Antilliaans Dagblad | Vonnis nadelig voor SVB

Plafond voor specialisten kan niet zomaar | Foto Extra

Willemstad – Philip Martis, directeur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vreest dat door een onlangs uitgesproken vonnis waarbij een medisch specialist de zaak grotendeels gewonnen heeft, het instituut nog moeilijker aan zijn taakstelling kan voldoen, namelijk 70 miljoen gulden bezuinigen in 2020.

De rechtszaak is bij de Landsverordening administratieve rechtspraak (LAR)-rechter aangespannen door specialist Arthur Liqui Lung omdat hij het niet eens is met het door de SVB ingestelde productieplafond waarbij hij voor het laatste halfjaar van 2020 tot een maximum van 375.000 gulden mag declareren en voor het kalenderjaar 2021 voor maximaal 750.000 gulden.

Daar heeft Liqui Lung beroep tegen ingesteld, maar ondertussen ook via het gerecht een voorlopige voorziening gevraagd met het verzoek het SVB-besluit te schorsen. Deze schorsing is nu door de rechter toegewezen. Martis verder in zijn reactie:

,,Na dit vonnis is contact opgenomen met de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) waarmee afgesproken is de bezwaarschriften af te werken en voor degenen die in beroep zijn gegaan wordt een uitspraak van het Hof afgewacht.”

In de zaak is door SVB naar voren gebracht dat het productieplafond is ingegeven door ‘de dringende noodzaak om kostenbesparende maatregelen te treffen binnen de gezondheidszorg’. De specialist heeft gesteld dat ‘een wettelijke grondslag voor het bepalen van een productieplafond ontbreekt en dat hij onevenredig zwaar wordt benadeeld door de uitvoering daarvan’.

Ten aanzien van deze wettelijke grondslag stelt de LAR-rechter dat weliswaar in de wet- en regelgeving de bevoegdheid van de SVB ontbreekt om een productieplafond in te stellen, maar omdat de SVB steeds de financiële beslissingen heeft genomen ten aanzien van verzekerden van de basisverzekering ziektekosten (bvz), kan de SVB wel aanspraak maken op deze bevoegdheid.

Verder oordeelt het gerecht dat de SVB wel handelt in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur. Het productieplafond van 750.000 gulden houdt namelijk een inkomstenverlaging in van 28 procent voor deze medisch specialist. Zeker voor het laatste halfjaar van 2020 is de tijd te kort geweest om daar aanpassingen voor te doen.

,,De SVB had behoren te begrijpen dat aan het voeren van een dokterspraktijk zoals die van Liqui Lung vaste kosten verbonden zijn, waarop waarschijnlijk niet binnen enkele maanden aanzienlijk zou kunnen worden bezuinigd”, aldus het gerecht. Dat de maatregel op zo’n korte termijn moest worden ingevoerd is door de SVB ook niet gemotiveerd en dus in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel.

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “Antilliaans Dagblad | Vonnis nadelig voor SVB

  1. Weer zo’n lichtgewicht met riant salaris op een voor hem veel te hoog gegrepen post.

  2. Dan moeten ze maar bezuinigen op directeurskosten

  3. Heeft geflipte Philip al iets van zijn jaarsalaris van meer dan een miljoen ingeleverd?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *