Curacao.nu | ‘Consultants Curaçao moeten geen 12,5 procent, maar 40 procent inleveren’

Persbureau Curacao

organisatieadviseur Michiel van der Veur | Persbureau Curacao

De regering Rhuggenaath heeft zich bij de vaststelling van nieuwe consultancytarieven gebaseerd op verkeerde gegevens en foute aannames. Dat zegt organisatieadviseur Michiel van der Veur.

“Het advies aan de Raad van Ministers was onzorgvuldig en onvolledig.“

Reden voor een nieuwe vaststelling zijn de voorwaarden die Nederland heeft gesteld voor uitbetaling van de tweede tranch liquiditeitssteun in het kader van de coronacrisis.

Onrealistisch

“Het besluit van de Raad van Ministers is verkeerd en zal, mits hersteld, grote gevolgen hebben voor zowel consultancybureaus als zelfstandige consultants”, zegt Van der Veur.

Volgens de organisatieadviseur gaat het besluit van de regering uit van een onrealistisch aantal werkdagen en werkuren en is er niet gekeken naar
internationale standaarden en gebruikelijke vakantiedagen en verplichte vrije dagen.

“Het advies is ook onvolledig omdat het geen onderscheid maakt tussen kortlopende projecten of een langlopende interim-opdracht. Bovendien maakt het geen eind aan de gebrekkige naleving van reeds bestaande regels en normen voor tarieven en aanbesteding”, aldus Van der Veur.

Nieuw tarief

Het besluit van de regering Rhuggenaath gaat uit van de 130 procentsnorm op basis van het salaris van de minister-president. Dat bedraagt inclusief alle vergoedingen, zoals de vakantietoelage, een vergoeding voor auto, representatie en telefoon en de werkgeverslasten voor sociale premies en pensioen, 335.577 gulden.

Om tot het dagtarief te komen, is het jaarsalaris gedeeld door 264
dagen. Om tot het uurtarief te komen, zijn de 264 dagen vermenigvuldigd
met acht. waarna het jaarsalaris is gedeeld door de totale gewerkte uren van 2112 uren. Dat resulteert in een uurtarief van 158,89 gulden.

Internationaal

Helaas sluiten de getallen, volgens Van der Veur, niet aan bij de internationaal gangbare standaarden en wordt geen rekening gehouden met vakantiedagen en verplichte vrije dagen.

“Volgens de internationale standaard heeft een jaar 52 weken en heeft elke week vijf werkdagen. Dit betekent dat er 260 werkdagen in een jaar zitten. Uitgaande van een werkdag van acht uur, komt de internationale standaard uit op maximaal 2.080 uur per jaar om te werken.”

Hier gaan dan nog – in de Curaçaose situatie – gemiddeld 20 vakantiedagen en 12 verplichte vrije dagen vanaf. “Conform de internationale
standaard, wordt de minister-president zo geacht 228 dagen per jaar voor zijn salaris te werken, wat neerkomt op 1.824 uur”, aldus Van der Veur.

Het is voor Van der Veur niet duidelijk waarom het advies aan de regering Rhuggenaath afwijkt van de internationale standaard. “Die komen in de
buurt van het gemiddelde in 2019 voor Nederland van 1.836 totale uren per jaar.”

De realiteit voor een consultant is verder dat hij nooit al deze uren declarabel is omdat niet alle werkzaamheden door te belasten zijn aan de klant. “Denk daarbij aan het plegen van acquisitie voor nieuwe opdrachten, schrijven van offertes, voeren van de administratie, volgen van trainingen en wachten op werk (omdat er geen opdrachten zijn of omdat de klant nog geen feedback heeft gegeven.”

Het is volgens Van der Veur daarom dat veel consultancybureaus uitgaan van gemiddeld 1.300 declarabele uren per jaar. De onberedeneerde afwijkingen van internationale standaarden, hebben grote effecten.

“Als internationale standaarden waren aangehouden, en het jaarsalaris was gedeeld door 2.080 uur, was het uurtarief 161,34 gulden geweest. Wanneer het jaarsalaris was gedeeld door 1.824 uur – het aantal uur waarvoor de minister-president betaald wordt – was het uurtarief 183,98 gulden
geweest. Wanneer het jaarsalaris was gedeeld door 1.300 – het gemiddeld aantal declarabele uren – was het uurtarief zelfs op 258,14 gulden uitgekomen”, zegt Van der Veur.

Lucratief

Volgens de organisatieadviseur is het een publiek geheim dat er consultants
zijn met zeer lucratieve contracten zonder dat hiervoor de procedures
zijn doorlopen. “Deze contracten zijn toegekend ondanks dat Curaçao al sinds 1997 een consultancybeleid heeft, waarin maximale tarieven en regels voor aanbesteding zijn opgenomen.”

Het probleem ligt hiermee, zoals zo vaak, niet in het ontbreken van regels en normen, maar in het gebrek aan naleving van bestaande regels. “Het huidige besluit verlaagt de tarieven van consultants met bijna 40 procent! Dit percentage steekt schril af tegen de kortingen op de salarissen van (semi-)ambtenaren van 12,5% en op de salarissen van politici en directeuren van overheidsbedrijven van 25%.”

Met deze korting is volgens Van der Veur niet alleen de tariefsaanpassing uit 2016 ongedaan gemaakt, maar is het tarief zelfs gezakt tot onder het tarief van 168,75 gulden wat in 1997 was vastgesteld bij de invoering van
het consultancybeleid.

Herzien

Michiel van der Veur stelt dat er bij de overheid inmiddels ruime ervaring is met het nemen van herstelbesluiten. “Het zou de overheid sieren wanneer ook dit besluit herzien wordt en het nieuwe tarief gebaseerd wordt op 1.824 uur, het aantal uren waar ook de overheidssalarissen
op gebaseerd zijn.”

Om daaraan toe te voegen dat als er dan toch opnieuw gekeken wordt
naar de tarieven, de overheid ook meteen een eerlijke naleving van de bestaande regels voor tarieven en aanbesteding gaat naleven.

“Wellicht wordt hiermee vooruitgelopen op de aanpassing van het consultancybeleid dat in 2016 was toegezegd, maar nog steeds niet is uitgevoerd. Het is dat het een conflict of interest oplevert, anders zou je bijna voorstellen om hier een consultant voor in te huren.”

Michiel van der Veur draagt als zelfstandig organisatieadviseur bij aan de ontwikkeling van organisaties en de samenleving. Hij lost graag complexe (maatschappelijke) vraagstukken op door een gedegen analyse op basis van
feiten. Voordat hij 13 jaar geleden begon als zelfstandig adviseur, heeft hij in Curaçao gewerkt voor de overheid, een groot adviesbureau en een interne auditor.

Bron: Curacao.nu

33 Reacties op “Curacao.nu | ‘Consultants Curaçao moeten geen 12,5 procent, maar 40 procent inleveren’

 1. MDPT Zat ook vol met dure consultants. Omdat de rest van dit team inderdaad nietsnutten waren. Echter de consultants hebben weinig bijgedragen maar wel hun uurtjes gefactureerd en wij zijn 18 miljoen kwijt.
  Consultants kennen geen integriteit?

 2. @ Lex,

  Ik denk dat ik de materie zeer goed begrijp. Ik kom nog uit de tijd van voor de consultants hype en heb toen zelfs economie gestudeerd. Bedrijfseconomie ben ik dus wel mee bekend, maar ik ben ook bekend met realisme en doe niet mee aan fantasialand. Ik begrijp ook heel goed hoe het verdienmodel van de consultants op Curacao eruit ziet. De overheid is easy money en je hoeft er niet veel voor te doen om je gebakken lucht bij hen kwijt te kunnen.
  Velen zijn dan ook naar Curacao gekomen omdat ze hier veel makkelijker weg kunnen komen met het verkopen van gebakken lucht en het niveau van hun werk relatief laag is.

  Ja, er zijn nuttige consultants, met name voor snel groeiende bedrijven. Zij hebben niet de expertise in huis om die groei bij te benen, zijn soms ook niet op de hoogte met de veranderende regelgeving, dus in zo’n geval is het logisch dat je dan advies vraagt.
  Echter, de verkoop van ‘veranderend management praktijken’ is gewoon puur gebakken lucht verkopen, meer is het niet. Iedere paar jaar wordt er weer een nieuw concept verzonnen, waarbij de redenatie immer is dat de organisatie in de snel wisselende IT wereld niet mee kan komen zonder er op in te spelen.
  Wat te denken van de dot com bubble ? Ken je hem nog ? Ik wel. Ook toen werd volop gebakken lucht verkocht, winst was niet belangrijk, zoveel mogelijk klanten regelen was belangrijker, een verdienmodel deed er niet toe en het resultaat is bekend.
  Daarna kregen we de social media idioterie. Ieder bedrijf moest zich helemaal suf social mediaën, want anders zouden ze de jongeren niet mee krijgen. Dat die jongeren geen koopkracht hebben en ook niet altijd klant worden van bv een generator bedrijf werd maar even vergeten. Het dure advies was ‘je moet zoveel mogelijk likes zien te krijgen’, waarbij men deed voorkomen alsof likes gelijk zijn aan sales.
  Ook die bubble is inmiddels gebarsten, social media is interessant voor sommige bedrijven, doch niet voor allemaal, maar ondertussen hebben de consultants weer veel geld ontvangen voor die gebakken lucht.

  En dan hebben we natuurlijk de consultants van de overheid, het gratis geld zoals zij dat zelf noemen.
  Hoeveel rapporten hebben we de afgelopen decennia al niet voorbij zien komen, hoeveel strategiën, hoeveel wijzigingen van diensten, allemaal bij elkaar verzonnen door consultants, maar helaas niets daarvan is uitgevoerd. De reden heb ik al eerder aangegeven.

  @ Mama Korsou,

  Uit jouw reactie begrijp ik dat lezen niet jouw sterkste kant is en ik had van een consultant wel anders verwacht.

  In mijn allereerste reactie schreef ik immers al:
  “Consultants zijn tegenwoordig noodzakelijk omdat de overheid zich heeft weten te vullen met complete nietsnutten. Daardoor ontbreekt de kennis om het werk op een goede manier af te handelen en moet men die expertise dus inhuren.’

  Welk onderdeel van dat statement was niet geheel duidelijk ? Moet ik het nog een keer uitleggen ?

  Voorts ben ik geen salesman, jammer, helaas, ik heb gewoon een eigen bedrijf en moet dus ook mijn klanten blijven zoeken, hen overtuigen en ja, dat zijn allemaal kosten die wel in mijn kostprijs zijn meegenomen. Valt bij mij dus onder het potje ‘marketing’, maar je mag er ook een andere naam aan geven.
  Wat bedoel ik met afschrijven ? Tijd etc investeren in een potentiële klant die dan vervolgens niet over de brug komt. Dat soort kosten ga ik niet verhalen op mijn andere klanten. Veelal zijn het uren, mijn uren, en wat benzine. Af en toe komen er nog wat samples bij, doch dat is wel ingecalculeerd.
  Uit jouw betoog maak ik echter op dat jij minimaal 8 billable hours per dag wilt hebben. Geeft wel aan hoever je van de realiteit afstaat, dat zijn eisen die zelfs de grootste harkers (advocaten) niet hanteren.

  De redenatie dat de kosten van consultants in het niet vallen vergeleken bij de kosten van de salarissen kan ik helaas niet volgen ? Wil je nu beweren dat, omdat het in het niet valt, onder het kopje ‘niet zeuren’ moet vallen ? Is dat dan gratis geld volgens jou ? Zoiets van ‘de overheid heeft toch genoeg, daar kan nog wel een hoog salarisje vanaf’ ?
  Ik zal maar niet beginnen over de hoogte van de salariskosten van de overheid, daar is Nederland al over begonnen …………..en terecht.

  Maar laten we eens kijken naar de noodzakelijke kosten van een eenmans consultancy.
  Laten we er eens vanuit gaan dat een werkplek nodig is (hoewel men vrij altijd bij de klant op bezoek gaat), dan is deze veelal te huur voor 1500 NAF per maand (all in). Weet je niet waar ? Ga maar eens rondkijken op het eiland en je zult het vinden. Dan kun je zelfs incl internet, printer, secretaressedienst etc krijgen.
  Goed, dan heb je nog wat autokosten, maar echt veel meer valt er niet te verzinnen. Je kunt wel beweren dat je ieder jaar naar een congres gaat, maar het gros doet dat dus niet. De vakliteratuur is een verwaarloosbaar bedrag, maar vooruit, laten we er eens een paar duizend gulden tegenaan gooien.

  Dan moet je uiteraard de boel uitprinten en inbinden, maar aangezien we hier Xerox hebben die dat voor een schappelijk bedragje doen dan hoeven we daar ook niet al te veel voor te rekenen.

  Waar gaan dan de kosten naartoe ?
  Juist, gewoon uren, meer is het niet. Tenzij je bv koeltechnisch consultant bent (en wellicht nog wat mee zou sleutelen) is het geestelijke arbeid.

  En dit alles is uiteraard voor belastingen, die zijn namelijk voor ieder bedrijf van toepassing.
  Echter, zeer veel consultants werken gewoon van huis (i.g.v. eenmanszaken), declareren gewoon een deel van hun huur als bedrijfskosten. Oftewel, die kosten vallen al weg. Ergo, wat houden we nog over aan kosten ? Wat papier ? Een printercartridge, een telefoon ? Alles is verwaarloosbaar.
  Geloof immers niet dat een consultant te maken heeft met inkoop, onderhoud, financieringskosten, transport, afschrijving, rentelasten, risico van niet verkopen van de voorraad etc etc.

  Dus hoor ik graag waar dat immense tarief op is gebaseerd. We praten over 18 x minimum loon en in sommige gevallen kennelijk een veelvoud ……van die 18 keer.
  Je begrijpt het al, ik kom uit de tijd waar we nog gewoon deden en niet meegingen met iedere scheet of oprisping die men wist te verzinnen. Ik heb me destijds helemaal kapot gelachen over het product verantwoordelijk management, waarbij ieder afdelingshoofd verantwoordelijk werd gesteld voor het ‘product’ van zijn afdeling. Er werden doelen geformuleerd, mission statements gemaakt en alles viel als een kaartenhuis ineen toen bleek dat geen enkele rekening was gehouden met invloeden van buitenaf. Een leverancier kon niet op tijd leveren en zo kwamen alle afdelingen in de problemen. Aju paraplu met dit hele concept, ging zo de prullenbak in. Was natuurlijk te voorspellen, maar consultants hebben lekker lopen cashen.

  Zoals ik al zei, ik heb lang geleden economie gestudeerd en geloof me, de basics van de economie zijn niet veranderd. En zolang Warren Buffett er ook zo over denkt en continu bewijst dat hij gelijk heeft, ben ik ook niet van plan mijn inzichten te veranderen.

  In de tijd van de problemen van Insel Air heb ik het bedrijf geanalyseerd en haarfijn uitgelegd wat er had moeten gebeuren. Het debacle dat daarna is veroorzaakt door Ys, consultants etc heeft aangetoond dat ik ook daar gelijk had. Ik mag soms niet diplomatiek overkomen en ik schrijf het vaak wat simpel, maar dat komt simpelweg omdat ik niet iemand ben van wollige taal. Ik doe niet mee aan het verkopen van gebakken lucht. Je krijgt het van mij zoals het is en velen schijnen dat niet te kunnen verdragen.

  Maar goed, ik hoor graag jouw uiteenzetting van de opbouw van jouw uurloon. Ben benieuwd.
  Vrees alleen dat we helemaal niets meer van je gaan horen.

 3. In een winkels wordt vaak gestolen. Dus die artikelen worden wel ingekocht maar er staat geen verkoopprijs tegenover. Ook wordt veel weggegooid ( vooral onverkochte aan bederf onderhevige etenswaren of tegen veel lagere prijzen van de handgedaan b.v. veevoer) . Die “verliezen” worden, tot een bepaalde tevoren ingeschatte hoogte, meegerekend bij het bepalen van de verkoopprijs van artikelen.
  Zoals bij een consultant/accountant ook kosten voor huisvesting, ondersteunend personeel, kantoorbenodigdheden, afschrijving activa , vakantiedagen en zo meer, in een uurtarief worden meegenomen. Zijn die kosten te hoog dan zal de aanbiedingsprijs te hoog zijn en krijgt de consultant de opdracht niet. De inkomsten dekken dan de uitgaven niet. Als hij zijn kostenstructuur niet verlaagt gaat hij failliet.
  ps dit geldt in geciviliseerde landen, in sommige landen werkt het anders……….

 4. Trots op Curaçao

  @Brian,
  Leuk dat je de belastingdienst noemt. Zolang ze daar de computer programma’s niet aanpassen met een 3th eye, blijft corruptie mogelijk. Een vinkje dat bepaald of iemand wel of niet belasting hoeft te betalen kan door elke belastingdienstmedewerker worden gewijzigd. Zorg ervoor dat dat vinkje alleen gewijzigd kan worden door mede weten van twee ander medewerkers ( 3th eye) Gratis advies. Verander alleen iets wanneer dat niet indruist tegen de huidige werkwijze en er dus geen velamende angst voor verandering bij ambtenaren wordt veroorzaakt.
  En nog een advies. In dit geval weer de belastingdienst als voorbeeld. De laagst betaalde ambtenaar heeft vaak 2 of meer banen om rond te komen. Uitslapen doe ie dan op de zaak met de minste controle. Betaal hem/haar wat meer uit. Dan verminder je (misschien) de noodzaak om bij te verdienen. Je krijg een productievere dienst. Bekostig dat alles door het korten op salaris van managers en topambtenaren. Deze doen toch al helemaal niets, dus waarom zo hoog salaris.

 5. Dus blijf zeiken over consultants. Maar volgende keer als je het ziekenhuis inkomt Joep en volgende keer als jou mkb bedrijf een online aangifte doet en jij niet weer met je papiertje in de rij van de belastingdienst moet gaan staan… wees dan ervan verzekerd dat een consultant dat heeft gedaan.

  En dat heeft een fortuin gekost.

  Grappig dat de belastingdienst wordt genoemd want ondanks de miljoenen die worden uitgegeven aan consultants is het en blijft een zooi daar!

 6. Curacao revisited

  ‘Wat voor goeds heeft welke Consultant wanneer en voor welke entiteit gebracht behalve, belangenverstrengeling, kick backs, lakenmaatjes, woekertarieven, megafacturen, budgetoverschreidingen, rapporten die vol ” frasevullers” zitten ( lege rethoriek dus).?”
  what about Stanley Betrian en HNO? Er staat nu een fonkelnieuw ziekenhuis waar je een kaartje kan trekken

 7. Een oprecht vraagje: Wat voor goeds heeft welke Consultant wanneer en voor welke entiteit gebracht behalve, belangenverstrengeling, kick backs, lakenmaatjes, woekertarieven, megafacturen, budgetoverschreidingen, rapporten die vol ” frasevullers” zitten ( lege rethoriek dus).?

  We hebbben steeds vaker steeds meer en duurdere consultantants nodig. Liefst bevriende, of familieconsultants. Dat kanmaar één ding betekenen.

  Het consult van de consultant zorgt vooral voor de progessie van nog meer consultantswerk, en niet voor een regressie van de “root” issues. De problemen zeg maar.

  Meeste consultants op Curaçao, helaas, gladde babbelaars, met snelle praatjes, zingen hoger dan ze kunnen, en zijn wannabees jetsetters die graag mee willen liften en uit de publieke ruif willen meesmullen

  Heleboel hebben ook geen afgeronde studie.
  Je herkent het aan die snelle rapportjes die ze in een weekend vooor de hoofdprijsin elkaar flansen voor hun vaak dommere opdrachtgever die er ook een puinhoop van maakte,en met de handen in het haar zitten en een quick solution nodig hebben.

 8. Veel mensen snappen niet hoe de consultancy werken en denken dat de tarieven super hoog zijn. Dat consultants superveel verdienen. Dat de consultants het probleem zijn. Maar als je kijkt naar de consultancykosten in vergelijking met de andere kosten op de begroting van de overheid zijn dit peanutsbedragen.

  Typische YDK Consultant reactie. Omdat de overheid bestaat uit een groepje minkukels die teveel geld kosten mogen wij Consultants ook uit de ruif eten en dure tarieven vragen. Want Curacao heeft zoveel geld toch?

 9. Verdiep je er eens in hoe een uurtarief tot stand komt.

  Is dat inclusief of exclusief het bouwen van een weg met lantaarns van de openbare weg naar het huis van een directeur van een consultancybedrijf?

 10. Joep Meloen is een gefrustreerde salesagent. Hij houdt geen rekening net doorbelastenvan zijn kosten. Hij noemt werkbezoeken afschrijvingen en marketing maar snapt niet dat hij omzet moet maken om die kosten te kunnen betalen.

  Ik gaf aan dat die kosten vaak niet declarabel zijn. Dus als je wel iets kunt declareren al je de opdracht krijgt moet je een hoger tarief declareren. Want al die zaken die je in de voorbereiding moet doen moeten wel betaald worden. Daar ging het om. Verder niets Joep.

  Veel mensen snappen niet hoe de consultancy werken en denken dat de tarieven super hoog zijn. Dat consultants superveel verdienen. Dat de consultants het probleem zijn. Maar als je kijkt naar de consultancykosten in vergelijking met de andere kosten op de begroting van de overheid zijn dit peanutsbedragen.

  Misschien heeft Joep nooit een begroting van de overheid gezien. Dus zal ik hem dit vertellen. Joep de loonsom is de hoogste post. Consultants valt daarbij in het niet. Dus we zeiken hier bijna allemaal over consultants maar daar gaat het niet om.

  Natuurlijk zijn er grote graaiers. Maar dat zijn niet de meesten.

  Verder over beleid. Joep ik weet dat je dat verhaal over beleid aan de borreltafel bij je vriendjes of in een boekje hebt gehoord. Dat consultants geen beleid moeten maken. Dat ze niet op de stoel van de klant moeten gaan zitten. Jij kent alleen organisatieadviseurs.

  Nou Joep. De praktijk is dat als de overheid /beleidsambtenaren geen bekeid kunnen maken dat het gewoon door een consultant geschreven moet worden. Als niemand het kan schrijven en er moet MKB bekeid komen om jou salesbedrijfje te ondersteunendan moet het door consultants worden geschreven. Industriebeleid, innovatiebeleid, toerismebeleid, nationaal ontwikkelingbeleid, Groeistrategie, Joep wordt wakker uit je droom. Op Curacao moet dat allemaal geschreven worden door consultants. Of het staat in jou leerboekje of het niet mag of niet.

  En sterker nog. Als dat beleid uitgevoerd moet worden en er zijn geen ambtenaren die het kunnen uitvoeren dan huren ze ook een consultant in. En als er een ICT applicatie gemaakt moet worden voor de uitvoering dan huren ze ook een consultant in.

  Consultants zijn er omdat ze het vaak niet zelf kunnen. Dat is de realiteit Joep.

  Natuurlijk zijn er consultants die aan de top veel te veel verdienen. Dat praat ik zeker niet goed. Maar omalle consultants over een kam te scheren en te doen alsof zij het probleem zijn?

  Laat ik het zo zeggen: neem voor 5 jaar geen consultants aan bij de overheid. Doe dat maar.

  Laten dan kijken:
  – of er dan nieuwe applicaties gebouwd worden
  – of er nieuw beleid komt
  – of het gat op de begroting verdwijnt

  Ik durf zelfs te beweren dat er zonder consultants dat hele nieuwe ziekenhuis er niet zou zijn! Welliswaar te duur. Maar dat ziekenhuis zou er niet zijn als er geen consultants waren ingehuurd. Dan waren we nu nog in het oude ziekenhuis.

  Dacht je echt dat de huidige ambtenaren in staat zijn om een complex programma als bouw van een nieuw ziekenhuis te managen? Te bedenken en in te voeren? Nieuw digitaliseringsproject? Nieuw patientendossier?

  Dus blijf zeiken over consultants. Maar volgende keer als je het ziekenhuis inkomt Joep en volgende keer als jou mkb bedrijf een online aangifte doet en jij niet weer met je papiertje in de rij van de belastingdienst moet gaan staan… wees dan ervan verzekerd dat een consultant dat heeft gedaan.

  Slaap rustig verder.

  Mama Korsou zorgt wel voor jou.

 11. @Joep

  ik houd het kort : je begrijpt de materie niet. Dat valt me wel van je tegen.
  Ik had je hoger ingeschat.
  Geen kennis van bedrijfseconomie?
  Verdiep je er eens in hoe een uurtarief tot stand komt.

 12. Mama Korsou is een zelfstandige consultant?

  Als het de overheid betreft dan worden de contracten en het werkgeven allang onder tafel geregeld. Er zijn diensthoofden die bv naast een directeur van een consultancy bedrijf woonde of ze gingen samen golfen.

  Daarnaast heb je consultants en consultants. Zo was Schotte ook ineens een consultant en de PS die liet familieleden inhuren als consultant bij de overheid en dan heb je consultants van KPMG etc.

  In beide gevallen leveren ze vaak weinig op of een heel groot rapport waar nooit wat mee gebeurt. Consultants weten ook wel dat er bij de overheid vooral minkukels werken maar toch schrijven ze rapporten voor veel geld terwijl ze weten dat het nooit zal worden uitgevoerd.

  En vrijdagavond lekker Happy Houren bij St. Tropez

 13. Curacao revisited

  Joep Meloen en Mama Kursou hebben allebei goede punten: voor de eenpitter consultant zonder vriendjes en connecties is het heel frustrerend om veel tijd bezit te zijn met vergaderen en kennis delen zonder daar iets voor terug te krijgen als je vervolgens ziet dat de Aalvin Daals en Stanley Betrians van deze wereld niet eens acquisitie hoeven te voeren op werkgebieden waar zij geen enkele kennis op hebben. Het voert terug op het issue dat men op Curacao niet begrijpt dat als je over gemeenschapsgeld beschikt (zoals bij de overheid en belastingdienst) dat niet betekent dat je een vrijbrief hebt om dat geld aan vrienden en bysides te spenderen maar dat je de beste persoon voor de functie moet aannemen. Dat op Curacao iemand als Anushka Cova een succesvolle consultant kan zijn, maar daarbuiten totaal niet, zegt eigenlijk wel alles

 14. Joep pakt Mama Korsou wel erg hard aan.

  Mama Korsou wil alleen maar zeggen dat je als consultant heel veel niet declarabele uren maakt, onder andere in de offertefase en tijdens de uitvoering veel extra uren moet maken (onder andere vergaderingen met de klant) die je niet kunt declareren. Tel daarbij op klanten die afspraken niet of heel langzaam of verkeerd nakomen hetgeen ook weer tot niet declarabele extra uren leidt. De cultuur van niet veranderen en alles bij het oude laten werk ook vertragend, en leidt vaak tot tegenwerking.

  Joep heeft wel gelijk als hij zegt dat de meeste consultants nog nooit in de praktijk hebben gestaan en alleen theorieboekjes verkopen.

  Het beste voorbeeld daarvan is Aal-vin Daal, die zich dankzij zijn politieke connecties overal als change manager binnenwerkt.

  De gladjanus heeft nog nooit in de private sector gewerkt, nog nooit in een bedrijfsmatige omgeving gewerkt maar staat inmiddels bij 5 overheidsorganisaties als consultant op de payroll. En nergens heeft hij zijn werk afgerond, want zoals BearingPoint bij de belastingdienst heeft geregeld zijn opdrachten vooral open-end: eindeloos declareren totdat ze ooit af zijn. En dat ooit wordt nooit, ondersteund door fraaie gebakken lucht voortgangrapportages waarin opgedoken problemen en prachtige nieuwe uitbreidingen worden verzonnen.

  Dat de private sector Aal-vin niet lust is tekenend.

 15. @ Mama Korsow,

  Uit jouw betoog maak ik op dat jij zelf ook een consultant bent en dat je inderdaad nog nooit van je leven bij een echt bedrijf hebt gewerkt.
  Sinds wanneer wil of kun je vergaderingen declareren, terwijl je daar in feite komt om jezelf te verkopen en er dus uberhaupt geen sprake is van een overeenkomst ?????
  Sinds wanneer gaan we het maken van offertes declareren ? Denk je dat dit algemeen gebruik is in de zakenwereld ? Ik weet niet welke zakenwereld dat dan is, maar het is niet die van mij een 99 % van de andere ondernemers.
  Sommige bedrijven vatten dit samen onder de noemer ‘Marketing’, andere onder de noemer ‘aquisitie’ en vroeger bestond er een zelfs een naam voor iemand die klanten bezocht: verkoper (heel vroeger) en daarna ‘vertegenwoordiger’.

  En je moet soms 2 weken wachten op een antwoord ?
  Wat denk je ? Dat je de enige bent die geen antwoord krijgt ? Denk je dat wij, gewone ondernemers, wel antwoord krijgen van bedrijven en de overheid ?
  Laat ik je uit de droom helpen: het feit dat men niet meteen reageert is heel normaal en soms kan dat zelfs jaren duren. Soms moet een bedrijf eerst het besef krijgen dat ze beter af zijn met het product van een ander bedrijf. Zolang dat besef er niet is zul je geen antwoord krijgen. Ook wanneer de financiën ontbreken of men het geen goed voorstel vindt zul je geen antwoord krijgen.
  Leer ermee te leven, deal with it !
  En ja, dan zijn er vele uren verloren gegaan en nee, daar wordt geen beloning voor ontvangen. Dat is de realiteit van ondernemen en ik begrijp dat het niet de realiteit van de consultant is. Die rekent waarschijnlijk alleen in ‘billable hours’.

  Wat denk je dat het gemiddelde bedrijf doet ? Wat denk je dat de gemiddelde vertegenwoordiger van een bedrijf doet ?
  Omdat je dat niet weet zal ik het je maar vertellen. Zij bezoeken potentiële klanten op regelmatige basis, dragen daarvoor alle kosten (reis- en verblijfskosten, uren etc) en dat is niet 1 keer, dat kan vele malen gebeuren bij één potentiële klant.
  Een kennis van mij is vorig jaar, op eigen kosten, naar Curacao gekomen om met een potentiële klant te praten, om diens locatie te bezoeken, om zodoende een correcte offerte uit te brengen. Al die kosten heeft hij zelf betaald en guess what…………..hij heeft de opdracht uiteindelijk niet gekregen. Dus al die kosten kunnen worden afgeschreven. Dat is de realiteit van de echte zakenwereld en niet de fantasiewereld van de consultant.

  Ik heb nog nooit tegen een potentiële klant gezegd dat ik niet langs wens te komen omdat de kosten daarvoor te hoog waren. Ik heb een klant ook nooit samples geweigerd omdat de kosten daarvoor te hoog waren.
  Zoiets heet investeren in de relatie, maar dat schijnt bij jou volkomen wereldvreemd gedrag te zijn. Het liefste zou je zien dat men belt, de opdracht geeft, het geld overboekt en pas daarna ben je bereid om 1 poot te verzetten.

  Jouw reactie toont aan hoe ongelofelijk ver je buiten de realiteit staat en daardoor heb je je eigenlijk al meteen gediskwalificeerd als consultant. Ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat het gros van de consultants geen minuut bij een normaal bedrijf heeft gewerkt. Een aantal kennissen van mij zijn consultant, ze hebben gestudeerd en zijn direct de consultancy ingestapt. Nog nooit 1 seconde bij een bedrijf gewerkt en op zich is dat ook logisch. Ze zouden onder aan de ladder instappen en dat ligt dus ver beneden het niveau dat ze graag zouden willen adviseren (en waar het geld dus zit). De realiteit is dan ook dat ze na hun studie beginnen met kleine bedrijfjes adviseren en daarna de overstap maken naar één van de grote kantoren, daar ervaring opdoen en vervolgens hun eigen kantoor openen om te kunnen cashen.
  Het aantal consultants dat kan bogen op een lange carriëre in het bedrijfsleven en vervolgens die kennis willen overdragen is te tellen op de vingers van 1 hand.

  Dus wat verkopen deze onervaren consultants dan ?
  Het is beschamend dat ik hier de geheimen van de consultancy op tafel moet gooien, maar ik ga het wel doen.
  9 van de 10 keer is het gewoon de trend van het jaar, zoals ze die hebben doorgekregen op congressen of via vakbladen. Of, en dat is nog veel schunniger, zoals het hier bv op Curacao gaat (omdat we nogal ver achterlopen t.o.v. Europa of de VS)…………….. de boeken van de opleiding (vaak Neyenrode) worden overgeschreven, in een mooi jasje gestoken en verkocht als zijnde de holy grail.
  En geloof me, die onzin sluit voor geen meter aan bij de reëele situatie op het eiland.

  Maar dan jouw statement dat een consultant beleid zou moeten maken. Beleid van de overheid is een politieke keuze van de partijen. Zij geven aan wat zij willen bereiken, wat hun doelstellingen voor de komende vier jaar zijn en hoe ze daar willen komen. En nu wil jij gaan beweren dat jij als consultant op de stoel van de politieke partijen gaat zitten ? Geen wonder dat er nooit iets terecht kan komen van al die mooie ideëen.

  Want laten we wel wezen, welk beleid, welk rapport, welk voorstel van enig formaat, wordt hier door de overheid nu daadwerkelijk uitgevoerd. Ja, men begint enthousiast, maar al snel gaat het velen de pet te boven, plus tast het de bestaande structuren aan en gaat alles in de ondersta la oftewel in het ronde archief. Je kunt hier zo’n beetje het waaigat dempen met de rapporten en voorstellen van de consultants.
  Daarmee is ook direct de zinloosheid van de consultants aangetoond. Een goede consultant zou ten eerste geen beleidsmaker moeten zijn. Hij dient slechts te adviseren hoe de organisatie moet worden aangepast om tot goed beleid te kunnen komen. Wanneer de consultant op de stoel van de klant gaat zitten dan is er toch wel iets behoorlijk mis.
  Een goede consultant kijkt ook of de huidige organisatiestructuur in staat is om dit beleid uit te dragen en uit te voeren. Te vaak komt hier totaal niets van terecht en blijft het dus bij puur theoretisch gel*l in de ruimte. En voor al die onzin brengt de consultant dan een fortuin in rekening.

  Dus het lijkt mij beter dat de consultants op een prestatiecontract gaan werken. Geen resultaat, geen beloning. Het leven op kosten van de maatschappij, zonder ook maar 1 zinnige bijdrage te leveren, moet een halt toe worden geroepen.
  Zoals ik in mijn eerder schrijven al aangaf: ‘de reden dat consultants worden ingehuurd is omdat de overheid (en sommige bedrijven) zich hebben volgestouwd met complete nietsnutten. In een goed functionerende organisatie is dan ook geen behoefte en sprake van consultants. Het verkopen van mist moet maar eens afgelopen zijn.

 16. Copy paste bagger rapporten, met lappen tekst en hapklare adviezen uit andere van het internet geplukte rapporten geplagiariseerd of zoiets..

  Dat is het kaliber van de gemiddelde Consultant op deze Rots.
  Bovendien tegen beestachtige tarieven, meestal geregeld door een verwantfamilielid, een bekende, maatje, een corrupte partijvazal, of zelfs een bedgenoot. Omdat dat de modus operandi is waarmee Consltants over het algemeen aan hun “opdrachten” komen.

  En deze Consultants zullen daar geen uitzondering op vormen.

  Zogenaamd zijn ze allemaal steengoed! Masr ales loopt de spuigaten uit op het eiland..

 17. Curacao revisited

  “If you pay penuts you get monkeys.”
  wat zou de eigenaar van Miles Jazz cafe hiervan vinden?

 18. If you pay penuts you get monkeys.
  If your system is bananas you create apes.

  En dat is het geval. Het is bananas dat de ministeries niet instaat zijn om een beleid te maken maar dat dat uitbesteed moet worden aan de cunsultants. De zelfde consultants zijn voor hun werk afhankelijk van minister en ambtenaren en zal dus geen plan maken dat moeilijk ligt bij de ministeries..
  Vervolgens wordt het beleid uitgevoerd maar niet gehandhaafd en kunnen de consultants weer aan het werk om een ander beleid te formuleren and so on.
  Een cirkel die “perpetuum Mobile” probeert en tot de zelfde conclusie komt. Het bestaat niet. Het kost kapitalen om dit systeem te handhaven zonder het gewenste resultaat
  En dat is bananas

 19. @Mama Korsow:

  “Degenen die hier zeiken over consultants weten niet waar ze het over hebben.”

  Ik hoop dat je parodie levert hier over de consultants situatie op het eiland. Maar als je het echt meent … man have I got some bad news for you called a healthy dosis of reality.

  Weet je wie die “consultants” zijn ?

  Het zijn bedrijven die lucratieve contracten aannemen voor extravagante tarieven en fut salarissen betalen aan een stelletje amateurs die het werk uitvoeren die noch kunde, noch expertise bezitten.

 20. Mama Korsou

  Degene die dat advies heeft geschreven heeft niet het volgende begrepen:

  Ee wordt vaak van consultants gevraagd om een plan van aanpak of offeete te schrijven. Dat kost zo maar een week voor een gemiddeld project van Naf 21000. Die ene week dat je de offeete schrijft of die talloze uren die aan vergaderen met ambtenaren wordt besteed om de offerte voor te bereiden worden niet betaald.

  Vaak hoor je als consultant zo maar 2 weken niets. Je moet emailen, bellen etc. Om te vragen hoe het met de offerte staat. Deze uren worden niet betaald.

  Soms krijg je bovenop als antwoord dat het hele offeetetraject is gestopt. Of dat er een nieuwe aangepaste offerte nodig is. Er zijn hernieuwde inzichten. Ook deze uren of dagen worden niet betaald.

  Als je dan het project krijgt moet je fixed priced allerlei extra vergaderingen houden extra uren besteden. Vaak moet je het dubbeke van het aantal uren besteden aan zo’n project.

  Je hebt keiharde deadlines. Je moet opleveren. Je moet al je kennis inzetten om het project op tijd af te krijgen.

  Dan stuur je je factuur. Die wordt bijna nooit op tijd betaald. Ook daarin moet je uren besteden. Deze uren worden niet betaald.

  Voor de gemiddelde consultant die werkt voor de overheid is het dus helemaal niet zo maar binnenlopen. Het is fixed priced offreren en meer uren besteden.

  Het is makkelijk om eenzijdig de tarieven te verlagen. Leuk simboolpolitiek naar Nederland toe.

  Iedereen weet dat het echte probleem ligt bij de hoge loonsomvan ambtenaren waar er te weinig productiviteit tegenover staat. Iedereen weet dat er grote verborgen werkloosheid zit in de overheid. Mensen die eigenlijk werkloos zouden moeten zijn maar gewoon als ambtenaar hun salaris ontvangen.

  Ga maar kijken bij de beleidsafdelingen van de 9 ministeries. Hoeveel beleidsnotities zijn er gemaakt door de beleidsambtenaren?

  Als je iets gedaan wilt krijgen in de overheid moet je stevig investeren in de opleiding entraining van ambtenaren. Dankunnen consultants weg en kan je ook een groot deel van de ambtenaren wegbezuinigen.

  De grote uitgavenpost is niet de consultants. Op de totale begroting is de loonsom significant. Daar moet je aan beginnen.

 21. Mama Korsou

  Mama Korsou
  Van der Veur heeft gelijk! Alle mensen die hier boven een hekel aan consultants hebben moeten opzouten!!

  Een goede consultant is zijn geld meer dan waard! Een goede consultant heeft een masteropleiding. Heeft jarenlang in Nederland bij verschillende bedrijven gewerkt. Komt hier op Curacao en kan zeer snel de situatie doorzien.

  Die komt binnen en heeft binnen twee dagen een goed project opgezet. Heeft heel snel een plan van aanpak gemaakt.

  Probeer bij een gemiddelde bekeidsmedewerker, beleidsdirecteur of SG die alleen de overheid heeft gezien om een plan van aanpak, notitie of project te vragen. Het duurt zo 5 weken. Men duikt weg en er komt niks.

  Consultants werken keihard? Leveren zo keer dan 3-5 ambtenaren bij elkaar. Ik praat niet over de grote graaiers die via hun politieke vriendjes aan de bak komen.

  Ik praat over de kleine zelfstandige die of financieel advies of software komt maken.

  De gemiddelde beleidsdirecteur of bekeidmedewerker kan geen bekeid maken, kan dat niet implementeren. Degenen die hier zeiken over consultants weten niet waar ze het over hebben.

  Als je peanuts betaalt krijg je monkeys. Met deze tarieven gaat geen enkele consultant zich aanbieden op Curacao. Er zal dan ook niks worden gerealiseerd of het duur 5 tot 10 keer langer.

  Je kunt de tarieven niet eenzijdig aanpassen. Het is een vrije markt. Als jij als overheid een groot probleem hebt en ik moet als consultant alles uit mijn handen laten vallen om jou probleem te komen oplossen dan kan dat echt niet voor Naf 150 per uur. Als mijn toilet verstopt is betaal ik zelfs 150 naf per uur.

  Dus als er echt iets niet gedaan kan worden door 10 ambtenaren, 3 SGs en ik moet dat oossen dam bepaal ik de prijs. Want terwijl al die btenaren hebben zitten slapen en om 4 uur stipt naar huis zijn gegaan elke vrijdag heb ik als consultant keihard zitten studeren. Heb ik mijn kennis bijgehouden. Heb ik risico’s genomen.

  Pay peanuts and you get monkeys

 22. Ook dat nog

  Minimaal 80% van alles waar een zgn consultant mee aankomt, gaat rechtstreeks in de prullebak/onderste la!
  En volgend jaar doen we het gewoon nog een keer…en nog een keer..
  Zie hier het leven van een consultant.
  Teletubbie-gedrag…nog een keer..

 23. Joep heeft gelijk, en is weer terug in de Top Tien, op weg naar de Grote Twee zoals Beflapas La Stiwz en mij noemt.

  Probleem is dat consultants vaak zoveel specifieke deskundigheid hebben of pretenderen te hebben dat ze zich als het ware onmisbaar maken, want niemand kan hen controleren.

  Dat is nu gaande bij de belastingdienst, waar BearingPoint al vele jaren gigantische bedragen declareert voor de invoer van een systeem dat niemand begrijpt, dus elke factuur voor meerwerk of additionele functionaliteiten wordt blind goedgekeurd.

  Zeker als je te maken hebt met het hoofd Ontvanger Alfonso Trona die de lagere school nog niet heeft afgemaakt en het veel te druk heeft met het runnen van zijn eigen hoerentent.

  Overigens heeft Jose Jardim een uiterst bedenkelijke rol gespeeld bij het gunnen van het Belastingdienstproject aan BearingPoint.

  BearingPoint maakt het verlagen van de consultantstarieven niets uit. Allereerst hebben ze een contract dat de hoge uurtarieven bindend maakt, maar als de uurtarieven omlaag zouden gaan declareren ze gewoon het tienvoudige aan uren.

  En Alfonso Trona tekent weer bij het kruisje.

 24. Volgens @Joep Meloen, “Consultants zijn tegenwoordig noodzakelijk omdat de overheid zich heeft weten te vullen met complete nietsnutten.”

  Het zijn vaak die nietsnutten die ontslag nemen en zich als consultants laten inhuren.

 25. Curacao revisited

  stanley betrian hanteert geen uurtarief: die declareert gewoon 30k per maand voor 2 dagen werk ongeacht of deadlines en kwaliteits eisen gehaald worden

 26. Ik heb de getallen van Van der Veur niet nagerekend maar in de kern heeft hij gelijk. 1 voorbeeld: Rhuggenaath heeft zijn werkplek in een overheidsgebouw waarvan de huur en onderhoudskosten ook door de overheid worden betaald. Een consultant bevindt zich in een eigen huur/kooppand waarvan de huur/kosten door de consultant moet worden betaald. De 130% norm is in deze dus incorrect. Die geldt in Nederland voor (semi-)ambtenaren die in loondienst zijn. Niet voor eigen – risico dragende – ondernemers. Daar dient concurrente te leiden tot een marktprijs. Opgemerkt moet worden dat dat laatste niet werkt op het eiland omdat er geen systeem van volledige concurrentie heerst door gebrek aan wetten/ toezicht en bemoeienis van diezelfde overheid en door de kleinschaligheid waardoor onderling afspraken eenvoudiger mogelijk zijn.

 27. Joep Meloen

  Consultants zijn tegenwoordig noodzakelijk omdat de overheid zich heeft weten te vullen met complete nietsnutten. Daardoor ontbreekt de kennis om het werk op een goede manier af te handelen en moet men die expertise dus inhuren.
  Echter, veel consultants hebben wel een opleiding gehad, sommige in bestuurskunde, organisatiekunde etc, doch zij hebben nimmer bij echte bedrijven gewerkt. Ze zijn rechtstreeks vanuit de opleiding naar het adviseren van bedrijven gegaan. Hierdoor missen zij de link naar de realiteit. Wat in theorie allemaal leuk en aardig klinkt werkt vaak in de praktijk nagenoeg niet.
  Waarom ?
  Heel simpel, omdat de praktijk geen theoretische aangelegenheid is. De praktijk heeft te maken met meer partijen dan alleen de organisatie zelf en de praktijk heeft ook te maken met marktomstandigheden waar de theorie normaal gesproken ook niet mee te maken heeft.
  Het gevolg is veel gezwets in de ruimte en vaak worden er adviezen uitgebracht die voor een bedrijf totaal onuitvoerbaar zijn. Iedere paar jaar wordt er weer een nieuw concept bedacht, dat weer wordt verkocht aan de bedrijven, want zonder dat concept zouden ze niet kunnen werken. En zo gaat het maar door. Weggegooid geld noemen we zoiets.
  Om het anders te stellen: 90 % van de consultants verkopen gewoon mist, selling fog, meer is het niet.
  En kennelijk is men van mening dat die onzin dus ruim 250.000 per jaar op moet kunnen brengen, anders is het hun inspanning niet waard.
  Mijn advies ?
  Zoek een echte baan en besef dat jouw gewouwel werkelijk nergens toe dient. Jouw enige advies zou moeten zijn dat het bedrijf ter zake deskundige mensen aanneemt, zelfde geldt voor de overheid. Dus niet langer allerlei, onopgeleidde, nietsnutten aannemen. Scheelt een hoop geld.

  Het beste commentaar van een consultant heb ik lang geleden gehoord en daar zouden deze consultants een voorbeeld aan moeten nemen:
  ‘Ik heb mijn werk goed gedaan wanneer ik mezelf overbodig maak’.

 28. Wat een onzinverhaal. Deze meneer praat alleen vanuit zijn wallet en die stinkt behoorlijk. Hoe durft hij als consultantje als basis van zijn sommetje uit te gaan van het salaris van de MP, dat is pure grootheidswaanzin. Zelfs de helft is voor de meeste wannabe consultants hier al dik overbetaald, de meeste consultants zeggen alleen na wat je graag wil horen en juist daaraan is onze economie kapot gegaan. Laten we naast een nog realistischer tarief eens beginnen om capabele mensen op ambtenaren posten te zetten zodat het aantal consultantsuren met minimaal 80% kan worden verminderd, Niet verrassend overigens dat vd Veur deze idiote denkbeelden blijkbaar heeft vergaard door een tijdje op deze rots te werken.

 29. JM Eustatia

  Volgens van der Veur heeft de regering Rhuggenaath zich bij de vaststelling van nieuwe consultancytarieven gebaseerd op verkeerde gegevens en foute aannames. Ik ben het daarmee eens.
  Want een van de voornaamste foute aannames waarvan bij de vaststelling van de nieuwe consultancytarieven is uitgegaan, is dat als ijkpunt het salaris van de Minister President (het hoogste ambtelijke salaris) is gebruikt. Waarom niet als ijkpunt gekozen voor het salaris van een hoofdambtenaar bij het Departement van Financien? Zou er bij die consultants sprake zijn van meer know how en meer deskundigheid dan bij een op financieel gebied ervaren en deskundige hoofdambtenaar ?

 30. Een epistel waar je hier niets aan hebt. Behalve dat er nattigheid wordt gevoeld want de overheid is natuurlijk de grootgebruiker van externen.
  Het is al jaren een feit dat er teveel geld naar consultants gaat.
  In NL moet het Rijk, provincies en gemeenten minder dure krachten van buiten inhuren omdat het volkomen uit de hand liep. Het betrof enkele honderden miljoenen per jaar voor alle ministeries. Dus voor veel consultants is er steeds minder te vangen.
  Iedereen kan zich consultant noemen en het zijn vaak gesjeesde figuren van bureaux. Zo ook hier.
  Ik heb recent van iemand begrepen dat er een verzoek op grond van de Landsverordening is gedaan ihkv de WOB om openbaarheid van inhuur externen. Dit verzoek ligt er al heel lang omdat er een WOB verzoek is gevraagd per ministerie.
  Wetende dat Pyongyang hier in grote lijnen over gaat geef ik het weinig hoop.

 31. Wat een onzinverhaal. Consultants zijn zelfstandigen die zich verhuren. De opdrachtgever heeft hier een bepaald bedrag voorover en de zelfstandige neemt wel of niet de klus aan.
  Als hij niet instaat is voldoende te verdienen om zijn toko draaiende te houden zal hij in de kosten moeten snijden of een andere opdrachtgever zoeken. Hij is niet in dienst bij de overheid.
  Iedere vergelijking met iemand in dienstverband is zinloos. Je bent niet voor niets zelfstandig geworden.
  Logisch dat een overheid, die met gemeenschapsgeld werkt, paal en perk stelt aan maximale vergoedingen.

 32. Ik begrijp het niet zo goed, wilt Van der Veur de randdebielen die we hier hebben met internationale consultants, vergelijken?

  Van der Veur heeft geen enkele fatsoen de man weet hoe het met consultants hier te werk gaat, het is allemaal elleboog werk.

  We leven in een pandemie nota bene en de hufters blijven alleen aan hun portemenee denken.

 33. “Helaas sluiten de getallen, volgens Van der Veur, niet aan bij de internationaal gangbare standaarden en wordt geen rekening gehouden met vakantiedagen en verplichte vrije dagen.”

  Zogenaamde “interne” oorlog tussen de graaiers ( Gobierno en Consultants ) begint met : vakantiedagen.

  How about both parties start with results instead of their personal financial interests ?

  Wat hebben consultants op het eiland behaald qua resultaat ?
  Wat heeft de regering behaald qua resultaat ?

  Noppes, Nada, Zilch.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *