Amigoe | Definitief verslag civiele enquête ingediend

Definitief verslag civiele enquête ingediend

Het onderzoek richtte zich op het beleid en de gang van zaken bij de overheidsvennootschappen Aqualectra, Curoil en RdK en betreft dus de periode van de eerste regering van het land Curaçao, kabinet Schotte

WILLEMSTAD — Het verslag van onderzoeker Huub Willems naar het beleid en de gang van zaken van de overheids-nv’s Aqualectra, Curoil, Curgas en Refineria di Kòrsou (RdK) is bij de griffie van het hof ingediend.

De ‘hard copy’ wordt aanstaande maandag ter beschikking gesteld aan de betrokken partijen en belanghebbenden, aldus Norman Serphos. Over de vraag of het verslag openbaar wordt gemaakt, is nog geen beslissing genomen, meldt het persbericht. Die vraag werd ook aan Serphos gesteld. Het onderzoek is op verzoek van het Openbaar Ministerie verricht. “Wij verwachten een uitgebreid en dus dik rapport en de procureur-generaal (Guus Schram, red.) zal dus de nodige tijd nemen om het goed te bestuderen. Het OM is geïnteresseerd in de strafbare feiten. Als het onderzoek strafbare feiten heeft opgeleverd, zal dat aan het publiek worden bekendgemaakt.”

Willems is sinds 15 juli 2013 belast met het fraude-onderzoek. Het is inmiddels ruim drie jaar geleden dat de actiegroep Fundashon Akshon Sivil (FAS) – de a-politieke juridische poot van het burgeroffensief Frente Sivíl dat in 2012 werd opgericht uit protest tegen de regering Schotte – via het OM de procedure voor een civiele enquête aanhangig maakte. Dit vanwege het vermoeden dat onder andere ex-premier Gerrit Schotte zich schuldig zou hebben gemaakt aan wanbeleid binnen de overheids-nv’s.

Het onderzoek richtte zich op het beleid en de gang van zaken bij de overheidsvennootschappen en betreft dus de periode van de eerste regering van het land Curaçao, kabinet Schotte.

De belangrijkste reden voor het toekennen van deze civiele enquête was dat de verhouding tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de aandeelhouders bij deze drie vennootschappen niet in overeenstemming was met Boek 2 BW en de Code Corporate Governance, dit op grond van de verslechterde financiële positie van Aqualectra, Curoil en RdK.

In eerste instantie was het de bedoeling dat het rapport begin 2014 klaar zou zijn. Het werd zowel qua materie als logistiek aanzienlijk omvangrijker en gecompliceerder dan het zich op het eerste gezicht, op basis van kennisneming van slechts het procesdossier, liet aanzien.

Willems heeft voor het onderzoek veel gesprekken gevoerd waar veel gesprekspartners bij betrokken waren en waar veel uren mee gemoeid waren. Een aantal personen is meerdere malen gesproken.

De te onderzoeken thema’s betroffen niet alleen de vennootschappen maar er zijn ook thema’s die deels overlappend zijn maar deels ook niet, en bovendien in een aantal gevallen bijzonder complex. “Drie thema’s springen eruit. Het betreft in het bijzonder de ingewikkelde structuren rond de BOO-centrale en de aandelentransactie van januari 2011 in verband daarmee, de aandelentransactie van 28 december 2011 en de herstructurering van RdK, CUCR, CUC en CRU als de onroerend goed en financiële aspecten die daarmee samenhangen, en als derde de vraag op welke wijze RdK de zeer aanzienlijke financiële middelen die zij tot haar beschikking had vanaf het moment dat zij 100 procent aandeelhouder was van CUCR, heeft aangewend”, liet Willems eerder aan de Amigoe weten.

Bron: Amigoe

8 Reacties op “Amigoe | Definitief verslag civiele enquête ingediend

 1. iedereen weet dat de 4 C , Connecties, corruptie, chantage, Curacao hier van toepassing is.
  stichtingen en overheids NV zijn speeltjes voor de macht hebbers en hun familieleden en vriendjes.

 2. Het volk is zeker niet dom en basaal niet corrupt (dus vermijd svp algemeenheden). Wat echter niemand kan vermijden zijn de rotte appels en de enige manier om die te verwijderen is langs de democratische weg en er zijn genoeg weldenkende mensen die dit kunnen veroorzaken, uiteindelijk zal het recht altijd zegevieren

 3. Abraham Mossel

  @ Nee FRITS, niet voor de verkiezingen, zijn tegenstaanders weten dat dat niet helpt ” zie vorige keer”, het word na de verkiezingen dan werkt het wel en heeft het ook nut ” zie de vorige keer) heb je hem door!. Het komt allemaal goed! Frits, hij zal de ene klap na de andere op zijn boordje krijgen tot dat er niks meer bij kan , zo dat het van zelf overloopt van de ellende die deze maffia figuur te bedden heeft gebracht op Curacrim..

 4. Abraham Mossel

  @ ten eerste dank ik de mensen die ook inzien dat Schotte, inderdaad een Gerrit de Raaf ( dief) is, alles wat glimt zal hij als hij de kans krijgt achterover drukken.

 5. TI was op het verzoek van de regering. Dit onderzoek is op – door derden gedwongen- verzoek van het OM uitgevoerd.
  Waarbij niet gezegd is dat het OM er wel wat mee doet.

 6. Denk het niet Frits. Bij de vorige verkiezingen heeft Akshon of Frente Civil ons haarfijn geinformeerd over de wandaden van Schotte.

  Het oerdomme en/of corrupte Curacaose volk stemde daarna massaal op hem.

 7. Ik denk dat het gewoon opzet is geweest om zo lang met het uit brengen vanhet rapport te wachten. De verkiezingen staan immers voor de deur en de uitslag van het rapport kan wel eens erg pijnlijk zijn voor Gerrit de Raaf.

 8. Hadden we ook geen peperduur rapport van Transparancy International waar helemaal niets mee is gedaan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *