30 C
Willemstad
• maandag 15 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AVC | De Isla-medaille moet nodig gepoetst…

HomeMediaAVC | De Isla-medaille moet nodig gepoetst...
De Isla-medaille moet nodig gepoetst... | Foto Bea Moedt
De Isla-medaille moet nodig gepoetst… | Foto Bea Moedt

WILLEMSTAD – De Olieraffinaderij Isla heeft deze week uitgehaald naar ‘pressiegroepen en daaraan gelieerde personen’ in een persbericht met als doel ‘beide kanten van de medaille te tonen aan het publiek’.

Volgens de Isla is het ‘belangrijk om de objectiviteit te behouden en data en informatie correct te interpreteren om zo geen klimaat van aversie te wekken’.

Die aversie werd overigens zaterdag meteen gevoed door de grote afwezigheid van Isla-bestuurders bij de Ban Topa in de wijk Wishi/Marchena. Je zou denken dat, als je als grote mede-vervuiler zo bezorgt bent om beide kanten van de medaille, je je gezicht wel even laat zien. De goede bedoelingen van de Caribbean Medical University om bewoners een medical check-up te geven, is hét moment om je aan de andere kant van de medaille te vertonen. Maar helaas.

Als Isla zo graag eerlijk wil zijn, dan zou ze vanaf nu over een aantal aspecten van haar bedrijfsvoering openheid van zaken moeten geven. Nu dat – ondanks haar aankondiging van vorige week uitblijft – zal ik hun een handje helpen.

'Geen idee wat daar gebeurt' | Foto: Ad van Loon
‘Geen idee wat daar gebeurt’ | Foto: Ad van Loon

Er is veel mis bij de Isla, besluit de rechter in 2011. Meest opvallende element in die uitspraak is dat de Isla en de overheid niet beschikken over procedures en registraties die het mogelijk maken voor de milieudienst om de naleving van de voorschriften in de hindervergunning te kunnen controleren. De milieudienst heeft daardoor ‘geen idee’ wat er zich op het terrein van de Isla en in de raffinaderij afspeelt.

Maar dat vertelt Isla u niet.

Op bijna alle punten van de hindervergunning oordeelt de rechter dat de overheid in gebreke blijft. Zo wordt de vergunning om te raffineren verleend onder voorwaarde dat deze om de vijf jaar wordt geëvalueerd. Daarvoor moet Isla een bedrijfsmilieuplan overleggen die in samenwerking met de milieudienst moet worden opgemaakt. De evaluatie had al drie keer moeten worden gehouden. Tot nog toe is dat nooit gebeurd. Er is ook geen bedrijfsmilieuplan.

Maar dat vertelt Isla u niet.

Er is ook geen overlegschema tussen Isla en Milieudienst, waarin de milieusituatie van de raffinaderij wordt getoetst aan de hindervergunning. Verplichte instructies om normoverschrijdingen te beperken bij ongelukken ontbreken.

Maar dat vertelt Isla u niet.

De Isla heeft geen verplichte interne bedrijfsmilieuzorg, die zorg draagt voor goede bediening van installaties die zwavel uitstoten. Daardoor kan zij voldoende informatie nimmer beschikbaar stellen aan de overheid om daar op toe te zien. Al vanaf 2002 moet er meetapparatuur zitten in de schoorstenen om stofconcentraties te kunnen registreren. Tot op de dag van vandaag is deze apparatuur nog steeds niet in werking.

Maar dat vertelt Isla u niet.

Pressiegroep |STOP ISLA NOW!!' biedt gratis medische checkups aan
Pressiegroep STOP ISLA NOW!!’ biedt gratis medische checkups aan 20.000 bewoners die leven onder de rook van de raffinaderij

Er zijn geen verplichte klachtprocedures, waardoor de milieudienst geen onderzoek kan doen naar geurhinder. Het tijdig en verplicht informeren van de autoriteiten bij incidenten vindt niet plaats, zelfs van registratie van incidenten en ongelukken blijkt geen sprake.

Maar dat vertelt Isla u niet.

Dwangsom

Isla en overheid hebben meermalen betoogd dat er geen sprake is van overtreding van de hindervergunning voor zwaveldioxide, maar laat de bewijslast daarvan altijd rusten op de schouders van de milieubeweging. Daar komt verandering in 2010. Dan wordt Isla veroordeeld tot het betalen van een dwangsom van 75 miljoen gulden als het bedrijf zich niet houdt aan de vergunningsnormen.

isla-raffinaderij-PDVSA-uitstoot
De rechter verbood in 2010 in een vonnis de Isla om meer dan 80 ug/m3 (microgram per kubieke meter lucht) als jaargemiddelde uit te stoten, zoniet , een boete te betalen van 75 miljoen gulden per jaar. Het eerste 4 jaartermijnen zijn inmiddels voorbij….

De rechter verbiedt de Isla in dat vonnis om meer dan 80 ug/m3 (microgram per kubieke meter lucht) als jaargemiddelde bij te dragen aan de concentratie van zwaveldioxide op leefniveau benedenwinds van de raffinaderij. Komt de raffinaderij daarboven, dan moet zij een dwangsom van 75 miljoen gulden betalen aan de eisers voor ieder kalenderjaar dat Isla in strijd handelt met dit verbod, zo staat in het vonnis.

Isla is nu druk bezig te ‘bewijzen’ dat het onder de norm blijft. Maar de rechter heeft ook bepaald hoe die bewijzen aangeleverd moeten worden. De deurwaarder kan dus niet zomaar aan de slag. In het vonnis van 12 januari 2010 staat dat de bijdrage van Isla aan de totale uitstoot moet worden berekend op de wijze waarop de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) die eerder heeft berekend.

Maar dat vertelt Isla u niet.

De metingen van StAB moeten rond deze tijd klaar en beschikbaar zijn. En dan kan het spel om de 75 miljoen gulden beginnen.
U begrijpt nu het charmeoffensief van de Isla in de media.

Want dat vertelt Isla u weer niet.

Bron: DeAchterkantVanCuracao

2 reacties

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties