Comité KR steunt eis van Staten

Comité Koninkrijksrelaties

Comité Koninkrijksrelaties

Het Comité Koninkrijksrelaties heeft zich gemengd in de discussie over het ontbreken van een geschillenregeling voor het Koninkrijk. Deze week namen delegaties van de parlementen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten een resolutie aan om een cruciaal deel van het democratisch deficit te dichten. Er is weliswaar een Rijksministerraad waarin de landen via een Gevolmachtigde minister zijn vertegenwoordigd, maar het is uiteindelijk Nederland dat dankzij een getalsmatige overmacht de dienst uitmaakt. Dat laatste wringt des te meer nu de Nederlandse regering lijkt te hebben ontdekt om zonder tussenkomst van de Raad van State te kunnen ingrijpen via het Reglement voor de Gouverneur.

Lees meer…
Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *