AntilliaansDagblad | Sint Maarten tart Rijksministerraad

Centrale Bank Curacao en Sint Maarten | Daily Herald

Willemstad – Tegen bepalingen van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) in en zonder de vereiste instemming van de Rijksministerraad (RMR) trekt de regering van Sint Maarten een lening van 75 miljoen gulden aan. Dat stelt het College financieel toezicht (Cft) in een brief in handen van het Antilliaans Dagblad.

De Centrale Bank CBCS komt met een obligatie-emissie ten behoeve van het Land Sint Maarten. Gemikt wordt op 75 miljoen gulden. De looptijd van de obligatielening bedraagt 25 jaar, zo meldt een gisteren uitgestuurd persbericht van de CBCS, en ingezet wordt op een rentevergoeding van 5 procent.
Daarmee verschilt deze emissie duidelijk met voorgaande leningen, want toen was de te betalen interest gebaseerd op de Nederlandse rentestand (‘based on the Dutch yield curve’), die met bijna nihil veel lager is dan de lokale rentepercentages. Met deze obligatielening richt Sint Maarten zich daarom niet op de Nederlandse ‘staande inschrijving’ maar op de lokale kapitaalmarkt en is daardoor duurder uit.

Het publiek heeft tot maandag 19 oktober de tijd om bij commerciële banken op Curaçao en Sint Maarten in te schrijven. Na sluiting die dag ’s ochtends om 10.00 uur zal de Centrale Bank de prijs van uitgifte publiceren. Sinds gisteren, 13 oktober, zijn de inschrijfformulieren en de prospectus beschikbaar bij de commerciële banken en/of te downloaden van de website van de CBCS.

De rentevergoeding wordt halfjaarlijks uitbetaald, voor het eerst op 21 april 2021. Aldus CBCS-president Richard Doornbosch in de prospectus namens de Sint Maartense Financiënminister Ardwell Irion. De overheid van Sint Maarten heeft mede in verband met de impact van de coronacrisis dringend geldmiddelen nodig en met de Nederlandse regering-Rutte is er nog geen politieke overstemming bereikt over de voorwaarden die Den Haag aan de liquiditeitssteun verbindt.

Het Cft is van oordeel dat de regering in Philipsburg ‘niet bevoegd’ is om via de CBCS een lening aan te trekken. ,,Het Cft neemt aan dat de in gang gezette procedure wordt gestaakt en dat alsnog in overeenstemming met de Rft wordt gehandeld”, schrijft voorzitter Raymond Gradus in een brief van maandag 12 oktober.

Veel heeft minister Irion zich hier niet van aangetrokken, zo lijkt het, want een dag later werd de emissie gewoon doorgezet. Via een kennisgeving van de CBCS vernam het college op 9 oktober dat Sint Maarten voornemens is de obligatielening ten laste van het Land aan te trekken op de binnenlandse markt.
In artikel 16 van de Rft zijn de procedure en criteria voor het aangaan van leningen vastgelegd.

Gradus: ,,Bepaald is dat voorgenomen leningen moeten zijn opgenomen in een vastgestelde begroting die voldoet aan de normen van de Rft. Op deze manier wordt het Cft in staat gesteld zijn toezichthoudende taak te vervullen en te toetsen of aan alle toepasselijke criteria voor het aangaan van een lening uit de Rft wordt voldaan.”

Dit betreft onder andere het criterium dat er alleen geleend mag worden voor kapitaalgoederen. ,,Er is – voor zover het Cft bekend – geen besluitvorming van de RMR waarin is bepaald dat afwijking van de geldende procedures en criteria voor deze voorgenomen lening wordt toegestaan.” Het is onbekend wat de gevolgen (kunnen) zijn voor geen gehoor geven aan de oproep van het Cft om de in gang gezette emissie te staken.

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “AntilliaansDagblad | Sint Maarten tart Rijksministerraad

 1. Tico Martina

  @ Bolivar, deze apen WETEN dat ze nooit kunnen voldoen aan de voorwaarden. Maar tegen die tijd zit er een nieuwe regering en dan is het hun pakkie aan. De boosdoeners zullen dan zeggen dat hun niet meer aan de macht zijn en dat men niet bij hun kan aankloppen. Dat zie je ook bij Curacao en de andere apeneilanden. Graaien en graaien en dan aftreden met de woorden, ja wij zijn onschendbaar. Hopelijk krijgt apenleidster van Sint Maarten een schop onder haar hol en vliegt ze de bak in. Incompetent figuur

 2. @Bolivar, weer 10 punten!

 3. A few facts about government issued bonds :

  1. Interest Rate Risk

  Rising interest rates are a key risk for bond investors. Generally, rising interest rates will result in falling bond prices, reflecting the ability of investors to obtain an attractive rate of interest on their money elsewhere.

  2. Credit Risk

  This is the risk that an issuer will be unable to make interest or principal payments when they are due, and therefore default.

  3. Inflation Risk

  Inflation reduces the purchasing power of a bond’s future coupons and principal. As bonds tend not to offer extraordinarily high returns, they are particularly vulnerable when inflation rises.

  4. Liquidity Risk

  This is the risk that investors may have difficulty finding a buyer when they want to sell and may be forced to sell at a significant discount to market value.

  De regeringen van St. Maarten en Aruba kiezen voor dit model, of all things, tijdens een wereldwijde corona crisis waar toerisme op nihil staat voor beide eilanden. Het risico dat Aruba en St. Maarten lopen om niet te kunnen voldoen aan hun *payments due* is beyond groot. Maar ja, the bling voor “los gobernantes” moet binnen blijven komen want ze moeten hun extravagant incomes vooral niet kwijt raken.

  En dit alles om het simpele feit dat ze absoluut geen toezicht willen hebben op hun corrupt en nepotistisch apparaat terwijl er miljarden aan renteloze financiele steun wordt geboden vanuit Nederland voor de eilanden. Zij zien liever hun eilanden richting hyperinflatie landen gaan zoals Venezuela of zelfs richting Duitsland voor de tweede wereld oorlog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *