28.8 C
Willemstad
• woensdag 22 september 2021 13:22

Laatste reacties

- Advertentie -

Ingezonden | Papiamentu niet opgenomen in Europees handvest

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Willem A. Cecilia aan het woord.

Menigeen op de CAS-eilanden (Curaçao, Aruba en St. Maarten) en de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba zullen wel verbaasd hebben opgekeken bij kennisneming van het feit dat Nederland voorlopig niet zal investeren in betere bescherming en ontwikkeling van het Papiaments. Nederland is door de Raad van Europa gevraagd te verduidelijken of het Papiaments, overeenkomstig artikel 2.1 van het Handvest, onder deel II van het Handvest dient te vallen. Het antwoord was dat Bonaire (waar het Papiaments dominant is) geen deel uitmaakt van het Koninkrijk in Europa en is het Handvest daarom niet van toepassing op het eiland.

- Advertentie -

De Raad van Europa heeft echter een bezoek gebracht aan Europees Nederland en geconstateerd dat sinds de achttiende eeuw in het Continentaal-Europese deel van het Koninkrijk Papiaments wordt gesproken. In de volgende monitoringsronde wenst de raad daarom ter zake meer duidelijkheid. Het kabinet is hier niet op ingegaan waardoor voorlopig geconcludeerd kan worden dat Nederland niet zal investeren in betere bescherming en ontwikkeling van het Papiaments met name op Bonaire.

Op 28 maart 2014 is er een symposium gehouden in Huis van Europa georganiseerd door Stichting SPLIKA en de Vereniging Sectie Papiaments van Levende Talen met als thema ‘Papiaments en Europese regelgeving’, ‘De positie van het Papiaments in Europa’. De juridische deskundige op het gebied van minderheidstalen dr. Bastiaan van der Velden heeft beargumenteerd dat het Papiaments, dat sinds de achttiende eeuw op Bonaire gesproken wordt, een taal is die onder de definitie van art. 1 van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden valt, omdat een ruim deel van de inwoners van Bonaire een numerieke minderheid vormen ten opzichte van de overige bevolking van Nederland en het Papiaments afwijkt van de officiële taal van Nederland. Het Papiaments is daarom een taal die voor bescherming onder het Handvest in aanmerking komt, op eenzelfde wijze waarop Frankrijk ook creoolse talen wil erkennen onder het Handvest.

Sinds 10-10-10 maakt Bonaire bestuurlijk en staatsrechtelijk deel uit van het Europees deel van het Koninkrijk. Uit de ‘Declaration contained in the instrument of acceptance’ van 2 mei 1996, blijkt dat: ‘The Kingdom of the Netherlands accepts the said Charter [het Europese Handvest] for the Kingdom in Europe’ (Het Koninkrijk der Nederlanden aanvaard genoemde Handvest voor het Koninkrijk in Europa). Maar let wel dat de bestuurlijke begripsomschrijving ‘the Kingdom in Europe’ na 10-10-10 ook Bonaire, Saba en St. Eustatius omvat.

Deze ‘territorial reservation’ waardoor de werking van een internationaal verdrag dat mensenrechten waarborgt wordt beperkt, kan naar het geldende Nederlands recht niet gemaakt worden, omdat het in strijd is met art. 43 van het Statuut. Specifieke afwijkingen in wetgeving voor de BES-eilanden, zoals staatsrechtelijk verankerd in het Statuut, biedt evenmin mogelijkheid om op grond van de taalsituatie afwijkende wetgeving te creëren volgens van der Velden.

- Advertisement -

De ‘territorial reservation’ die Nederland heeft gemaakt in de Wet ter ‘Goedkeuring van verdragen met het oog op het voornemen deze toe te passen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba’, waardoor de territoriale werkingssfeer van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden beperkt wordt tot het geografisch Europese deel van Nederland staat op gespannen voet met art. 21.1 van het Handvest dat dergelijke beperkingen verbiedt. Op grond van de geldende regelgeving is er volgens van der Velden geen mogelijkheid deze ‘territorial reservation’ te maken. Zodoende dient geacht te worden dat het Handvest op Bonaire gelding heeft en de weg openstaat om het Papiaments zoals gesproken op Bonaire onder deel III van het Handvest te brengen.

Ik citeer uit het proefschrift van doctor Joyce L. Pareira (2018): ‘Dat taal een unieke creatie van de mensheid is die de mens in staat stelt greep te krijgen op de wereld om hem heen en deel te zijn van die wereld, is voor velen, ook voor politici, een vreemd idee. UNESCO, UNICEF, onderwijsvernieuwers op Aruba en Curaçao en ngo’s verdedigen de stelling, dat taal, welke taal dan ook, van onschatbare waarde is voor het individu en voor het volk voor wie die taal de moedertaal is. Taal behoort dan ook tot het cultureel erfgoed van zijn volk en dient beschermd te worden. Discriminatie op basis van taal is tegen de rechten van de mens, evenals discriminatie op basis van bijvoorbeeld ras, geloof, sekse, leeftijd, nationaliteit.

In de context van het besluit van minister Ollongren ten aanzien van het Papiaments is er dus voor Bonaire nog veel werk aan de winkel.

dr. Willem A. Cecilia MBA,
Bonaire

- Advertisement -

Artikel delen

12 reacties

 1. @Brian S ik zag zojuist eigenlijk je reactie van 31/7.
  “Paar honderd jaar geleden bestond Papiamentu niet eens”. Werkelijk??
  Overigens is het “Fries” ook pas officieel sinds de 50er jaren een landstaal.

  Saillant detail mbt het papiaments dat het ook terug te vinden is in Kaapverdië en als je enigszins geïnteresseerd bent in geschiedenis dan had het je kunnen opvallen dat Kaapverdianen en Antillianen elkaar nl goed kunnen verstaan. De geschiedenis geeft grotendeels aan dat de taal tijdens de WIC een rol speelde in de economy en slave trade in de periode 1650- tot pak hem beet 1675. En de taal vermoedelijk in die tijd al plaatsvond.
  Just saying….

 2. Het is dus de hoogste tijd dat de mensen op Aruba, Curaçao en Bonaire zelf de handen uit de mouwen steken. Het zou, bijvoorbeeld, ook mooi zijn als de politici van de drie eilanden samen één lijn zouden trekken. Helaas blijken ze niet eens in staat om een uniforme spelling voor het Papiaments te creëren. Laat men ook beginnen met een goed curriculum Papiaments samen te stellen voor de eerste 4 klassen van de Middelbare school. Gezien de beperkte omvang van het materiaal in de taal lijkt het niet nodig ook voor de klassen na de vierde een programma te ontwerpen. Op Aruba wil men (Stichting Lanta Papiamento) graag het Papiaments als taal van instructie invoeren op de basisscholen en – waarschijnlijk als vak – op de middelbare school. Maar de Arubaanse minister van onderwijs verleent daar niet zijn medewerking aan omdat hij liever op Nederlands en Engels mikt. Kortom, het is nog een rommeltje in bestuurskringen.

 3. @William, Friesland ligt al sinds het begin van de wereld in Europa.

  En men spreekt er al Fries sinds duizenden jaren.

  Paar honderd jaar geleden bestond Papiamentu niet eens

 4. Het gaat teniet om hoeveel mensen wereldwijd de taal spreken. Het is een regionale of taal van de minderheden zoals het al sinds de 18e eeuw wordt gesproken. NL is in deze behoorlijk slordig en terecht dat zij op de vingers wordt getikt door de RvE.
  Net zoals op de andere Caribische eilanden ook een eigen taal wordt gesproken, daar vind ik niks mis mee.
  Friezen hebben ook een eigen taal ook daar vind ik niks mis mee. Ook in de Achterhoek etc, prima toch?

 5. Tja. Wat zal ik er als Makamba van zeggen. Ik kom reeds 40 jaar op Curaçao en versta genoeg Papiamento om een gesprek te volgen en me niet te laten bedonderen. Laten we wel zijn Papiamento is een taal. Maar wel een taal die als ik heel ruim reken door slechts 500.000 mensen wereldwijd gesproken wordt. Dat is weinig. De lestaal was in de 50er, 60er, 70er en 80er jaren Nederlands. Alle kinderen en volwassenen spraken goed Nederlands, Papiamento, Spaans en Engels. Nu er op de scholen in het Papiamento onderwezen wordt spreekt zeker de jeugd behalve Papiamento nauwelijks Nederlands en Engels meer. Gevolg is een taalachterstand voor in het vervolg onderwijs. Een gesprek voeren buiten de eilandsgrenzen is een probleem. Iemand in een bar, winkel, supermarkt of restaurant in het Nederlands of Engels te woord staan is een probleem. Men helpt je liever niet. Nee doorgaan op de huidige voet is kansloos voor de jeugd en de eilanden. En dus verwordt een taal uiteindelijk in een dialect. Het is jammer maar de realiteit is hard.

 6. Ik vind het prima dat Papiamentu gekoesterd wordt, het is een unieke taal van een paar kleine eilanden.
  De aandacht moet echter primair gericht worden op talen waar onze economie iets aan heeft, zoals Engels, Nederlands of Spaans.
  En dat fonetische geouwehoer moet afeschaft worden. In Aruba kan het toch ook? Maar ja Aruba is zoals altijd vele malen beter dan Curacao, en dat willen we natuurlijk zo houden.

 7. Wanneer een taal een taal is en wanneer een dialect is vrij moeilijk te beantwoorden en de grens tussen de twee is eigenlijk tamelijk willekeurig. De Joods-Russische taalwetenschapper Max Weinrech vatte deze arbitraire grens misschien wel het best samen toen hij zei: “Een taal is een dialect met een leger en een vloot”.

  Dus eigenlijk zijn Fries en Papiamentu geen talen!

 8. Papiaments is de moedertaal van de ABC eilanden!
  Niets mis mee!
  Waarom moet Nederland die beschermen?
  De bestuurders van d ABC eilanden moeten die beschermen.
  Diegaan toch zo prat op autonomie en geen bemoeienis?

  Maar goed de bestuurs ethos van de ABC eilanden laat weer eens duidelijk blijken dat we graag het beschermen van onze “patrimonio” aan een ander over laten.

  En dat eist autonomie!
  Het enige wat we hier goed kunnen regelen is het doorspelen van projecten en baantjes naar friends en family, vaak betaald met financiele steun uit NL.

  Ga maar wat miljoenen halen om het Papiaments goed te organiseren bij o.a. Sluis, Romero, Zus, Hasselmeyer, Tromp, Lasten I, II , III, IV V VI …etc
  De ex KPMG -, EY-, PWC- , Jourdain, BDO partners die miljoenen uit de overheid hebben getrokken via vriendjes.

  Of bij Cova die het Papiaments zo belangrijk vond dat hij zijn eigen kinderen op een “skol karu” plaatste.

  Als meneer Cova, recordhouder lustreizen op kosten van de arbeider, samen met kakel a Walle , de statenleden inclusief rennox niet zoveel gereisd hadden, hadden we misschien nog wat budget om het onderwijs eens aan het infuus te leggen

  Papiaments is voor onze bestuurder zo belangtijk dat een ander de bescherming moet regelen…
  Aan zulke bestuurders heb je niets

 9. Als Papiamentu zo belangrijk is hoezo is onderwijs bij de politici geen enkele prioriteit en sturen politici hun kinderen naar Nederlandstalig of Engelstalig onderwijs?

  Papiamentu is tevens een geimporteerde taal in Europees Nederland. Is Berbers wel een Europese taal nu?

 10. Papiamentu is een taal voor een eiland zoals de eigenaar van Miles Pietermaai dat beschreven heeft.

  Menedzjur, Nie Jok Jenkies, wepsait.

  Je zou je er dood voor schamen, maar schaamte is nu net datgene wat men in dit corrupte boevennest niet heeft.

  Of niet, Jacinta Constantia en Stella van Rijn?

 11. En waarom moet de taal beschermt worden? Het wordt toch door velen gesproken in de CAS en BES eilanden? Zelfs buitenlanders die zich vestigen op de eilanden pakken het snel op. En waar moet men in investeren dan? Papiamentu is een fonetische spreektaal. Dus is men van plan om fondsen te vragen zodat weer een paar warhoofden wel even de taal gaan vastleggen en bepalen? Figuren die wel even komen vertellen dat je bijvoorbeeld Menedzjer moet schrijven als je leiding gevende bedoeld? Hoe toch op. Investeer liever in goed onderwijs en draai die idioterie van Omarya Leef veel te lang en Harold (ligt in zijn graf te rotten) Lampe terug. Gewoon weer LTS en MAVO invoeren ipv die troep die er nu is.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

NU | Crimineel contact van Ridouan T. aangehouden op Curaçao voor drugshandel

Een 49-jarige man die wordt gezien als crimineel contact van Ridouan T. is afgelopen weekend aangehouden op Curaçao op verdenking van internationale drugshandel. Dat bevestigt het Landelijk...

Parool | Politie arresteert handlanger van Taghi op Curaçao

Wouter Laumans en Paul Vugts De Antilliaanse politie heeft afgelopen weekend Gregory F. aangehouden op verzoek van Nederland. F. geldt als een crimineel contact van Ridouan Taghi, hij...

NTR | Koning: ‘Klimaatverandering het meest dringend onderwerp’, maar de Cariben worden niet genoemd

John Samson DEN HAAG – Nederland én de eilanden moeten gaan focussen op de dingen waar ze het wél mee eens zijn als ze met elkaar praten over...

Democracy now! | Tuesday, September 21, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 21 september 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Aangifte Electorale Raad wegens onduidelijkheid donaties

De Electorale Raad zal aangifte gaan doen bij het Openbaar Ministerie (OM) over het gebrek aan transparantie wat betreft grote donateurs tijdens de laatste verkiezingen. Dat bevestigt...
- Advertentie -