‘Het zou Rutte de kop kosten’ | Antilliaans Dagblad


Hoogleraar: Nederland zit met eisen op rand van wat juridisch kan en mag

Den Haag – Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben dringend meer leningen nodig om hun economie nog overeind te kunnen houden. Wat Den Haag aan eisen stelt, zit aan de rand van wat juridisch kan en mag, vertelde Gerhard Hoogers, hoogleraar Staatsrecht, zondag in het NTR-programma Kwesties op NPO Radio 1.

 

Eerder, daags voor de Rijksministerraad (RMR) van afgelopen vrijdag, had ook het Antilliaans Dagblad een interview met Hoogers. Zondag ging de hoogleraar ‘in debat’ met het CDA-Kamerlid Chris van Dam, die achter het eisenpakket van zijn partijgenoot staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties blijft staan: ,,Het financieel beheer van de eilanden laat te wensen over, dat is na zoveel jaar wel duidelijk.” Caribisch Netwerk deed verslag van het radiodebat.

Hoogers, van de Rijksuniversiteit Groningen, begrijpt de ‘politieke frustratie’, maar zegt dat door de eilanden onder druk te zetten in tijd van grote crisis, de juridische gelijkwaardigheid soms ver te zoeken is. ,,Je moet je wel houden aan het Statuut. Ik vind op dit moment dat Nederland voorstellen doet die echt op z’n minst op de rand komen van wat kan.”

Nederland eist zeggenschap over waar en hoe de eilanden moeten bezuinigingen. Zo moet Curaçao 12,5 procent korten op de loonkosten voor ambtenaren, wil het eiland meer leningen krijgen. De premiers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten vinden dat de Haagse voorwaarden inbreuk maken op hun autonomie, schrijven verslaggevers Leoni Schenk en John Samson.

Het tempo waarin Den Haag eist om te bezuinigen leidde al tot protesten op Curaçao. ,,De eilanden hebben ook gewoon vakbonden en cao’s waar ze aan gebonden zijn. Dit zou in Nederland ondenkbaar zijn. Het zou (minister-president) Mark Rutte de kop kosten”, zegt Hoogers. Premier Evelyn Wever-Croes van Aruba schreef een week geleden in een brief aan Rutte dat zijn kabinet haar land in een ‘verstikkende nekklem houdt’.

Een groot discussiepunt is de oprichting van een Nederlandse hervormingsentiteit die de leningen en projecten van de eilanden voor zeven jaar lang gaat beheren. ,,Veel financiële autonomie blijft er inderdaad niet over, wanneer dit instituut ook gaat over onderwijs en sociale voorzieningen van de eilanden”, zegt Hoogers. ,,In dit instituut moeten minstens ook vertegenwoordigers zitten van de eilanden, niet alleen van Nederland.”

De spanningen tussen Den Haag en de eilanden liepen de afgelopen weken hoog op. De premiers van de eilanden zijn afgelopen vrijdag (nog) niet akkoord gegaan met de voorwaarden voor de derde tranche coronasteun. Zij willen het eerst aan hun parlementen voorleggen.

Uiteindelijk heeft Nederland bij onenigheden via de Rijksministerraad in de praktijk het laatste woord. Ook mogen de eilanden niet lenen zonder toestemming van de RMR. Op die manier zijn de eilanden in crisistijd overgeleverd aan Nederland.

,,We zijn een familie”, benadrukt Kamerlid Van Dam in de uitzending over de relatie tussen Nederland en de eilanden. ,,Als het spannend wordt, dan halen we het Statuut erbij, maar het moet over de liefde gaan.” Hoogers is het ermee eens dat het Koninkrijk ‘een familie’ is, maar: ,,Wel met een samenlevingscontract. Daar moeten we ons aan houden.”

De hoogleraar wijst erop dat het Statuut – dat de eilanden en Nederland in 1954 hebben ondertekend – boven de Nederlandse Grondwet staat. ,,In het Statuut staat hoe we met elkaar moeten omgaan, dat de eilanden zelfbeschikking hebben en op wat voor manier we kunnen samenwerken in het Koninkrijk.”

Het CDA-Kamerlid zegt weg te blijven bij het heersende beeld in Nederland dat de eilanden getergd worden door corruptie en een bodemloze put zouden zijn. Iets wat zijn collega’s Ronald van Raak (SP) en André Bosman (VVD) wel vaker – constant – aanhalen als het om de eilanden en geld gaat. ,,We hebben hier ook fraude, kijk maar naar de gemeenteraad in Den Haag.”

De strakke lijn die staatssecretaris Knops (CDA) zet voor de financieringen blijft Van Dam terecht vinden. ,,Curaçao en Sint Maarten hebben aan het begin van de staatkundige vernieuwingen schuldsanering gehad. Ze begonnen dus met nul. Dat is na tien jaar enorm opgelopen.” (deze laatste stelling van parlementariër Van Dam is onjuist: de schuldverlichting in 2010 door Nederland was substantieel, maar er bleef een restschuld over van ongeveer 30 procent bbp, red.)

Ook hoogleraar Hoogers geeft aan dat het niet helemaal klopt wat de CDA-politicus zegt. ,,De schulden van de voormalige Nederlandse Antillen zijn gesaneerd. Het startpunt was nooit nul.”

Bron: Antilliaans Dagblad

14 Reacties op “‘Het zou Rutte de kop kosten’ | Antilliaans Dagblad

 1. JM zegt: ‘het is een verdomd klein clubje dat zich maar blijft verzetten tegen de regels’.

  Maar dit ‘kleine clubje’ is wel door de bevolking gekozen, waarbij ik meteen toegeef dat er nauwelijks een integer initiatief was bij de stembusgang. Alle partijen stinken, de een (MFK, KdnT) meer dan de andere (MAN, PAR) maar allemaal stinken ze, laatstelijk vooral de opengetrokken beerput PIN van Sushi Suzy en Aal-vin Daal.

  Sushi Suzy gunt, nee dicteert, haar familie allerhande overheidsopdrachten en de misschien nog schaamtelozere Aal-vin Daal ontvangt maandelijks salaris van VIJF overheidsentiteiten en parkeert wekelijks bij Bureau Post een bus vol incapabele luie elders uitgekotste vriendjes, wellicht voor een Stephen Capone Capelliaanse kickback van hen.

  Terug naar het kleine clubje van Joep: zo klein is dat clubje niet. Ik ben tientallen jaren geleden compleet onbevoordeeld naar Curacao gekomen en nam Curacaoenaars bij het leven aan. Tot ik merkte dat ik door allemaal, op een enkele goede (mag wel zeggen: hele goede) na bestolen werden terwijl ze allemaal niet vooruit te branden waren.

  Anno 2020 neem ik geen enkele Curacaoenaar meer aan en sta ik volledig achter de uitspraak van de eigenaar van Miles in Pietermaai.

 2. Joep Meloen

  Wanneer je al dit soort klaagzangen achter elkaar zet dan kun je niet anders dan concluderen dat de heersende elite werkelijk een barrage van lobbyisten op touw heeft gezet om maar te voorkomen dat er eisen worden gesteld.
  Voordeel is dan ook wel weer dat je er zo achter kunt komen wie er allemaal uit die ruif aan het meejatten zijn en die lijst is kennelijk schier onuitputtelijk.

  Van zelfreflectie is gewoon geen sprake, geen enkele van de klagers steekt de hand in eigen boezem en geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. En daar ligt meteen ook het probleem !
  Het is vanwege het ONTBREKEN van zelfreflectie dat Nederland deze eisen stelt. Je kunt immers pas een probleem aanpakken en oplossen wanneer je onderkent dat er een probleem is. Geen van de lobbyisten erkent dat er sprake is van een probleem en derhalve kunnen zij ook nooit meewerken aan de oplossing. Het is dus van belang dat al die lobbyisten langs de zijlijn worden geparkeerd en geen invloed meer kunnen en mogen hebben op de toekomst van het eiland.

  Ik hoop dat Ronald van Raak, Andre Bosman en andere Nederlandse politici meelezen op KKC en de stemming onder de bevolking alhier kunnen peilen. Want laten we wel wezen, het is een verdomd klein clubje dat zich maar blijft verzetten tegen de regels. De overgrote meerderheid heeft zoiets van “yes, eindelijk kunnen we de teringzooi hier gaan opruimen, eindelijk komen we wellicht van de verstikkende corruptie af’.

  Nu maar hopen dat men de rug recht houdt en niet op het laatste moment weer zwicht voor de lobbyclub, want daar zit de bevolking niet op te wachten.

 3. Een typische academici die denkt dat boeken alle antwoorden bevatten maar absoluut geen grip heeft op de realitieit. Theorie kunnen onderscheiden van praktijk is een ware kunst.

  De gast heeft zo te zien niet eens door wat de huidige realiteit op het eiland is : corruptie en nepotisme die de samenleving en economie ruineren, al voor de Corona crisis.

  Consider the following scenario : Venezuela as an autonomous entity within the kingdom of Spain. Maduro of Venezuela, seeing the financial and social turbulence the country faces, asks Spain for financial aid.

  Spain is willing to lend a hand but under the condition that they supervise how these finances are spent because as Maduro has proven : in het Venezuelan governement corruption reigns supreme.

  It’s not unreasonable, it’s necessary to supervise in this scenario.

  Same situtaion applies to Curacao and yet this so-called “intellectual” fails to see this simple fact.

  I would advise this so-called “intellectual” to keep on living in his little bubble, far detached from reality.

 4. Ook dat nog

  Het woordje “hoogleraar” zou ons domme mensen moeten overtuigen van het feit dat hier “waarheid” gesproken wordt..
  Echter, ik lees alleen maar POEP.

 5. Ons probleem is de corruptie die openlijk in stand wordt gehouden door een kliek van mogelijk 100 a150 mannen vrouwen die zeer waarschijnlijk per jaar ons eiland voor 80 a 100 miljoen benadelen.En die kliek zal hoe dan ook haar eigen adviseurs uit die kliek gaan plaatsen in de komende commissies. En Nederland zal daar weer akkoord mee gaan en dus zal er weer gefraudeeerd worden door de kliek. En dan krijgen we weer de externe deskundigen die voor alles een theoretische verklaring hebben maar de bron van het probleem zijnde die corruptie niet willen benoemen. Zijn er capabele personen op Curacao. Zeker weten maar die zullen zich niet willen begeven in bovengenoemde kliek. Alleen een volledig nieuwe partij met onafhankelijk vakbekwame mensen die ook de corruptie van zeker de afgelopen 15 jaar willen gaan onderzoeken zal een kans moeten krijgen maar wie durft zijn nek uit te steken wetende dat hij of zij op alle mogelijke manieren zal worden dwars gezeten en mogelijk zelfs bedreigd want daar heeft die corrupte kliek helemaal geen problemen mee.

 6. Hoogers doet alsof Rutte zich niet aan de regels en de wetten houdt. Ook merkt hij op dat Nederland zich aan het rand bevindt van wat wel en niet mag, en dat dit alles Rutte de kop kan kosten. Hoogers, je ziet ze vliegen man. Je weet van toeten noch blazen wat er allemaal op Curacao gebeurt door middel van deze schaamteloze corrupte regering. Schoenmaker, blijf bij je leest en doe wat je niet laten kunt. Laat Rutte en Knops hun werk doen ten gunste van het volk, en wees jij slechts een toeschouwer. Deze pottenbakker (Rutte) weet in welke vorm hij dit alles moet persen. Let wel Hoogers, een deel van het werk van deze pottenbakker zal gevormd worden voor een eervol gebruik ten gunste van het volk. Sta stil en zie! Een hoogleraar Staatsrecht zijn zegt niks, totaal niks Hoogers, Ne rien, nada, Nothing, Ni un cos. Nada den nada, tur cos ta nada.

 7. COVID – aanbieding: drie expert (proest) voor de prijs van twee.

 8. ericlapas

  Nederland heeft nu ook een probleem met een groeiende werkeloosheid en bedrijven die voor een faillisement aankloppen.

  Volgend jaar zijn ook in Nederland verkiezingen en het zal koren op de molen van rechtste partijen (PVV en Forum voor Democratie) zijn als Nederland nu zonder meer geld aan de eilanden geeft waar nog steeds miljoenen salarissen wordt betaald.

  Iedereen kan zich nog herrinneren dat een PVV politicus ooit had over om die corrupte bende maar via Marktplaats te verkopen dus de eilanden kunnen nu beter accepteren want het kan alleen maar erger worden.

 9. Abraham Mossel

  De laatste 4 maanden komen de ene na de andere professors en hoogleraren cq ras oplichters boven water drijven, waarom nu en niet eerder ? Omdat de staats kas leeg is?.

 10. EXPERT ALARM !! We hebben er weer eentje die niet gehinderd door enige lokale kennis meent te weten hoe het moet. Het is werkelijk onvoorstelbaar de hoeveelheid mensen die ineens allemaal menen te weten hoe het zit. Waarom hoorden we dit soort figuren niet terwijl hier alles verdween en keihard achteruit ging? Ik zet hem bij de rest van de zijlijn experts. —–> Afgeserveerd dus.

 11. Weer iemand die zich onvoldoende heeft verdiept in de problematiek in Curacao. “Het tempo waarin de maatregelen moeten worden doorgevoerd zou Mark Rutte de kop kosten”. Ja, mogelijk, echter iedere vergelijking met NL gaat volledig mank. Het is appels en peren vergelijken.

 12. Het is een structureel probleem en de elite van Curacao weigeren het op te lossen want uiteindelijk krijgen ze toch wel het geld. De bevolking was al arm en wordt nog armer. Geld dat deze kant opgaat verdwijnt weer.
  Dan moet je op een gegeven moment anders gaan oplossen.

 13. Tico Martina

  hahaha. Weer een boekengeleerde die wel even komt vertellen dat Nederland zijn bek moet houden en gewoon de factuur voor de consultants, kompinchis en kompanchas, rariteitskabinet Billenaath, de familie Sluis/Martis/Lasten/de Geus, en de Tillies van het eiland moet voldoen. Telkens wordt er verwezen naar het Statuut. In het Statuut staat nergens te lezen dat Nederland MOET helpen en zeker niet dat Nederland corruptie financieel dient te steunen. het statuut is in de jaren 50 opgesteld voor dat corrupte vuile Billen Jonckheer aan de macht kwam (hij heeft het wel getekend). Daarna kwam 5 juli 1969 wat het begin was van de Puinhopen van 51 jaar Curacaos Kabinet. In de tussentijd is geldelijk steunen van corruptie via Internationale Verdragen strafbaar. Deze Internationale Verdragen maken van dat Statuut dus een waardeloos vodje papier. Maar goed meneer Hoogers heeft ook weer zijn zegje mogen doen, over naar de orde van de dag. Benieuwd wie zo direct weer op komt draven op verzoek van Sushi Graaimelia

 14. Curacao revisited

  een overbodig artikel: dit is geen juridisch probleem maar een financieel/economisch probleem: als de eilanden een sluitende begroting hadden gehad de laatste 10 jaren had Nederland geen probleem gehad om noodhulp te verstrekken. Structurele begrotings tekorten en structurele corruptie en nepotisme maken nu echter een lening of gift bijna onverkoopbaar richting de nederlandse belastingbetaler.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *