordeel is dat je ook dan ook minder contant geld op de bus hebt”, aldus de ABCdirecteur vanochtend.

Tevens zal het bedrijf ook beter inzicht krijgen in de manier waarop het zijn bussen kan inzetten en het aantal passagiers dat vervoerd wordt.

Kostbaar

Een nadeel van het project is volgens Paulina dat het wel kostbaar is. Hij schat dat de introductie een half miljoen gulden gaat kosten, maar de voordelen van het elektronisch betalen zijn voldoende om hem te overtuigen van de noodzaak om tot de introductie over te gaan.

9 nieuwe bussen voor ABC

WILLEMSTAD — Autobusbedrijf Curaçao (ABC) krijgt eind juli negen nieuwe bussen, die de huidige zullen vervangen. Ze hebben allemaal vijftig zitplaatsen en zullen volgens ABC-directeur Riles Paulina worden ingezet voor de aanvang van het nieuwe schooljaar in augustus.

Op dit moment bestaat het wagenpark van ABC uit 28 wagens. Daarvan zijn er 21 nog niet afgeschreven, aldus Paulina gisteren. De resterende zeven bussen zijn afkomstig uit 1998 en 1993 en worden nog steeds ingezet. Het busbedrijf telt 16 bussen met 30 zitplaatsen, twee met 38 zitplaatsen, terwijl de overige 50 stoelen tellen. ABC heeft verder ook vijf toerwagens, maar slechts twee bevinden zich in optimale conditie, terwijl het bedrijf ook over een pachanga- en paranda-bus beschikt. Maar slechts een van deze feestbussen kan op dit moment worden ingezet.

ABC heeft inmiddels nieuwe bussen besteld. Het gaat hierbij om negen bussen, die iets meer dan 3 miljoen gulden hebben gekost. Deze bussen zullen eind juli op het eiland zijn, aldus Paulina. ABC streeft ernaar om in de toekomst ieder jaar nieuwe bussen aan te schaffen. Op deze manier wordt voorkomen dat in een keer grote bestellingen gedaan moeten worden. Paulina bevestigde gisteren dat ABC momenteel over te weinig bussen beschikt om extra projecten uit te kunnen voeren.

Ook de staat van het wagenpark vormt een sta-in-de-weg, aldus de directeur. Deze twee factoren leiden er soms toe dat bepaalde routes niet kunnen worden uitgevoerd. In zulke gevallen kiest de ABC-leiding er steevast voor om routes, die door twee bussen worden bediend, als eerste te schrappen.

Tijdens de vergadering van gisteren gaf minister Charles Cooper ook toe dat ABC-bussen op dit moment een bezettingsgraad hebben van slechts 20 procent. Maar deze uitspraak werd vanochtend enigszins genuanceerd door Paulina.

“Dit percentage is gebaseerd op cijfers van het ministerie van Economische Ontwikkeling, waarbij is gekeken naar de bezetting van een bus, uitgaande van het totale aantal zit- en staanplaatsen. En wij hebben ook te maken met veel piekmomenten op een dag. Als de bus in een piekmoment wegrijdt, is hij vol, maar als hij terugkomt is hij dat niet meer. Dit zijn allemaal factoren waarmee je rekening moet houden.”

Cooper sprak gisteren ook de wens uit het aantal bussen van ABC tot zo’n 50 uit te kunnen breiden, om Curaçao volledig te kunnen ‘dekken’. Maar op een vraag van een Statenlid stelde Paulina dat meer bussen niet automatisch tot meer passagiers leidt. Volgens de ABC-directeur trekken nieuwe bussen daarentegen wel meer passagiers aan. ABC heeft 130 werknemers in dienst en krijgt op jaarbasis een subsidie van 9,4 miljoen gulden van de regering.

 

125 procent

De PAR-fractie in de Staten is niet te spreken over de verhoging van 125 procent die de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van Autobusbedrijf Curaçao (ABC) hebben gekregen. Volgens PAR-Statenlid Marilyn Alcalá- Wallé verdienden de RvC-leden van ABC tot voor kort 450 gulden per maand.

Maar aan de hand van de informatie die wij hebben gekregen, kunnen wij opmaken dat een van de eerste prioriteiten van de RvC was om hun vergoeding met ongeveer 125 procent te verhogen. Dus van 450 naar 1000 gulden, nadat de PAR-regering de schuld van ABC in 2010 heeft gesaneerd.”

Davelaar blijft PNP-leider

WILLEMSTAD — Humphrey Davelaar heeft zijn brief waarin hij zijn functie als partijleider van de PNP ter beschikking stelt, ingetrokken tijdens een algemene ledenvergadering. Het bestuur van de groene partij, dat ook zijn functie ter beschikking had gesteld in verband met de reorganisatie van de PNP, trok zijn brief niet in. Dit maakt de weg vrij voor nieuwe bestuursverkiezingen.

Tijdens een algemene ledenvergadering van de PNP in het Cultureel Centrum Curaçao (CCC) in Emmastad werd gisteren duidelijk dat er een verschil van inzicht bestaat tussen de PNP en haar politiek leider Davelaar over hoe de reorganisatie van de partij vorm moet krijgen. Het partijbestuur wil een nieuwe invulling van de traditionele boodschap van de partij, aangepast aan deze tijd.

Davelaar is meer voorstander van een nieuwe benadering, maar met dezelfde boodschap. Meerderheid Eind vorig jaar had Davelaar zijn functie ter beschikking gesteld met het oog op de aangekondigde reorganisatie van de partij. Begin dit jaar volgde het bestuur, dat op zijn beurt zijn functie ter beschikking stelde.

Vorige week had Davelaar tijdens een partijbijeenkomst in partijgebouw Kas di Pueblo, al aangegeven zijn brief van november in te zullen trekken. Davelaar stelde door verschillende leden hiertoe te zijn benaderd en om definitief aan te blijven als PNP-leider. Tijdens de vergadering trok hij zijn brief in, waarna een aangepaste agenda door een meerderheid van de leden werd goedgekeurd. In een toelichting stelt Davelaar in het feit dat een meerderheid akkoord is gegaan met de agendawijziging, het bewijs te vinden dat een meerderheid van de leden het ermee eens is dat hij zijn brief heeft ingetrokken. Na de stemming werd de brief van Davelaar niet meer in behandeling genomen. De brief van het bestuur werd wel in behandeling genomen, met het gevolg dat de PNP nu de weg moet vrijmaken voor nieuwe bestuursverkiezingen.

De organisatie hiervan ligt in handen van het bestuur onder leiding van voormalig PNP-Eilandsraadslid Gisette Seferina.

Celstraf geëist tegen ontuchtige babysitter

WILLEMSTAD — Tegen een 54-jarige Jamaicaanse vrouw is onlangs een celstraf van 36 maanden geëist voor ontuchtige handelingen gepleegd in januari van dit jaar met een tweeling van zes maanden oud.

De vrouw werd in dienst genomen om de kinderen thuis in hun eigen omgeving te verzorgen, zonder te weten dat de huiseigenaar videocamera’s had geplaatst om alles in de gaten te houden. De opnames werden na een periode door de ouders bekeken en zij zagen hoe de babysitter ontuchtige handelingen had gepleegd met zowel het jongetje als het meisje.

Ook konden de ouders zien hoe de vrouw een plastic zak over het hoofd van het jongetje deed, waardoor hij heel hard moest huilen. De vrouw zei zelf dat dit maar een soort kiekeboe- spel was, dat in Jamaica vaak wordt gespeeld met baby’s.

Officier van justitie Ludmila Vicento wees op het feit dat indien er geen camera’s waren, men nooit achter deze handelingen zou komen.

Gezien de ernst en de aard van het feit eiste zij een gevangenisstraf van 36 maanden.

Over een paar weken is er een uitspraak in deze zaak.

Arubaanse aannemer eist rectificatie Bala

WILLEMSTADDe hoofdaannemer van het windmolenproject op Tera Kòrá en Playa Kanoa, ABJL, overweegt juridische stappen te nemen tegen ochtendkrant Bala.

De afgelopen twee dagen opende de krant met het bericht dat de hoofdaannemer met de noorderzon is vertrokken. Onderaannemers zouden geen loon hebben ontvangen. Ook zou de Arubaanse hoofdaannemer met ongedekte cheques hebben betaald.

C. Lacle van ABJL stelt tegen de Amigoe dat hij de onderaannemers niet heeft belazerd. Over twee weken wordt het project opgeleverd. Dan zullen ook alle betalingen worden verricht.

Ik heb de onderaannemers gevraagd om even te wachten met het verzilveren van de cheques. Het geld moest nog overgemaakt worden. Iedereen wordt uiteindelijk uitbetaald”, zegt Lacle. Hij vindt het kwalijk dat er op deze wijze schade wordt toegebracht aan het windmolenproject.

Volgens George Douglas van Civil Engineering Caribbean NV, de zogenoemde owners engineer, zou er op dit moment geen sprake zijn van achterstallige betalingen. Zijn bedrijf tekent voor de betaling aan de hoofdaannemer en heeft contact met alle onderaannemers.

“In het verleden zijn er wel eens problemen geweest met de betalingen, maar daar zou op dit moment geen sprake van zijn.”

Volgens de Bala zouden bedrijven die nog geen loon hebben ontvangen kabels, die op de twee terreinen lagen, hebben laten omsmelten voor koper. Hierdoor zouden ze toch een compensatie ontvangen voor hun arbeid. Deze ‘koperdiefstal’ heeft volgens Douglas geen betrekking op de hoofdaannemer.

“De kabels op Playa Kanoa en Tera Kòrá waren al verdwenen voordat de aannemer met het project is begonnen. De werkzaamheden bij Playa Kanoa startten in november vorig jaar. Tera Kòrá volgde eind december, begin januari.”

Volgens Douglas lagen de schillen van de kabels toen overal op het terrein verspreid. Deze kabels lagen zo’n 80 centimeter onder de grond. Een van de taken van ABJL was om nieuwe kabels voor de twee windmolenparken te plaatsen. De windparken zijn in beheer van NuCapital en zijn in opdracht van Aqualectra gebouwd. De windmolens hebben een capaciteit van 30 mw en leveren 20 procent van de totale stroomcapaciteit van het eiland.

Boven de wet?

Sinds kort rijden er drie gloednieuwe Toyota Highlanders op het eiland rond. Althans zo’n soort model, want deze zullen wel van staal en kogelwerend glas zijn gemaakt. Altijd rijden ze met zijn drieën achter elkaar, met nog geen 40 centimeter tussenruimte. Kleur zwart. Je hoort ze van verre aankomen, want ze zenden luide ‘ga-opzij’-signalen uit.

De ramen van deze drie auto’s zijn geblindeerd. Niet gewoon een folietje, maar ondoorzichtig zwart, inclusief de voor- en achterruiten. Geen nummerborden. In de auto’s zelf zitten blauwe knipperlichten. Zeer intimiderend. Zoiets verwacht je in Venezuela of Colombia, niet hier.

Bij stoplichten gaan twee auto’s naast elkaar staan en gaat de derde precies in het midden erachter staan, zodat hij twee rijbanen bezet houdt. Vijf verkeersovertredingen in één.

Gisteren (maandag) werden ze gespot in Julianadorp, nu zelfs met een witte Toyota jeep met zwaailicht erachter als vierde van het konvooi.

Waarom worden zij niet door de politie aan de kant gezet?

Wie zitten er in? God Schotte?

Wiels? Wapen Asjes? Briefo Wilsoe? Bientu Dos Santos?

Wie staat in dit land kennelijk boven de wet? Ik wil dat weten! Nee, ik eis het.

MARJO NEDERLOF

Curaçao

Persbericht Dierenbescherming

Persbericht

 Willemstad, 25 juni 2012

 

Afgelopen zaterdag werd in het atrium van de Centrale Bank een kunstveiling gehouden waarvan de opbrengst ten goede komt aan het werk van het Dierenasiel op Curaçao.

 

Bijna 30 kunstenaars hebben onder begeleiding van Lusette Verboom, galeriehoudster van Gallery Alma Blou, uiteenlopende werken voor de veiling gemaakt en ter beschikking gesteld.  Ken Berend, die voor de gelegenheid bereid gevonden was op te treden als veilingmeester, bracht de stukken op professionele maar toch humoristische wijze onder de hamer.  Het publiek reageerde enthousiast en onder het genot van een glas wijn en een groot assortiment kaas werd goed en geanimeerd geboden.

Voorzitter Carson Eustatius  van de Stichting Dierenbescherming Curaçao, de stichting die het Dierenasiel beheert, onthulde bij deze gelegenheid ook het nieuwe logo van de Dierenbescherming dat Martina Doevelaar van AXI! Design & Development heeft ontworpen.

De veiling van de kunstwerken heeft ANG 20.000,- opgebracht voor het Dierenasiel.

 

 

 

De kleine Nero van Pietermaai is gevallen

De kleine Nero van Pietermaai is gevallen

Vrijdagmiddag kreeg ik een melding via Skype van een paar heren die helemaal in feeststemming waren die mij uitnodigden om samen met hun zaterdag de val van meneer van Assendelft van Wijck in den Haag te komen vieren, in hetzelfde restaurant waar op 12 Juni de meeting werd gehouden en de planning begon voor de val van deze man.

Er zou een ticket business class met de KLM hier op het vliegveld voor mij klaar liggen en kon ik zondag terugvliegen als ik dat wilde.

Ik heb ze bedankt en gevraagd of ze het geld voor die ticket aan een liefdadigheidsinstelling hier op Curaçao wilden geven omdat ik niet wilde hebben dat iemand mij ooit zou kunnen beschuldigen dat ik iets heb gedaan uit eigen gewin.

Zaterdag kreeg ik via Skype het diner te zien en heb ik met iedereen gesproken en iedereen weer gezien.

De champagne vloeide rijkelijk en het goede nieuws was dat de groep schuldeisers opeens veel groter was geworden en dat de mails van de schuldeisers nog steeds bleven binnen komen.

Als je de bedragen hoort vraag je je af hoe het mogelijk is dat deze man zo lang mensen heeft kunnen bedriegen, voorliegen, met de dood bedreigen, oplichten en hier nog rond kan lopen zonder dat ze hem doodgeschoten hebben, want uiteindelijk hebben veel mensen heel veel geld verloren met deze fantast.

Ik ben alleen blij dat zijn geloofwaardigheid finaal de grond is ingeboord en dat het tijd wordt om de rekening te betalen.

En nou komt het, want deze man zal niet alleen ten onder gaan, maar zal iedereen proberen mee te nemen om op die manier zijn straf te verminderen want natuurlijk zal nou de rest ook komen zoals, de Curaçaosche-, Nederlandse- en Belgische belastingdienst en nog een aanklacht in Guernsey over een oplichtingszaak in verband met een yacht, dat komt allemaal boven drijven als gevolg van zijn val hier op Curaçao en niet te vergeten een echtscheiding wat hem 2 miljoen gaat kosten.

Het begon met een stukje wat ik heb geschreven wat ik heb genoemd “Ik sta boven de wet” waarin ik naar voren bracht dat deze meneer alle regels en wetten aan zijn laars lapte en daar zijn beachclub St Tropez heeft neergezet en daarna is alles gaan rollen en werd ik dag en nacht gemailed, gebeld, geskyped door mensen over de hele wereld die van alles hadden meegemaakt met deze meneer.

En elke keer kwamen er meer bewijsstukken boven tafel

onbetaalde rekeningen,

– fotos van de Rolls Royces die verstopt waren,

– verzekeringsfraude,

– doodsbedreigingen,

– mensen die alles, maar dan ook alles kwijt zijn geraakt die niet eens een ziekteverzekering kunnen betalen  en waarvan de vrouw terminale kanker heeft.

Meneer leeft in luxe over de rug van al deze mensen en ik ben blij dat ik een bijdrage heb kunnen leveren om te zorgen dat deze man gestopt kan worden en dat het als een waarschuwing dient voor de volgende die denkt dat mijn klip een ritseleiland is waar alles kan en mag zolang je maar met flappen strooit.

Dit is het begin van het einde want hij zal koraal Specht van de binnenkant zien en aangezien hij een klein manneke is zullen ze hem echt niet vragen om mee te doen met de River Dance Groep daar maar zal hij ook zijn broek halverwege zijn kont moeten dragen in opdracht van Boeboe de Godfather daar.

De Belle of the Ball van Koraal Specht meneer van Assendelft van Wijck!

Ik blijf lachen op deze klip want ik zou goud geven om hem daar op die binnenplaats van Koraal Specht te zien lopen.

Arthur Donker

Vragen over weigering zwangere toerist

Door: Aruna Jhagru

Zwanger VVD Versgeperst NIEUWS Liesbeth Spies Hato Curaçao andre bosman  zwanger style=float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Minister Liesbeth Spies (Koninkrijksrelaties) heeft vragen van Kamerlid Andre Bosman (VVD), over de 27 weken zwangere vrouw die op luchthaven Hato werd geweigerd, beantwoord. Bosman wil van Spies weten of het klopt dat als de vrouw zou bevallen, de Curaçaose regering de kosten zou moeten betalen.

Daarnaast wil de VVD-er weten of het vaker is voorgekomen dat Nederlanders met een geldig paspoort de toegang tot Curaçao is geweigerd en of Nederlanders met een geldig paspoort vaker zijn geweigerd.

Fout

Spies geeft aan dat door een fout van een individuele immigratiefunctionaris op Hato de vrouw niet direcht toegang kreeg tot Curaçao, terwijl zij in het bezit was van een geldig paspoort. “Toen de fout aan het licht kwam is de toeriste meteen toegelaten.” Vervolgens geeft de minister aan dat het toegangsbeleid een landsaangelegenheid is. “Ik beschik niet over informatie waaruit blijkt dat Nederlanders vaker de toegang tot Curaçao geweigerd wordt.”

Toegang

De minister is wel van mening dat het uitgangspunt is dat met een geldig Nederlands paspoort gereisd kan worden binnen het Koninkrijk. “Inwoners van Nederland zouden met een geldig Nederlands paspoort toegang moeten krijgen tot Curaçao.”

Bosman wil ook weten of de verantwoordelijke minister van Curaçao voor voorval moet worden aangesproken. Spies betreurt het voorval maar ziet geen aanleiding om de verantwoordelijke minister hiervoor aan te spreken.

Geweigerd

Vorige maand kwam de zwangere vrouw aan op ons eiland voor vakantie, maar de douane weigerde haar de toegang omdat ze zwanger was. Nadat zij drie uur later haar verzekeringspapieren kon laten zien, mocht zij genieten van een vakantie op Curaçao.

Beantwoording Kamervragen Over Het Artikel 27 Weken Zwangere Toeriste Niet Welkom

Asjes schept duidelijkheid over wapens

 Door:  Ilja Roos

wapens versgeperst.com trias politica NIEUWS ivar asjes Curaçao  Potret IA style=float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Naar aanleiding van het verzoek om parlementsleden een wapen te laten dragen, is een discussie ontstaan. De voorzitter van het parlement, Ivar Asjes, wil hier nu graag duidelijkheid over scheppen. “Het verzoek was al op 27 april 2011 bij de minister van Justitie gedaan.”

Volgens Asjes heeft hij bijgaande brief langer dan een jaar geleden opgestuurd naar de minister van Justitie, Elmer Wilsoe, na een gesprek met de vice-voorzitter van het parlement, Amerigo Thodé. Asjes zegt dat het niet gaat om een voorstel tot wijziging van een wet vanuit het parlement, maar een aanpassing in de uitvoering van de wet, wat de regering kan doen via een gouvernementeel decreet.

Decreet

Asjes licht toe dat het dragen van een wapen geregeld is in de wet genaamd ‘Ordening van Wapens 1931’. In januari 1978 heeft de toenmalige regering van de Antillen met Leo Chance als minister-president, een decreet getekend om de uitvoering van deze wet aan te passen. Hierdoor kregen mensen in de volgende functies de gelegenheid om een wapen te dragen: gouverneur en zijn adjudant, ministers, secretaris van de Raad van Ministers, gezaghebbers van de eilandsgebieden, rechters, procureurs-generaal, advocaten-generaal, officieren van justitie en medewerkers van het Openbaar Ministerie die in eerste instantie in de rechtbank werken. In augustus 1983 heeft de regering met Don Martina als premier, een decreet getekend om de uitvoering van de wet aan te passen en ook afgetreden ministers nog gedurende vier jaar na hun aftreden toe te staan een wapen te dragen.

Trias politica

De Statenvoorzitter wil duidelijk maken dat het verzoek aan Wilsoe is gedaan om gelijkheid te creëren tussen de functies in onze trias politica. “Ministers die er ook zijn om het volk te dienen en rechters, hadden tot 1978 niet het recht om een wapen te dragen tot de aanpassing die het mogelijk maakte dat dit tot de dag van vandaag gewoon is”. Asjes betreurt dat enkele politici een verkeerd beeld hebben geschetst waardoor het lijkt dat de parlementariërs wapens nodig hebben om zich te kunnen verdedigen tegen het volk.

Brief die vorig jaar is verstuurd naar minister Elmer Wilsoe van Justitie

Karta i Aneksonan 270411

Asjes: ‘Osepa moet conclusies trekken

 Door:  Redactie

Washington Versgeperst Sheldry Osepa NIEUWS ivar asjes Elmer Wilsoe Curaçao  Sheldry Osepa style=float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Gevolmachtigd minister Sheldry Osepa moet zijn conclusies trekken en opstappen. Dat zegt Statenvoorzitter Ivar Asjes tegen Radio Hoyer 2 nu Osepa zijn ongenoegen heeft geuit over de brief die minister Elmer Wilsoe (Justitie) stuurde naar Washington in verband met de Bientu-zaak.

Osepa vindt dat iedereen die iets verkeerd doet, daar zijn verantwoordelijkheid voor moet nemen. De schuld moet niet op een ander afgeschoven worden. Volgens de gevolmachtigd minister heeft Wilsoe met het versturen van de brief, Curaçao en hemzelf in Nederland in de problemen gebracht. Statenvoorzitter Ivar Asjes vindt dat een gevolmachtigd minister moet uitvoeren wat de ministerraad wil. Doet hij dat niet, dan moet hij zijn conclusies trekken.
 

Juwelier overvallen

Willemstad – Een juwelierszaak aan de Sebastopolstraat in Otrobanda is gisteren rond 16.06 uur overvallen en vernield. De eigenaar van de zaak stond achter in de winkel toen een man binnenkwam en met een hard object de vitrinekasten kapot sloeg en er met verschillende juwelen vandoor is gegaan. De verdachte rende weg, stapte in een auto die onder het viaduct in Otrobanda geparkeerd stond en reed weg.

Verzoek wapens jaar oud

Asjes verzocht Wilsoe wet uit te breiden

Willemstad – Hoewel het voor de meeste parlementariërs uit de Staten als een volkomen verrassing kwam, blijkt het verzoek om wapenbezit voor Statenleden toe te staan al ruim een jaar oud te zijn. Statenvoorzitter Ivar Asjes (Pueblo Soberano) verzocht op 27 april 2011, een half jaar na het aantreden van de regering Schotte, minister van Justitie Elmer Wilsoe (PS) al om het Landsbesluit houdende algemene maatregelen (LBham) te wijzigen.

Hoewel Asjes het verzoek namens de Staten doet, lijkt niemand binnen de Staten ook maar op de hoogte te zijn geweest van het plan van Asjes. Zowel coalitiepartij MFK als oppositiepartijen PAR en FOL gaven vorige week aan niets in het plan te zien. Asjes was gisteren niet bereikbaar voor commentaar maar stuurde wel een persbericht, waarin hij aangeeft het verzoek vorig jaar verstuurd te hebben na een gesprek met Statenlid Amerigo Thodé (MFK).

De RvM heeft het voorstel van Asjes inmiddels besproken, maar een definitief besluit is er nog niet gevallen. MKFfractieleider Dean Rozier geeft aan verrast te zijn door het verzoek van Asjes.

,,De minister van Justitie is verantwoordelijk voor de veiligheid van het volk. Nu lijkt het alsof er geen vertrouwen is in wat de regering doet. Dit voorstel komt van Pueblo Soberano, wat voor vertrouwen hebben zij in hun minister?”

Intimiderend effect

Ook vreest Rozier dat het op zak hebben van een wapen in een toekomstige verkiezingstijd een intimiderend effect kan hebben, wat de veiligheid binnen de samenleving niet zal vergroten.

PAR-Statenlid Magali Jacoba gaf vorige week al aan het voorstel ‘ridicuul’ te vinden.

,,Waarom zou je je in godsnaam als volksvertegenwoordiger moeten beschermen tegen het volk?”

Statenlid Malvina Cecilia (PAR), die het voorstel ook ‘belachelijk’ vindt, zegt zich op geen enkel moment onveilig te voelen.

,,Ik ga naar de snèk, de supermarkt, ik kom overal. Ik heb nog nooit het gevoel gehad dat wij ons moeten beschermen.”

Het landsbesluit stamt uit 1978.

In artikel 1 van het landsbesluit is geregeld dat het verbod om op de openbare weg of in een publieke ruimte een wapen op zak te hebben onder andere niet geldt voor:

–  de gouverneur,

– de ministers,

– de secretaris van de Raad van Ministers,

– de gezaghebbers,

– de leden van het Hof van Justitie,

– de procureur-generaal en de advocaat-generaal bij het Hof van Justitie,

– de officieren van justitie, – de ambtenaren van de douane,

– de havenmeesters en

– buitengewoon agenten.

In 1983 is daaraan toegevoegd dat ministers en gewezen ministersdat wil zeggen tot vier jaar na hun aftreden – ook een wapen in hun bezit mogen hebben. Asjes verzoekt nu, of eigenlijk sinds vorig jaar april al, om de volgende toevoeging: ,,De leden van de Staten en de gewezen leden van de Staten, de laatsten gedurende vier achtereenvolgende jaren na hun aftreden als Statenlid”.

Osepa trekt mond open

Raad van Ministers morgen in gesprek met Gevolmachtigde minister Osepa

Willemstad – De Gevolmachtigde minister van Curaçao Sheldry Osepa (MFK) zal morgen in de Raad van Ministers verschijnen voor een indringend gesprek. Dit naar aanleiding van de Rijksministerraad afgelopen vrijdag, waarin aan Osepa heel duidelijk is gemaakt dat de brief van Wilsoe aan Washington onacceptabel is.

Osepa, die momenteel op Curaçao is, uitte gisteren in een interview met TeleCuraçao zijn ongenoegen over de starre houding van Wilsoe. Deze verzocht in een brief aan Washington om de beslaglegging op de banktegoeden van loterijbaas Robbie dos Santos in de Verenigde Staten op te heffen.

,,Ik hoop dat de premier het me niet kwalijk neemt, maar ik kan niet zomaar blijven zitten en niks zeggen. Iedereen die iets verkeerd doet, moet daar zijn verantwoordelijkheid voor nemen”, aldus Osepa tegenover TeleCuraçao.

Later op de dag was Osepa onbereikbaar voor commentaar.

Ook de woordvoerder van de premier gaf aan niets over het gesprek dat gisteren tussen Osepa en premier Gerrit Schotte plaatsvond te kunnen zeggen. Wel verscheen de premier gisteravond live in TeleCuraçao, waarin hij aangaf op 4 juni een brief aan minister Liesbeth Spies van Koninkrijksrelaties te hebben gestuurd met uitleg over de brief van Wilsoe.

Inmiddels is het eind juni en heeft er na die brief al een gesprek met Spies op Curaçao plaatsgevonden en een pittig gesprek tussen Wilsoe en de Nederlandse minister van Justitie Ivo Opstelten tijdens het Justitieel Vierlanden Overleg op Aruba.

Vervolgens is Osepa afgelopen vrijdag tijdens de Rijksministerraad klip en klaar te kennen gegeven dat Curaçao de schadelijke actie van Wilsoe recht moet breien. Het is nu de Gevolmachtigde minister die deze boodschap naar buiten brengt. Osepa gaf in het televisie-interview aan de eventuele gevolgen van zijn uitspraken voor lief te nemen.

,,Ik snap nu al wat de gevolgen kunnen zijn door wat ik nu zeg. Maar het kardinale punt is: neem je verantwoordelijkheid als je bezig bent met zulke belangrijke zaken. Blijf niet de schuld op een ander schuiven.”

Osepa benadrukte dat het buitenlands beleid van het Koninkrijk in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van Uri Rosenthal, de minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk. Wilsoe had die brief dus niet naar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton moeten sturen.

,,Daarmee heeft hij Curaçao, en met name mij in Nederland, in de problemen gebracht”, aldus Osepa.

Partijleider Helmin Wiels van Pueblo Soberano nam het gisteravond in zijn radioprogramma Konsenshi Sivil op voor de Pueblo Soberano- minister Wilsoe. ,,De Gevolmachtigde minister van Curaçao gedraagt zich als de woordvoerder van Nederland. Hij wordt niet betaald om zijn mening te geven.”

Wilsoe ondertekent vier USONA-projecten

 Door: Leoni Leidel-Schenk

Versgeperst USONA ondertekenen NIEUWS Jusitie Elmer Wilsoe Curaçao  Min Jus USONA 127x85 style=float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Minister Elmer Wilsoe (Justitie) heeft vanochtend vier financiële overeenkomsten gesloten met USONA. Het gaat om vier projecten die door Nederland via USONA worden gefinancierd, voor onder meer de bouw van een politiebureau en de bouw van een centrum voor jongeren.

De projecten betreffen de renovatie van het politiekantoor aan de Winston Churchillweg, de bouw van een nieuw kantoor voor het politiebureau Rio Canario en de bouw van een centrum om minderjarige jongeren onder te brengen die in aanraking zijn gekomen met het straf- en civiel systeem. Ook is een contract getekend met architectenbureau Studio Acht Caribbean NV die belast is met de bouw van het centrum voor probleemjongeren.

Ondertekeningen Usona 25 Juni 2012