30 C
Willemstad
• dinsdag 26 oktober 2021 11:18

Laatste reacties

- Advertentie -

Groot tekort SVB-fondsen

Jaarverslag 2011 SVB

WILLEMSTAD — Het totale resultaat van de Ziekte- en Ongevallenverzekering (ZV/OV)-fondsen vertoont over de periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2011 gezamenlijk een tekort van 72 miljoen gulden.

Dat blijkt uit het jaarverslag 2011 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), dat gisteren aan minister van Gezondheid Jacinta Scoop-Constancia werd aangeboden.
De medische kosten over deze periode bedroegen 205,5 miljoen gulden.
Volgens SVB-directeur Philip Martis moeten de hervormingen in onder andere de gezondheidszorg snel worden uitgevoerd. De huidige tekorten zijn met de reserves van het SVB gedekt. Maar deze reserves zijn niet onuitputtelijk. SVB kan tot eind 2013 het deficit camoufleren.
Daarna is de koek op.
Ook de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) en het Weduwen- en Wezenpensioen (AWW)-fonds vertonen een gezamenlijk tekort van 126 miljoen gulden over deze periode. Het aantal AOV-gerechtigden is ten opzichte van het jaar daarvoor gestegen.
Het aantal AOVtrekkers was per 31 december 2011 46.035, een jaar daarvoor was dat aantal een stuk lager, namelijk 43.528 personen.
Het aantal AWWontvangers was per 31 december 2011 2.963. Dat betekent een daling van 27 personen.
Naast de verhoging van het aantal AOV-gerechtigden zijn ook het basispensioen en het toeslagbedrag vermeerderd vanwege de jaarlijkse indexering. Dit leidt tot een hogere belasting van het AOV-fonds.
In de periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010 bedroegen het basispensioen en het toeslagbedrag respectievelijk 800 gulden en 548 gulden per maand en in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 respectievelijk 818 gulden en 561 gulden. De tekorten van het AOV- en ZV-fonds zijn met de reserves van SVB gedekt.
Volgens SVB-directeur Martis kan het uitvoeringsorgaan tot eind volgend jaar de tekorten met de reserves dekken.

Er zijn vele commissies en adviezen geweest om de problemen door de vergrijzing, die zich wereldwijd voordoet, te verhelpen.
Belangrijke maatregelen om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen en daarmee de duurzaamheid van het AOV-fonds te kunnen blijven waarborgen, zoals de verhoging van de leeftijdsgrens naar 65 jaar, zijn nog niet geïmplementeerd, ondanks opeenvolgende adviezen en aanbevelingen van de commissies en, onder andere, de SVB.
Volgens de SVB is het van cruciaal belang voor de continuïteit van het AOVfonds, dat het wetgevingstraject om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen naar 65 jaar snel wordt afgerond.
Minister Scoop-Constancia hoopt voor het einde van het jaar de hervormingen te kunnen implementeren.
Momenteel bevindt de overheid zich in de dialoogfase met verschillende sociale belangengroepen.

- Advertentie -

Resultaten ZV- en OV-fonds
Het gezamenlijk resultaat van de ZV- en OV-fondsen over de periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2011 bedroeg 72 miljoen gulden negatief (waarvan ongeveer 14,1 miljoen dotatie aan de wettelijke reserve).
De verhoging van de tarieven bij zorginstellingen en medisch specialisten heeft een doorwerking gekend in de kosten van de ZV/OV-fondsen. Aan zorginstellingen is in het verslagjaar 68,7 miljoen gulden uitbetaald en aan medisch specialisten ongeveer 25,3 miljoen gulden. Andere zorgcategorieën, die een substantieel deel van de middelen van de ZV/OV-fondsen verbruiken, zijn apotheken – 52,4 miljoen – en medische uitzendingen – 17,8 miljoen gulden. De premie-inkomensgrens voor de ZV/OV-fondsen bedroeg tot en met 31 december 2010 57.174,00 gulden en vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 58.484,400 gulden. Het totaalbedrag aan premiebaten (ZV en OV), inclusief boetes, bedroeg in de periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2011 207,2 miljoen gulden. Het gemiddelde aantal ZVverzekerden in het boekjaar, de periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2011, was 88.085. De gemiddelde medische kosten per verzekerde bedroegen gedurende deze periode 1.903 gulden. De grote druk om de tarieven en budgetten in de zorg op te schroeven, de reeds toegekende tariefsverhogingen aan zorgaanbieders en de kosten in verband met medische uitzending, zijn zoals eerder voorspeld een aanzienlijk risico gebleken voor de ZV/ OV-fondsen. In de afgelopen perioden hebben belangrijke zorgaanbieders, zoals het St. Elisabeth Hospitaal, de huisartsen en de medisch specialisten tariefsverhogingen toegekend gekregen, hetgeen een aanzienlijk effect heeft gehad en zal blijven hebben op het resultaat van het ZV/ OV-fonds. Anderzijds blijft een verhoging van het premiepercentage uit, terwijl de vergoedingen voor medische uitzendingen en kunst- & hulpmiddelen zijn verhoogd. Aan ziekengeld (loonderving) is in deze periode een totaal van 27,4 miljoen gulden uitgekeerd. Resultaten AOV/AWW-fonds De premie-inkomensgrens voor de AOV/AWW-fondsen bedroeg tot en met 31 december 2010 80.336 gulden en in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 82.184,00 gulden.Ten behoeve van het Ouderdomsfonds geldt vanaf 1 januari 2008 een premiepercentage van 13 procent, onderverdeeld in een werkgeversaandeel van 7 procent en een werknemersaandeel van 6 procent. Voor het Weduwen- en Wezenfonds geldt een premiepercentage van 1 procent gelijkelijk verdeeld in 0,5 procent voor werkgevers en werknemers. De premie wordt geheven tot aan de premie-inkomensgrens als maximumbedrag voor inhouding. De premiebaten van de AOV- en AWWfondsen bedroegen in de periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2011 respectievelijk 339,3 miljoen en 26,1 miljoen gulden. Over deze periode kende de SVB een positief beleggingsresultaat van 20,9 miljoen gulden.

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Extra | Journaal 25 oktober 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Tickets naar Curaçao rond kerst kunnen oplopen tot boven de 10.000 gulden

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Wie rond de kerstdagen naar Curaçao wil vliegen moet zijn vluchtdagen zorgvuldig uitkiezen. Ga je in het nieuwe jaar terug, dan kunnen de prijzen...

PBC | Toeristische sector Curaçao bezorgt over QR-code

Persbureau Curacao De toeristische verblijfssector op Curaçao maakt zich zorgen over de onlangs aangekondigde maatregelen rond de invoering van de QR-code. Die is te abrupt ingevoerd. Chata, die...

PBC | Aantal vaccinaties op Curaçao passeert de grens van 100.000

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Op Curaçao is dit weekend de 100.000 bewoner gevaccineerd. Het gaat om de eerste prik. Bijna 92.000 van hen hebben inmiddels een tweede prik...

DolfijnFM | Premier Aruba ontkent banden met lokale drugskartels

De premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes ontkent geruchten dat zij hechte banden heeft met de lokale drugsmaffia. Die zou geleid worden door haar familie. De geruchten werden verspreid...

DolfijnFM | Maar een persoon positief getest

Vandaag slechts één positieve test op bijna 1400 afgenomen coronatests. Met veertien patiënten die hun isolatie mochten beëindigen komt het totaal aantal actieve cases in Curaçao op...
- Advertentie -