Ambtenaren voeren actie | Antilliaans Dagblad

Ambtenarenvakbond ABVO | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De ambtenaren – leden van de vijf ambtenarenvakbonden Abvo, STrAF, Sitek, Sap en NAPB – gaan actievoeren. Daar is gisterochtend bij de sede van Abvo met een motie toe besloten. Zo willen de vakbonden de regering dwingen de circulaire over het inkorten van 12,5 procent op het arbeidsvoorwaardenpakket van ambtenaren, alsnog in te trekken.

De vakbonden stellen dat deze circulaire niet volgens de geldige procedures tot stand is gekomen en daardoor illegaal is. Een circulaire die betrekking heeft op de rechtspositie van ambtenaren kan niet eenzijdig door de regering worden vastgesteld. Er moet volgens de bonden hierover overeenstemming zijn bereikt en daar is geen sprake van geweest.

De regering legde eerder deze week in een brief uit waarom het genoodzaakt is geweest de circulaire uit te sturen: ,,Aangezien het overleg in CGOA-verband over het onderwerp vier weken nadat oorspronkelijk gerapporteerd had moeten worden, nog gaande was en er geen vooruitzicht was dat partijen alsnog tot een overeenstemming zouden kunnen komen, heeft de regering op 15 juli aan het Cft moeten doorgeven hoe aan de voorwaarden zou worden voldaan.” Premier Eugene Rhuggenaath legde in de brief uit dat de regering hierbij een overweging moest maken: of de procedure verder doorlopen met het gevolg dat niet kan worden voldaan aan de voorwaarden voor liquiditeitssteun en dat daarmee dus onder andere de salarissen van ambtenaren niet kunnen worden uitbetaald, of voldoen aan de gestelde voorwaarden. De regering heeft voor het laatste gekozen en kan dus de circulaire niet intrekken, aldus de minister-president.

De bonden hielden in reactie op deze brief van Rhuggenaath afgelopen dinsdag een persconferentie waarbij zij een ‘dramatische oproep’ deden aan alle leden om de volgende dag vanaf 7 uur bij de sede van Abvo aanwezig te zijn om bezwaar aan te tekenen tegen de circulaire en om de vakbonden te machtigen verder ‘in het belang van de leden’ te blijven strijden. Het was in eerste instantie de bedoeling de handtekeningen voor bezwaar komende vrijdag bij de rechtbank in te dienen, maar al snel werd duidelijk dat de ambtenaren over wilden gaan tot het voeren van actie als pressiemiddel tegen de regering om de circulaire alsnog in te trekken.

Gisteren waren er bepaalde leden die nog geen bezwaar hadden aangetekend en ook de machtiging niet hadden ondertekend. De bonden hebben gistermiddag een beroep gedaan op deze leden om vanochtend vanaf 7.00 uur alsnog langs te komen bij de sede van Abvo.

Bron: Antilliaans Dagblad

8 Reacties op “Ambtenaren voeren actie | Antilliaans Dagblad

 1. Het allerbeste scenario voor Curacao in deze situatie is dat de ambtenaren aangevoerd door hun vakbond, zo snel mogelijk massaal gaan staken. Het liefst morgen.
  Binnen drie dagen komt de bevestiging vanuit Nederland dat, ondanks de zeer duidelijke communicatie daarover, de liquiditeitssteun niet zal worden verstrekt. De week daarna maken de ambtenaren hun bankafschrift open en zien daarop alleen de afschrijvingen maar helaas geen bijschrijving. Rara hoe kan dat?

  Gewoon doorstaken, jongens Echt volhouden, wie weet komt die salarisbijschrijving er dan toch nog op een dag….
  Geloven jullie het zelf?

 2. Het hele ambtenarenrecht c.q. de ambtelijke aanstelling moet overboord. Is niet meer van deze tijd. Gelijk trekken aan de in de private sector geldende cao’s en arbeidsvoorwaarden.

 3. Fred Schiedam

  Walgelijke egoïsten, kunnen meteen hun ambtenarenstatus ontnomen worden want “dienend aan het algemeen belang”???

 4. Bron: Wikipedia

  Solidariteit is het bewustzijn dat alhoewel individuen verschillende taken, interesses en waarden hebben, de orde en samenhang van de maatschappij afhangt van het elkaar kunnen vertrouwen voor het uitvoeren van die specifieke taken. Dit houdt in dat individuen inzien dat het verdedigen of het verder helpen van andermans belangen uiteindelijk in het belang van het individu zelf is. Het kan daarmee bijdragen aan de sociale cohesie.

  I rest my case….

 5. Heb beelden gezien bordje rijst en ei aanbieding. Probeer maar eens bij maduro venezuela in de buurt te komen. Indien dat mogelijk was geweest , eerst ‘t bord met rijst in smoelwerk gegooid en dan de brandslang erover heen. Boevenbende.

 6. Showroe di Emmastad

  Excellent. L’histoire se rep…. De vakbonden, met de Alpha- boquito’s van de NAPB/Straf (lol) voorop blijven weigeren in te leveren, eisen wel de centen van de(ze) NL belastingbetaler. Rijksregering not amused en de bonden hier in protestmars naar Forti. Helaas geen drankafdeling Henderson of Nobrega meer, maar Mangusa is ook ok.
  Then what?!? Stad afbranden of toch maar Lon Mutueel minpres maken. Bevrijde convict Schotte als hoogstbetaalde adviseur ( schaal oude UTS-jock)
  Iedereen trots, maar broodloos. Dushi Hende indeed.

 7. Je vraagt je toch af wat deze mensen bezielt. Living in lala land.

 8. Het theater in de staten, is voorlopig, voorbij?
  Dus nu zijn de vakbonden, eindelijk, aan de beurt voor het volgende bedrijf.
  Alles dat gedaan kan worden om de bestaande situatie te rekken en verandering te voorkomen en/of verminderen moet aangegrepen worden. En dat gaat ook gebeuren.
  Het zijn nog steeds de zelfde die een rad voor de ogen van de bevolking draaien. Het heeft niets te maken met arbeidsverhoudingen, partij politiek of landsbelang. Het heeft te maken met een succesvol verdien model. Dat met een groepje mensen is geëvolueerd. Een verdien model dat, in het geniep, een sosiaale ongelijkheid heeft gecreëerd die niet kleiner is als die in de slaven tijd en zo manipulatief is dat de uitgeknepen en genegeerde op de banken staan om de stromannen, en mede profiteurs, toe te juichen en aan te moedigen.
  En de genegeerde weigeren te zien dat hun zakken worden leeg gehaald door de zelfde mensen waarvoor applaudisseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *