RvA: Korting 12,5% mag | Antilliaans Dagblad

RvA: ‘Regeling met ambtenaren zo snel mogelijk tot stand brengen’

Willemstad – Onder de huidige omstandigheden waarin het land Curaçao verkeert – mede gelet op de belangen van de samenleving als geheel – acht de Raad van Advies (RvA) het niet ongeoorloofd als de regering van Curaçao de voorwaarde van Nederland voor het inkorten van 12,5 procent op het arbeidsvoorwaardenpakket van ambtenaren met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 wil implementeren.

Dat staat in het advies van de RvA aan minister Armin Konket van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD). Het advies dateert van 11 augustus 2020. De Raad erkent dat de maatregel ‘een voor betrokkene belastende maatregel is’ en geeft aan dat hierbij de vraag moet worden gesteld of er voor het implementeren hiervan – en zeker met terugwerkende kracht – sprake is van een uitzonderlijk geval. Hierbij spelen, aldus de RvA, zowel de belangen van de individuele burgers als de belangen van de samenleving als geheel een rol. En deze belangen moeten zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. Voor de formele werkgever – in dit geval de regering – is er dus een vraag van afweging die beantwoord dient te worden.

Deze vraag beantwoordde de regering al eerder in een schrijven aan de ambtenarenvakbonden. Er werd toen aangegeven dat de regering een afweging heeft moeten maken tussen het verder doorlopen van de procedure met de bonden, met als gevolg dat gegarandeerd niet kan worden voldaan aan de voorwaarde van Nederland voor liquiditeitssteun en dus de uitbetaling van salarissen van overheidswerknemers in het gedrang komt, of te voldoen aan de voorwaarde om zo in staat te worden gesteld salarissen uit te betalen; financiële steun aan kwetsbare groepen in onze maatschappij te verlenen; de stijging van de werkloosheid te beperken; en economisch herstel te bevorderen.

De RvA meent in haar advies dat er ‘geen twijfel’ is over de vraag of er inderdaad sprake is van een uitzonderlijk geval. Daarom acht de raad het ‘niet ongeoorloofd’ als de regering besluit de voorwaarde voor het inkorten van het arbeidsvoorwaardenpakket van ambtenaren met 12,5 procent te implementeren.

De RvA acht het verder van belang dat de regeling zo snel mogelijk tot stand wordt gebracht. Immers, zo schrijft de raad in haar advies: ,,Hoewel betrokkenen inmiddels van het standpunt van de regering op de hoogte zijn en kunnen verwachten dat hun totale pakket arbeidsvoorwaarden met 12,5 procent verlaagd zal worden, gebiedt het rechtszekerheidsbeginsel dat het handelen van de overheid voor betrokkenen voorzienbaar is, zodat zij zich daarop kunnen instellen. Voor hen zijn duidelijkheid en betrouwbaarheid over hun rechtspositie belangrijk. Ze dienen immers zo snel mogelijk te weten waar ze juridisch gezien aan toe zijn.”

Bron: Antilliaans Dagblad

2 Reacties op “RvA: Korting 12,5% mag | Antilliaans Dagblad

 1. Voor ambtenaren 12,5% op arbeidsvoorwaarden (wat niet het zelfde is als salaris) inleveren moet
  Voor overige werknemers 20% inleveren op salarissen moet zonder keuze.
  Brandstof prijs moet omhoog. omdat we een hopeloze weg zijn ingeslagen.
  Niet vergeten dat electriciteit opwekking en drinkwater productie gaat met brandstof dus die gaan ook omhoog.
  De “toppers” moeten niet die mogen er nog even over nadenken (en nog wat kosten doorberekenen aan hen die geen keuze hebben)
  Dit alles komt de koopkracht niet ten goede en toeristen komen ook te weinig om de midden stand te compenseren. De middenstand moet, in een poging het hoofd boven water te houden, de afname van vraag compenseren met een prijsverhoging en de consument (niet de toppers) alleen kunnen dragen door nog minder te kopen. Met als gevolg dat de middenstand en de horeca het einde van het jaar niet gaan halen. En er een massale uittocht, naar Nederland plaats gaat vinden.
  Misschien dat de toppers en de 200 vertrekken naar Dubai of zo. Wat gaat er overblijven? Zij die te lang gewacht hebben en zij die, hiervoor ook al kansloos waren. Curaçao het verloren eiland

 2. Mag 12,5%?? Het möet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *