28 C
Willemstad
• dinsdag 20 april 2021 18:50

PBC | Ongedocumenteerden kunnen ook bij SDK of WTC vaccineren

Persbureau Curacao Ook inwoners van Curaçao zonder geldige verblijfspapieren kunnen zich laten vaccineren. Dat hoeft niet persé bij de kliniek Salu pa Tur, waar ze al langer welkom...

PBC | Girobank-gedupeerden beschikken weer over hun geld

Persbureau Curacao Ruim 2000 Girobank-gedupeerden hebben vanaf vandaag weer beschikking over hun tegoed. GI-RO Settlement Holding is de partij die daarvoor zorg draagt in samenwerking met Girobank. Begin...

Democracy now! | Tuesday, April 20, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 20 april 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

ParadiseFM | Lichte versoepelingen voor restaurants en winkels

De lockdown, plachi di dia en avondklok om 19u blijven tot zeker 30 april van kracht. Vanaf morgen versoepelen de coronabeperkingen licht voor restaurants en winkels. restaurants mogen...

Nu.cw | Scholieren opgepakt voor verspreiden ongepaste beelden

Een school heeft vorige week aangifte gedaan tegen een scholier die tijdens een Zoomles ‘ongepaste beelden’ liet zien. De minderjarige is gehoord door de politie en de...
- Advertisement -spot_img
HomeLandenCuraçaoNu.cw | Korting AOV-pensioen niet-ingezetenen niet toegestaan

Nu.cw | Korting AOV-pensioen niet-ingezetenen niet toegestaan

Dat heeft de rechter in een proefprocedure bepaald.

De korting van 10% op het AOV-pensioen en het schrappen van de jaarlijkse kerstuitkering voor niet-ingezetenen van Curaçao is niet in alle gevallen toegestaan.

Dat heeft de rechter in een proefprocedure bepaald.

In 2016 is de Landsverordening Algemene Ouderdomsvoorziening (LvAOV) gewijzigd. Sinds 2016 krijgen niet-ingezetenen van Curaçao niet langer een kerstuitkering (ter grootte van één maand AOV) en vanaf het jaar 2017 krijgen zij 10% minder AOV-pensioen dan mensen die wel ingezetene zijn van Curaçao.

Het Hof heeft nu beslist dat Curaçao voor de hoogte van het AOV-pensioen op zichzelf wel een onderscheid mag maken tussen mensen die wel en mensen die niet op Curaçao wonen.

Maar dat onderscheid mag niet gemaakt worden als het gaat om mensen die van de Nederlandse Antillen een ouderdomspensioen ontvingen dan wel in de Nederlandse Antillen zonder lopende uitkering verzekerd waren voor een ouderdomspensioen, bij de opheffing op 10 oktober 2010 in het land de Nederlandse Antillen woonden, op het moment van de bekendmaking van deze wijzigingen van de LvAOV op 29 juli 2016 binnen het grondgebied van de voormalige Nederlandse Antillen woonden en daar ook nog steeds wonen.

Volgens de rechter is er geen goede reden om mensen die woonden en wonen op
Sint Maarten of de BES-eilanden, anders te behandelen dan mensen die op Curaçao woonden en wonen. Zij waren allemaal ingezetenen van het land de Nederlandse Antillen en wonen binnen het grondgebied van de voormalige Nederlandse Antillen.

Zij hebben er niet zelf voor gekozen om van woonland te veranderen. Voor deze groep is het onderscheid tussen ingezetenen en niet-ingezetenen in strijd met het verbod van discriminatie. Het houdt in dat de overheid mensen in (vrijwel) gelijke omstandigheden niet verschillend mag behandelen.

Dat verbod is neergelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

De uitspraak van het Hof betekent dat deze niet-ingezetenen van Curaçao, zolang zij blijven wonen binnen het grondgebied van de voormalige Nederlandse Antillen, recht hebben op hetzelfde AOV-pensioen als ingezetenen van Curaçao en ook op de kerstuitkering.

Bron: Nu.cw

Dit artikel is geplaatst in

9 reacties

 1. Ref. -> Reminder
  https://wetten.overheid.nl/BWBR0037077/2015-12-01
  “Artikel 17. Pensioenen, lijfrenten, socialezekerheidsuitkeringen.

  1 Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 18, derde lid, zijn pensioenen en andere soortgelijke beloningen, alsmede lijfrenten, betaald aan een inwoner van een land, slechts in dat land belastbaar.

  2 Pensioenen en andere betalingen krachtens de bepalingen van een sociaal zekerheidsstelsel van een land aan een inwoner van het andere land mogen in het eerstbedoelde land worden belast.

  3 Niettegenstaande de bepalingen van het eerste lid, mogen betalingen waarop dat lid van toepassing is ook worden belast in het land van waaruit zij afkomstig zijn in overeenstemming met de wetgeving van dat land, maar in het geval deze betalingen een periodiek karakter hebben mag de aldus geheven belasting 15 percent van het brutobedrag van de betalingen niet overschrijden.”
  ————————————————————————
  Onze buren zijn na hun pensionering naar Curacao gekomen [hij op Curacao geboren, zij in Nederland.] Ze laten hun AOW op een Nederlandse bankrekening overschrijven. Vermoedelijk is dat belastingtechnisch het gunstigste, anders zouden ze dat niet doen.

 2. 15% procent belasting op pensioenuitkeringen NL

  ‘Voor buitenlandse pensioenen geldt vanaf 1 januari 2016 het pensioenartikel van de Belastingregeling Nederland-Curaçao (de BRNC). Dit artikel bepaalt dat de uitkerende instantie maximaal 15 procent belasting op de pensioenuitkeringen inhoudt als de gepensioneerde in de andere verdragsstaat woont.

 3. Toeske: Wat jij zegt “Iemand die hier woont en AOW of pensioen uit Nederland krijgt wordt toch ook niet gekort” klopt niet helemaal. Je wordt weliswaar niet gekort op het bruto bedrag, maar je betaalt veel meer belasting. In Nederland betaal je over je AOW geen loonbelasting omdat de loonheffingskorting wordt toegepast. Woon je op Curaçao dan wordt de heffingskorting niet toegepast en betaal je (over hetzelfde bedrag) € 120 loonbelasting. Daar heb je dan je hele leven keihard voor gewerkt…..

 4. @Toeske: lijkt mij redelijk dat BINNEN het Koninkrijk dezelfde regels worden toegepast, ongeacht wat de bron van je AOV/AOW is: Nederland, Aruba, St. Maarten of de BES. Dus voor het wonen binnen het gehele Koninkrijk: NIET korten.

 5. Aow wordt tegenwoordig wel vooraf % inkomstenbelasting vanaf getrokken. Maar voor de rest wordt er niet aan gesleuteld zoals Aov doet met aftrek 13e maand.
  Bovendien wordt het jaarlijks geindexeerd.

 6. @Curacao revisited
  Inderdaad. Iedereen die premie betaald dient, ongeacht waar hij woont, dezelfde uitkering te krijgen. Iemand die hier woont en AOW of pensioen uit Nederland krijgt wordt toch ook niet gekort.

  De uitspraak van het Hof gaat niet ver genoeg. Die had TENMINSTE moeten uitgaan van ‘Iedereen die binnen het Koninkrijk der Nederlanden woont’.
  Overigens ben ik van mening dat als je in Timboektoe bent gaan wonen omdat je Nederland en de Antillen zat bent, je gewoon recht hebt op welke ouderdomsuitkering dan ook. Net als het recht op vrije meningsuiting moet er ook recht op vrije keuze van woonlocatie zijn.

  Het zou goed zijn als de Hoge Raad dit grondig onderzoekt en dit recht ook beziet in de geest van b.v. mensenrechten, ondanks dat in de Rechten van de Mens niet expliciet het recht van vrijheid in de keuze van het land waarin je wilt wonen wordt behandeld. [Discriminatie in algemene zin komt hier echter wel aan de orde]

 7. Dit blijft heel krom: ook gepensioneerden die niet op de Antillen wonen hebben dezelfde pensioen premie betaalt dus waarom zouden ze recht hebben op minder pensioen?

 8. Heel goed. Die kortingen zijn uiteraard weer bedacht door de mensen met dikke overheidssalarissen en uitkeringen. Schande. Gelijke monniken gelijke kappen, dit geldt voor de makamba’s maar ook voor de ‘zwarten’.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties