29 C
Willemstad
• maandag 20 september 2021 10:26

Laatste reacties

- Advertentie -

FKP al jaren geen gehoor

7 Miljoen voorgefinancierd

Willemstad – Tussen februari 2009 en januari 2012 heeft de Fundashon Kas Popular (FKP) 9 brieven geschreven aan de op dat moment zittende gedeputeerden of ministers om het probleem van het uitblijven van de betaling van de huursubsidie en de jarenlange voorfinanciering hiervan aan de orde te stellen, maar zonder enig resultaat.

Deze woningen aan de Moontjeweg kan FKP nu niet verhuren aan de minst draagkrachtigen in de samenleving.
FOTO ARCHIEF JEU OLIMPIO

Het heeft ertoe geleid dat de balans in januari van dit jaar stond op een voorfinanciering van ruim 7 miljoen gulden aan door de overheid toegezegde, maar nimmer betaalde huursubsidie. In de brieven wordt uitgelegd:

,,Een substantieel deel van de klanten van FKP die thans op de wachtlijst staan om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning behoort tot de lagere inkomensklasse. Bij het uitblijven van de maandelijks uit te betalen huursubsidie door de regering zullen deze woningen helaas niet aan deze groep kunnen worden verhuurd. De FKP zal dan ook genoodzaakt zijn om de woningen in de verschillende projecten – Fortuna P’ariba, Moontjeweg, Triangelweg en Tera Kòrá – te bestemmen voor de verkoop dan wel te verhuren aan klanten die, qua inkomen, de huur van deze wooneenheden zonder huursubsidie kunnen bekostigen. Hierdoor zal het minder draagkrachtige deel van onze bevolking niet aan een betaalbare huurwoning geholpen kunnen worden, met alle negatieve sociaal-maatschappelijke gevolgen van dien.”

Bij het project

  • Fortuna Ariba wacht FKP al ruim een jaar,
  • bij Tera Kòrá ruim twee jaar en
  • bij de Moontjeweg en Triangelweg wordt al ruim drie jaar gewacht.
- Advertentie -

Van meer recente datum is het project bij Fleur de Marie, dat met gelden van Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (Usona) opgeknapt wordt. Usona heeft aan de financiering de voorwaarde gekoppeld dat ook FKP in het project dient te participeren. FKP heeft daarom 10 woningen voor de sociale sector onder haar beheer gekregen.

,,Behalve de door FKP te realiseren woningen, verkrijgt FKP het beheer over 20 additionele woningen die door of vanwege grondeigenaren zullen worden gebouwd in het gebied. Deze 20 woningen zijn eveneens bestemd voor de sociale sector. Dientengevolge zal FKP in totaal 30 sociale woningen te Fleur de Marie exploiteren. Teneinde de doelstelling van de participatie van FKP, te weten de realisatie van sociale woningbouw, te kunnen bereiken is het van eminent belang dat de regering van Curaçao huursubsidie verleent voor deze 30 woningen”

, zo wordt in een schrijven van vorig jaar aan de toenmalige minister van Financiën, George Jamaloodin (MFK) meegedeeld.

Uit beschikbare correspondentie blijkt dat FKP in elk geval al vanaf september 2009 regelmatig aan de bel trekt.
In een schrijven aan de toenmalige gedeputeerde Anthony Godett (FOL) staat:

,,Zoals bekend zijn de verhuuractiviteiten van de FKP al jaren verliesgevend. De verliesgevende situatie zal bij ongewijzigd beleid door diverse factoren met grote waarschijnlijkheid dusdanig verergeren dat de continuïteit van de verhuuractiviteiten van sociale woningen in gevaar zal komen. De vraaghuren die aan huurders in rekening worden gebracht, worden vastgesteld rekening houdend met de inkomens van deze huurders.”

,,Deze vraaghuren zijn vaak echter maar een fractie van de rendabele huren die voor deze woningen in rekening zouden moeten worden gebracht. De inkomsten uit deze rendabele huren zijn minimaal noodzakelijk om de kosten verband houdende met de administratie, het beheer en het onderhoud van de woningen te kunnen dekken. De inkomsten die met deze vraaghuren worden gegenereerd zijn derhalve in het geheel niet kostendekkend.”

 Huurgelden minimaal

- Advertisement -

Uit een toegevoegde tabel van de woningen waarvan de FKP de huursubsidie voorfinanciert blijkt dat de rendabele huren rond de 450 gulden liggen, maar dat de huurders aanzienlijk lagere bedragen betalen.
Om een voorbeeld te geven:

  • bij 20 woningen op Muizenberg is de gemiddelde rendabele huur vastgesteld op 457 gulden per woning, maar ontvangt de FKP gemiddeld 75 gulden per maand.
  • Voor 100 woningen op Kirindongo Abou is de rendabele gemiddelde huur 445 gulden per maand, maar ontvangt de stichting gemiddeld 110 gulden per maand.
  • In Brievengat is de rendabele gemiddelde huur voor 30 woningen vastgesteld op 650 gulden per maand, maar wordt er gemiddeld per woning 554 gulden betaald.

 

 

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Column Youp | Stank voor Ank

Afgelopen week liep ik te duimen dat ons land niet bij een oorlog betrokken zou raken. Ik was bang dat we met onze minister van Defensie niet...

Volkskrant | Bij de demonstratie in Washington: ‘Je merkt hoe groot het geloof in The Big Lie is’

Nick de Jager Uit angst voor een tweede January 6 wemelt het nu van de politiemensen voor het Capitool in Washington. Daar betuigen demonstranten hun steun aan degenen...

NDH | BNNVARA-programma over salarissen veroorzaakt rumoer op Curaçao

Op Curaçao is commotie ontstaan over het salaris van de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) na een uitzending van het Nederlandse...

ParadiseFM | Werkloosheid gaat stijgen volgens IMF

De werkloosheid gaat stijgen tot 24,3% volgens het IMF. Volgens de regering zijn de cijfers te vergelijken met cijfers van de Centrale Bank van Curaçao en Sint...

ParadiseFM | Overheid roept jongeren op tot vaccinatie

Jongeren van 13 tot 18 jaar worden nogmaals opgeroepen om zich te vaccineren. Dat deed epidemioloog Izzy Gerstenbluth vanmorgen tijdens een overheidsbriefing. Tot eersgisteren testten 223 jongeren...

PB | Inkomen CBCS-top aanzienlijk lager dan beweerd

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG: De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft kennis genomen van het programma ‘Wat verdien jij’, dat gisteren is uitgezonden op BNNVARA. De CBCS deelt...
- Advertentie -