Ingezonden: Gratis onderwijs

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliseerd.

Vandaag laten we ” BESTUUR REMA UNÍ ” aan het woord…………..

REMA UNÍ heeft via de media kennis genomen van het feit dat Stichting Studiefinanciering (SSC) niet al het geld kon overmaken voor de ouderlijke bijdrage aan het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), doordat er ouders zijn geweest die zich niet hebben geregistreerd bij SSC om in aanmerking te komen voor gratis onderwijs.

Het RKCS stelt dat door dit handelen van genoemde ouders zij circa 800.000 gulden zijn misgelopen en zij van plan zijn dit bedrag op de bewuste ouders te gaan verhalen. In dezelfde verklaring van het RKCS komt naar voren dat nog geen gedegen onderzoek hiernaar verricht is.

Rema Uní vraagt zich dan ook af waarom niet eerst de resultaten van een onderzoek hiernaar af te wachten eer met een beschuldigende vinger naar de ouders te wijzen. Iedereen kan zich nog goed herinneren hoe ouders aan het begin van vorig schooljaar van de ene op de andere dag geconfronteerd werden met een compleet nieuw systeem, dat door de toenmalige regering in het leven geroepen was om het onderwijs gratis te organiseren. Ouders moesten gaan registeren en diverse stukken meenemen, die helaas niet altijd gemakkelijk voorhanden waren.

Heeft men zich afgevraagd wat voor een effect dit heeft gehad op vele ouders die hierop niet op een behoorlijke wijze voorbereid waren? Is het niet op zijn minst kort door de bocht, om te stellen dat de ouders nu de oorzaak zijn van de niet ontvangen gelden van het RKCS? Of is het misschien makkelijker om de ouders de schuld te geven, en het onverantwoord handelen van de regering hierin te vergeven?

BESTUUR REMA UNÍ

Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *