AD Commentaar: Het werd tijd

Commentaar Antilliaans Dagblad

Commentaar Antilliaans Dagblad

Toeristenbureau CTB draagt voor 4 ton per jaar bij aan het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF). Een festival dat miljoenen kost, de organisatie geen winst oplevert – eerder verlies, maar wel veel geld in het laatje brengt. Namelijk inkomen voor leveranciers en toeristische sector die volop met het festival meegenieten en geld voor de overheid. De bijdrage van CTB is daarom een welkome. Niet zozeer om hiermee het evenement financieel mede mogelijk te maken, maar vooral omdat er een belangrijk signaal van uitgaat dat de overheid het festival ondersteunt. Het werd tijd. Minder is dat hiermee deels wordt ‘goedgemaakt’ dat een verzoek om vrijstelling van omzetbelasting (ob) voor het CNSJF herhaaldelijk werd afgewezen. Niet zozeer door de politiek – de voormalige minister van Financiën (Jamaloodin) bleek bereid en ook de huidige minister (Jardim) vroeg ambtelijk advies om tegemoetkoming ob en zelfs in het parlement werd hierom verzocht ten behoeve van organisaties met charitatieve doelstelling – maar Sector Fiscale Zaken zag stug geen mogelijkheden. Het buiten de ob houden van het jaarlijkse CNSJF zou in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel. Ten eerste getuigt dit van weinig flexibiliteit en ten tweede bestáát er al een speciale regeling voor charitatieve instellingen – zonder winstoogmerk dus – maar dan voor de loonbelasting. In de wet ontbreekt op het moment een specifieke behandeling voor de ob. Het hoeft eigenlijk niet te worden uitgelegd dat iedere poging om het eiland in het buitenland op positieve wijze te promoten verdere bekendheid van Curaçao tot resultaat heeft en daarmee verdere groei van toerisme, economie en deviezen. In tegenstelling tot andere (ei)landen die soortgelijke jaarlijkse evenementen organiseren, is de bijdrage van de Curaçaose overheid aan CNSJF te verwaarlozen. Het North Sea Jazz Festival in Rotterdam wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente. Het is daarom zo gek niet om de lasten van instellingen – in dit geval de ob – met een speciale aanschrijving te elimineren, omdat zo’n instelling daarmee meer financiële ruimte krijgt om de doelstellingen te realiseren. Wat de overheid minder aan ob van deze organisatie krijgt, zal zij op een andere wijze – wellicht in veelvouden – terugverdienen, hetzij van lokale bedrijven of van buitenlandse gasten. Nu komt de overheid met een U-bocht alsnog tegemoet aan de circa 3 ton aan ob die de organisator van CNSJF aan ob aftikt. Een mooi gebaar. Maar hoewel Fiscale Zaken terecht op afstand van de politiek opereert, had de tegemoetkoming ook anders en vooral eerder gekund. Wil Curaçao echt economische stappen zetten, moeten bestuur en ambtenarij veel effectiever (kunnen) reageren.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *