33 C
Willemstad
• donderdag 21 september 2023

CC | Silvania proud of World Poker Tour to celebrate new gambling legislation

WILLEMSTAD - The WTP Curacao Invitational Poker Tournament in Curacao is scheduled for September 25th. Minister Javier Silvania of Finance announced a few weeks ago that he...

DH | Accomplice of drug lord ‘Nuto’ Wawoe voluntarily extradited

AMSTERDAM/SANTO DOMINGO--The Dominican authorities have now extradited Dutch citizen Terence Ángelo Richard De Vries to the Netherlands. Local media previously reported that he had given up his...

Ingezonden | Kaping werk eilandsraad Bonaire

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

ParadiseFM | Terence de Vries uitgeleverd aan Nederland

De Nederlandse drugsverdachte Terence de Vries is vorige week uitgeleverd aan Nederland. De Vries werd op dezelfde dag als Nuto Wawoe gearresteerd in Sto. Domingo. In tegenstelling tot...

Democracy now! | Wednesday, September 20, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Isla heeft meldingsplicht

HomeMediaAmigoe | Isla heeft meldingsplicht
Isla-woordvoerder Kenneth Gijsbertha 'misverstand'
Isla-woordvoerder Kenneth Gijsbertha ‘misverstand’

WILLEMSTAD — Na beraadslaging met juridisch adviseurs omschrijft Isla-woordvoerder Kenneth Gijsbertha de gang van zaken rond de graafwerkzaamheden voor pijpleidingonderhoud in het conserveringsgebied bij Vaersenbaai als een misverstand.

“Wij hebben nu begrepen dat er voor deze werkzaamheden meldingsplicht is (bij het VVRP-ministerie, red.), wat wij dan ook zullen honoreren. Ook zullen wij in het vervolg melding maken van nog beoogde werkzaamheden die van belang zijn voor het onderhoud van pijpleidingen om lekkages te voorkomen”, aldus Gijsbertha.

De Isla-woordvoerder gaf gisteren aan dat er intern met juridisch experts beraadslaagd werd over de vraag of er een vergunning vereist is van de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP, voorheen Drov) van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) voor de graafwerkzaamheden bij St. Michiel en Malpais. Gijsbertha stelde dat er een discussie was ontstaan over de vraag of de raffinaderij wel of niet onder het Eiland Ontwikkelingsplan (EOP) een vergunning had moeten aanvragen. Deze beraadslagingen dienden uit te wijzen wat de juiste handelwijze van de raffinaderij behoort te zijn. In dit kader werd er naar het ‘Lease Agreement’ tussen overheidsbedrijf Refineria di Kòrsou (RdK) en de exploitant van de Isla, Petroleos de Venezuela S.A. (PdVSA) verwezen. In sectie 7 onder de noemer ‘Land Requirements’ (land vereisten) staat onder punt 7.2 in een subkopje ‘Pijpleidingen tussen Bullenbaai Terminal en de raffinaderij in Emmastad’, het volgende omschreven: “Voorzover uitvoerbaar zal de overheid een beschermde strook van 20 meter breed bieden – gecentreerd om de leidingen heen – langs het pad van de leidingen die de Bullenbaai Terminal en de raffinaderij verbinden.”

Geen aanlegvergunning nodig

Gijsbertha vandaag: “Dus, nogmaals, wij accepteren dat er meldingsplicht is waar wij ook aan zullen voldoen. Dit onderhoud aan de leidingen, die nog uit de tijd stammen dat Shell exploitant was, is noodzakelijk. Uitvoerige inspectie heeft namelijk uitgewezen dat er op verschillende plekken sprake is van pijpverdunning, wat nodig aangepakt moet worden om lekkages te voorkomen.” Zoals de Amigoe eerder heeft gemeld kwamen deze werkzaamheden in conserveringsgebied, het gebied dat tevens onder het Ramsar-verdrag bescherming geniet, onder de aandacht nadat milieuorganisaties hierover aan de bel trokken. Zoals meermaals door de Amigoe belicht, geldt er voor ‘conserveringsgebieden’ conform het EOP dat er voor regulier onderhoud door de beheerder van een dergelijk gebied geen aanlegvergunning benodigd is. De Isla dient dan ook als beheerder van de voornoemde 20 meter-strook aan pijpleiding aangemerkt te worden. De melding van de voorgenomen werkzaamheden dient volgens de wettelijke bepalingen een toetsing vanuit de overheid te waarborgen. Dit opdat de overheid kan beoordelen of de voorgenomen werkzaamheden daadwerkelijk onder regulier onderhoud vallen en er geen sprake is van onnodige vernieling of verwijdering van de aanwezige flora en fauna.

In artikel 9 van het EOP wordt met betrekking tot de bestemming conserveringsgebied onder meer bepaald dat een aantal zaken niet toegestaan is: Het ontginnen, afgraven, ophogen, egaliseren of doen springen van de bodem; Het aanleggen of verharden van wegen en andere terreinverhardingen buiten de erven van gebouwen; Het aanbrengen van boven- of ondergrondse constructies, installaties of apparatuur buiten de erven van gebouwen; Werken en werkzaamheden die de waterhuishouding of de grondwaterstand beïnvloeden; Het vellen en rooien van bomen of andere begroeiing buiten de erven van gebouwen.”

Tevens worden overtredingen van de bestemmingsvoorschriften in de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao (EROC) als een misdrijf aangemerkt. “Overtreding van de bestemmingsvoorschriften, van de voorschriften van een voorbereidingsbesluit, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden. Indien er tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan hechtenis of geldboete tot het dubbele van het gestelde maximum worden opgelegd”, aldus artikel 32 van de Eilandsverordening. De overheid heeft het middel om tot bestuursdwang over te gaan.

Bron: Amigoe

1 reactie

  1. Toch fijn dat de Isla de meldingsplicht ‘accepteert’. Het zou ook fijn als ze de ‘meldingsplicht’ bij incidenten zouden accepteren , zoals bij de gele rook deze week.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties