Maandelijks archief: december 2010

Antilliaans Dagblad: 2010 een bewogen en bijzonder jaar

Curaçao sluit een bewogen en bijzonder 2010 af. Twee zwaarbevochten verkiezingen, oppositie en coalitie die stuivertje wisselen, en dit vrijwel gelijktijdig met het verwerven van de status van autonoom land binnen het Koninkrijk.

Terwijl de rest van de wereld probeert een hardnekkige crisis te boven te komen, is Curaçao het afgelopen jaar van de financiële ondergang gered met een forse schuldsanering door Nederland.

Voor het eerst sinds heel veel jaren heeft Curaçao weer een sluitende begroting. De rente is ongekend laag, evenals de inflatie en de economie trekt geleidelijk aan. Het eiland kreeg dit jaar ook te maken met een nieuw (export)product – goed voor toerisme en imago – met het professioneel opgezette Curaçao North Sea Jazz, waarmee Curaçao aantoonde met hulp van buitenaf tot grote daden in staat te zijn.

Toch staat het eiland voor grote uitdagingen. Zo blijkt dat volgens het Tourism Masterplan het aantal bezoekers de komende jaren moet verdubbelen om de kamers redelijk bezet te houden, maar met alle consequenties van dien voor arbeidsmarkt, openbare infrastructuur en milieu.

Over milieu gesproken, een fundamentele beslissing is vereist over de toekomst van de Isla-raffinaderij – waarbij het uitgangspunt (steeds meer) de volksgezondheid dient te zijn. Dat vraagstuk wordt niet opgelost door een referendum onder de bevolking te houden, daar is de materie te complex voor en dat riekt naar weglopen voor bestuurdersverantwoordelijkheid, maar door nu echt eerst alle strategische voor- en nadelen van behoud, sluiting of verhuizing op een rij te zetten.

Voor grote, peperdure en meerjarige investeringen in toeristische industrie en sectoren van de samenleving te plegen, is vooral vertrouwen nodig. De basisvoorwaarden daarvoor zijn gecreëerd met gezonde overheidsfinanciën en een economie in de plus.

Maar de weinig transparante wijze waarop tot nu toe wordt geregeerd draagt bepaald niet bij tot meer vertrouwen. Vooral de screening en de schofferende wijze waarop is omgegaan met de Veiligheidsdienst VDC (én de gouverneur) is een smet op de start van het nieuwe land Curaçao.

En nóg weet de bevolking niet wat de inhoudelijke uitkomst is van de screening en welke ‘voorzieningen’ zijn getroffen ten aanzien van bepaalde ministers. En met de VDC en twee rechtszaken verder, lijkt het erop dat iedereen jokt – zelfs de Commissie van Toezicht met daarin de Hofpresident of een door haar aangewezen persoon – behalve de premier en de minister van Justitie.

Zo willen zij tenminste doen voorkomen. Daarmee wordt getornd aan de rechtsorde. Over een paar weken zit het kabinet 100 dagen. Het eerste moment om haar output te evalueren.

Heel veel heeft de regering niet laten zien. Zo is het nog steeds wachten op het regeerprogramma, waarmee het beleid zichtbaar moet worden. De begroting 2011 is nog voornamelijk een begroting van de vorige coalitie. Wat wel zichtbaar is geworden is dat partijleider Helmin Wiels van regeringspartij PS vanuit de Statenbankjes het kabinet aanstuurt en er regelmatig ongenadigd – en niet zelden ongenuanceerd – ervan langs geeft.

Waaronder ministers van zijn eigen partij zoals René Rosalia, die al enkele keren ‘opdrachten’ kreeg.

Maar ook Charles Cooper (MAN) kreeg keihard op z’n donder wegens vermeend corrupt gedrag.

Zelfs premier Gerrit Schotte (MFK) kreeg indirect te horen dat zijn door hemzelf geprezen wijkplan ‘Plan Nashonal pa Desaroyá Bario’ oud en achterhaald zou zijn.

En MFK-minister George ‘Jorge’ Jamaloodin van Financiën heeft volgens Wiels een ondeugdelijk belastingplan ingediend, opgesteld door ‘PAR-adviseurs’.

Hoewel verhoging van belastingen nooit gewenst is, ontkomt Curaçao er niet aan een verschuiving van de directe belastingen naar indirecte belastingen (omzetbelasting) door te voeren. Wat dat betreft bevat het belastingplan juist veel goede elementen, zeker als verhoging van de OB gepaard gaat met verlaging van de loon- en winstbelasting en stijging van de koopkracht door het opvoeren van de compliance.

Als er al een moment is om dit toe te passen is dat nu wel, omdat de overheidsfinanciën in orde zijn. Maar tegelijk is waakzaamheid geboden, om de ‘gezonde startpositie’ niet in de waagschaal te leggen.

Rest nog de wens van deze krant en van vele anderen dat de politieke toon op Curaçao – zowel tussen politici onderling als van politici richting burgers en organisaties – een stuk gematigder en minder vijandig en haatzaaiend wordt. Bon Aña Nobo!

 

Bron: Antilliaans Dagblad

AD | Heisa om flatscreen bij CPA

Wie is Amparo Dos Santos?

Slechts één eis van ontslagen Dos Santos ingewilligd

Sinds president-commissaris Amparo Dos Santos bij CPA de scepter zwaait, komen er allerlei wilde verhalen los

Willemstad – Ochtendblad Ultimo Noticia heeft gisteren een soort rectificatie geplaatst van een eerder bericht in dezelfde krant, namelijk dat ex-directeur Richard Lopez Ramirez met een grote flatscreen onder z’n arm het gebouw van havenbedrijf CPA zou hebben verlaten. Verder lezen

AD | Opbrengst casino’s niet verzonnen

GBC Opbrengst casino’s niet verzonnen

GBC Opbrengst casino’s niet verzonnen

Willemstad – De tien miljoen gulden die het casinowezen moet opbrengen om de begroting sluitend te maken, is niet zomaar een bedrag dat een minister in een achterkamertje bedacht heeft, maar komt voort uit het feit dat in 1999 de casino’s gevrijwaard werden van de vijf procent ob-heffing. Verder lezen

AD | Eigen plan casino’s

Elf procent op ‘hold’ gelijk Renaissance

Elf procent op ‘hold’ gelijk Renaissance

Elf procent op ‘hold’ gelijk Renaissance

Willemstad – De vereniging van casino-exploitanten heeft een brief gestuurd naar de minister van Financiën, George Jamaloodin (MFK), waarin een voorstel gedaan wordt om 11 procent te betalen op de ‘hold’, in tegenstelling tot de 13 procent die nu afgedragen dient te worden. Verder lezen

AD | Regering houdt vast aan casinowet

statenvoorzitter-Ivar-Asjes

Ivar Asjes (PS), die nu Statenvoorzitter is maar daarvoor voor een korte periode de gedeputeerde van Financiën, zou aangedrongen hebben op het terugdraaien van de gewijzigde Eilandsverordening casinowezen.

Willemstad – In de memorie van toelichting op de begroting 2011 stelt het kabinet Schotte dat met betrekking tot de casinoheffing uitgegaan wordt van de nu van kracht zijnde wetgeving.  Het Cft vroeg zich in haar advies af wat de plannen van de regering zijn met betrekking tot deze heffing. Verder lezen

Verzoek gouverneur ‘bevreemdde’ Schotte

Gerrit Schotte

Het verzoek van de gouverneur aan het (toenmalig en inmiddels geschorste) hoofd Edsel Gumbs van de Veiligheidsdienst (CDC) heeft Gerrit Schotte, als minister-president, bevreemd.

Willemstad – Het verzoek van de gouverneur aan het (toenmalig en inmiddels geschorste) hoofd Edsel Gumbs van de Veiligheidsdienst (CDC) heeft Gerrit Schotte, als minister-president, bevreemd. Dat schrijft hij aan de Staten. Verder lezen

Schotte: Ministers kunnen blijven

kabinet Schotte screening VDC

Premier Gerrit Schotte: Ministers kunnen blijven

Willemstad – Er zijn ‘geen beletselen’ voor een voortgaand functioneren van welke van de thans zittende ministers dan ook. Dat heeft premier Gerrit Schotte (MFK) gisteren ook aan gouverneur Frits Goedgedrag bericht, zo informeerde hij de Staten van Curaçao gistermiddag. Verder lezen

AD | GCB wil af van ‘cash out fee’

GCB wil af van ‘cash out fee’

GCB wil af van ‘cash out fee’

Willemstad – De Gaming Control Board (GCB) is voorstander voor aanpassing van het vergunningsrechtenregime bij casino’s. Dit blijkt uit een eerder dit jaar verschenen rapportage waarin het regime geëvalueerd wordt en voorstellen gedaan worden voor een aanpassing van de wetgeving. Verder lezen

‘Nederland heeft 1,5 miljard euro betaald maar er niets voor teruggekregen’

Kamerlid Van Raak:  Bevolking geen profijt van sanering

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak | Foto RENÉ ZWART

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak | Foto RENÉ ZWART

Willemstad/Den Haag – SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak vreest dat de inwoners van Curaçao en Sint Maarten geen profijt zullen hebben van de schuldsanering.

,,We hebben 1,5 miljard euro betaald. Maar er niets voor terug gekregen. En wat nog erger is, de bewoners van de Antillen hebben er niets voor terug gekregen.

Verder lezen

KFO: VNA (stiekemploeg) in de politiek

Door Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo

Voortdurende juridische strijd: Zowel ex-Premier Gerrit Schotte als Premier Ivar Asjes procederen tegen Hoofd Veiligheidsdienst Curaçao E. Gumbs teneinde de huidige VDC-crisismanager Michael Romer in zijn huidige functie in Fort Amsterdam te behouden.

VNA (stiekemploeg) in de politiek Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo: ,,Wij zijn op weg om steeds meer elke koloniale figuur of instituut van ons staatsbeeld te elimineren. De gezaghebber is al weg en nu moeten alleen nog de gouverneur, Sinterklaas en de Koningin volgen.”

VNA (stiekemploeg) in de politiek Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo:

,,Wij zijn op weg om steeds meer elke koloniale figuur of instituut van ons staatsbeeld te elimineren. De gezaghebber is al weg en nu moeten alleen nog de gouverneur, Sinterklaas en de Koningin volgen.”

Er is een ‘onnodige discussie’ gaande, te weten of een veiligheidsdienst – vroeger de VNA en nu vanaf 10-10-10 de Veiligheidsdienst Curaçao ‘VDC’ – kan of moet worden gebruikt om mensen te screenen die de bevolking via democratische verkiezingen heeft gekozen om bestuursverantwoordelijkheid te dragen.

Dit stelt de Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO; Stichting Curaçao Sterk en Autonoom) in haar jongste perscommuniqué.

De huidige minister van Justitie, ex-gezaghebber Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (van de partij Pueblo Soberano van Helmin Wiels) was/is voorzitter/bestuurslid van deze stichting.

Deze krant besteedde er gisteren al in een artikel aandacht aan, maar drukt hieronder integraal de vertaling af.

De kardinale vraag is of de VDC in dit kader een in de wet vastgelegde taak heeft en of de informatie van de VDC voldoende betrouwbaar is om gebruikt te worden tegen personen die geroepen zijn politieke posten op zich te nemen.

Wij zijn er niet voor informatie vergaard door de VDC te gebruiken in politieke zaken. Niet alleen omdat dit de weg opent voor politieke spelletjes, maar vooral ook omdat niet gecontroleerd kan worden of de informatie correct is. De directeur van de ‘National Security Agency (NSA)’ van de Verenigde Staten, generaal Michael Hayden, heeft eens gezegd:

,,Our noise-to-signal ratio is twenty to one, that one being something useful. But even this is misleading, because it’s twenty to one after we’ve done all sort of things to make it humanly intelligible. You have to collect, process, translate, move it down the tunnel, transform it from noise into a signal, before you know if it’s useful.”

Met andere woorden een veiligheidsdienst werkt met veel vals alarm. Bovendien, op grond waarvan moet men een veiligheidsdienst, die niet aan een directe openbare controle is onderworpen, vertrouwen?

Hoe verschrikkelijk het kan zijn om een veiligheidsdienst te vertrouwen kan iedereen weten aan de hand van het debacle rond Irak, waar vele tienduizenden hun leven verloren vanwege een volstrekt vals ‘intelligence report on weapons of mass destruction’.

De wet die de instelling van de VDC regelt, geeft aan dat de doel van deze dienst is de fundamentele belangen van Curaçao te bevorderen met betrekking tot het waarborgen van de democratische rechten, de integriteit van de regering, de binnenlandse veiligheid en andere vitale belangen van Curaçao en eventueel het Koninkrijk.

Om dit doel te bereiken heeft de dienst tot taak om op grond van de wet de genoemde belangen te verdedigen door de risico’s op bedreiging van deze belangen vast te stellen en mee te werken om deze risico’s te beperken en te controleren.

De wet tot instelling van de VDC stelt dat de VDC belast is het de uitvoering van veiligheidsonderzoek, (populair gezegd een screening), in verband met de benoeming van een persoon in een zogenaamde vertrouwensfunctie. De wet bepaalt wat een vertrouwensfunctie is.

De functie van minister is in geen enkele wet omschreven als een vertrouwensfunctie. De functie van minister kan ook geen vertrouwensfunctie zijn, omdat de minister het (hoogste) staatsorgaan is dat vertrouwen moet hebben in een vertrouwensfunctie benoemde persoon, die zijn ondergeschikte is, zoals het hoofd van het Korps Politie.

Daar volgt dat er in de instellingswet van de VDC geen enkele wettelijke basis is om geen enkele minister te screenen. De vraag is wat de basis is van een screening gezien de wettelijke taken van de veiligheidsdienst.

De wet van februari 2010 waar het gerechtshof naar verwijst in de recente zaak van het hoofd van de VDC, schrijft ook geen enkele screening van een (kandidaat) minister voor.

Deze laatste wet zelf ontbeert een verankering in onze Staatsregeling, iets dat de rechter in kwestie niet heeft beseft en dat een zeer ernstig gevaar is voor het behoud van een rechtsstaat.

Los van de wettigheid van het screenen van een (kandidaat) minister is er ook het ernstige probleem van de controle van de betrouwbaarheid van de verkregen informatie in het kader van de besproken screening.

De bemoeienis van de VDC, die rechtstreeks valt onder de premier van Curaçao en zijn minister van Justitie, is op zich al discutabel en werpt veel vragen op. De medewerkers van de VDC kunnen niet onderworpen worden aan een openbaar onderzoek om hun bronnen of informatie te verifiëren.

Zijn hebben een zware verplichting op zich om niets te onthullen en om altijd de geheimhouding te bewaren. Niet eens de kandidaatminister in kwestie kan de geheimhoudingsplicht opheffen. Beantwoording van terechte vragen is dus ook onmogelijk.

Er is geen enkele mogelijkheid om te controleren of de gebruikte informatie op waarheid berust of niet. Alleen al om die reden zijn wij zeker geen medestander van diegenen die de VDC (willen) gebruiken voor hun politieke spel.

Dit is ook gebleken in de realiteit van de lopende screening. Informatie van de VDC die geheim moet zijn en waarvan het interim-hoofd van de VDC de geheimhouding moet garanderen, ligt op straat en is openbaar geworden. Dit bewijst dat de VDC integriteit ontbeert. Het feit dat het screeningsproces niet kan worden gecontroleerd, maakt het onaanvaardbaar.

Het kan niet worden aanvaard of getolereerd dat de VDC – een voor Curaçao zeer belangrijke dienst – zoals nu het geval is, wordt gebruikt voor puur politieke doelen en belangen. De zaak moet simpel blijven. De politieke partijen moeten hun kandidaten voordragen. Als men bepaalde objectieve criteria wil stellen, moeten die vooraf worden vastgelegd.

Er is geen enkele behoefte of plaats voor een ‘stiekumploeg’ om politiek te bedrijven. Het is goed om ook ten aanzien van de rol van de gouverneur heel duidelijk te zijn.

Wij zijn op weg naar dekolonisatie en emancipatie. Het is onaanvaardbaar dat de gouverneur het lef heeft om op eigen gelegenheid een ambtenaar, die onder de politieke verantwoordelijkheid valt van onze premier en zijn minister van Justitie, te weten het interim-hoofd van de VDC, opdracht kan geven wie dan ook te screenen.

Er is geen enkele wettelijke basis waarop de gouverneur het interimhoofd van de VDC opdracht kan geven welke (kandidaat)minister dan ook te screenen. Het is de premier die de opdracht kan geven.

Door een opdracht tot screening te geven zonder een wettelijke basis hiervoor bewijst de (interim-)gouverneur ook geen enkele kennis van zaken in deze materie te hebben.

Hij behoorde beter te weten en daarom ook, zoals wij al eerder zeiden, is het beter dat de gouverneur in zijn hok blijft. Zeker wat ons van het nieuwe Curaçao betreft. Geen enkele interventie, zeker een ongevraagde zonder wettelijke basis, van deze koloniale figuur wordt op prijs gesteld.

Wij zijn op weg om steeds meer elke koloniale figuur of instituut van ons staatsbeeld te elimineren. De gezaghebber is al weg en nu moeten alleen nog de gouverneur, Sinterklaas en de Koningin volgen.

Tot slot. Door de onwettige opdracht van de (interim-)gouverneur te accepteren, heeft het interim-hoofd van de VDC bewezen niet geschikt te zijn de functie in kwestie te vervullen.”

Behalve de huidige minister van Justitie, Wilsoe, zijn bij Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO) onder meer betrokken: accountant Terrence ‘Terry’ Hernandez, advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en voormalig PAR-minister van Onderwijs Marta Dijkhoff.

Bron: Antilliaans Dagblad
Zie ook: Dossier: Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)

SP-er Ronald van Raak: grijp in bij screening

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak | Foto RENÉ ZWART

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak | Foto RENÉ ZWART

Willemstad/Den Haag – Nederland mag niet accepteren dat het nieuwe land Curaçao begint met een ‘foute regering’.

Dat zal het Tweede Kamerlid Ronald van Raak vandaag tijdens het debat over de begroting voor Koninkrijksrelaties naar voren brengen. Verder lezen

FKFO: geen vertrouwen in VDC

FKFO bestuursleden Chester Peterson & Eldon' Peppie' Sulvaran

FKFO bestuursleden Chester Peterson & Eldon’ Peppie’ Sulvaran

Willemstad – De Fundashon Kòrsou Fuerto i Outónomo (FKFO), trekt de betrouwbaarheid van de Veiligheids Dienst Curaçao (VDC) in twijfel en stelt in een schrijven naar de pers dat de leden van FKFO geen voorstander zijn van het uitvoeren van onderzoek door deze dienst naar politici. Verder lezen