AD: Opvolging van Stolte snel regelen

Directeur Koninkrijksrelaties Erwin Arkenbout van het ministerie van BZK wantrouwt Rijksvertegenwoordiger Stolte. Van samenwerking tussen hen is nauwelijks sprake, aldus de onderzoekers.

Directeur Koninkrijksrelaties
Erwin Arkenbout van het
ministerie van BZK wantrouwt
Rijksvertegenwoordiger Stolte.
Van samenwerking tussen hen is nauwelijks sprake, aldus de onderzoekers. Foto | Antilliaans Dagbld

Den Haag – Er moet zo snel mogelijk een tijdelijke Rijksvertegenwoordiger voor de BES worden benoemd die deze post in rustiger vaarwater kan brengen en in elk geval aanblijft tot en met de evaluatie in 2015 van de nieuwe staatkundige verhoudingen.

Dat adviseert ISB waarvan de onderzoekers een tamelijk dramatisch beeld neerzetten van het leven van huidig Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte. Die wordt door vrijwel geen enkele partij met wie hij behoort samen te werken vertrouwd.

Advertentie

Zelfs met zijn belangrijkste gesprekspartner op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directeur Koninkrijksrelaties Erwin Arkenbout, bestaat er geen vertrouwensrelatie. Daardoor is, aldus ISB, nauwelijks nog sprake van samenwerking.

Dat ligt overigens niet alleen aan Stolte:

,,Zonder op de oorzaken te willen ingaan, kan niet anders dan worden vastgesteld dat aan beide kanten niet is gewerkt aan de oplossing van deze onwenselijke situatie.”

Daar bovenop is er volgens ISB een voor iedereen zichtbare (competentie-) strijd gaande tussen de Rijksvertegenwoordiger (RV) en de liaison van BZK op de eilanden.

,,Dat is een wel heel ongelukkige situatie. Er lijken nu twee vertegenwoordigers van de minister van BZK te zijn. De liaison is, zo wordt wel gezegd, in een ‘gat’ gesprongen dat de RV heeft open gelaten. Dit is een situatie die volgens een aantal betrokkenen door sommige spelers kan worden uitgebuit of misbruikt.”

De onderzoekers benadrukken ook dat ‘de positie van de RV, ongeacht wie de functionaris is, een bijzonder lastige is’.

,,Hij is niet de ‘baas’, hoewel de titel en het publieke profiel dat doen vermoeden. Hij is mede afhankelijk van de bereidheid van derde partijen om met hem samen te werken en een rol voor hem te accepteren.”

Het ontbreken van een formeel handvat om de coördinatie op zich te nemen, hindert Stolte om aan alle hem opgelegde taken invulling te kunnen geven, merken de rapporteurs op. Maar, voegen zij eraan toe:

Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte zou zich bemoeien met zaken die hem niet aangaan.

Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte zou zich bemoeien met zaken die hem niet aangaan.

,,Dit kan niet los worden gezien van een noodzakelijk door de RV op te bouwen persoonlijk gezag. Voor velen betekent dit dat de RV een leider moet zijn, meer dan een manager.”

Thans reikt Stoltes coördinerende rol niet veel verder dan het uitwisselen van selectieve informatie tijdens een wekelijks diensthoofdenoverleg. Daarin worden bij gebrek aan een beleidsagenda zelden inhoudelijke discussies gevoerd.

,,Veel betrokkenen geven aan dat zij dit overleg met de RV als een opgelegd pandoer zien, en dat zij bang zijn dat de RV met hun informatie een eigen weg gaat bewandelen. Op dit punt is vrijwel algemeen geen sprake van vertrouwen in de RV. De rol van coördinator wordt hem en zijn medewerkers dan ook niet toevertrouwd. Hem wordt ook vaak het verwijt gemaakt dat hij zich met zaken bemoeit die hem niet aangaan.”

De relatie van Stolte met de openbare lichamen laat volgens ISB eveneens te wensen over. Er bestaat bij hen ongemak over wat de taken van de RV betekenen en hoe hij daaraan invulling geeft. Saba en Sint Eustatius beklagen zich erover dat Stolte zich weinig laat zien en het contact overlaat aan een jonge, onervaren medewerker die bovendien geen duidelijk mandaat heeft.

ISB stelt vast dat Stolte noch stelselmatig aan Den Haag/BZK rapporteert, noch aan de RCNcollega’s over zijn activiteiten. Veel van de geïnterviewden hebben aangegeven dat ze weinig idee hebben waarmee de RV en zijn bureau zich bezighouden en dat er nauwelijks sprake is van strategieontwikkeling.

Overigens is het de onderzoekers gebleken dat Stolte zelf ook niet volledig wordt geïnformeerd door de organisaties.

,,Op de vraag aan de gesprekspartners aan welke eisen een RV moet voldoen om succesvol te kunnen zijn, kwam vrijwel altijd het beeld van een ‘ambassadeur’ naar boven. Daarmee werd dan gedoeld op vaardigheden als samenbindend vermogen, onafhankelijk en boven de partijen staand, discreet en intercultureel gevoelig. Ook werd de voorkeur voor een ambtelijke benoeming boven die van een politieke benoeming uitgesproken”, aldus het ISB-rapport.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *