Maandelijks archief: maart 2012

Onvrede bewoners Blue Emerald over oplevering appartementen

 

WILLEMSTAD — Zeker vier bewoners van het appartementenproject Blue Emerald in het Blue Bay Resort zijn niet tevreden over de oplevering van hun woningen door ontwikkelaar Hiaba. Dat laten zij namens hun advocaat Bertie Braam in een brief aan de Vereniging van Eigenaren (VVE) van Blue Emerald weten.

Donderdag vond er een algemene vergadering plaats van de VVE, waarin de brief aan de orde kwam. Naast de kwaliteit van de oplevering is ook de toegezegde toegang tot het strand nog geen feit en is er minder land bij het project opgeleverd dan was overeengekomen. Braam was bij de vergadering aanwezig. Hij zegt dat zijn cliënten niet de enigen zijn die klagen over de oplevering. Het betreft hier onder andere de tegels in de gemeenschappelijke ruimtes, zoals trappenhuizen. In plaats van keramische tegels of natuursteen heeft Hiabe porseleinen tegels gebruikt van een ongebruikelijk lage kwaliteit. Ze absorberen zoveel water dat de vlekken niet meer weggewerkt kunnen worden. Voor wat betreft de landoverdracht stellen de klagers dat de aannemer 3920 vierkante meter gemeenschappelijke grond zou overdragen. Maar na uitmeting bleek dat er van de rotsen 557 vierkante meter te weinig is uitgegraven waar de parkeerplaatsen zijn aangelegd. Hetgeen gebruikt wordt ten behoeve van de oprit en het huis van de heer Spruit. En 189 vierkante meter is ingenomen als tuin voor de appartementen van de heren Spruit en Kuipers op de begane grond, aldus de advocaat. Beiden zijn de ontwikkelaars van Blue Emerald en zitten in het bestuur van de VVE. Verder is ook het zwembad een stuk kleiner geworden dan in de oorspronkelijke tekening van de Dienst Ruimtelijke Ordening is aangegeven, omdat het stuk gemeenschappelijke grond dat aan de VVE zal worden geleverd, kleiner uitvalt dan is toegezegd. Geen toegang strand De eigenaren hebben ook geen directe toegang tot het strand en daardoor zijn de appartementen aanzienlijk minder waard dan de beoogde ‘pied-dans-l’eau’- appartementen. “De verkoper/ aannemer heeft aangeboden een bedrag van 5000 gulden te reserveren om te zijner tijd een loopbrug te plaatsen vanaf de gebouwen over het pad waarop de golfkarretjes rijden tot aan het strand, waarvoor echter het recht van overpad moet worden verleend. Maar de strandexploitant verzet zich hiertegen. De aangeboden 5000 gulden moet dan ook gezien worden als compensatie. “Peanuts vergeleken met de waardedaling van de appartementen omdat er niet direct toegang tot het strand is”, aldus Braam. Tijdens de vergadering van donderdag heeft Hiabe een pakket aangeboden waarin de eigenaren van de appartementen akkoord gaan met de overdracht van het land, maar waarbij ook de geschillen over de oplevering van tafel zouden zijn. Dat voorstel leidde tot protesten. Uiteindelijk is het bestuur wel akkoord gegaan met de overdracht van het land, en onder voorbehoud met de oplevering. “We zullen deze geschillen verder moeten uitonderhandelen tot ieders tevredenheid, dus de zaak zal nog wel even sudderen”, aldus Braam.

Bron: Amigoe

Asjes teleurgesteld over uitblijven antwoorden regering

 

WILLEMSTAD — Van de 338 brieven, die Statenleden naar de Staten hebben gestuurd, heeft het kabinet- Schotte maar 58 brieven beantwoord. Dit stelde Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS) eerder deze week in een brief aan premier Gerrit Schotte (MFK). In de bewuste brief, waarin de Statenvoorzitter ingaat op de stelling van Schotte dat overheidsentiteiten niet zonder tussenkomst van een minister directe informatie aan de Staten mogen geven, stelt Asjes deze gang van zaken ‘zeer teleurstellend’ te vinden.

Het is niet voor het eerst dat er vanuit de Staten klachten komen over de manier waarop de regering vragen van Statenleden beantwoordt. In zijn brief aan de premier stelt Asjes onder meer dat de oudste niet beantwoorde brief aan de regering dateert van 13 oktober 2010. Dit is slechts drie dagen na het aantreden van deze regering en ook drie dagen na de start van het land Curaçao. Volgens Asjes hebben Statenleden in beginsel recht op alle inlichtingen die zij van de regering eisen. Het feit dat de regering vragen van Statenleden niet beantwoordt, noopt volgens de Statenvoorzitter tot het direct benaderen van nv’s en stichtingen van de overheid om informatie te vergaren. Ook PAR-Statenlid Malvina Cecilia hekelt in een persbericht het feit dat leden van het kabinet-Schotte brieven van Statenleden onbeantwoord laten. Zij stelt dat zij op 16 mei 2011 acht vragen aan premier Schotte heeft gesteld over zijn reis met een learjet naar Cuba. Tot 30 maart van dit jaar heeft zij ondanks een herinnering van 29 augustus 2011 nog steeds geen antwoord op haar originele brief gekregen. Ook minister Jacinta Scoop-Constancia (Gezondheidszorg, Milieu en Natuur, MFK) laat haar brieven onbeantwoord. Op 4 april 2011 stuurde Cecilia 22 vragen over onder meer FZOG-verzekerden naar de minister. Een antwoord op deze vragen is tot op de dag van vandaag nog niet gekomen. Ook brieven aan Charles Cooper (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, MAN) en Lionel Jansen (Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, PS) worden niet beantwoord, constateert het PAR-lid. Zij wijst op een brief van 30 maart 2011 aan Cooper, die een jaar later nog steeds niet is beantwoord, en een andere brief van 17 oktober 2011 aan Jansen, waarop zij nog steeds geen antwoord heeft gekregen. Cecilia moet nu constateren dat Jansen op het punt staat te vertrekken als minister, terwijl haar vragen aan hem nog steeds niet zijn beantwoord.

Bron: Amigoe

Aan vooravond rechtszaak waarden door Isla weer enorm overschreden

Zwaveldioxide-uitstoot

WILLEMSTAD — In aanloop naar de behandeling van het hoger beroep in de zaak van stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) tegen de overheid inzake de Isla-raffinaderij, dat aanstaande maandag plaatsvindt, worden de waarden weer zwaar overschreden.

De Isla liet zich de afgelopen 24 uur weer van zijn ‘beste kant’ zien”, meldt de stichting cynisch. “Zo blijkt uit metingen gepubliceerd op www.luchtmetingencuracao.org. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie)- waarde voor zwaveldioxide werd wederom overschreden.” In de laatste behandeling van de zeven jaar lopende rechtszaak zal het verzoekvan Smoc aan de overheid, om de bestaande hindervergunning van de Isla-raffinaderij te handhaven, centraal staan. In dit kader verwijst de stichting naar recente data van de luchtmetingen van het meetstation te Beth Chaim. De metingen kunnen op de website luchtmetingencuracao. org nagelezen worden, waarbij gisteren en vandaag bijzonder hoge pieken zijn waar te nemen, waaronder een van 893,3 µg/ m3 tussen 4.30 en 5.30 uur. In het uur daarop wordt een piek waargenomen van ongeveer 680 µg/m3. De door de World Health Organization (WHO) aangegeven grenswaarde is het ‘tien minuten gemiddelde’ van 500 µg/m3. Dit houdt in dat een persoon niet langer dan tien minuten mag worden blootgesteld aan waarden van 500 microgram per kubieke meter. Ook vannacht en in de ochtenduren zijn zeven uur lang verschillende pieken geregistreerd, waarbij de waarde boven de 500 microgram uitkwam. De hoogste piek, van 716,8 µg/m3, werd rond 6 uur gemeten.

Komt allen naar openbare zitting

De stichting kondigt de rechtszaak op zijn Facebookpagina aan en doet tevens een oproep aan de bevolking: “Het is een openbare zitting die tevens de laatste kans biedt om dit bij te wonen, komt allen!” Nadat de rechter op 1 september vorig jaar had gevonnist dat de overheid de Isla een handhavingsbrief moest sturen – op straffe van een half miljoen per week met een maximum van 50 miljoen gulden – waarin de overtredingen van de Hindervergunning door Isla werden opgesomd en bevolen werd direct over te gaan tot het staken en gestaakt houden van die overtredingen, zijn zowel de overheid als de Isla-exploitant PdVSA in beroep gegaan tegen deze uitspraak. Smoc meent dat het verzenden van een handhavingsbrief de essentie van deze rechtszaak en het verzoek aan de overheid is, om de bestaande vergunning te handhaven. De stichting koppelt de ernstige gevolgen, zoals vroegtijdige doden, het tijdelijk moeten sluiten van scholen door stankoverlast waarbij de leerlingen herhaaldelijk naar huis moesten worden gestuurd en de milieuschade, aan de weigering van de overheid om deze brief te versturen. Slappe houding Smoc laat verder weten uit te kijken naar 12 april, wanneer de Waarborgfunctie op de agenda van de Tweede Kamer staat: “Smoc heeft eerder op de slappe houding van Den Haag inzake de Waarborgfunctie en het schenden van mensenrechten op Dushi Kòrsou door de Isla gewezen, wel nu staat het op de agenda.”

Bron: Amigoe

Benzine 2,50 gulden

Bron: Amigoe

WILLEMSTAD — De literprijs van benzine is per aanstaande maandag 2,50 gulden. Daar betaalt men nu 2,38 gulden voor. Gisteren kondigde premier Gerrit Schotte tijdens de conferentie over duurzame energie aan dat de brandstofprijzen fors zouden stijgen en dat de prijs voor benzine met 10 cent en die van diesel met 3 cent zou toenemen.

De correcte stijging is 12 cent voor benzine en 1 cent voor diesel, zo meldde hij tijdens een persconferentie.
Voor diesel betaalt de automobilist vanaf maandag 1,99 gulden aan de pomp. De prijs van kookgas blijft echter gelijk. Bureau Telecommunicatie Post en Utiliteiten  (BTP&U) past maandelijks de brandstofprijzen aan, uitgaande van de wereldmarktprijs voor een vat ruwe olie.

Pepmis dekmantel Oswald van der Dijs’

WILLEMSTAD — Oswald van der Dijs, directeur van Lovers Industrial Corporation B.V., heeft gisteren opdracht gegeven om aangifte te doen tegen oud-PARpolitica Omayra Leeflang wegens smaad. Leeflang beweert dat het ingenieursbedrijf Pepmis een dekmantel is voor Van der Dijs.

Van der Dijs is president-commissaris van de overheidsbedrijven Aqualectra en Refineria di Kòrsou (RdK). Volgens Leeflang zou er sprake zijn van belangenverstrengeling.
Op de website van Pepmis staat vermeld dat het bedrijf veel en grote opdrachten heeft bij uiteenlopende bedrijven op Curaçao, waaronder Curaçao Towing Company (KTK), de Marine, Aqualectra, Selikor en raffinaderij Isla.
Pepmis is een bedrijf met een brede doelstelling, van technisch onderhoud tot koop, verkoop en huur van apparatuur in de olie-industrie, alsook het verrichten van studies.
Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat de Venezolaan Eduardo Enrique Ochoa Perez statutair directeur is. Volgens Leeflang is hij ook werkzaam als productiemanager bij Lovers. In een persbericht legt Leeflang dan ook haar vermoedens over de connectie uit. Volgens haar is Ochoa Perez slechts een stroman van Oswald van der Dijs. “Want ook op Facebook stelt hij zich slechts voor als productiemanager van Lovers sinds 2003”, aldus Leeflang.
“Onzin”, zegt Van der Dijs.
“Lovers heeft geen enkele relatie met Ochoa Perez. Per 1 maart 2009 werkt hij niet meer bij ons. Ik heb daarom mijn advocaat Chester Peterson opdracht gegeven om een aangifte tegen Leeflang voor te bereiden.” Leeflang heeft haar vermoedens ook op Radio Direct en Kriyoyo geuit.
Van der Dijs wil een rectificatie.

Bron: Amigoe

Horecaf belegt vergadering bezorgde werknemers Breezes

WILLEMSTAD — Nadat eerder deze maand bekend werd gemaakt dat het managementcontract van PB Investment NV met de keten SuperClubs Breezes Resorts op 30 juni afloopt en dat er met diverse hotelondernemingen en -ketens onderhandeld wordt over overname van het beheer van het hotel, hebben werknemers van het hotel de horeca-vakbond Horecaf benaderd om hun bezorgdheid te uiten. Om deze redenen heeft Horecaf vandaag een algemene vergadering voor deze werknemers gehouden.

Horecaf-voorzitter Kenneth Valpoort laat weten dat ondanks de eerdere aankondigingen van het hotel, dat een verandering in beheer geen effect zal hebben op de hotelemployés (banen zouden behouden blijven, red.), er toch bezorgdheid heerst onder de werknemers over de toekomst. “We zijn door een behoorlijk aantal van deze werknemers benaderd, omdat ze toch met veel vragen zitten. Menig werknemer heeft hierbij ook de wens geuit zich bij Horecaf te willen aansluiten. Ondanks het feit dat deze werknemers niet aangesloten waren bij Horecaf, wilden wij ze de rug niet toekeren en hebben wij gemeend dat het onze taak is om ze gerust te stellen middels uitleg en advies. Bij de bijeenkomst zal dan ook onze raadsadviseur aanwezig zijn, die de werknemers van juridisch advies zal voorzien”, aldus Valpoort.

Hij licht toe dat nadat de algemene vergadering door Horecaf werd aangekondigd, de general manager van het hotel – Jeanette Bonet – contact heeft gezocht. “Ze heeft ons nogmaals verzekerd dat er voor de werknemers niets zal veranderen. We hebben een goede werkrelatie en vertrouwen erop dat het daadwerkelijk zo is. Vandaar dat we dit ook naar de werknemers toe zullen communiceren. Verder heeft mevrouw Bonet ook gesteld spoedig een bijeenkomst binnen het hotel te willen beleggen om de zorg van de werknemers weg te nemen”, aldus Valpoort.

Hij licht toe dat de inschrijfformulieren van de werknemers, die aansluiting bij de vakbond wensen, vandaag ingezameld zullen worden en dat er extra formulieren verstrekt zullen worden voor de overige geïnteresseerden. De eigenaren van het resort, de Lionstone Group van de familie Lowenstein, hebben eerder laten weten dat de opzet is om eind april 2012 een nieuw managementcontract te ondertekenen. Aan het onderhandelingsproces zouden vijf internationale hotelketens deelnemen. Het streven is dat het ‘all inclusive’-concept van het resort gehandhaafd blijft. De gevorderde plannen voor een grondige renovatie van de uitbouw van het resort naar een niveau van een viersterrenhotel, zouden volgens de eigenaren doorgang vinden.

Bron: Amigoe

Curaçao tot favoriete Caribische bestemming gekozen door lezers About.com

WILLEMSTAD — De lezers van About.com hebben Curaçao gekozen als favoriete bestemming binnen het Caribisch gebied. Het eiland wist deze erkenning in de wacht te slepen na een vier weken durende stemming, die op 21 maart jongstleden werd afgerond. “Curaçao heeft deze eretitel behaald door sterke concurrenten als Puerto Rico, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos en de Cayman eilanden te verslaan”, aldus Curaçao Tourist Board (CTB), dat verheugd reageerde op het bericht.

“Het eiland was de grootste stemmentrekker, met een totaal van 5.288 stemmen die door fans werden uitgebracht. De lezers hebben hun voorkeur voor Curaçao uitgesproken door de aanwezige Nederlandse sfeer/invloed, de interessante historie, stranden met charme, dramatische kliffen/heuvels en nog veel meer”, aldus About.com over de Curaçaose overwinning. “Curaçao heeft zijn overwinning te danken aan zijn vele fans en de vlaag aan liefdebetuigingen voor het eiland”, aldus de CTB-manager voor Noord-Amerika, Andre Rojer. Het waarderingssysteem van About.com werd in 2008 ingevoerd, waarbij de focus ligt op het in beeld brengen van betere producten en diensten in tal van verschillende categorieën. In januari kreeg About.com de verschillende nominaties binnen in een verscheidenheid aan categorieën, inclusief de categorie ‘Favoriete Caribische bestemming’.

Naast deze erkenning wordt Curaçao als toplocatie vermeld op tal van verschillende internationale lijsten, die zich wereldwijd toespitsen op reizen en toerisme, waaronder ‘Top Destinations 2012’ op de lijst van Frommer’s, de ‘Top 21 Places We’re Going in 2011’ van Fodor’s, de ‘Hottest Destinations for 2011’ van AOL Travel en ‘Destinations to Watch in 2011’ van SmarterTravel. “Onze stranden hebben ook internationale erkenning gekregen, toen Cas Abao Beach werd geselecteerd als ‘Top 10 Beach Destination for 2011’ door SmarterTravel”, aldus het toeristenbureau.

Het CTB laat weten ‘zeer blij te zijn met hetgeen is bereikt en in het bijzonder met de eerste plaats behaald op About.com’. “Deze erkenning is te danken aan de promotie- en marketing-strategieën die door het CTB internationaal gecommuniceerd worden om zodoende constant de aandacht op ons eiland te blijven vestigen. De impact van deze erkenning is enorm en vrijwel onbetaalbaar als men een vergelijking trekt met de prijs van een reguliere reclamecampagne. Wij willen dan ook onze vreugde delen met de gehele gemeenschap en nogmaals iedereen die fan van ons eiland is en de lokale pers bedanken, die hebben geholpen om de aandacht te vestigen op het belang van stemmen op Curaçao”, aldus het toeristenbureau.

Bron: Amigoe

Douane wil verlenging voorarrest belanghebbende ferry

WILLEMSTAD — De douane, die de afgelopen week in het kader van het onderzoek naar de verdwijning van illegale diesel aan boord van de ferry HSS Discovery dagelijks ‘bedrijfsbezoeken’ heeft afgelegd, waarbij ook dieselmonsters werden meegenomen, vraagt in het belang van het onderzoek om verlenging van de voorlopige hechtenis van de belanghebbende van de ferry, Rivelino Marcano.

De tweede termijn van acht dagen van het voorlopig arrest verstrijkt vandaag, waarop een besluit genomen zal worden of er wederom een verlenging plaats zal vinden. Douane-directeur Julian Lopez Ramirez liet vandaag kort voor het middaguur weten dat de douanerecherche ‘druk bezig is met de opbouw van het dossier dat, gepaard met een verzoek om verlenging van het arrest, aan de Officier van Justitie zal worden voorgelegd’. “Omdat we de afgelopen week wederom veel informatie hebben kunnen vergaren, waarbij vrijwel dagelijks bedrijfsbezoeken werden gehouden om zowel getuigen als verdachten te horen, zal er vandaag een evaluatie plaatsvinden of deze vorm van informatiegaring ook de volgende week voortgezet zal worden. Het onderzoek richt zich primair op de verdwenen diesel aan boord van de ferry, en de daaropvolgende handel daarin. Later zal er gekeken worden hoe vervolg te geven aan het onderzoek aan de hand van restinformatie (naar mogelijk andere kanalen van illegale dieselhandel, red.), die gedurende het onderzoek naar voren is gekomen”, aldus de douane-directeur.

Marcano, die in totaal 360.000 liter diesel in negen tanks aan boord van de HSS Discovery over heeft laten varen, werd gearresteerd nadat bleek dat er sprake was van zegelschending van zes tanks. De ballasttanks, waarin de diesel zich bevond, werden als provisie van de ferry verzegeld. Dit omdat Marcano niet over de benodigde ladingspapieren (manifest) beschikte en de diesel daarom niet ingevoerd kon worden. De belanghebbende van de ferry spande hierop tegen het besluit van de douane om de aangifte tot invoer af te wijzen, een kort geding aan. Gedurende de rechtszaak bleek, behalve het feit dat Marcano niet over het benodigde manifest beschikte, uit de vertrekpas (vanuit het land van vertrek) ook dat de ferry uit La Guaira ‘zonder lading is vertrokken’. “Gedurende de controle is gebleken dat de zes tanks, waarvan de zegels geschonden waren, geheel leeg waren”, aldus de douanedirecteur. Er ontbreekt in totaal 240.000 liter aan illegaal geïmporteerde diesel. Op de vraag welke bedrijven er deze week nog meer zijn bezocht, luidt het antwoord als volgt: “Sommige bedrijven zijn deze week zelfs voor de tweede maal bezocht. Inmiddels is er besloten om de namen van bedrijven niet meer vrij te geven, omdat er ook bedrijven tussen zitten die als getuige zijn gehoord en de berichtgeving een negatieve uitwerking kan hebben voor het bedrijf”, aldus Lopez Ramirez. Hij licht toe dat de resultaten van de analyse van de monsters nog niet binnen zijn. “Deze resultaten zullen ook een belangrijke bron van informatie zijn”, aldus de douanedirecteur.

Bron: Amigoe

Protest Amigu di Tera tegen windmolens Playa Kanoa

 

WILLEMSTAD — Ondanks het feit dat ze nooit antwoord hebben gehad op hun bezwaarschriften, zijn er in het conserveringsgebied van Playa Kanoa toch vijf windmolens geplaatst. De milieuorganisaties Amigu di Tera en Defensa Ambiental hebben hierover een brief gestuurd naar de ministerraad met een kopie aan de gouverneur en de Staten, waarin ze hun verwondering uitspreken.

Het eerste bezwaar dateert van 6 mei 2010 en is gericht tegen het concept-vrijstellingsbesluit voor vijf windmolens. Maar dat bezwaar is niet beantwoord. Vervolgens werd door Aqualectra op 26 mei 2010 een verzoek om vrijstelling ingediend, waarbij het eerdere plan voor plaatsing van vijf windmolens, werd gewijzigd. Dit betekent volgens de organisaties een achteruitgang van de kwaliteit van het betreffende conserveringsgebied. “De overweging voor deze wijziging was niet in de argumentatie van de overheid terug te vinden.”   In de bezwaarschriften hebben beide organisaties er sterk op aangedrongen om conserveringsgebieden ook serieus als conserveringsgebied te beschouwen. Ten overvloede herinnert Amigu di Tera de ministerraad aan hun voornemen om prioriteit te geven aan het milieu, zoals aangegeven in het regeerakkoord, en tevens concreet te werken aan bescherming van de natuur, zoals vermeld in het regeerprogramma. Aldus Yvette Raveneau van de Sosiedat Amigu di Tera.   “Het van de zijde van de overheid niet voldoen aan de wettelijk bepaalde bezwaarprocedure en de eventueel opvolgende, ook wettelijk bepaalde, beroepsprocedure, tast de rechtszekerheid van de burger aan en wekt licht de indruk dat de overheid haar doen en laten niet aan de gemeenschap wil verantwoorden.”   Raveneau verzoekt dan ook om de organisaties spoedig informatie te verstrekken over de aan de orde gestelde kwestie.

Bron: Amigoe

 

Windmolens geen initiatief Schotte maar directeur Aqualectra

De waarheid moet gezegd worden. Premier Gerrit Schotte pocht met het windmolenproject alsof het zijn intiatief is.
Niets is minder waar. Het project is het initiatief van de nu geschorste directeur Anton Casperson vanaf 2009. In 2010 toen de regering Schotte aantrad, heeft hij via zijn rvc het project   stopgezet.
Het bedrijf dat een getekende overeenkomst had heeft met rechtzaken gedreigd. Schotte wilde een ander (bevriend) bedrijf de opdracht geven, maar hij kon niet van het reeds getekend contract af. Handig als Schotte is besloot hij het project toch te laten doorgaan en stelde zich op als de initiatiefnemer van het project. Lees hieronder het bericht over het project onder beheer van Aqualectra.
alt

On June 4, 2009, on Environment Day, Mr. Anton Casperson MBA, President of the Management Board Aqualectra and Manager of NuCapital, ing. Roy Kolader signed a Memorandum of Understanding for the expansion of the windmill park at Playa Canoa. NuCapital is the company that operates the park at Playa Canoa.
In this manner Aqualectra wants to comply with its objective to increase its power production capacity by means of more energy from wind as described in the plan 2030. And definitely also taking our environment into account.
The windmill park will be expanded by 6 MW to reach a total capacity of 15 MW. This means that the present windmill will have to be replaced by windmills with a higher capacity.
The objective of this Memory of Understanding is to confirm the possibility and availability on the part of Aqualectra to promise and comply with what will have to be signed in the final agreement, which is the Power Purchase Agreement.
The intention is to start with the expansion activities this year.

Benzine twaalf cent duurder

Bron: Versgeperst
Door: Leoni Leidel-Schenk

Versgeperst NIEUWS duurder diesel Curaçao brandstof benzine Premier Gerrit Schotte 127x85" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Automobilisten betalen vanaf maandag bij de pomp twaalf cent meer per liter benzine. Dat maakte premier Gerrit Schotte vandaag bekend tijdens de wekelijkse persconferentie van de Raad van Ministers. Diesel gaat met één cent per liter omhoog.

Benzine gaat van 2,38 gulden naar 2,50 gulden omhoog. Diesel gaat van 1,98 naar 1,99 cent per liter. De benzineprijs daalde de afgelopen maanden elke keer met een paar cent, maar schoot in maart weer omhoog. Kookgas kost per kleine cilinder 14,80 gulden en een grote cilinder kost 66,50 gulden.

Iran

Volgens Schotte stijgt de prijs van brandstof op Curaçao, omdat de prijs ook wereldwijd stijgt. De premier gaf al eerder aan dit te wijten aan het Europees sanctiebeleid voor Iran, de vijfde olieleverancier wereldwijd. Hierdoor is onder andere de olie-export vanuit Iran naar Nederland gestopt.

Berekeningen

De regering past sinds juli de brandstofprijzen maandelijks aan. Dit doet de regering samen met Bureau Telecommunicatie, Post en Utiliteiten (BTP&U). Alle berekeningen worden elke maand openbaar gemaakt. Bekijk de laatste berekeningen hieronder:

Brandstofprijzen April 2012http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=87244822&access_key=key-2hei0k0rmam2zjxoubou&page=1&viewMode=list

Jamaloodin verbaasd over benoeming Pietersz

Bron: Versgeperst
Door: Leoni Leidel-Schenk

Versgeperst RvC Robert Pietersz NIEUWS Lisbeth Hoefdraad George Jamaloodin Curaçao Centrale Bank George Jamaloodin" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Minister van Financiën George Jamaloodin heeft ‘met grote verbazing’ kennisgenomen van de benoeming van Robert Pietersz als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Pietersz is benoemd door Hofpresident Lisbeth Hoefdraad.

Jamaloodin verklaart tegenover Amigoe vandaag dat hij erg verbaasd is, omdat de regering van Curaçao tien namen heeft voorgedragen en Hoefdraad toch voor iemand anders heeft gekozen. “De Hofpresident heeft niet één van de kandidaten in overweging genomen”, aldus Jamaloodin. Sint Maarten en Curaçao konden het anderhalf jaar lang maar niet eens worden over een zevende commissaris. Daarom had Jamaloodin Hofpresident Hoefdraad verzocht om een tijdelijk lid voor te dragen.

Verhoging AOV historische fout’

 

Bron: Versgeperst
Door: Leoni Leidel-Schenk

Versgeperst pensioen PAIS NIEUWS fonds Curaçao aov Alex Rosaria Pensioen" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Alex Rosaria, leider van de partij PAIS, zegt dat het parlement een historische fout heeft gemaakt toen zij akkoord ging met de verhoging van de AOV naar duizend gulden. “Zowel de oppositie als de coalitiepartijen wisten dat het pensioenfonds in de gevarenzone verkeerde”, aldus Rosaria.

Niet alleen was dit een historische fout, maar onze volksvertegenwoordigers hebben het volk een valse hoop verkocht, omdat er niet alleen geen verhoging is maar blijkt ook dat wat er nu is in gevaar verkeerd”, aldus de PAIS-voorman.

Valse beloftes

Onze partij PAIS heeft altijd gewaarschuwd om ons volk geen valse beloftes te doen”, gaat Rosaria verder. “Er is ons ‘snowball’ verkocht dat de economie zou doen groeien, ons is verkocht dat de 80/20-regeling alle Curaçaoënaars aan het werk zou zetten, ons is verkocht dat de stijging van de OB met 20 procent onze koopkracht zou verhogen en ook zou groenten en fruit goedkoper worden. Genoeg met die Anansi-verhalen.”

Fonds

De enige manier om het AOV-probleem aan te pakken volgens Rosaria is om het pensioenbedrag te baseren op wat het fonds kan betalen, zonder failliet te gaan. “Het kan niet zo zijn dat wij het bedrag fixeren zonder dat het gedekt kan worden door het fonds of dat het fonds failliet laat gaan. Wij hopen echt dat zowel oppositie als coalitie op ditzelfde uitgangspunt kunnen komen.”

Groei

Bovendien moet volgens Rosaria vanaf nu begonnen worden met werken aan het laten groeien van het pensioenfonds. “Eén ding is zeker, er bestaat geen magische oplossing die het AOV-fonds uit de problemen kan halen. Politici moeten dit communiceren en werken aan realistische en duurzame oplossingen anders bestaat het pensioenfonds morgen niet meer.”

Vragen over Schotte’s reis naar India

Bron: Versgeperst
Door: Kimberly de Bruïne
MFK fractieleider en ex Minister President Gerrit Schotte wordt sinds eind 2013 formeel verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Op de foto rechts Cicely van der Dijs, op wiens bankrekening een deel van MOT-betalingen zijn gevonden

Premier Gerrit Schotte en Cicely van der Dijs in India

CURAÇAO – Premier Gerrit Schotte zal volgende week vrijdag afreizen naar India voor een week. Tijdens het verblijf zal hij een aantal Indiase hoogwaardigheids- bekleders ontmoeten en besprekingen voeren. Ramsay Soemanta, woordvoerder van Schotte, benadrukt dat het hier wel om een privébezoek gaat.

In verschillende media is er gespeculeerd dat Schotte en een paar andere ministers naar India zouden vertrekken, om daar het huwelijk van de dochter van een bevriende zakenman bij te wonen. Dit zou volgens de media onder het mom van een werkbezoek moeten plaatsvinden.

Vergadering

Soemanta liet vanochtend in een verklaring weten dat het uitsluitend om een privébezoek gaat. Hij verwees ook naar de vergadering die afgelopen maandag plaats had gevonden tussen Schotte, Smita Purushottam, de Indiase ambassadeur in Caracas, en Ram Boolchand, de honorair consul van India op Curaçao. Hier werd er gesproken over verschillende mogelijkheden op het gebied van ICT, duurzame energie, geneesmiddelen en het recyclen van ijzer.

Persbericht

PAR-Statenlid Marilyn Alcalá-Wallé bracht hierop een persbericht uit. De regering zou volgens geruchten bezig zijn om snel fondsen bij elkaar te krijgen, en om contact te krijgen met de Indiase regering om zo de reis mogelijk te maken. In het persbericht richt Alcalá-Wallé zich tot fractievoorzitters Helmin Wiels, PS, en Eunice Eisden, MAN. Volgens haar zijn er minimaal vier ministers die bezig zouden zijn om naar India af te reizen.

Onderwijs en sport

Alcalá-Wallé bekritiseert het feit dat publieke fondsen zullen worden aangewend voor deze reis. Zij vindt dat de middelen beter gebruikt kunnen worden voor investeringen in de sport- en onderwijssector. Hierbij verwijst zij naar de opgestapte minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport Lionel Jansen (PS), die bij zijn afscheid een pleidooi hield voor meer investeringen in onderwijs en sport.

Versgeperst PAR NIEUWS Marilyn Alcala – Wallé India gerrit schotte Curaçao dolfijn 468x296" style="float:left;margin right:10px

Schotte in gesprek met Smita Purushottam en Ram Boolchand

Uitstoot zwaveldioxide overschreden

 

Bron: Versgeperst
Door: Leoni Leidel-Schenk

zwaveldioxide Versgeperst uitstoot Smoc Raffinaderij Isla NIEUWS hoger beroep Curaçao isla21 127x85" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC), Raffinaderij Isla en de overheid zullen elkaar maandag weer treffen in de rechtszaal. “Vlak voor de rechtszaak, liet de Isla zich de afgelopen 24 uur weer van zijn beste kant zien: de WHO waarde voor zwaveldioxide werd overschreden”, aldus SMOC.

Maandag wordt het hoger beroep behandeld in de zaak die SMOC heeft aangespannen tegen de overheid, met de Isla als derde partij. De stichting won eind augustus de zaak, waarop de rechter besloot dat de raffinaderij haar vergunning moet handhaven en de overheid als verantwoordelijke daarop moet toezien. In de vergunning is onder andere vastgesteld hoeveel giftige stoffen de Isla mag uitstoten.

Metingen Volgens de metingen van SMOC heeft de raffinaderij deze norm de afgelopen 24 uur weer overschreden:

zwaveldioxide Versgeperst uitstoot Smoc Raffinaderij Isla NIEUWS hoger beroep Curaçao Zwaveldioxide maart 2012 458x313" style="float:left;margin right:10px

BES stiefkind voor Nederland

Bonairianen in Nederland reageren boos en teleurgesteld nu de wet Woonlandbeginsel ook gaat gelden voor de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ze zien dit als weer een aanwijzing dat Den Haag de eilanden niet echt als een onderdeel van Nederland beschouwt.

De Eerste Kamer heeft dinsdag 27 maart ingestemd met de wet Woonlandbeginsel. Daardoor kunnen inwoners van Caribisch Nederland niet rekenen op de sociale zekerheid zoals die in Nederland geldt. De hoogte van de uitkering wordt aangepast aan het kostenniveau in het woonland. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden in dit verband als ‘buitenland’ beschouwd.

Oneerlijk

De Bonairiaan William Anthony vindt dat Den Haag te weinig rekening houdt met de BES-eilanden. “Deze wet is eigenlijk bedoeld voor Turken en Marokkanen als ze terug gaan naar hun eigen land. Maar die landen betalen geen belastingen in Nederland. De BES-eilanden betalen wel belasting dus het is dan niet eerlijk dat je gekort wordt als je terug gaat naar de eilanden”, aldus Anthony.

Groep bezorgde Bonairianen

De 57-jarige Elvia Christiaan van de groep bezorgde Bonairianen in Nederland is in verwarring door de de wet. “Ik ben een geboren en getogen Nederlandse en ik heb al die jaren in Nederlandse guldens en euro’s mijn premies afgedragen. Nu zou ik op mijn oude dag gekort worden als ik terug zou gaan naar mijn geboorte-eiland.” Volgens Christiaan blijkt andermaal dat de politici die gekozen hebben voor de nieuwe status van de eilanden niet goed hebben nagedacht over de gevolgen.

ChristenUnie

De Bonairianen vinden het onbegrijpelijk dat de ChristenUnie ook voor de wet stemde. CU-Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn toonde zich eerder een fel tegenstander van het idee om de BES-eilanden onder het woonlandbeginsel te laten vallen. Ze is verbaasd over het stemgedrag van haar partijgenoten in de Eerste Kamer maar heeft wel begrip voor hun argumenten.

“De Eerste en Tweede Kamer zijn aparte organen elk met hun eigen taken”, legt Ortega-Martijn uit. De ChirstenUnie heeft in de Tweede Kamer tegen het wetsvoorstel gestemd omdat we vinden dat je burgers op één en hetzelfde grondgebied niet verschillend moet behandelen.”

AOW uitgesloten

Het CU-Tweede Kamerlid benadrukt dat de wet betrekking heeft op uitkeringen zoals weduwen- en wezenpensioen, kinderbijslag en de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De Algemene Ouderdomswet valt niet onder het woonlandbeginsel. De wet Woonlandbeginsel geldt alleen voor mensen die in Nederland een uitkering hebben en die in het buitenland gaan wonen. Het heeft geen betrekking op de sociale zekerheidswetten in Caribisch Nederland.

Luister naar:

 • Boze Bonairianen uiten onvrede
 • Cynthia Ortega Martijn over stemgedrag ChristenUnie
 • Curaçao is KLEUR!

  De Curaçaose fotografe Caroline Castendijk weet zeker dat haar eiland klaar is voor moderne fotokunst. Ging haar eerdere expositie in Albert Heijn van een jaar geleden over het speciale licht op Curaçao, haar nieuwste expositie toont heldere kleuren en mooie vormen, zoals die overal op dit heerlijke eiland te zien zijn.  De zeer abstracte foto’s zijn gemaakt met behulp van een speciale moderne digitale techniek tijdens het nemen van de foto. Photoshop is slechts gebruikt om de foto’s te signeren (aan de achterkant).

  Aan de muur van de koffie corner hangen ook enkele foto’s met herkenbare details van de typisch Curaçaose architectuur.

  Alle foto’s zijn geprint op canvas in de maat 110x110cm

  Naast vrije fotografie heeft Caroline inmiddels ook een vaste èn wisselende clientèle opgebouwd voor het vastleggen van interieurs en real estate (zowel voor magazines als websites), maar ze doet ook graag (familie-) portretten op locatie en wordt ingehuurd voor trouwerijen. Vakantievierders weten haar te vinden voor een leuke photo shoot nadat ze eerst een weekje in de zon hebben gelegen en moeders in verwachting leggen graag hun groeiende buik vast.

  Caroline fotografeert verder voor het kwartaalblad van de Stichting Dierenbescherming en voor de Stichting GreenTown Curaçao en ze is lid van twee lokale fotoclubs, waarmee ze regelmatig op pad gaat.

  Voorbereiding voor een heel nieuw project zijn in volle gang en daarover zult u zeer zeker meer te horen krijgen.

  De expositie is van 3 april tot 2 mei van 8am-8pm in Allerhande Café van Albert Heijn Zeelandia.

  Kòrsou ta koló!

  E fotógrafo di Kòrsou Caroline Castendijk ta sigur ku su proprio isla ta kla pa fotografia di arte moderne. Su eksposishon anterior na Albert Heijn un aña pasa tabata riba e lus spésial di Kòrsou, pero e eksposishon nobo ta mustra kolónan kla i formanan bunita ku nan por wak tur kaminda riba e dushi isla esaki. E portrètnan ku ta hopi apstrakto, a hasí ku yudansa di un téknika digital spésial modern durante sakandu di portrèt. Photoshop ta usa unikamente pa firma portrètnan (di patras).

  Tambe riba e muraya di kofi huki ta un par di portrètnan ku detaye masha rekonosibel di arkitura típiko di Kòrsou.

  Tur portrèt a primí riba kanvas den sais 110x110cm.

  Ademas di fotografia di arte, Caroline a lantá un klientela fiho i tambe kambiante pa fiha intériornan di kas i di real estate (pa revistanan òf wepsaitnan), pero e ta gusta tambe saka portrètnan di kasamentunan i di famia òf hende so den lokashon pafo. Touristanan sa hañé pa un photo shoot despuès di kimandu den solo i muhénan na estado ke fiha su barika kresiente.

  Caroline ta saka portrèt pa Fundashon Greentown i pa magazine kuartal di Fundashon Dierenbescherming i  tambe e ta miembro di dos klup lokal di fotografia, ku e ta bai keiru kuné ku regularidat.

  Preparashon di un proyekto nobo ta den ‘full swing’ i shonan ta bai tende mas di djé sigur sigur.

  E eksposishon ta for di 3 aprel te ku 2 mei di 8am-8pm den Allerhande Café na Albert Heijn Zeelandia.

  VBC wil dialoog met regering

  Bron:Versgeperst
  Door: Leoni Leidel-Schenk

  ZV Versgeperst vbc regering NIEUWS integer dialoog Curaçao betalingsbalans bestuur aov dialoog1 127x85" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – De ontwikkelingen op financieel en sociaal-economisch gebied op Curaçao vormen voor de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) aanleiding tot grote bezorgdheid. Dat meldt de VBC in hun nieuwsbrief van deze maand. De vereniging blijft aandringen op een gesprek met de regering.

  “Anno maart 2012 wordt Curaçao geconfronteerd met een aantal trends, dat zich tegelijkertijd manifesteert en elkaar versterkt”, schrijft VBC.

  Betalingsbalans

  De trends zijn volgens de vereniging de grote perikelen rondom betalingsbalans en substantiële tekorten op de lopende rekening als gevolg van tekort schietende exporten en te grote importen. Ook het dreigende faillissement van het sociale verzekeringsstelsel en grote, structurele tekorten bij het ZV en AOV fonds baart het VBC zorgen.

  Integer bestuur

  Dan is er nog ‘de toenemende onzekerheid betreffende betrouwbare en betaalbare utiliteit en olievoorzieningen, en oplopende tekorten en snelle verslechtering van de financiële positie van Aqualectra en Curoil’. Dit alles is volgens VBC een gevolg van “perikelen op het bestuurlijk vlak en problematiek van integer en deugdelijk bestuur.”

  Dialoog

  “Bij diverse gelegenheden heeft de VBC deze vraagstukken vergezeld van mogelijke oplossingen onder de aandacht van de regering gebracht, en aangedrongen om gezamenlijk met de sociale partners deze aan te pakken en op te lossen.” Maar de vereniging zegt dat de regering ‘vooralsnog geen oor voor dialoog heeft en is van oordeel dat haar aanpak en beleid voor Curaçao de beste resultaten zal opleveren’.

  Monk als onderwijsminister in de Staten

  Bron: Versgeperst
  Door: Leoni Leidel-Schenk

  Versgeperst Staten PAR NIEUWS lionel jansen ivar asjes Curaçao Carlos Monk hamer" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Minister Carlos Monk maakt dinsdag zijn debuut als minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport in de Staten. Dan staat het vergaderpunt ‘de achteruitgang van de situatie in het onderwijs en sport’ op de agenda. De vergadering is aangevraagd door oppositiepartij PAR.

  Monk wisselde vorige week van portefeuille, nadat Lionel Jansen vorig week als minister van Onderwijs opstapte. Monk was voorheen minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening.

  Nieuw ziekenhuis

  Maar maandag is het eerst tijd om de geschorste vergadering van 20 maart op te pakken, namelijk het agendapunt ‘informatie van SONA over het plan voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis’. Maandag zal ook de uitnodiging aan Statenvoorzitter Ivar Asjes om een vergadering van de bestuursraad van Parlantino op 20 april bij te wonen, besproken worden.

  Uitkeringen landverlaters aangepast

  Bron: Versgeperst
  Door: Froukje Sijtsma

  woonlandbeginsel wetsvoorstel Versgeperst uitkering NIEUWS Ministerie van Sociale Zaken Curaçao caribisch gebied aangenomen vliegtuig" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Nederlanders die in het buitenland wonen en daar een sociale uitkering ontvangen krijgen vanaf 1 juli 2012 mogelijk een ander bedrag uitgekeerd. De Eerste Kamer nam gister het wetsvoorstel ‘woonlandbeginsel’ met een meerderheid aan.

  Als een uitkeringsgerechtigde buiten de Europese Unie gaat wonen, wordt bij de hoogte van zijn uitkering rekening gehouden met het kostenniveau van dat nieuwe land”, vertelt persvoorlichter Friso Fennema van het ministerie van Sociale Zaken.

  Caribisch gebied

  Dat houdt in dat ook uitkeringsgerechtigden op Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden een lager bedrag krijgen uitgekeerd als uit de gegevens van de Wereldbank blijkt dat het kostenniveau daar lager is. Mochten de kosten hoger zijn, dan wordt het bedrag niet aangepast maar blijft het gelijk aan dat van Nederland.”

  Bezwaar

  Senatoren Tuur Elzinga van de Socialistische Partij (SP) en Peter Ester van de ChristenUnie (CU) hadden vorige week nog het bezwaar dat het wetsvoorstel ook van toepassing zou zijn op Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden. Elzinga noemde het ‘schrijnende’ dat het woonlandbeginsel wel zou gaan gelden binnen het Koninkrijk der Nederlanden, terwijl het binnen de EU niet mag worden toegepast.

  Aangenomen

  Het wetsvoorstel werd in november 2011 al door de Tweede Kamer aangenomen. Fennema: “Gisteren stemden VVD, CDA, PVV, SGP en CU voor. Opmerkelijk is dat de partijen Groen Links en D66 in de Tweede Kamer in november vóór stemden, maar gisteren tegen.” De nieuwe wet heeft betrekking op de Algemene kinderbijslagwet (AKW), de Algemene nabestaandenwet (ANW), de Wet op het Kindgebonden Budget (WKB) en een onderdeel van de Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De ingangsdatum van het aangepaste bedrag van kindgebondenbudget ligt op 1 januari 2013.

  Landverlaters

  Fennema legt uit dat het grof geschetst om twee groepen mensen gaat op wie het wetsvoorstel betrekking heeft. “Enerzijds heb je mensen die altijd in Nederland gewoond en gewerkt hebben, maar op wat oudere leeftijd emigreren naar bijvoorbeeld Canada of Australië. Anderzijds heb je de groep gastarbeiders uit bijvoorbeeld Turkije en Marokko die weer naar hun vaderland teruggaan.”

  Actie herstellen betalingsbalans vereist’

  Bron: Versgeperst
  Door: Elisa Koek

  vergadering restrictie regering PAR NIEUWS leningen economie Curaçao Centrale Bank centrale bank" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – De Centrale Bank heeft al aangekondigd een restrictie op te gaan leggen voor leningen. Dit is de eerste stap om het tekort op de betalingsbalans te remmen. De restrictie is volgens PAR niet genoeg en zij doen een beroep op de regering om een overleg in te plannen over het probleem.

  Monetaire instrumenten zullen niet toereikend zijn om dit probleem op te lossen”, stelt PAR. De oppositiepartij geeft aan dat er concrete acties moeten komen op fiscaal, begroting en economisch gebied. Deze gebieden vallen onder de verantwoordelijkheid van minister van Financiën George Jamaloodin en minister van Economische Ontwikkeling Nasser el Hakim.

  Overleg

  Wij willen gebruikmaken van ons recht om de voorzitter te vragen zo snel mogelijk een vergadering bijeen te roepen van de Centrale commissie om een oplossing te vinden.” PAR pleit voor een overleg tussen de ministers over hun positie, beleid en acties om het probleem op te lossen.

  Jamaloodin De Centrale Bank kondigde vorige week aan strengere eisen te gaan hanteren voor leningen. Directeur van de bank Emsley Tromp gaf aan dat de gulden in gevaar zou kunnen komen als ze de restrictie niet zouden invoeren. Jamaloodin heeft vlak hierna vergaderd met de Centrale Bank en gaf aan dat er nog meer overleggen zouden volgen.

  Tekort

  Een hekelpunt volgens de minister is de ‘slechte relatie’ tussen Tromp en de regering: ook dit punt zou besproken worden. Het tekort op de betalingsbalans bedraagt volgens PAR meer dan 500 miljoen gulden: het bedrag zou voor het eerst in elf jaar zo hoog zijn.

  Tweede Kamer: Zorgen over VDC

  De Tweede Kamer wil het naadje van de kous weten van het lekken van informatie door de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)

  De Tweede Kamer wil het naadje van de kous weten van het lekken van informatie door de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)

  Willemstad/Den Haag – De Tweede Kamer wil het naadje van de kous weten van het lekken van informatie door de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC). Als het niet anders kan moet dat desnoods maar achter gesloten deuren gebeuren, zo bleek gisteren tijdens de maandelijkse procedurevergadering van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

  De fracties nemen geen genoegen met het antwoord van minister Liesbeth Spies (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat zowel de Nederlandse Algemene- als de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD en MIVD) onderzoek doen naar het doorspelen van vertrouwelijke documenten naar de geheime dienst van Colombia en een particulier bedrijf. Verder lezen

  Asjes teleurgesteld in regering

  Bron: Versgeperst
  Door: Elisa Koek

  CURAÇAO – Statenvoorzitter Ivar Asjes is niet tevreden over de informatievoorziening vanuit de regering. “De Staten dienen te beschikken over de noodzakelijke informatie”, schrijft Asjes. “Het is zeer teleurstellend dat de Regering sinds 10 oktober 2010 slechts 58 van de 338 brieven van Statenleden heeft beantwoord.”

  Volgens Asjes moet de regering de Statenleden voorzien van informatie die zij nodig hebben om hun werk te doen. “Sterker nog, conform artikel 57 van de Staatsregeling van Curaçao is de Regering in beginsel verplicht de door een individueel Statenlid gevraagde inlichtingen binnen een redelijke termijn te verstrekken. Dit houdt dus in principe een recht op antwoord van een individueel Statenlid in.”

  Onderzoek
  Aangezien het niet verstrekken van de informatie, het werk van de Statenleden bemoeilijkt, heeft de Statenvoorzitter, premier Schotte een brief gestuurd. Hij laat de premier via de brief weten dat er een mogelijkheid is om een onderzoek te laten doen. “Het betreft hier een onderzoek ten aanzien van bijvoorbeeld een overheidsentiteit.”

  Andere mogelijkheden
  Zoals u bekend, beschikt de Algemene Rekenkamer ter uitoefening van dergelijke onderzoeken over verstrekkende bevoegdheden”, schrijft Asjes verder. “De Staten kunnen zich daarnaast ook bedienen van hun enquêterecht, waarbij in beginsel een ieder verplicht is om (zonder tussenkomst van anderen) informatie en inlichtingen te geven aan de Staten.” De brief aan Schotte is hieronder te lezen.

  Read: Letter

  Curaçaoënaars voelen zich niet veilig

  29-03-2012 8:57 | NIEUWS | Froukje Sijtsma

  CURAÇAO – Bewoners van Curaçao vinden hun eiland onveilig en schatten de kansen hoog in dat ze slachtoffer worden van criminaliteit . Dat komt naar voren uit het onderzoek van Gilbert Cijntje ‘Opinion Korsòu’ waarvoor 268 mensen werden ondervraagd.

  Gilbert Cijntje was gister als onderzoeker van de Intercontinental University of Curaçao (ICUC) te gast bij radio Hoyer om daar over zijn onderzoek te vertellen.

  Onveilig
  Curaçaoënaars voelen zich op straat, maar ook thuis niet veilig. Cijntje: “Zo’n zestig procent van de ondervraagden ziet een reële kans om slachtoffer te worden van criminaliteit. Met een vergelijkend onderzoek dat ik in 1998 heb gehouden is het gevoel van onveiligheid op Curaçao een klein beetje toegenomen.”

  Preventie
  “Volgens de ondervraagden moet de politie meer ingrijpen op burgers veilig te laten voelen. Meer dan de helft van de mensen vindt dat er niet voldoende politie op straat zichtbaar is en zo’n 65 procent vindt dat er te weinig gepatrouilleerd wordt“, aldus Cijntje. Aan de discussie nam ook politiecommissaris Marlon Wernet deel. Hij is van mening dat er op het gebied van preventie, door zowel opvoeders als maatschappelijke instellingen, nog veel winst valt te boeken.

  Komunikado di Prensa di Federashon Otrobanda, Plataforma Otrobanda

  Komunikado di Prensa
  di Federashon Otrobanda, Plataforma Otrobanda
  i Sosiedat Komersiantenan Otrobanda

  (voor Nederlands zie hieronder)

  Otrobanda, 28 mart 2012

  HOSPITAL NOBO: AMSTEL òf OTROBANDA?

  Otrobanda su lucha ta pa hospital nobo keda kaminda e ta, no pa kapricho ni nostalgia, pero a base di datonan ophetivo den rapòrtnan di gobièrnu i mas ekspertonan di nos pais!

  Gruponan di Otrobanda ta lucha pa logra un hospital nobo ku ta fásil i rápido pa alkansá pa tráfiko di emergensia, pa pashènt i pa bishitá, ku un preis di kuido aseptabel, i ku despues di apénas un aña di konstrukshon ya kaba ta kuminsá ofresé fasilidat di tratamentu moderno. I tur esaki na un sitio leu for di lugánan ku potensial pa kalamidat, manera haf, aeropuerto, área industrial, òf kaminda tin peliger grandi pa inundashon!
  NÒ un hospital na un sitio ku ta mas leu for di sentro di transporte públiko, ku ta subi gastu di konstrukshon, i ku ta disponibel te despues di 5 aña di konstrukshon.
  NÒ un sitio ku ta nifiká gastu èkstra pa tereno i pa infrastruktura karu riba kustia di pueblo. A pèrdè 3 aña kaba i a paga miónes studiando Noorduynweg, pa despues disidí ku e tereno no ta sirbi. Awor ta skohe tereno di Amstel, ku tin kasi e mes un problemanan ku na Noorduynweg, i ademas un gastu di 18.5 mion florin pa e tereno mes! Lógikamente, atrobe a lanta un diskushon formal, ku hopi protesta.
  Laga nos no pèrdè tempu innesesario. Si traha hospital nobo banda di esun eksistente, dentro di un aña ya kaba spesialistanan por kuminsá traha den nan poli-konsulta nobo. Un aña despues, e promé departamentonan por muda di bieu pa nobo. Dentro di 5 aña e último departamentonan lo muda pa un hospital nobo, ful operashonal, ful di èrko na un manera pagabel i alkansabel.

  Anto esaki no ta propaganda pa Otrobanda. Tur ta basá riba estudionan ekstenso di ekspertonan di gobièrnu mes, i vários otro eksperto di propio tera. Riba órden di gobièrnu a kompará diferente tereno ku esun eksistente, i kada bes atrobe a yega na e mes un konklushon, ku Otrobanda ta e úniko lokashon ku ta kumpli 100% ku tur e eksigensianan di seguridat i aksesibilidat i ku ta na interes di pueblo!
  Den diferente komunikado di prensa, Otrobanda a trese e informashon di gobièrnu su ekspertonan dilanti. Loke ta algu ku mandatario, spekuladó ku tereno, i desaroyadó di proyekto tambe sa, pero ku pa un òf otro motibu no ta publiká.

  Si kontrali na tur rapòrt ta sigui persistí pa bai tereno di Amstel, gobièrnu mester duna klaridat i transparensia na pueblo, pa asina kita tur duda fo’i kaminda. Pero mester bini ku argumentonan fuerte i berdadero pa splika PAKIKO:
   ta pone rapòrtnan ku gobièrnu mes a laga traha un banda;
   ta gasta miónes na infrastruktura, e.o. pa èkstra kaminda pa sigurá aksesibilidat pa ambulans, ora esaki no ta na nodi na O’banda;
   ta gasta 18.5 mion na kompra di e tereno, ku a keda demostrá, lo inundá den mal tempu (kòrda kiko a pasa durante Thomas, ora a trasladá pashèntnan di Advent pa Sehos!);
   ta hinka pueblo den un debe di miónes èkstra, loke lo subi kosto di tur tarifa, miéntras tin mas ku basta tereno banda di Sehos sin tur e gastunan aki;
   ke pone pashènt den un ambiente ku bista riba un negoshi di desperdisio na Zeelandia i un muraya di kònteiner na Nieuwe Haven;
   mester warda 5 aña promé por disfrutá di servisio di hospital nobo, miéntras ku na Otrobanda dentro di 2 aña kaba por kuminsá muda departamento di bieu pa nobo, pa trata pashènt den fasilidat ultramoderno;
   ta subi gastu di 30% di poblashon te ku 5 florin mas na bùs pa kada bishita i ta kita e fasilidat pa mesora nan hasi nan diligensia den sentro di siudat;

  Finalmente, nos ke enfatisá ku nos akshon no ta dirigí kontra di e gobièrnu aktual. Pasobra gobièrnunan anterior a aktua na mesun manera, i Otrobanda a duna mes un krítika, sin kita ni pone!

  Federashon Otrobanda
  Gabi da Costa Gomez (FO)
  513 7080
  [email protected]

  Plataforma Otrobanda
  Sr. Jopi Hart
  461 6282 of 695 3016
  [email protected]

  SKO
  Sr. Jack Baroud
  560 4747
  [email protected]

  Hieronder nederlandse versie

  Gezamelijk
  P E R S B E R I C H T
  van Federashon Otrobanda, Plataforma Otrobanda
  en Sosiedat Komersiantenan Otrobanda (SKO)

  Otrobanda, 28 maart 2012

  NIEUW ZIEKENHUIS: AMSTEL of OTROBANDA?

  De strijd van Otrobanda om het ziekenhuis te behouden waar het nu staat is geen gril of nostalgie, maar is gebaseerd op objectieve gegevens in rapporten van de overheid en meerdere experts van eigen bodem!

  De organisaties van Otrobanda maken zich sterk voor een nieuw ziekenhuis dat gemakkelijk en snel bereikbaar is voor zowel de ambulance, de patiënt als de bezoeker, tegen een redelijke prijs voor de zorg, en dat na amper een jaar bouwen reeds kan beginnen met het aanbieden van moderne behandeling. En dit alles op een locatie ver weg van plaatsen van potentiële calamiteiten, zoals het havengebied, de luchthaven, industrie terreinen, of waar er gevaar is voor overstroming!
  NIET een ziekenhuis dat verwijderd is van het centrum van openbaar vervoer, op een terrein waar de bouwkosten de pan uit vliegen en dat pas na 5 jaar bouwen beschikbaar is.
  NIET een plaats waar het terrein extra kost zowel voor aanschaf als infrastructuur ten koste van het volk. We hebben al drie jaar verloren en miljoenen betaald voor allerlei studies naar de Jan Noorduyn locatie, om daarna te beslissen dat het terrein ongeschikt is. En nu opteert men voor het Amstel terrein, dat bijna dezelfde problemen heeft als dat bij Jan Noorduyn, en bovendien een kostenplaatje heeft van 18.5 miljoen, alleen voor het terrein zelf! Logisch dat er weer hele discussies met veel protesten de kop opsteken.
  Laten we niet onnodig tijd verspillen. Als er een nieuw ziekenhuis wordt gebouwd naast het bestaande, kunnen de specialisten reeds binnen een jaar met hun werk aanvangen in hun nieuwe poli consultatie. Een jaar later kunnen de eerste afdelingen verhuizen van het oude naar het nieuwe gebouw. Binnen 5 jaar zullen de laatste afdelingen verhuizen naar het nieuwe ziekenhuis, volledig operationeel, volledig lucht gekoeld, betaalbaar en bereikbaar.

  En dit is niet bedoeld als reclame voor Otrobanda. Alles is gebaseerd op uitgebreide studies die zijn verricht door overheid experts en verscheidene andere lokale experts. In opdracht van de overheid zijn diverse terreinen met het huidige vergeleken, en telkens weer kwam men tot dezelfde conclusie, dat Otrobanda de enige locatie is die 100% voldoet aan alle eisen van veiligheid en bereikbaarheid en die in het belang is van het volk!
  In verschillende persberichten heeft Otrobanda deze informatie van de overheids experts naar voren gebracht, wat zowel de gezagdragers als de terrein speculanten en project ontwikkelaars ook wel weten, maar, om de een of andere reden, dit niet bekend maken.

  Indien men tegen alle rapporten in op de keuze van het Amstel terrein blijft staan, dan dient de overheid dit het publiek heel duidelijk en op transparante wijze uit te leggen, om alle twijfels uit de weg te ruimen. Maar dan dient men met objectieve en overtuigende argumenten te komen om uit te leggen WAAROM:
  – men de rapporten, die de overheid zelf heeft laten maken, terzijde legt;
  – men miljoenen uitgeeft aan infrastructuur, bijv. voor een extra weg om bereikbaarheid voor de ambulance te garanderen, hetgeen in Otrobanda niet nodig is;
  – men 18.5 miljoen uitgeeft voor de aankoop van het terrein dat gegarandeerd zal overstromen bij slecht weer (denk aan wat er gebeurd is tijdens Thomas, toen patiënten van het Advent naar Sehos werden overgebracht);
  – men het volk opzadelt met een additionele miljoenenschuld, die de kosten van alle tarieven zullen doen toenemen, terwijl er meer dan voldoende ruimte is naast het Sehos, zonder al deze bijkomende kosten;
  – men de patiënt in een omgeving wil plaatsen met zicht op een slopersbedrijf bij Zeelandia en een muur van containers bij Nieuwe Haven;
  – er vijf jaar lang gewacht moet worden voordat men gebruik kan maken van het nieuwe ziekenhuis, terwijl in Otrobanda men reeds binnen twee jaar kan beginnen met de verhuizing van afdelingen van het oude naar het nieuwe gebouw, om de patiënt te behandelen in een ultra moderne omgeving;
  – men 30% van de bevolking vijf gulden meer aan busgeld laat betalen voor elk ziekenbezoek en daarbij meteen het gemak wegneemt om hun boodschappen in de stad te doen.

  Tenslotte willen we nadrukkelijk stellen dat onze actie niet gericht is tegen de huidige regering, omdat voorgaande regeringen op dezelfde wijze hebben gehandeld en Otrobanda heeft ook hen op dezelfde wijze bekritiseerd, niet meer en niet minder!

  Voor meer informatie:
  Federashon Otrobanda
  Gabi da Costa Gomez (FO)
  513 7080
  [email protected]

  Plataforma Otrobanda
  Sr. Jopi Hart
  461 6282 of 695 3016
  [email protected]

  SKO
  Sr. Jack Baroud
  560 4747
  [email protected]

  Bewijs van onvermogen

  HET IS maar goed dat de website van het ministerie van Onderwijs nog steeds minister Rosalia vermeldt, kan dit meteen veranderd worden in de heer Carlos Monk. De heer Jansen wordt met een druk op de backspace knop verwijderd. Trouwens, de heer Girigorie staat ook nog steeds vermeld bij het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening, is maar een detail voor de webmaster.

  Een begroting hebben van ruim 154 miljoen Antilliaanse guldens voor onderwijs en jongeren (aldus Donner in een toelichting in oktober vorig jaar) uit de samenwerkingsprogramma’s Usona is wat mij betreft niet mis. Er is 4 miljoen gulden voor onderwijsprojecten begroot. “Hiermee kan Curaçao de komende jaren vooruit met het ontwikkelen van het vsbo en sbo”, zei toenmalig minister Rosalia. Nu breekt mijn slof. Volgens de heer Jansen is er een gebrek aan middelen, en staat hij in de weg van ontwikkelingen in het onderwijs en mag een ander zijn stokje overnemen. “Ik vind dat als er een ander plan is en ik in de weg sta, ik maar moet opstappen zodat het plan uitgevoerd kan worden”, zegt onze lokale Calimero. Als het aan de Pueblo Soberano ligt word je van je sokkel getrokken en verdwijn je naar een plek die niemand weet, net zoals ‘he whose name shall never be mentioned’.

  Deze aan de bel trekkende meneer heeft de gemeenschap na een jaar 180.000 gulden gekost, en laten we het dan nog niet hebben over reisjes naar Europa en (ver)wachtgeld. In die 6 minuten spreektijd in Parijs vorig jaar tijdens de Algemene Conferentie voor Unesco had hij toch ook aan de subsidiebel kunnen gaan hangen? Er was verder ook nog tijd om vergaderingen en ontmoetingen bij te wonen, ik had de grootste suikeroom of tante uitgezocht maar volgens mij was het resultaat très zero.

  Op deze manier gaat het niks worden met het onderwijs op ons eiland. Ik stel voor dat minister Monk eerst de film ‘A small act’ bekijkt, en zich eens flink druk gaat maken over ‘can do’ in het onderwijs. In deze film kun je zien hoe hard Afrikaanse kinderen in een dorp zwoegen om geld te verdienen, zodat ze hun school kunnen betalen en ‘s avonds bij kaarslicht studeren om hoge cijfers te halen voor hun basisschool afsluiting zodat ze verder kunnen leren. Daar heb ik respect voor!

  TBeleid evenwichtigheid betalingsbalans in de maakitle (optional)

         
  woensdag, 28 maart 2012 11:52

  WILLEMSTAD — Minister van Financiën George ‘Jorge’ Jamaloodin stelt binnenkort een financieel-economisch beleid in dat specifiek gericht zal zijn op het in evenwicht brengen van de betalingsbalans. Dit maakte de minister onlangs bekend. De aankondiging komt vlak na het voornemen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) om het verstrekken van consumptieve kredieten door commerciële banken aan banden te leggen.

  Minister Jamaloodin heeft vorige week de directie van de CBCS om meer informatie over de maatregel voor bevriezing van kredieten verzocht, omdat hij deze maatregel drastisch en draconisch vond. “De situatie is niet zo alarmerend”, aldus Jamaloodin in het persbericht. “Maar de maatregel heeft veel beroering en bezorgdheid veroorzaakt in de Curaçaose samenleving.”

  Bij de vergadering met de bank waren ook adviseurs van de ministeries van Financiën en Algemene Zaken, de Sociaal-Economische Raad (SER), Belasting Accountants Bureau (BAB) en andere experts aanwezig. CBCS-directeur Emsley Tromp gaf uitvoerig uitleg over de redenen van de Centrale Bank om met deze maatregelen te komen.

  In principe zijn de maatregelen een verantwoordelijkheid van de CBCS, omdat het hun taak is om de waarde van de gulden te monitoren. Daarom vond de vergadering op een informatieve toon plaats. Het blijft niet alleen bij deze vergadering: de komende week zullen nog meer vergaderingen volgen tussen de minister en de bank.

  De betalingsbalans toont een negatieve ontwikkeling in de zin dat er meer deviezen (buitenlandse betalingsmiddelen) worden gebruikt dan binnenkomen. Jamaloodin wil dit daarom ‘op een structurele manier aanpakken samen met de andere stakeholders in de samenleving, om vroegtijdig deze negatieve ontwikkeling om te kunnen buigen’.

  Bron: Amigoe

  Kredietrestrictie niet van toepassing op CHB

  WILLEMSTAD — De maatregel die de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) onlangs heeft genomen, waarbij lokale banken gedurende zes maanden hun totaal aan verstrekte particuliere leningen per eind februari niet mogen overstijgen, geldt niet voor de Centrale Hypotheekbank (CHB). Dat stelt de CHB in een persbericht. Deze instelling staat als secundaire bank bij de CBCS aangeschreven.

  De kredietrestrictiemaatregel heeft als oogmerk het tekort op de betalingsbalans te beheersen. Deze maatregel betreft alleen primaire banken. In het persbericht legt de CHB uit een zogenoemde ‘secundaire bank’ te zijn. Omdat secundaire banken niet meer leningen kunnen verstrekken dan de gelden waarover zij op enig moment beschikken, hebben de leningen die deze banken verstrekken geen negatief effect op de groei van het tekort op de betalingsbalans. De maatregel is daarom niet van toepassing op de CHB.

  De CBCS heeft onlangs als monetaire maatregel een bevriezing van particuliere kredieten afgekondigd voor primaire banken. Naar aanleiding daarvan zijn er in de gemeenschap veel vragen gerezen. Vooral bij de consument blijkt dat het onvoldoende duidelijk is wat deze maatregel concreet inhoudt en welke directe gevolgen de maatregel heeft voor de consument. In die informatiebehoefte wenst de CHB vooral die gegadigden tegemoet te komen die reeds bezig zijn of de intentie hebben een nieuwe hypothecaire lening aan te vragen of hun bestaande hypothecaire lening wensen te verhogen, zegt de bankinstelling in het persbericht.

  De CHB bevestigt overigens dat de problematiek van de betalingsbalans een verantwoordelijkheid is van ons allen en zal daarom als onderdeel van haar beleid blijven waken voor overkreditering.

  Bron: Amigoe

  St. Maarten hoopt op eerlijkheid Pietersz

  PHILIPSBURG — Premier van St. Maarten Sarah Wescot-Williams hoopt dat Robert Pietersz die door hofpresident Lisbeth Hoefdraad benoemd is tot tijdelijk lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), eerlijk zal zijn in zijn beoordeling van bankzaken.

  Wescot-Williams bevestigde vandaag in een persconferentie dat de regering van St. Maarten een brief heeft gekregen waarin Hoefdraad de benoeming van Pietersz bekendmaakt.

  Pietersz is het zevende lid van de RvC geworden. Sinds de oprichting van CBCS, na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen, zijn maar zes leden benoemd. Het was de minister van Financiën van Curaçao, George ‘Jorge’ Jamaloodin (MFK), die Hoefdraad heeft verzocht een zevende lid te benoemen. Jamaloodin is sinds gisteren onbereikbaar voor commentaar, maar in de vergadering van de Raad van Ministers van vandaag zal de benoeming van Pietersz zeker worden besproken. RvC-voorzitter van CBCS, Renny Maduro, zegt niet officieel op de hoogte te zijn gesteld van de benoeming.

  Wescot-Williams benadrukte dat het om een tijdelijke benoeming gaat en dat het hof de wens heeft uitgesproken dat Curaçao en St. Maarten snel een akkoord bereiken over de benoeming van een permanent lid. Maduro zegt dat uitgezocht moet worden wat de te volgen procedure is. “Je wordt lid van de RvC als je de eed hebt afgelegd voor de gouverneurs van Curaçao en St. Maarten. Een tijdelijk lid kan ook niet voor lange tijd zitting hebben in de raad. Het woord zegt het al, de benoeming is tijdelijk.”

  Wescot-Williams is positief over de volledige bezetting van de RvC: “Nu is de RvC volledig bezet zodat beslissingen genomen kunnen worden.”

  Over de monetaire unie tussen Curaçao en St. Maarten zegt ze dat beide landen een serieus gesprek moeten voeren waarbij gezagsdragers elkaar recht in de ogen aankijken om de te nemen beslissingen en wensen van beide landen te bespreken.

  Voor St. Maarten is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een begin wordt gemaakt met het opzetten van een volwaardig filiaal van de CBCS op het eiland. Het eiland heeft zich al jaren hiervoor ingezet maar het is er nooit van gekomen.

  Vertrouwelijk VDC-overleg voorgesteld

  Liesbeth Spies is bezorgd over VDC

  Liesbeth Spies is bezorgd over VDC

  DEN HAAG — De Tweede Kamer neemt geen genoegen met de antwoorden van minister Liesbeth Spies over de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC). De PVV en de SP stelden vandaag voor om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties achter gesloten deuren te vragen of er ook informatie van de Nederlandse veiligheidsdiensten via de VDC is gelekt aan Colombiaanse functionarissen.

  Verder lezen