28 C
Willemstad
• zaterdag 13 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | ‘Ziekenhuis in Damacor is illegaal’

HomeMediaAmigoe | ‘Ziekenhuis in Damacor is illegaal’
Taams Kliniek heet nu Advent Damacor
Taams Kliniek heet nu Advent Damacor

WILLEMSTAD — Het Advent Ziekenhuis in Damacor handelt in strijd met de wet en zal geen vergunning krijgen zolang er niet is uitgezocht hoe het zit met de gevestigde erfdienstbaarheid van de wijk Damacor, waaronder de vier kavels van het ziekenhuis.

Dat bevestigt Ronny Cornelis, hoofd Inspectie van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO).

De erfdienstbaarheid is opgenomen in vrijwel alle koopaktes van de wijk Damacor en in de veilingvoorwaarden van de vier kavels waarop het ziekenhuis is gevestigd. Er is voorgesteld om de benodigde vergunningen, die worden verstrekt door MEO en het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, aan te houden zolang dit niet is uitgezocht, zo laat Cornelis weten.

De gebouwen van de voormalige Taams Kliniek werden in mei via een veilig verkocht. Vier percelen gingen toen onder de hamer, waaronder de gebouwen aan de Schout bij Nacht Doormanweg 56, de Warawaraweg 4 en 9 en de Kinikiniweg 10. In opdracht van de Orco Bank werden de gebouwen geveild door notariskantoor Eshuis om een miljoenenschuld te vereffenen. Dit nadat het ziekenhuis al geruime tijd in financiële problemen verkeerde en hierdoor een betalingsachterstand van de hypotheek had opgelopen. Het ziekenhuis werd toen per opbod gekocht door de enige bieder, Antillean Adventist Hospital, beter bekend als het Advent Ziekenhuis.

In juli maakte de kliniek een doorstart onder de nieuwe eigenaar, waarna het laboratorium en de polikliniek werden geopend. Vorige week kondigde de directie van het ziekenhuis aan de afdeling interne geneeskunde te zullen openen. Ook maakte de directie kenbaar dat begin oktober het slaapcentrum haar deuren opent en dat er daarna gewerkt wordt aan de operatiekamers.

Gersji Pereira, inspecteur Volksgezondheid, laat tegenover de Amigoe weten dat het ziekenhuis tot 15 oktober de tijd heeft gekregen om de aanvragen in te dienen. Op de vraag of de kwestie rondom de erfdienstbaarheid in Damacor hem ter ore is gekomen, antwoordt hij: “Ik kan me verder niet uitlaten over andere zaken dan de kwaliteit van de zorg.” Wel wist hij over de OK’s te vertellen dat een mogelijke opening afhangt van de condities van de kamers. “Als die onveranderd blijven, dan zullen er maar weinig operaties mogelijk zijn in het ziekenhuis.”

Volgens Cornelis probeert het ziekenhuis door de aankondiging druk uit te oefenen op de overheid om de vergunningen zo snel mogelijk te verstrekken. “Ze zijn koppig. Ik heb zondag nog contact gehad met het bestuur en ze gewaarschuwd dat ze pas hun deuren mogen openen als ze een vergunning in handen hebben”, aldus het hoofd van de Inspectie (MEO). Secretaris-generaal Geraldine Christina van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur bevestigde dat het Advent Ziekenhuis ‘noch van ons ministerie, noch van de voormalige Milieudienst een vergunning heeft gekregen’.

Afgelopen maandag vond er een controle plaats door ambtenaren van het ministerie. Het ziekenhuis bleek de aanvragen voor de vergunningen inmiddels te hebben ingediend. Volgens Cornelis zou er echter onjuiste informatie zijn verspreid door een functionaris aangaande de vestigingsvergunning, aangezien er is verteld dat die vergunning niet nodig was omdat het een stichting zonder winstoogmerk betreft.

Volgens Cornelis klopt dit niet en is dit gemeld uit onwetendheid. “Ik heb het nogmaals geverifieerd en ze moeten een vestigingsvergunning hebben, omdat ze geen non-profit instelling zijn.” Cornelis meldt dat het bestuur van het ziekenhuis aanstaande maandag wordt aangeschreven met de mededeling dat een functionaris van het ministerie per abuis onjuiste informatie heeft verstrekt.

Erfdienstbaarheid

De gevestigde erfdienstbaarheid in Damacor houdt de gemoederen al enige tijd bezig. Wijkbewoners hebben Cornelis en andere ambtenaren op de hoogte gesteld van de clausule die is opgenomen in de koopcontracten van de bewoners, waarin staat vermeld dat er geen ziekenhuis gevestigd mag worden op de percelen. De clausule is eveneens opgenomen in de veilingvoorwaarden en de akte van notaris Andreas Eshuis van de kavels, die de Amigoe in handen heeft. Artikel 1 van de voorwaarden luidt: “Het verbondene wordt verkocht zodanig en in de toestand waarin het zich bevindt op het ogenblik van de verkoop zonder enige vrijwaring en geheel ten bate van de koper, zonder enige garantie van de verkoper ten aanzien van wat dan ook verbondene betreffende en met alle eventueel daarop rustende lusten en lasten, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve en persoonlijke verplichtingen.” In de bijlage over de erfdienstbaarheid wordt toegelicht dat ‘zich op de erven nimmer ziekenhuizen zullen mogen bevinden’. Ook mogen de percelen niet worden gebruikt voor andere zakelijke doeleinden omdat dit in strijd is met het karakter van de Villawijk Damacor.

De erfdienstbaarheid maakte ook onderdeel uit van de oude koopakte van Jan Taams, die de perceelgrond in 1969 kocht voor 79.135 gulden als zijnde een sportterrein met aanbehoren. “De grond mag niet anders worden bebouwd dan met woonhuizen.” De erven van dokter Taams verkochten de kliniek in 2009 aan de lokale medisch specialisten Arthur Liqui Lung en Earl Esseboom. Ook in dat koopcontract is de erfdienstbaarheid opgenomen.

Overlast

Buurtbewoners van Damacor klagen al jaren steen en been over het ziekenhuis. Bewoners die al jaren in de wijk woonachtig zijn hebben de kleine dokterspraktijk langzamerhand zien uitgroeien tot wat het nu is. “Dit terwijl de kopers altijd hebben geweten dat er een geldende erfdienstbaarheid in de villawijk is”, aldus een bewoner. Volgens die mevrouw is de directie van het Advent Ziekenhuis ruim voor de veiling hiervan op de hoogte gesteld door buurtbewoners.

De drukte die het ziekenhuis veroorzaakt zorgt voor irritaties. “Er is een gebrek aan parkeerplaatsen en ook neemt het verkeer toe door een ziekenhuis midden in een woonwijk te plaatsen. Ze parkeren dan gewoon voor onze deur.”

In 2012 spande Grace Lopez Ramirez, een bewoner van de wijk Damacor, een zaak aan tegen de Taams Kliniek. Het vonnis luidde dat ‘de Taams Kliniek onrechtmatig jegens Lopez Ramirez handelde, door een feitelijk gebruik door de Taams Kliniek dat strijdig is met de erfdienstbaarheid’. Op basis hiervan velde het Hof het eindoordeel dat het houden van een polikliniek of een dokterspraktijk niet is toegestaan ingevolge de in 1963 gevestigde erfdienstbaarheid.

Advocaat Mirtho Murray, die de Taams Kliniek toen bijstond, laat weten dat er in het huis op perceel nummer 9 aan de Warawaraweg praktijk werd gehouden. Buurman Lopez Ramirez won de zaak in hoger beroep, omdat dit niet mocht. De Taams Kliniek staakte daarop haar werkzaamheden vanuit het woonhuis en het pand werd ontruimd.

Advocaat Murray kon verder niet uitweiden over de andere percelen waarop het ziekenhuis is gebouwd. “De zaak had alleen betrekking op het perceel nummer 9 aan de Warawaraweg. Over de andere percelen en de erfdienstbaarheid kan ik zodoende geen uitspraken doen”, zo verklaart Murray.

Nu alles op tafel ligt en instanties op de hoogte zijn gebracht van de erfdienstbaarheid, hopen bewoners dat er nu eindelijk actie wordt ondernomen. “De erfdienstbaarheid komt in vrijwel alle koopaktes van de percelen rond de kliniek voor, evenals in de koopaktes van de percelen van de voormalige Taams Kliniek en het Advent Ziekenhuis”, zo vertellen meerdere bewoners. “We hebben minister Suzy Camelia-Römer en minister Ben Whiteman (GMN) op de hoogte gesteld en een brief met alle bijbehorende documenten toegestuurd. Daarin verzoeken we de overheid op grond van de erfdienstbaarheid een onderzoek in te stellen. Er wordt al jaren willens en wetens tegen de wet gehandeld en er moet nu maar eens worden uitgezocht hoe dit zo ver heeft kunnen komen.”

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

1 reactie

  1. Het moge nu toch wel duidelijk zijn dat Curacrim nu ook met buurt bewoners hulp laat merken geen ander ziekenhuis er meer bij wil hebben naast het nieuwe ziekenhuis. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$. Kan nog wel eens de grootste kat in de zak koop worden voor Advent. ben nog niet de koop van het Plaza hotel vergeten Antony Godett! 22. miljoen guldens en een gigantisch stuk grond weg gegeven aan van de Valk, wat geen corruptie!! hoe durf je het woord in je mond te nemen Mossel, ga gauw je mond spoelen anders word je van het eiland afgetrapt.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties