Beantwoording Kamervragen over de dreigementen van de gevolmachtigd minister van Curaçao

 

Antwoorden van minister Spies (BZK) op de vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over de dreigementen van de gevolmachtigd minister van Curaçao.

 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA ‘s-Gravenhage

Datum 18 april 2012

Vragen lid van Raak (SP) 17 april 2012

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Raak (SP), met kenmerk 2012Z08146, over de dreigementen van de gevolmachtigd minister van Curaçao.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Mevrouw mr.

drs. J.W.E. Spies

 

 

2012Z08146

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties over de dreigementen van de gevolmachtigde minister van Curaçao

Vraag 1

Wat bedoelt de gevolmachtigde minister van Curaçao met zijn dreigement ‘Je kunt verwachten dat we geen weg onbenut zullen laten om dit aan te pakken’, naar aanleiding van kritiek van twee oud-ministers van Curaçao op het optreden van de huidige regering? 1)

Antwoord vraag 1

Mij zijn de bedoelingen van de uitspraken van de gevolmachtigde minister van Curaçao niet bekend. Uitspraken van de gevolmachtigde minister vallen onder de verantwoordelijkheid van de regering van Curaçao.

Vraag 2

Heeft de gevolmachtigde minister van Curaçao gesproken namens de Rijksministerraad?

Antwoord vraag 2

Nee.

Vraag 3

Hoe gaat u de twee bedreigde oud-ministers van Curaçao beschermen?

Antwoord vraag 3

Zie antwoord vraag 4

Vraag 4

Hoe gaat u een einde maken aan dit soort dreigementen door de gevolmachtigde minister van Curaçao?

Antwoord vraag 4

De uitspraak van de gevolmachtigde minister in functie over twee oud ministers betreft een interne Curaçaose aangelegenheid. Het is primair aan de regering en de Staten van Curaçao om te bepalen of uitlatingen van een lid van deze regering eventueel vragen om maatregelen.

Vraag 5

Wilt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg in de Tweede Kamer over Koninkrijksrelaties van donderdag 19 april?

Antwoord vraag 5

Ja

1) ‘Osepa: reken op tegenreactie’,

 

Antilliaans Dagblad, 16 april 2012.

Zie Bijlagen:

beantwoording-kamervragen-over-de-dreigementen-van-de-gevolmachtigd-minister-van-curacao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *