VBC somber gestemd over bvz-fonds

svb-bvz-pillen

VBC somber gestemd over bvz-fonds

WILLEMSTAD — De tekorten bij het fonds basisverzekering ziektekosten (bvz) geven (vooralsnog) geen reden tot optimisme, temeer daar bij de presentatie van het in te voeren bvz-systeem in brede kringen bekendgemaakt is dat in de eerste zes jaar sprake zou zijn van overschotten. Deze ruimte zou benut moeten worden om kostenbesparende maatregelen te nemen om de gewenste zorg op een termijn van twintig jaar te kunnen continueren, zegt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC).

Uit de jaarrekening SVB 2013 blijkt dat de uitgaven binnen de begroting zijn gebleven. Echter, de (premie-)inkomsten lopen behoorlijk achter. Gerekend was op premie-inkomsten (exclusief landsbijdrage) van ongeveer 240 miljoen gulden. In werkelijkheid is 155 miljoen gulden ontvangen, een verschil van 85 miljoen gulden. “Mogelijke oorzaken zijn het (nog) niet incorporeren van ambtenaren in de bvz, gebrekkige inning premies (onder andere eigen nominale bijdrage van 82 gulden per jaar) en wellicht de meest waarschijnlijke reden stagnatie en krimp van de economische groei”, aldus de VBC.

“Indien geabstraheerd wordt van de overheidsbijdrage van 215 miljoen dan zou het tekort van het fonds meer dan 230 miljoen bedragen.” Voor de VBC is het een feit dat het bvz-fonds onvoldoende premie-inkomsten genereert om de kosten te dekken. Daarnaast is het voorzieningenpakket te ruim in relatie tot de totale premie-ontvangsten, vindt de VBC.

Het plaatje van (structureel) tekortschietende premie-inkomsten ten opzichte van de uitgaven manifesteert zich ook bij de aov en in mindere mate bij het zv- en het avbz-fonds, merkt de vereniging op.

De tekorten zijn in 2013 gedekt door het interen op opgebouwde reserves. Vanwege eindigheid van de reserves is het aannemelijk, aldus de VBC, dat dit proces niet eindeloos door kan gaan. De vereniging wilt weten wat er gaat gebeuren wanneer dit punt is bereikt.

“Nu al zijn er sterke indicaties dat de reserves in 2015 uitgeput zullen zijn indien de tekorten zich in het huidige tempo blijven ontwikkelen.” Premieverhoging is, naar mening van de VBC, geen reële optie omdat nu reeds blijkt dat deze negatieve gevolgen heeft voor de economische groei en daarmee de grondslag en basis van premieheffing. “Hoe minder de economische groei en groter de krimp, des te minder premie-inkomsten gegenereerd zullen worden.”

Overheidssubsidie is evenmin een optie, zegt de VBC, daar er simpelweg geen of onvoldoende fondsen hiervoor beschikbaar zijn. “De overheidsinkomsten zullen overigens ook negatief beïnvloed worden als sprake is van stagnatie en krimp van economische groei.”

Voor de VBC is het duidelijk dat het punt van versobering van het voorzieningenpakket en niveau steeds dichterbij komt. “Concreet houdt dit in minder gezondheidszorg en/of zelf betalen van de (medische) rekening en verlaging van aov/aww- en ov-uitkeringen. Dit weinig aantrekkelijke scenario kan alleen worden vermeden indien duurzame economische groei en/of verbreding van de (premie)basis wordt gerealiseerd. Dit houdt onder meer verbetering van het investeringsklimaat en het vertrouwen in de Curaçaose economie in. Hiertoe is het nodig dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Adequaat en deugdelijk financieel beleid en beheer is hier één van.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *