Democracy now! | Monday, May 15, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 17 mei 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | ‘Nederland stuurt vaccins voor heel Suriname’

Nederland heeft toegezegd ongeveer 700.000 coronavaccins naar Suriname te sturen, ruim voldoende voor de gehele bevolking. De Surinaamse president Chan Santokhi zei dit zaterdag tijdens een bijeenkomst,...

Nu.cw | Voedselbank Curaçao krijgt donatie van 100.000 gulden

Stichting Johannes Bosco heeft een donatie van 100.000 gulden toegezegd aan de Voedselbank Curaçao. Dat is een verdubbeling van het bedrag dat de Voedselbank vorig jaar ontving...

ParadiseFM | Stranden overdag toegankelijk; avondklok vanaf 23 uur

De regering kondigde vanmorgen nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Al deze maatregelen gaan in op woensdag 19 mei. Hier staan ze op een rij: De avondklok...

ParadiseFM | Morgen laatste vaccinatiedag in Sambil

Winkelcentrum Sambil stopt woensdag als vaccinatiecentrum. Dat betekent dat morgen, dinsdag 18 mei, de laatste dag is dat mensen daar voor hun coronavaccin terecht kunnen. De sporthal...
- Advertisement -spot_img

AD | Ombudsman: ‘Onderzoek regering mogelijk’

HomeMediaAD | Ombudsman: 'Onderzoek regering mogelijk'

Ombudsman: 'Onderzoek regering mogelijk' | Foto Persbureau Curacao
Ombudsman: ‘Onderzoek regering mogelijk’ | Foto Persbureau Curacao

Willemstad – Met een wijziging in de Landsverordening ombudsman wordt het mogelijk gemaakt dat de ombudsman gedragingen van de regering of individuele ministers en zelfstandige bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) kan onderzoeken.

Ook wordt de wet aangepast zodat een niet-meewerkende ambtenaar een sanctie opgelegd kan krijgen. Eerder was het niet mogelijk om de regering of zelfstandige bestuursorganen te onderzoeken omdat er geen goede definitie werd gehanteerd voor het woord ‘bestuursorgaan’.

In de Memorie van Toelichting (MvT) bij de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening ombudsman wordt uitgelegd dat daardoor geen onderzoek gedaan kon worden naar de handelingen van bestuursorganen zoals de regering van Curaçao en zelfstandige bestuursorganen ‘terwijl deze bestuursorganen juist veel beslissingen nemen die in de praktijk gevolgen kunnen hebben voor de rechtzoekende burger’.

Ten aanzien van de niet-meewerkende ambtenaar staat in de MvT:

,,Het verbinden van sancties aan de handelingen van de ambtenaar die niet meewerkt aan een onderzoek van de ombudsman, moet worden beschouwd als een verduidelijking van reeds bestaande regels. Reeds nu kan een ambtenaar die zich schuldig maakt aan plichtsverzuim immers door het bevoegde gezag disciplinair worden gestraft. Het verschil met de reeds bestaande regels is dat de ombudsman nu een belangrijke rol speelt bij de vaststelling van het plichtsverzuim. Het is dan aan het bevoegde gezag om, gebruikmakend van haar wettelijke bevoegdheden, een eindbeslissing te nemen omtrent de strafmaat. Mede gelet op het karakter van dit traject, ligt het voor de hand dat de ombudsman een afschrift van de opgelegde straf ontvangt.”

Dat dit nodig is motiveert de ombudsman als volgt:

,,Het komt in de praktijk vaak voor dat de ombudsman niet de vereiste medewerking krijgt bij het uitvoeren van een onderzoek. Dit gebeurt ondanks het feit dat uit de tekst van de landsverordening genoegzaam blijkt dat medewerking aan een onderzoek van de ombudsman wettelijk verplicht is.

Het komt zelfs regelmatig voor dat bepaalde diensten of uitvoeringsorganisaties van de overheid, stelselmatig hun medewerking weigeren. Het gaat dan niet alleen om zaken waarbij een formeel onderzoekstraject loopt maar ook om zaken of interventies waarbij een oplossing wordt gezocht voor een probleem waarmee een burger zit.”

De ombudsman kan een geldboete laten opleggen en bewandelt hiermee de strafrechtelijke weg in plaats van de bestuursrechtelijke weg. Uitgelegd wordt dat het bestuursrechtelijk traject namelijk een extra belasting met zich zou kunnen meebrengen voor de organisatie die eventueel belast zou moeten worden met de administratie en inning.

Een ander argument om het strafrechtelijke traject te kiezen, is om de ernst van het gepleegde feit te onderstrepen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

1 reactie

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties