Opinie | Dankbare taak op Sint-Maarten

Opinie door John van der Heuvel | Telegraaf

Friendly island voor iedereen

Opinie John van der Heuvel | Sint Maarten – Friendly island voor iedereen

Sint Maarten, hoog in de bocht van de Smaragden Gordel, de halve cirkel Caribische eilanden die tot aan de kust van de Amerikaanse staat Florida loopt, is op het eerste gezicht een van de fraaiste parels van onze overzeese gebiedsdelen.

Een verrassend groen, licht glooiend heuvellandschap contrasteert met vele hagelwitte stranden, die langzaam aflopen in een prachtige azuurblauwe zee. De immense cruiseschepen completeren het plaatje waarmee touroperators Europese en Amerikaanse toeristen massaal naar dit tropisch paradijs lokken.

Sint Maarten, in de reissector vooral bekend als the friendly island, heeft ook een andere kant; die van een piratennest, waar de georganiseerde misdaad vrij spel heeft. Het is Nederlandse misdaadbestrijders al jaren een doorn in het oog dat het lokale bestuur nauwe banden heeft met criminelen. Ze spelen elkaar het balletje toe, zodat beide partijen daar de financiële vruchten van plukken. Corruptie heet zoiets in goed Nederlands.

Sinds de komst van een nieuwe procureur-generaal, de uit Nederland overgevlogen aanklager Guus Schram, proberen politie en openbaar ministerie eindelijk eens vaart te zetten achter een grondige schoonmaak van Sint Maarten. Weliswaar heeft het eilandbestuur een grote mate van zelfstandigheid, maar juist rechtshandhaving is een onderdeel waar Nederland nog wel veel over heeft te zeggen.

Emotie

De lokale gezaghebbers, minister Richardson van justitie voorop, vinden dat maar niets. Terwijl de rechtshandhaving op het eiland een farce is en criminelen slapend rijk worden, speelt de bewindsman vooral mooi weer. Twee belangrijke speerpunten van het door Nederland gewenste politiebeleid – aanpak van overvallen, inbraken en berovingen en ondermijning door middel van corruptie – zijn afgevlakt tot botte zwaarden die geen hout snijden. Toen Nederland de afgelopen maanden probeerde duidelijk te maken dat het huidige politiekorps geen vuist maakt en 38.000 inwoners van het eiland willoos slachtoffer zijn van criminele invloeden, schoten Richardson en de zijnen meteen in de emotie.

Dan speelt er nog iets op Sint Maarten. Sinds 2000 hebben de meeste opsporingsdiensten op de Nederlandse eilanden in de Caribisch gebied eigen inlichtingendiensten. De informatie die ze vergaren moest via de lokale korpsen worden aangeboden aan het openbaar ministerie. Als de korpsleiding daar om wat voor reden ook geen zin in had, bereikte de soms uiterst spoedeisende informatie nooit de officier van justitie. Vooral Sint Maarten was er meester in om zwaarwegende inlichtingen van informanten over ernstige strafbare feiten zoveel mogelijk in eigen bureaulades te houden. Onlangs kostte dat zelfs een mensenleven. Informatie over een op handen zijnde overval werd op Sint Maarten onder de pet gehouden, waardoor het misdrijf niet kon worden voorkomen en een onschuldig slachtoffer om het leven kwam.

CORRUPTIE

Dezelfde problematiek geldt voor de landsrecherche op de eilanden. Dit is een soort rijksrecherche, die ambtsmisdrijven als corruptie door politieagenten en politici onderzoekt. Ook de informatie van de landsrecherche moest eerst voorbij de lokale minister op Sint Maarten voordat actie mocht worden ondernomen. Als het ging om tips over corruptie op Sint Maarten keurde de slager dus zijn eigen vlees. De informatie over omkoping wordt –  om weglekken te voorkomen – al een tijdje niet meer gedeeld door de landsrecherche, met als gevolg dat onderzoeken in die richting stil liggen.

De zogenoemde CIE-regeling is inmiddels gewijzigd, maar de enige partij die dwarsligt is, u raadt het al, de minister van justitie van Sint Maarten. Zijn Nederlandse ambtsgenoot van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, is nu samen met Curaçao een procedure gestart om het verzet van Sint Maarten te breken. Nederland heeft al een tijd geen enkel vertrouwen meer in een professionele misdaadbestrijding op het eiland en krijgt ook steeds meer kritiek van strategische partners als de Verenigde Staten dat Sint Maarten een crimineel broeinest is. Een ‘masterplan’ moet nu een eind maken aan de ongebreidelde misdaad op het tropisch eiland. Dit houdt in dat het kabinet twintig miljoen euro vrijmaakt om (voorlopig) tot 2017 ruim vijftig extra Nederlandse rechercheurs naar het Caribisch gebied te sturen.

Toen de hoogste baas van de nationale politie, korpschef Gerard Bouman, naar Sint Maarten vloog om dit minister Richardson te vertellen, werd hij bijna in de Caribische zee gekieperd. Volgens een woordvoerder van de minister kwam Bouman zeer arrogant over en sprak hij neerbuigend. “Het was ongepast,” aldus de zegsman. Het is het mechanisme waar Nederland in het Caribisch gebied vaker mee te maken heeft. Zodra vanuit Den Haag pijnlijke maatregelen komen, is de eerste reactie vaak dat Nederland als een soort kolonisator over lokale aangelegenheden wikt en beschikt. Gemakshalve wordt dan vergeten dat de steunmaatregelen in negen van de tien gevallen door de Nederlandse belastingbetaler worden gefinancierd.

GEBLAF

Gelukkig heeft Bouman wel voor hetere vuren gestaan dan wat geblaf van een lokale minister met boter op zijn hoofd, dus het masterplan gaat gewoon door. Dat wordt nog wel een uitdaging want de vijftig extra rechercheurs worden niet met open armen ontvangen. Ze zullen daarom in eerste instantie vooral vanaf Curaçao hun onderzoeken doen. Geen ideale situatie want Sint Maarten ligt op ruim anderhalf uur vliegen, maar corruptieonderzoeken kunnen voor een deel ook vanaf grotere afstand worden uitgevoerd.

Eerst maar eens een begin, is de gedachte van Nederlandse misdaadbestrijders in de West. Ze staan voor een lastige maar dankbare taak. Sint Maarten moet weer een friendly island worden. Voor iedereen, niet alleen voor drugsbaronnen en corrupte politici.

Reacties of tips? Mail naar: [email protected]

Bron: Telegraaf

12 Reacties op “Opinie | Dankbare taak op Sint-Maarten

 1. Corruptie is ingebakken in de mensheid. Iedereen is er gevoelig voor. In kleinschalige gemeenschappen gebruikt men het woord: vriendendienst. Corruptie – of vriendendienst – is vaak een smeermiddel om kleine gemeenschappen vredig te laten samenleven. Een oogje dichtknijpen kan soms felle vetes voorkomen. Zolang iedereen in gelijke mate kan profiteren van een beetje corruptie, is er niets aan de hand.

  Op St. Maarten, Curacao en Aruba is de corruptie slecht verdeeld. De politici hebben dé corruptie in handen. Deze lieden delen de geneugten van corruptie onder zichzelf. Met het uitdelen van privileges, kopen ze het kiezersvolk om en steken ze de opbrengst van de corruptie in hun eigen zakken en versterken daarmee weer hun eigen posities.

  Corruptie, dien net als onkruid, kort gehouden te worden. Uitroeien is onmogelijk.

 2. Overal kom je corruptie tegen, ook in Nederland. Grote verschil met de corruptie alhier is het feit dat de corruptie aldaar geen verlammende werking heeft op de economie.
  Hier op Curacao en op St Maarten is dat echter anders. De economie is niet zo groot, dus forse corruptie kan de economie volledig verstoren en er voor zorgen dat een land ten onder gaat.
  Neem bv Griekenland, het land krijgt steunpakket na steunpakket, maar de corruptie wordt niet aangepakt. Het is de reden dat Griekenland failliet zal gaan.
  In Nederland bestaat, zoals aangegeven, ook corruptie, doch de Nederlandse economie is sterk genoeg om de gevolgen van die corruptie te kunnen dragen. Neemt niet weg dat alle corrupte figuren moeten worden aangepakt, waar dan ook ter wereld.

 3. Corruptie in Nederland: corruptie here, corruptie there, corruptie everywhere…zal ongetwijfeld zo zijn.
  Maar waarom wordt het hier dan zo gemakkelijk getolereerd en zo zichtbaar gepleegd ?? Zijn ze in Nederland dan handiger?? Natuurlijk is daar ook corruptie, alleen als het bekend wordt,wordt het ook aangepakt….
  hier (nog) niet ….

 4. zonder controle wordt iedereen corrupt….
  dus deze controle is wel erg laat, want ze konden jaren lang doen wat ze maar wilden.
  je ziet het bij de soap Marv. Wiels en Asjes, ze hebben elkaar in de mangel en ieder kan doe wat ie wil….
  geen controle, het rapport van de ombudsman wordt opzij geschoven.
  dat kan in een bananen republiek.
  in NL is wel veel controle op elkaars doen en laten en als er iemand scheef gaat, krijgt hij ontslag of hij neemt zelf ontslag.
  zie ik hier niet gebeuren…gewoon blijven zitten en verder gaan met pastechi”s aannemen…
  wat een land….
  ik hoop dat de rechercheurs snel ook naar Curacao komen en laat ze ook het OM en de rechters controleren, die deugen ook niet.

 5. Er is geen enkel land in de wereld vrij van corruptie. In Nederland wordt het tenminste onderzocht en aangekaart. Helaas lijkt dat niet het geval op St. Maarten.

 6. Gebaseerd op wat ? Even wat harde feiten graag. Weer zo’n typische lange tenen opmerking om het eigen straatje schoon te vegen.

 7. @ Joep Meloen zegt; ‘als dit al zou spelen’?!?
  Ach ja, alsof de corruptie in Nederland maar niks is..chickenfeet vergeleken met St.Maarten en de rest van de Wereld, wil je eigenlijk zeggen, toch?
  Nou lees dan maar de conclusies van onderzoeken naar corruptie in Nederland, gedaan door o.m. VU. Toch wel interessant leesvoer.

  De corruptie in NL bestond al tijdens de VOC periode.

  In zijn Geschiedenis van de VOC, opkomst, bloei en ondergang beschrijft ook Femme Gaastra hoe laag gesalarieerde kooplieden die voor de VOC naar Oost-Indië voeren, toch in luttele jaren schatrijk werden. Niet voor niets was het gebruikelijk dat de Heren Zeventien op toerbeurt iemand als onderkoopman op de schepen naar Azië mochten aanstellen. Voor een slordige 3.500 gulden kocht je zo’n functie, soms geholpen door protectie en nepotisme. Afkomst en relaties versnelden het carrièreverloop – niet bepaald de door oud-premier Balkenende gewenste ‘VOC-mentaliteit’.

  Corruptie en macht zijn feitelijk en historisch onverbrekelijk met elkaar verbonden. Die verbintenis kan in elke maatschappij terug worden gevonden.

  Nederland als corruptie-vrij land. Corruptie is elders, niet bij ons.
  Met mij betwijfelen vele onderzoekers van het corruptieverschijnsel in de wereld of het terecht is dat bestuurders denken dat ‘Nederland’, de Nederlandse bevolking en het bedrijfsleven minder corrupt zouden zijn dan alle andere landen, bevolkingen en bedrijven op aarde.

  De gedachte dat corruptie vooral iets is van Afrika, Azië en Latijns-Amerika, terwijl wij hier, samen met de Noord-Europese landen, Australië, Nieuw Zeeland, en Canada, integer zijn, is duidelijk onjuist.
  Die kennis dringt echter slechts langzaam door in ons collectieve bewustzijn.

  Onderbouwing van de stelling dat Nederland allesbehalve corruptie-vrij is, kan geput worden uit tientallen studies zoals die van Joep Dohmen, Jos Verlaan en Bart de Koning en uit de titels van VU-studies zoals die gemakkelijk gevonden kunnen worden via internet gebruikmakend van de trefwoorden ‘VU Amsterdam; corruptie’.

  In 2003 publiceerden Joep Dohmen en Jos Verlaan, Kreukbaar Nederland. Van bouwput tot beerput. En al vijftien jaar geleden schreef Jos Verlaan over Chaos aan de Amstel, daarmee ook duidelijk makend dat binnen Nederland corruptie niet alleen toegerekend moet worden aan Limburg, maar even zo goed in Amsterdam voorkomt. Opvallend aan die periode rond en na de eeuwwisseling is dat toen vooral de bedrijven en de ambtenaren in het beklaagdenbankje kwamen. Politici bleven nog buiten schot.

  Dohmen en Verlaan in 2003: ‘de miljoenen fraudes bij het GVB en Parkeerbeheer, waarbij zeker honderd ambtenaren betrokken waren, leidden niet tot enige commotie in de gemeenteraad. Wethouder Ter Horst, nu burgemeester in Nijmegen, hoefde nooit publieke verantwoording af te leggen voor de omvangrijke fraudes die zich in haar portefeuille afspeelden’. Het tijdperk ‘Jos van Rey en Ton Hooijmaijers’ was nog niet aangebroken.

  http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2452

  http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=1912

  Het hele artikel interesseert mij overigens niet. Ze mogen van mij overal schoonvegen, maar vooral ook in eigen huis.

 8. “Gordel van smaragd”? Was dat niet Nederlandsch Indië? Nou ja, ook één corrupte bende. Nog steeds trouwens.

 9. joop van Meel

  Je praat onzin Marcus. De Nederlandse pers zou geen spaan heel laten van corrupte Nederlandse bewindslieden als dit al zou spelen en als er dan alvan die figuren zijn zoals sommige VVD bestuurders in Noord Holland komen ze achter tralies terecht. De corruptie op Sint Maart bestond al tijdens de periode Claude Whatney.

 10. Het meest corrupte land is wel Nederland, maar ja de calvinisten hebben de mantel der liefde. En die heeft St. Maarten niet

 11. Fred de Haas

  Een voortreffelijke analyse van de heer Van de Heuvel.

 12. Jan Klaassen 1

  Een half eilandje met de omvang van een uit de kluiten gewassen dorp verdient toch niet de benaming land? Zeker niet de kwalificatie land waar diverse nederlandse ministers zich mee bezig houden; ter vergelijking de nederlandse gemeente Etten-Leur heeft ongeveer even veel inwoners, ziet U de nederlandse ministers zich al persoonlijk bemoeien met incapabele wethouders ? Wegdoen deze achterhaalde koloniale klucht die enkel geld en irritatie kost, wellicht zijn de aangrenzende franse kolonialisten best wel geinteresseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *