30 C
Willemstad
• donderdag 20 juni 2024

Tag: Juridisch

Rechtmatigheid van fluoride in ons drinkwater

Eén van de constitutioneel verankerde grondrechten in ons land is het recht van de burger op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Ingevolge artikel 11 van...

Veranderingen Wetboek van Strafvordering

Vooropgesteld zij dat het nieuwe wetboek geschreven is voor het directe gebruik in vier landen: Aruba, Curaçao en Sint Maarten en in Caribisch Nederland....

Privacy en personeelsdossiers

Bron: Antiliaans Dagblad Door Annemarijke Bach Kolling  Op 1 oktober jl. is de Landsverordening bescherming persoonsgegevens op Curaçao in werking getreden. Over het nut van deze...

Ambtenaren en het sociaal statuut

Eerder deze maand hebben ambtenarenvakbonden en de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening een akkoord gesloten waarin staat dat de nieuwe basisverzekering ziektekosten voorlopig...