Amigoe | CBS: Economie Statia krimpt, groei op Bonaire

CBS: Economie Statia krimpt, groei op Bonaire

CBS: Economie Statia krimpt, groei op Bonaire

KRALENDIJK — De waarde van het bruto binnenlands product (bbp) is in 2014 op twee van de drie eilanden van Caribisch Nederland gestegen. Op Bonaire was de stijging 4,1 procent en op Saba 1,8 procent. Alleen op St. Eustatius was de waarde van het bbp kleiner dan in 2013, namelijk -4,4 procent.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Worden deze ontwikkelingen gecorrigeerd voor prijsveranderingen, dan leidt dit tot volumeverandering van het bbp. Voor Bonaire, St. Eustatius en Saba zijn deze cijfers respectievelijk +1,6 procent, -6,8 procent en -0,2 procent. Voor de prijscorrectie is gebruikgemaakt van het prijsindexcijfer van de consumptie van huishoudens.

De waarde van het bbp in 2014 op Bonaire, St. Eustatius en Saba is respectievelijk 403, 100 en 46 miljoen Amerikaanse dollar. Per hoofd van de bevolking komt dit achtereenvolgens uit op 21.600, 25.300 en 25.100 dollar.

Bevolkingsgroei

De gemiddelde omvang van de bevolking in 2013 op Bonaire was 17.911 inwoners en in 2014 18.659. De bevolkingsgroei op Bonaire was daarmee ongeveer even groot als de groei van het bbp, zodat ook de waarde van het bbp per hoofd van de bevolking vrijwel gelijk was aan dat in 2013. Op St. Eustatius was de bevolkingsomvang in beide jaren ongeveer gelijk (3959 inwoners in 2013 versus 3949 in 2014), waardoor het bbp per hoofd van de bevolking met 4,2 procent afnam. Saba kende een bevolkingskrimp (van 1919 naar 1829 inwoners). Mede hierdoor steeg de waarde van het bbp per hoofd van de bevolking met 6,8 procent.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *