BHZ | Illegale bouwactiviteiten bij resort op Jan Thiel

Beeldopname 2011 Jan Thiel conserveringsgebied

Beeldopname 2011 Jan Thiel conserveringsgebied

Nadat onlangs (weer) een groot stuk terrein ontbost werd door onrechtmatige toe-eigening van “wettelijk beschermd conserveringsgebied” op een plateau nabij Jan Thiel, mogen de ontwikkelaars verder hun gang gaan. De media besteedt er geen aandacht aan omdat ongelijke corruptie op Curaçao heerst. D.w.z., de ene mag wel ontwikkelen en de andere niet.

Het vergunningen loket wist na 12 weken te melden (voorgeschreven 3-6 weken voor LOB-verzoek) dat Morena Resort nogmaals een bouwvergunning toegewezen had gekregen. De aangewezen procedure opgenomen in het EOP werd van tafel geschoven en repliek op het LOB-verzoek werd uit de computer gewist (kennelijk) door handlangers van de georganiseerde misdaad.

Morena Resort heeft van twee buitenlandse “Groen bewegingen” een gouden plakaat ontvangen voor het tentoongestelde gedrag. Erik van Dijk van Green Key Award weigerde in 2010 op vragen van Crickey Amigu di Natura te reageren. Later in 2014 ontving Morena ook uit de handen van Golden Travel Life een “Green Globe” certificaat.

“Green” wordt door vele oplichters en misdadigers gebruikt om een bepaalde beweging een gestalte te geven. Alles kan immers gekocht worden, als er maar voldoende geld voor vrijgemaakt wordt. Balborda die als een van de toezichthouders verantwoordelijk is voor wanbeleid betreft milieuzaken houdt zich nog even afzijdig.

Omdat de wettelijke ruimte voor toeristsiche ontwikkeling haar grenzen op Curaçao bereikt heeft, gaat groot ‘zwart’ geld nu een rol spelen. Ook Chogogo en Papagayo wisten gebruik te maken van de kansen die het pensioenfonds van Curaçao (voorheen APNA) voor aan geld aan derden aanbood. In 2006 werd de Amigoe op de hoogte gesteld van de op handen zijnde onrechtmatige roofbouw, maar niemand gaf toen thuis.

Het AD, sloot zich aan bij de goedgevulde ontwikkelaars aan en presteerde het om een leugenachtig riool bericht over de natuurstichting te plaatsen. Toen de persoon in kwestie onmiddelijk rectificatie eiste, werd deze de volgende dag ergens op een onbelangerijke pagina geplaatst.

Het grote geld, kent geen limieten en het prostitueren van de Curaçaosche samenleving kent geen grenzen meer als het om belangen van vooraanstaande instituten gaat. Iedereen werkt mee, of kijkt de andere kant op. Green Town, Green Globe en Green Key misbruiken het woord groen om armslag te geven aan het inmiddels achterhaalde concept.

Eco-terrorisme heeft geen scupules als het om miljoenen en miljarden gaat wereldwijd. De gewone burger leest wat de kranten aan nieuws bieden en geloven alles wat hen voorgekouwd wordt, mits het op een nette wijze gaat. Het brainwashen van zielen is een vak geworden.

Crickey Amigu di Natura 2006. (130)

Bron: Blackholezoo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *