Amigoe | Buschauffeurs verdienen meer door afwijken van route

Buschauffeurs verdienen meer door afwijken van route | Foto Persbureau Curacao

Buschauffeurs verdienen meer door afwijken van route | Foto Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — De bustarieven die in het onderzoeksrapport van Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) worden geadviseerd, zijn veel lager dan de tarieven die tegenwoordig worden gehanteerd, voornamelijk omdat er in de tariefberekening van het minimumloon voor de buschauffeurs is uitgegaan.

Uit het onderzoek blijkt ook dat een deel van de buschauffeurs de regels aan hun laars lapt. Zij rijden routes buiten het traject waar ze een vergunning voor hebben. Extra services, zoals een passagier afzetten tot aan de huisdeur, bieden zij ook aan.

Het onderzoek had als doel om aan een actueel berekeningsmodel voor de tarieven van chauffeurs van kleine en middelgrote bussen te komen. Soab werd al in 2013 door het ministerie van Economische Ontwikkeling voor het verrichten van dit onderzoek benaderd. Het veldonderzoek werd uiteindelijk in september en oktober 2015 gedaan. Er moest gekeken worden naar het gemiddeld aantal ritten per dag van de kleine en middelgrote bussen en de gereden kilometers per rit, rekening houdend met de daaraan gerelateerde onderhoudskosten en brandstofverbruik. Daarnaast moest gekeken worden naar de gemiddelde opbrengsten van de buschauffeurs, op basis van het gemiddeld aantal passagiers dat per dag wordt vervoerd. Dit om inzicht te krijgen in de ‘aanvaardbaarheid van de tarieven’ en de ‘looncomponent in het rekenmodel’ voor tarieven.

 

Buschauffeurs verdienen momenteel in ieder geval jaarlijks zo’n 30.000 à 40.000 gulden boven het minimumloon, dat per 1 januari 2016 op 17.043 gulden op jaarbasis is vastgesteld. Soab is aan deze bedragen gekomen door de totale gemiddelde opbrengsten van de buschauffeurs te verminderen met hun gemiddelde totale kosten (inclusief een minimumloonsalaris). Het is echter niet bekend of de regering ook uitgaat van het minimumloon voor buschauffeurs en het is dus onduidelijk waarom Soab deze kostenberekening op basis van het minimumloon heeft gedaan. Dit wordt niet in het rapport gespecificeerd.

 

Wel blijkt duidelijk dat de tarieven die de buschauffeurs hanteren meestal hoger zijn dan het wettelijke tarief dat door het MEO wordt vastgesteld. Bij sommige trajecten is het maximum geregistreerde tarief 3,50 gulden per rit, terwijl het MEO het tarief eigenlijk op 2,55 gulden heeft vastgesteld. Op de routes tussen Punda, Schottegat, Groot Kwartier, Suffisant, Buena Vista, Muizenberg en Otrobanda is er zelfs een tarief van 5,00 gulden geregistreerd, terwijl het maximum tarief op 2,55 is vastgesteld. Volgens Soab komt dit mede door de extra service die de meeste buschauffeurs verlenen, uiteraard tegen een extra vergoeding: zij zetten passagiers tot aan hun huisdeur af. Dit is bij 57 procent van de chauffeurs het geval. Er is ook geconstateerd dat een buschauffeur per rit, dus beginpunt – eindpunt – beginpunt, gemiddeld twee keer van de route afwijkt. Hierbij wordt opgemerkt dat dan ook het aantal gereden kilometers per route wordt beïnvloedt. Ook doet een chauffeur zo langer over een route. Verder is uit het onderzoek gebleken dat 18 procent van de buschauffeurs op meerdere trajecten actief is. Dit terwijl een buschauffeur een vergunning heeft voor een bepaalde route binnen een bepaald traject.

De door Soab geadviseerde tarieven blijken lager dan wat het MEO vaststelt en dus ook lager dan de tarieven die de buschauffeurs werkelijk hanteren. Giovanni Decaster, voorzitter van de vereniging voor kleine bussen, STU, stelde dat de geadviseerde tarieven in de jaren negentig werden gebruikt, en dus niet meer van toepassing zijn in de huidige economie. Voor de buschauffeurs is het onduidelijk hoe men aan de geadviseerde tarieven is gekomen. Daarom geeft Soab aanstaande woensdag van 19.00 tot 21.00 uur een presentatie over het onderzoek. Dit vindt plaats in het auditorium van het WTC. Het onderzoeksrapport is daarnaast te downloaden van de website van de regering: www.gobiernu.cw.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *