31 C
Willemstad
• dinsdag 28 mei 2024

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 23 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 22, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AD | Wetsvoorstel ‘Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten 2015’ holt positie CBCS uit

HomeMediaAD | Wetsvoorstel ‘Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten 2015’ holt positie CBCS uit
‘Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten 2015’
‘Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten 2015’

Willemstad – De regering ondermijnt de onafhankelijkheid van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) met een nieuw wetsvoorstel ‘Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten 2015’.

Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde advies van de Raad van Advies (RvA). In de landsverordening wordt het oprichten van een ‘Bureau overheidsgelieerde entiteiten’ geregeld bestaande uit drie kamers. Eén van deze kamers, de Adviseur corporate efficiency, zal toezicht gaan houden op de handelingen van de CBCS.

,,De Raad is van oordeel dat het ontwerp een ondermijning zal zijn van de onafhankelijke (financiële) positie van de CBCS”, zo staat in het advies.

Het wetsvoorstel strookt ook niet met het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten (CB-statuut). Uitgelegd wordt dat het CB-statuut bepaalt dat de CBCS, de leden van de Raad van Bestuur (RvB) en van de Raad van Commissarissen (RvC) geen instructies mogen vragen of aanvaarden van instellingen en organen van de landen of van de regeringen. Andersom hebben de instellingen en organen van de landen en de regeringen zich door het vaststellen van het CB-statuut ertoe verplicht de onafhankelijkheid van de CBCS te eerbiedigen en de leden van de RvB of de RvC niet bij de uitvoering van hun taken te beïnvloeden. Het CB-Statuut kan alleen aangepast worden via het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en nadat het ontwerp daarvan bij landsverordening is goedgekeurd.

,,Door onderhavige landsverordening vast te stellen, wordt deze procedure, waarbij Sint Maarten ook betrokken is bij aangelegenheden betreffende het CBCS, omzeild”,

zo concludeert de RvA. Ook ten aanzien van het aanstellen van een directeur voor de CBCS strookt de concept-landsverordening niet met het CB-statuut. In het CB-statuut is geregeld dat de benoeming van de president en twee directeuren gebeurt op gezamenlijke voordracht van de ministers van Financiën van Curaçao en van Sint Maarten. Voor iedere functie worden volgens het CB-statuut drie personen met een erkende reputatie en beroepservaring op financieel-economisch gebied voorgedragen.

In tegenstelling hiermee gaat het nieuwe ontwerp uit van een open sollicitatie voor het invullen van een vacature.

,,De Raad concludeert dat het ontwerp een vergaande doorkruising zal zijn van de onafhankelijke positie van de CBCS en in de Memorie van Toelichting (MvT) wordt geen onderbouwing hiervoor gegeven”,

aldus de RvA. Doel van de nieuwe wet is om de overheidsgelieerde entiteiten – overheids-nv’s (ONV’s) en – stichtingen, maar ook organisaties als de Sociale Verzekeringsbank, het Algemeen Pensioenfonds Curaçao en de CBCS – te optimaliseren. De financiële situatie van deze entiteiten vormen volgens de regering en de MvT een risico voor de overheidsfinanciën.

De RvA keurt het wetsvoorstel voor een groot deel af, omdat de organisaties te veel van elkaar verschillen om over één kam geschoren te kunnen worden. De RvA gaat zelfs zo ver te stellen dat het ontwerp negatieve effecten kan hebben op de financiële positie van sommige overheidsgelieerde entiteiten met als gevolg dat dit juist tot meerkosten voor de gemeenschap zal leiden of dat de financiering van de kwaliteit van de dienstverlening onder druk zal komen te staan.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties