Amigoe | Oppositie wil inzage Arubaanse kosten klimaatverdrag Parijs

MEP fractie" Hoe gaan we dit betalen?

MEP fractie” Hoe gaan we dit betalen?

ORANJESTAD — MEP-fractieleider Evelyn Wever-Croes wil dat premier Mike Eman zich vanaf heden onthoudt van het maken van afspraken en het tekenen van verdragen die vergaande financiële gevolgen hebben voor het Land Aruba en ‘geen prioriteit’ hebben.

Zo stelt zij dat Eman zelf afspraken maakte over het klimaatverdrag van Parijs, zonder vooraf de Staten hierover te informeren of goedkeuring te vragen.

De grootste oppositiepartij MEP zegt via de pers op de hoogte te zijn gesteld dat Eman afspraken heeft gemaakt in het kader van het klimaatverdrag van Parijs. Zij wil inzage in deze afspraken en wil weten hoeveel geld hiermee gemoeid gaat. Dit omdat de kosten volgens Wever-Croes niet opgenomen zijn in de goedgekeurde begroting van 2016. “Dit gaf aanleiding tot vragen, over de aard van de afspraken die zijn gemaakt in het klimaatverdrag van Parijs die de burgers van Aruba direct dan wel indirect treffen”, aldus de fractieleider. “Deze informatie is tot op heden door de minister-president niet verstrekt. Ook wil de MEP weten hoe de regering van plan is om deze afspraken na te komen.”

Om die reden leverde de MEP gisteren vragen ‘inzake het klimaatverdrag van Parijs’ in bij de voorzitter van de Staten, Marisol Lopez-Tromp. Zo staat er te lezen dat zij duidelijkheid willen over de afspraken, hoe de regering de naleving gaat aanpakken en hoeveel geld er met de uitvoering gemoeid gaat en ‘ten laste van welke begrotingspost deze kosten zullen worden gebracht’.

Dringend verzoek

Daarnaast wil de MEP weten welke verdragen premier Eman de afgelopen jaren heeft ondertekend, maar nog niet zijn uitgevoerd. “Hierbij denken de leden met name aan verdragen ter bescherming van kinderen en vrouwen. Ook wil de MEP weten waarom nog geen uitvoering hieraan is gegeven, en wanneer uitvoering zal worden gegeven aan deze verdragen”, aldus Wever-Croes. Daarbij doet zij, ‘gelet op de huidige precaire financiële situatie’ van Aruba, een ‘dringend verzoek aan de minister-president om zich te onthouden van het maken van afspraken met vergaande financiële gevolgen voor Land Aruba, zonder daarvoor vooraf goedkeuring te hebben van de Staten van Aruba’.

Prioriteit

De MEP vindt het onverantwoordelijk dat de minister-president ‘de hele wereld afreist’ en verdragen tekent, terwijl Aruba geen geld heeft voor ‘noodzakelijkere uitgaven’. “Er zijn in de afgelopen jaren veel verdragen ondertekend, en enkele van deze verdragen moeten in ons land hogere prioriteit krijgen dan klimaatverdragen. Ik denk hierbij aan verdragen inzake bescherming van kinderen, inzake verbetering van de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen, inzake bescherming van ouderen, verdragen tegen huiselijk geweld, en verdragen om vrouwenhandel te bestrijden.” Zij hebben liever dat hieraan prioriteit wordt gegeven, omdat ‘Aruba als klein land toch geen verschil kan uitmaken in de klimaatverandering in de wereld’.

Klimaatneutrale samenleving

De minister-president zette op 22 april namens het Koninkrijk der Nederlanden zijn handtekening onder het nieuwe Klimaatakkoord van Parijs bij de Verenigde Naties (VN) in New York. Met het akkoord streven in totaal 195 landen naar het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke stoffen voor het milieu. Zo zijn er afspraken gemaakt om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 2 graden te houden. Daarnaast hebben de deelnemende landen beloofd te werken aan de creatie van een klimaatneutrale samenleving. De bedoeling is dat alle landen om de vijf jaar hun gezamenlijke bijdrage evalueren en kijken hoe zij hun eigen doelstellingen kunnen aanscherpen. De komende tijd moeten de 195 landen een financiële bijdrage leveren aan onderzoek naar duurzame en klimaatbestendige technieken en ontwikkelingen.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Oppositie wil inzage Arubaanse kosten klimaatverdrag Parijs

  1. Deze fossielen denken zo te zien echt serieus dat Aruba geen deel uitmaken van de rest van deze planeet. Hoe ongelooflijk stom kan je eigenlijk zijn ? Deze nietszeggende hutjespartij uit Aruba heeft hiermee het onvoorstelbare waargemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *