RD | ‘Topambtenaren Curaçao krijgen uitstel op geëiste loonskorting’

Staatssecretaris Raymond Knops voelt met de lagere ambtenaren mee, maar stelt dat het een keuze is van de regering van Curaçao om rijke ambtenaren te ontzien.

Goedverdienende topambtenaren op Curaçao, die soms meer dan 1 miljoen Antilliaanse gulden verdienen, worden pas veel later op hun inkomen gekort dan de lager betaalde mensen in overheidsdienst, zoals vuilnisophalers en onderwijzers.

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) bevestigde een opmerking hierover van SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak tijdens een debat.

Curaçao, Aruba en Sint Maarten moeten onder meer 12,5 procent korten op de lonen van het (semi-) overheidspersoneel als zij in aanmerking willen komen voor nieuwe financiële steun van Nederland. Op Curaçao zijn onlusten uitgebroken tegen de verlaging van de lonen. De SP’er kreeg een brief onder ogen waaruit blijkt dat de topambtenaren uitstel krijgen van deze korting voor de duur van één tot twee jaar.

Knops voelt met de lagere ambtenaren mee, maar stelt dat het een keuze is van de regering van Curaçao om rijke ambtenaren te ontzien. In de voorwaarden heeft Nederland volgens hem niet bepaald hoe de korting van 12,5 procent op de totale loonsom wordt doorgevoerd. Dat is aan de regeringen van de eilanden zelf. „Het is hun eigen verantwoordelijkheid”, zei Knops.

Van Raak is boos omdat de rijken zich nog steeds blijven verrijken terwijl er tegelijk diepe armoede is onder de bevolking. „Het erge is dat de regering op Curaçao haar eigen bestuurders ontziet. Dan komt er een opstand, terecht. Maar dan krijgt Nederland de schuld.”

Bron: Reformistisch Dagblad

Naschrift KKC

Salarisstrookjes advocaat Mirto Muray is de raadsman van de vier best betaalde directeuren van publiekrechtelijke organen, waarvan hun salariëring ooit door een minister is bepaald. Murray betwijfelt namelijk of de wijziging van de Code Corporate Governance de bevoegdheid geeft aan de minister om de arbeidsvoorwaarden van directeuren van overheidsgelieerde entiteiten te maximeren.

Eerder werd de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten – die het parlement op 17 augustus 2016 had aangenomen en die die salarissen moesten limiteren, opmerkelijk genoeg ook al door de samenwerkende vakbonden geboycot: “Het is een interventie in de vrije onderhandelingen en dat is onacceptabel voor ons”, verklaarde de woordvoerder van de vakbonden Errol Cova toendertijd vaag.

“Deze wet verhindert de vakbonden in het nemen van een juridisch standpunt dat afwijkt van de overheid. Dat houdt in dat onderhandelen geen zin meer heeft, want uiteindelijk is het de overheid die bepaalt.” Volgens de vakbondsleider zou de Landsverordening internationale verdragen schenden , ‘omdat het recht op vrije onderhandelingen een recht is dat ‘het vakbondswezen na lange strijd heeft bemachtigd’.

Echter, het bleek destijds bemiddelaar en Grupo Sopi lid Stanley Betrian die de dikverdienende overheidsnv-directeuren de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten voor een som van 1,8 miljoen tot nu toe voor 4 jaar vooruit wist uit te schuiven door de Landverordening tijdens de 2016 vakbondsrellen tussen de onderhandelingen te schuiven als agendapunt.

Later werd duidelijk dat Betrian en Cova in een één-tweetje samenspanden ten behoeve van Betrian’s mede-Sopileden Paul de Geus (UTS) en Franklin Sluis (BPT) en ook andere overheidsdirecteuren zoals Yamil Lasten (Curoil) en SVB directeur Philip Martis. De Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten bleek namelijk vooral betrekking te hebben op de volgende overheidsdirecteurs salarissen:

 • Paul de Geus (UTS en CTEX/Dataplanet) nafls 1.144,274 (2019)
 • Yamil Lasten (Curoil) nafls 827.704 (2019)
 • Franklin Sluis (Bureau Telecommunicatie en Post) nafls 747,306 (2015)
 • Philip Martis (SVB) nafls 1.125.666 (2015)

UTS CEO Paul de Geus nam in 2006 het roer van UTS over op benoeming van ex-communicatieminister Kenneth Gijsbertha conform ‘Gijsbertha-norm’ | AD 2006 08 03

UTS overheids-nv directeur Paul de Geus werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld het meest vorstelijk beloond met nafls 1.144.247 gulden per jaar. Dat is bijna 100.000 gulden bruto per maand: “geen commentaar” | Extra

SVB overheids-nv directeur Philip Martis werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld eveneens vorstelijk beloond met nafls 1.125.666 gulden per jaar. Dat is iets minder dan 100.000 gulden bruto per maand: publiekmaking “ongehoord” | Extra

BPT overheidsdirecteur Franklin Sluis werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld riant beloond met nafls 747.306 per jaar. Dat is iets meer dan 60.000 gulden bruto per maand: “Toen ik werd aangesteld, kreeg ik een salaris dat was vastgesteld. Ik heb daar nooit over onderhandeld”

Curoil overheidsdirecteur Yamil Lasten werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld riant beloond met nafls 827.704 per jaar. Dat is iets minder dan 70.000 gulden bruto per maand: “ik ga niet in op persoonlijke details”

salaris loonstrook Paul de Geus (UTS) 20190420 nafls 1.144,274 | balkjes

salaris loonstrook Philip Martis (SVB) 2015 nafls 1.125.666 | balkje

salaris loonstrook Yamil Lasten (Curoil) 20190502 nafls 827.704 | balkjes

salaris loonstrook Franklin Sluis (BTP) 2015 nafls 747,306 | balkjes

salaris loonstrook Paul de Geus (UTS) Franklin Sluis (BTP) Philip Martis (SVB) en Yamil Lasten (Curoil) | b… by Black Lion on Scribd

43 Reacties op “RD | ‘Topambtenaren Curaçao krijgen uitstel op geëiste loonskorting’

 1. wat is dit op dit eiland toch….met die Gold”dig”sters

  Nos Kultura

 2. …..”Gold-digger-extra-ordinaire Erica Viera da Luz”…..LOL, ..dat “extra ordinaire” deed het goed bij mijn lachspieren!

  wat is dit op dit eiland toch….met die Gold”dig”sters…

  Philip Martis met zijn Lisette Cova ( runs in the family) , Chos Romero met zijn babi pangan rijstkippetje, Die voorheen met een van die “roomsen” van de snipweg “rommelde”, en een reputatie heeft wankele huwelijken de genade slag te geven…. Leila alias “Lastens Lifes Matters” ((LOL), so true, niets BLM,Lastens Life Matter!)

  Leila Lastens life Matter, die haar carriere op de tocht zette door haar “pushi miauw” act in te zetten voor haar verboden “papi” Stephen Martina”, die het zowiezo niet nauw neemt met de huwelijkse trouw, en de rivale Neisa Isenia een hak zette door “vertrouwelijke info” te “lekken” aan, ja ja, Papa Don Gijsberha il capitan!!!

  Ik hoor sommige al tikken op het toetsenbord, en zeggen: Ja maar dat was een goede daad! Niets is minder waar, haar intentie was persoonlijk gericht op Neisa!!!
  Bron: confidentieel, CBCS employee/ in hogere bestuurslaag, die graag de wantoestanden wil aankaarten voor het onwetende publiek.

  Een goede daad zou zijn geweest als Lastens Life Mattees de wantoestanden in het personeelsdossier van Zus deLannooy zou hebben aangekaart!
  Nee, instede werkte ze samen met Zus om Neisas info te “lekken”

  Een grote novela is het..
  En dan hebben we Jardim nog..die de vorige interimmer uit NL weggedreigd heeft…

 3. @DPBT zegt:…”Bij mij kunnen jullie er vergif op innemen dat ik geen aanhanger van de huidige regering ben. Bij menigeen van jullie valt dat te betwijfelen.

  Het enige wat er te betwijfelen valt is of er een krachtige, kundige, maar vooral principieel persoon is die deze rock wél naar een goedfunctionerende rechtsstaat kan leiden

  Op dit moment en ik er vooral van overtuigd dat wij dat de eerste komende eeuw niet kunnen.
  Degene die het zouden kunnen hebben de morele volwassenheid nog niet, of zijn niet bestand tegen de manipulatie van de gevestigde kliek….

  En wie de leuze ” onze autonomie wordt geschonden ” wil ik zeggen,: Het enige wat wordt geschonden is je privacy van jou en je vrienden om ongemerkt te kunnen graaien….

  Ik zeg het weer, degene die “autonomie” roepen , hebben meestal heel goedte eten, en profiteren optimaal van de “privacy” om zichzelf te bevoordelen!

 4. …”Dit zegt toch allemasl genoeg, en hoeft geen betoog!
  We hebben leiders/ gezagsdrager er tussen met een zeer egoïstische natuur.

  Onder geen van deze lui wil ik autonoom zijn.
  De autonomie waar deze gezagsdragers zo fanatiek voor opkomen, en zo hard over schreeuwen dat Nederland die schaadt, is een autonomie die vooral goed is voor diezelfde gezagsdragers, en o zo slecht voor het krasltjes en spiegeltjes volk!

  Gaf deze regering 5 jaar volledige autonomie, en Curaçao gaat er in alle opzichten uit zien als de slums in Haiti….
  Ik vind de gelijkenis nu al in het oog springend!

  Met regeringsleiders die dan met een prive leger over de straten bewegen…en waarachteraan bedelende deskamisado kindertjes rennen.

  De hele ziekelijke MAN/ Gijsbertha/ Lasten/de Geus / Alberto (kepd) / UTS/ CBCS/ Gaming board /Giro/ Neisa Isenia-S Martina – L.Lasten (BDO kompinchi)- Z . de Lonnooy – intrige is een manifestatie van deze corrupte signatuur.

 5. U.P. Lopez

  Chapeau dhr van Raak! Schandelijk en te gek voor woorden de inkonsten van de bovenlaag op Curacao en Sint Maarten! Het stoort wel dat terloops ook door U Aruba onder dezelfde kam wordt geschoren! Weer wel dat cft al 10 hr in zowel Curacao als op Sint Maarten present is! Escalaties beloning publieke cq semi publieke sector dus onder de neus van Den Haag volledig uit de rails is grlopen! Weet ook dat aruba net een oisitief advies van dezelfde cft heeft gekregen voor de volgende tranche! RW Fin Toezicht heeft dus gefaald op deze 2 landen! Dan is het toch ten minste raar diezelfde RW om reden covid nu in de strot van Aruba te willen duwen! Dat er In Aruba veel scheef is gegaan onder de laatste 2 kabinetten Emannis ook wijds bekend!! Balkenende en Brinkhorst kunt Y vragen naar hun touche’s tien! Met Mike kun he zaken doen hoir ik Balkenende nog zeggen! Nederland zou Mike als premier moeten hebben hoor ik Brinkhirst nog mompelen! Versterk tich eerst onze lakse Openbaar Ministerie om de boeven uit die tijd vooral aan re pakken! De laatste schandaal van mogelijke bestuurlijke corrupte dateert van 2017! De namen Sevinger, Eman, de Meza, Visser zijn ook U bekend zo mede de publieke escapadess van elk! OM heeft de klachten maar lijkt in winterslaap bij onze volle zon! Ik zou wensen dat OM snel versterkt wordt voor opruiming ! Tien keer liever dat pad op nu en gelijk en als het ware een cie die toeziet op het juiste en voortvarende justiele aanpak can bestuurlijke corruptie en dan aan Uvte bepalen vanaf welke dstum maar graag in ieder geval vanaf kabinet Eman 1!

 6. Shonfefe

  UPLopez. U heeft gelijk met uw reactie over instelling financieel toezicht ook over Aruba.Kunt u zich echter ook de frustratie en moedeloosheid voor stellen bij de nederlandse politiek over de onvoorstelbare openlijke corruptie die zich op onze eilanden voordoet. Ik moet zeggen dat Aruba er naar mijn mening beter uitkomt in het aanpakken van deze corruptie die juist in deze periode van covit zo naar buiten komt. Echter ook op Aruba vallen er nog tientallen miljoenen te verdienen in het terugdringen van de openlijke corruptie en dat zal alleen kunnen gebeuren als ook de huidige regering de wil heeft om ook openlijk man en paard te noemen ook in haar eigen gelederen en aangiftes te doen inclusief eventuele bestuurders aansprakelijkheid.

 7. U.P. Lopez

  Ten principale zou iedere Rijkswet ook de as covid Rijkswet moeten gelden voor en in alle delen van het Rijk! Zo is ook ten principale onjuist dat Den Haag nu een Rijkswet om reden covid promoveert voor Aruba! Terloops vestigt Den Haag daarbij de aandacht op escalaties beloning publieke sector buiten Aruba die inderdaad bij een ieder het gevoel oproept van schandelijke diefstal! Maar ook Den Haag zou moeten beseffen dat die schoen Oranjestad niet past! De Nuchtere zou zeggen zulks is appels met peren vergelijken! Den Haag absoluut onwaardig zo met het Statuut te willen ogaan! De spuitjeslucht is Den Haag nog niet helemaal uit! Wees tenminste dan maar kip en klaar en benoem in deze covid-Rijkswet cft tot ‘covit financieel toezicht’! Shame on you!

 8. Drechi, Jij bent alleen tegen deze regering omdat je nu je zakken niet kan vullen wat je blijkbaar wel met Gerrit kan doen.
  Kabinet zonder Ruggegraat is een piratenkabinet en Kabinet Schotte is een boevenkabinet. Beide stelen ze meer dan de WIC en de VOC ooit samen hebben gedaan!

 9. Boze bewoner

  @dbpt

  Jij hebt vast geen spiegel thuis.Koop er eentje , kijk er in, niet schrikken , ik weet het ,heb je vast een tijd niet
  gedaan, maar denk nu eens aan alle armoede die er is en er al jaren niet had hoeven zijn.Als er niet gestolen was had iedereen het hier beter als in Nederland.Ga daarna even bij al je familieleden langs met goed betaalde baantjes die ze gegeven zijn door de bekende vriendjes ,waaronder jij ook

  En denk dan eens aan al die mensen die nu zonder eten en baan zitten.

  Je moet toch wel een grote plaat hebben als je het zelfde blijft denken.
  Maar helaas voor jou , je bent niet meer te redden.

 10. Drechi pa bosnan Tur

  Aan Allen:
  Ik kan het natuurlijk niet bewijzen, maar ik ben er zeker van dat tal van jullie die nu “Huilie Huilie” doen deze smeerlappen in het zadel hebben helpen hijsen, omdat “Gerrit de Raaf zo’n immens slecht mens was” He Bram? Bedenk dat Gerrit ooit zijn straf zal hebben uitgezeten, en dan een vrij man is. Bij deze “mensen” zal echte vrijheid enkel een illusie blijken.

  Bij mij kunnen jullie er vergif op innemen dat ik geen aanhanger van de huidige regering ben. Bij menigeen van jullie valt dat te betwijfelen.
  Mijn naam is Drechi pa bosnan Tur (ku a juda pone e “hendenan aki na poder)! Vrij vertaald: “Fijn voor jullie allemaal (die deze “mensen” in het zadel hebben geholpen).

 11. Boze bewoner

  @ Rudy

  Beste Rudy u heeft ook helemaal gelijk , maar hun kijken alleen maar in de spiegel hoe mooi hun pak staat en ze weer nadenken over graaien en een nog duurder pak te kopen.

  Als we daar opwachten gebeurt er indedaad niets en zijn de oppositie partijen de lachende derden bij de komende verkiezingen.

  Die bezinningsdag komt er ook nooit.

  Nederland ziet dit ook allemaal en zo lang het volk het pikt , kunnen en willen ze misschien ook niet veel doen.

  Vandaar een demonstratie , duizenden mensen jong en oud , richting forti.

 12. @Boze bewoner, u heeft helemaal gelijk, maar – altijd een maar – ik wil niet demonstreren voor iets wat niet begrepen wil worden. Het zou fijn zijn als onze volksvertegenwoordigers alle reacties hier eens lezen. Zomaar gratis voor niets een aantal goede adviezen. Leg dat naast je handelen of beter naast je niet handelen en trekt een conclusie.

  Over de hele linie ontbreekt het aan leiderschap. De kolommen van de kranten en de pagina’s op sociale media worden gevuld door bijdragen van slecht geïnformeerde deugmensen. Er wordt op het sentiment gespeeld en dat brengt je geen stap verder.

  Laat de club van Forti vandaag gebruiken als een bezinningsdag. Hang een paar spiegels op en laat de statenleden zich de volgende vraag stellen: “doe ik echt het juiste voor de samenleving?”

  De angst die ons wordt aangepraat over een andere – minder fatsoenlijke – regering wordt alleen maar versterkt door dit draaikonten gedrag en de snotterverhalen. De oppositie hoeft alleen maar af te wachten. Wat een heerlijke positie om straks de verkiezingsperiode in te gaan.

 13. Boze bewoner

  Wordt het niet eens tijd dat er demonstratie komt tegen deze regering .
  Iedereen moet inleveren,waarom hun niet.Hoelang blijven we in onze stoel zitten en klagen achter onze laptop op deze boevenbende.

  Wanneer gaan we eens met duizenden mensen richting forti om onze ontevredenheid laten blijken. Gewoon laten blijken, geen rotzooi trappen.

  Laat ze weten dat wij een ommekeer willen, en hun zijn gekozen door het volk , en moeten het gewoon doen. Nu of nooit!!!

 14. Diegenen die dit voorstel bedacht hebben of niet hebben geprotesteerd hiertegen zullen zelf moeten worden ontslagen!

  Schandalig dat de hogere rijke ambtenaren over de ruggen van de hard werkende lagere ambtenaren (die nu nog meer moeten inleveren) dit door willen drukken.

  Opstand is nodig om dit tegen te werken!

 15. De belasting betaler

  Ik verwacht niet dat de top salarissen terug gedraaid zullen worden. Deze mensen zijn politiek geplaatst, weten te veel en als je hun zwijg vergoeding stop zet. Wat zal er dan gebeuren….

  De politiek speelt een gevaarlijk spel, door de kleine man hard te pakken en de ambtelijke top salarissen in stand te houden spelen ze met de levens van deze top ambtenaren. Het volk is desperate, and you never know what desperate people are capable of….

 16. Curacao revisited

  @lasEndos: dank voor de inside information. Qua jaarrekeningen is het echt een tering zooi binnen ENNIA maar kennelijk is het ook qua bysides en ethiek daar niet best. Heeft iemand enig idee of ENNIA de jaarrekening 2019 nu eindelijk heeft gepubliceerd of zijn al die jaarrekeningen nog steeds pending?

 17. @lasEndos,
  Yamil heeft een leuke ex vrouw maar ondanks alle BLM gedoe blijft 1 ding hetzelfde. Een donkere man met veel geld wil uiteindelijk een wit of zeer licht getinte vrouw en die heeft hij nu wel gevonden bij Erica.
  En aan dit kunnen we wel beelden omver trekken in zee gooien of eisen dat straten van zeemannen van 400 jaar geleden worden vernoemd echter dit gedrag blijven we hebben en is veel schadelijker voor ons.

 18. lasEndos

  Ja Brian S, Yamil gaat met Gold-digger-extra-ordinaire Erica Viera da Luz trouwen; Secretaresse van Andrey Pichardo; HR-directeur van Ennia; Andrey is weer de Oom van Yamil. En leuker nog, Erica is collega van Yamil zijn ex-vrouw; een keurige Ennia-medewerkster.
  Idd mooi feestje, mogen wij allemaal voor draaien, en Erica blij, na allemaal (potentiel)miljonairs te hebben afgepoetst. Zuleika Lasten van gaming Controlboard mag wedding planner zijn. Leila Matroos-Lasten is maid of honor. En papa Kennenne Gijsbertha is ‘il Capo y Padrino’, samen met Giselle MacW en Anous Cov. Tis allemaal “One-Pot-Wet”.

  Partido Man en Lasten-Lifes-Matters.

  Maar hun salarissen worden zeker niet gekort; mag niet van papa Gijsbertha.

 19. En dan eisen de prominenten en andere linkse rakkers dat Nederland weer miljoenen moeten sturen naar Curacao. Yamil Lasten en zijn nieuwe bruid lachen het uit terwijl ze champagne voor ontbijt hebben

 20. U.P. Lopez

  Het gevoel dat je bekruipt hier is dat van ‘diefstak op klaarlichte dag en nota bene mede onder de neus van Den Haag! Ik betreur dat Den Haag deze escalaties vertaalt naar alle Koninkrijkspaetners inn deze regio en nu een covid-Rijkswet ex art 43 Statuut voorstelt voor Aruba! Voor deze covid- Rijkswet zal weinig simpathie te vinden zijn hier nu dit ingrijpen om reden covit ‘detournement de pouvour’ behelst! Het is niet ernstig logisch indien Den Haag verwacht dat over ingrijpen om reden covid consensus kan worden bereikt

 21. Ik heb nog steeds het idee dat Rhuggenaath (zeker) relatief netjes en integer is, maar hij is niet erg krachtig, en dat wekt toch sterk de indruk dat iemand anders op de achtergrond dat wel is.

  Door, afgerond, 4 mensen de hand boven het hoofd te houden en een botsing ten koste van alles te willen vermijden, zet hij zijn reputatie, zijn herverkiezing en zijn politieke toekomst op het spel.

  En Knops laat het nu misschien aan Curacao om de loonsomkorting in te vullen, maar hij zal goed kijken welke oplossing gekozen wordt…

 22. Regering, parlement, vakbonden en ambtenaren vinden het kennelijk OK dat +/- 15,000 mensen uit de pariculiere sector (toerisme) van de ene op de andere dag van 100% naar 0% (NUL procent) gaan…maar als hun gevraagd wordt in te leveren, wringen zij zich in allerlei bochten. Ambtenaren mogen klaarblijkelijk fout op fout op fout stapelen, termijnen niet na komen, niet binnen vastgestelde tijd op zaken reageren dan wel een beslissing nemen, maar ooo wee, als je als bedrijf één dag te laat je afdrachten doet, krijg je gelijk boetes. Word een keer tijd dat ambtenaren gelijk behandeld worden als het bedrijfsleven, dus ook ontslag bij gebleken ongeschiktheid!
  Ik kan je wel verzekeren dat de tax compliance steeds verder zal inzakken met al deze clowns en zeker met die directeuren die – voor het eiland – schandalige salarissen opstrijken.

 23. Heeft er nog iemand twijfel dat vakbonden eigenlijk niets meer of minder zijn dan de volksmenners van de elite?
  Ze geven elkaar over en weer de schuld van bestaande misstanden en in de zelfde tijd helpen ze elkaar individueel en als collectief. En ze hebben ook hetzelfde slachtoffer voor hun praktijken: de burgers van de samenleving.
  Als er ergens sprake is van een criminele organisatie…

 24. De regering wordt geadviseerd door haar (juridisch geschoolde) ambtenaren/ adviseurs. In dit geval werd zij ook door de vakbonden geadviseerd, die sinds jaar en dag een dubbele agenda hebben, dat niks mogelijk is.

  Afgelopen maandag advocaat Achim Henriquez gezien en gehoord in het programma Punto Final over deze kwestie. Deze advocaat heeft hier echt een heel andere kijk op en zegt dat het korten op de salarissen van deze directeuren van overheidsnv’s een fluitje van een cent kan zijn. Hij heeft bereid verklaard gratis en voor niets te willen helpen om dit juridisch voor elkaar te krijgen. Zo ook bij andere juridische vraagstukken. Vraag mij af waar wacht het kabinet op?

  Via deze link kun je dit interessante vraaggesprek in Papiamentu op YouTube terugkijken.

  https://youtu.be/oMYWWk7Wx1M

 25. observator

  De zgn. ‘prominente’ nederlanders ondersteunen schijnbaar deze ordinaire struikroverij, hierover noch over het plunderen en brandstichten had men iets aan te merken. Het is dus niet meer dan terecht dat de NL regering enkele bescheiden voorwaarden stelt, het gaat immers om geld van hun belastingbetalers.

 26. Ik hoor Ruggenaath nog zeggen dat de maatregel voor directeuren van overheids NV’s 1 juli zou ingaan.

  Wisten wij veel dat hij 1 juli 2022 bedoelde.

  Maar ja, wat kun je verwachten van iemand die mafiameid Stella van Rijn tot voorzitster van de commissie Integriteit benoemt.

 27. Curacao revisited

  Al lange tijd mis ik de columns van kuhneman die dit soort van wantoestanden goed praat in het kader dat alles ok is met de governance

 28. Wat erg is dit. Wat een smeerlapperij. Wel eisen van de mensen die laag gesalireerd shitwerk doen en zelf vertikken om iets bij te dragen.
  Dat geeft eigenlijk aan wat voor tuig het is. Sorry voor mijn ‘taalgebruik’.

 29. Natuurlijk kan alles met een noodwet geregeld worden. Maar het is de regering die die noodwet moet maken. En dat gaan ze niet doen. Wel alle maatregelen op zoveel mogelijk, schouders, af wentelen en dan zeggen dat het de schuld van Nederland is. Heel fatsoenlijk

 30. @Martin
  100% eens.

  Ik snap niet dat een dergelijke Noodwet niet is/wordt afgekondigd. Het argument dat het juridisch allemaal niet zo makkelijk is, is permanente onzin. Indien de politieke wil er is om nu eea te wijzigen, dan kan dat. Het is duidelijk een zaak van politieke onwil. Dat onwil zie je terug bij het korten op wat dan ook. Het is een zielig gebeuren. Geen daadkracht. En de mond maar vol hebben van solidariteit. Ja, het zijn geen populaire beslissingen die je moet nemen, maar het moet. Al was het maar om een goed signaal af te geven naar de bevolking. Maar dat zal ze een worst zijn. Ik zou me kapot schamen als parlementarier, minister. Maar het is al vaak gememoreerd op deze site, deze mensen kennen geen schaamte.

 31. Martin, Knops heeft in mei al aangegeven dat e.e.a. wellicht met een noodwet zou moeten worden afgedwongen. De regering doet dit niet omdat het veelal politieke beslissingen zijn geweest deze lieden te benoemen. Politieke vriendjes hou je toch uit de wind en de bevolking laten ze al jaren links liggen.
  Makkelijker is deze veelverdieners niet aan te pakken en de ambtenaren 13% te laten inleveren om op 12.5% gemiddeld te komen.
  Met deze regering moeten we zelfs niet gek staan te kijken dat de vriendjes er 10 % bij krijgen en de ambtenaren 14% gekort gaan worden.
  Ik kan me niet voorstellen dat de vakbonden, die menen de extreem hoge beloningen veiliggesteld te hebben, hier problemen mee zouden hebben.

 32. Meer en meer wordt duidelijk dat het kennelijk (en helaas?) nodig is een Noodwet in te voeren om zodoende de exorbitante salarissen en het navenante gedrag van directeuren en adviseurs (incl. grupo sopi en advocaten) te pareren. Het lijkt dat de regering niet staat te popelen dit te doen maar enough is enough; het is veruit de beste manier om te bereiken wat hoognodig is en al vele jaren krom en schandalig. Een noodwet opstellen en invoeren om paal en perk te stellen aan het semi-criminele gebeuren van mega-salarissen en vergoedingen.

 33. ericlapas

  Het lijkt alsof deze heren honing aan hun kont hebben want ook de vakbonden die nu geen 12.5% willen inleveren gingen de straat op om invoering van de Ruggenaath norm te voorkomen.

 34. Daan Banaan

  Het verbaast me niet.

 35. De keuze ligt aan de regering op het eiland, immers : het is een vrije keuze van de regering van Curaçao om rijke ambtenaren te ontzien.

 36. Ik was de gewone arbeider vergeten. Die moet nog zijn NoW uitkering krijgen.
  En dit zijn ook geen “structurele oplossingen”.
  Het ambtenaren apparaat is niet ontdaan van de politiek geplaatste nietsnutten
  Er is niets gedaan om de “politiek geplaatste” nietsnutten te wieberen uit de overheidsentteiten.
  Nergens is er een plan gemaakt ter verhoging van de efficiency. De problemen blijven waardoor kans op herstel minimaal is. Het is alleen maar bedoeld op geld van Nederland te ondvangen. En Nederland moet dit dus blijven doen tot in lengte der dagen. En de interne economie, die gaat geheel naar de knoppen. Voor meer dan 50% van de bewoners zit er maar één ding op. Gelukkig gaan de vliegtuigen weer naar Nederland.

 37. Tico Martina

  Cut the tall trees! vrij naar de film Hotel Rwanda.

 38. De pikorde.
  Eigen geld
  Geld van de prominente
  Geld van de ambtenaren
  Geld van het gewone volk
  Geld voor gewoon volk zonder werk
  Geld voor voedsel voor hulp aan zij die niets meer hebben.
  Eigen geld, gaan we heel moeilijk overdoen, maar kunnen niets anders.
  Geld voor de prominente (een jaar uitstellen en mogelijk afstellen)
  Geld voor ambtenaren 12,5 % korten
  Geld voor gewone burgers, gemiddeld, 20% minder.
  Geld voor voedsel. Gegeven we niets aan en omdat het betaald wordt uit het buitenland besparing van 100%.
  De Curaçaose afglijdende schaal.
  Wie betaalt dus de top? Juist zij die niets krijgen en gewone burgers. En dan je afvragen waarom je interne economie instort. Het zijn echt heel fatsoenlijke mensen die het bestuur van het eiland vormen, zeker niet populistisch, daar kan je zaken mee doen!

 39. Dit zijn dan onze bestuurders ten voeten uit. De vriendjes met torenhoge salarissen ontzien en de normale bevolking (o.a. de ambtenaren ) laten barsten.
  En dat onder het mom dat de vakbonden het voor de graaiers geregeld hebben en het lastig is.
  Dezelfde vakbonden die de ambtenaren z.g. vertegenwoordigen ??. Als dat zo is moet je als ambtenaar maar eens goed gaan nadenken.
  Als ambtenaren pikken dat de extreem verdienende directeuren niet hoeven in te leveren en zij wel verdienen ze niet beter.

 40. …..zij hadden uit solidariteit ook alvast 25% kunnen inleveren…..

  Laat ik geen suggestie doen aan de vuilnismannen, voor ik het weet staat het AT naast mijn bed.

 41. Zijn we verbaasd?? Nee toch, Curaçao is er niet voor de gewone man en dat blijkt maar weer eens… Die krijgen weer maar eens een klap op hun smoel.

 42. Curacao revisited

  “Knops voelt met de lagere ambtenaren mee, maar stelt dat het een keuze is van de regering van Curaçao om rijke ambtenaren te ontzien.”
  tot zover de fatsoenlijke regering waar Hans de Boer naar verwijst

  “Salarisstrookjes advocaat Mirto Muray”

  LOL! Goed gevonden KKC!

 43. De Grote Graaiers Franklin Fraud Sluis en Philip Martis hoeven die termijn van 2 jaar niet in acht te nemen (Sluis is dan overigens met pensioen) maar kunnen vrijwillig hun salaris nu al korten.

  Come in Sluis, come in Martis!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *