Ingezonden | Moed en dapperheid

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Benny Plaisier aan het woord.

Wat een moed en dapperheid toont Miles Mercera, ceo van Chata, door in deze woelige tijden ontslag te nemen om zich in het wespennest van de lokale politiek te storten. Vishon wordt ongetwijfeld een belangrijke speler op het toneel van de volgende verkiezingen.

Wat een positivisme en zelfvertrouwen straalt het uit om een gespreid bedje van toerisme achter te laten met slechts het wankele vooruitzicht om zich met een nieuwe partij niet alleen tussen de bestaande te vestigen, maar ook nog zoveel succes te boeken, dat hij er een boterham mee kan verdienen, want dat is alleen mogelijk als hij een zetel in de Staten weet te veroveren, (of beter nog: een ministerspost).

Nu is het natuurlijk zo, dat het gespreide bedje van toerisme momenteel niet erg warm is, en dat Chata er goed aan zou doen de tering naar de nering te zetten en behoorlijk in te krimpen in haar personeelsuitgaven, nu haar leden voornamelijk moeite hebben het hoofd boven water te houden in deze door corona geplaagde tijden. Het toerisme en alle aanverwante bezigheden liggen immers zo niet op hun gat, dan toch zeker op de rug….

Werkloosheid in de horeca is groot ondanks bijspringen van de overheid en velen zijn ontslagen ook al wordt er meebetaald aan personeelskosten. Wat dat betreft heeft de heer Mercera dus in ieder geval ‘Vishon’ getoond; het zinkende schip verlaten voor je wordt meegesleurd.

Welke achterban van Vishon draagt tot de verkiezingen bij in de kosten van levensonderhoud van Miles Mercera? Ontslag nemen geeft geen recht op cessantia…. En zo’n vorm van Vishon kan ik eigenlijk iedereen aanraden: Durf te veranderen en kijk om je heen naar de ellende die er heerst op Curaçao; een regering die niet durft te beslissen de uitgestoken hand van Nederland met beide handen te accepteren; een volk dat monkelt over autonomie, terwijl ze overgeleverd zijn aan de voedselpakketten en boodschappenkaartjes van het Rode Kruis….

Waarom is er geen bureau waar werklozen zich kunnen melden om de stad op te ruimen, de plantsoenen te onderhouden, de illegale stortplaatsen schoon te maken? Waarom organiseert de overheid de werklozen niet? Waar is de overheid, wat doet de overheid? Waarom gaat er niet veel meer planning en leiding uit van de buurthuizen, waarom wordt er niet veel meer georganiseerd om ons eiland op de been te brengen en vooral te houden?

Vishon zal zich zeker moeten inzetten voor beter onderwijs, meer onderwijs, langer onderwijs. Vishon zal zich zeker moeten inzetten voor behoorlijke wetgeving en uitvoering van besluiten zonder red tape en cliëntelisme, Vishon zal Curaçao met andere woorden opnieuw moeten uitvinden, want alles is hier kleverig van het niet willen, niet doen, niet kunnen.

Het benieuwt me zeer hoe Miles Mercera zich hierin gaat profileren en wie zijn medestanders en ‘backers’ in Vishon zijn. Ik ben gewoon benieuwd naar een nieuwe partij, die het ‘Ruim op de boel’ van de PAR wél waar kan maken. Het is wederom de hoogste tijd! Dus ik wens Miles Mercera veel succes!

Benny Plaisier,
Curaçao

2 Reacties op “Ingezonden | Moed en dapperheid

  1. Beste @Benny Plaisier, denkt u dat Miles Mercera met zijn nieuwe partij de belangen van ondernemers of het gewone volk zal behartigen? Het lijkt alsof de PAR het voor ondernemers heeft afgedaan. Meestal gokken partij financiers op meerdere paarden.

  2. Abraham Mossel

    Ik heb het zware vermoeden dat Benny Plaisier wel boekhouder wil worden van de club van Miles.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *