29 C
Willemstad
• dinsdag 21 mei 2024

Extra | Journaal 17 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 16, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 15, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 14, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AD | Navarro: Correcte weergave proces cameratoezicht

HomeNieuwsAD | Navarro: Correcte weergave proces cameratoezicht
Navarro: Correcte weergave proces cameratoezicht
Navarro: Correcte weergave proces cameratoezicht

In het Antilliaans Dagblad van maandag, 30 maart, is een analyse verschenen over de gang van zaken omtrent het cameratoezicht. Volgens minister Nelson Navarro (PAIS) strookt de berichtgeving echter niet volledig met de waarheid.

In reactie op deze analyse heeft de Justitieminister daarom onderstaande kanttekeningen opgestuurd, die integraal worden geplaatst. De vetgedrukte delen zijn passages die in de analyse van afgelopen maandag zijn verschenen.

Het verwijt nu aan sommige Statenleden die naar aanleiding van Hato zelf zouden hebben aangedrongen op cameratoezicht is niet de juiste voorstelling van zaken. Die bewuste Statenvergadering vond overigens pas medio augustus plaats, toen het reces eindelijk voorbij was.

,,Ik doelde niet op die bewuste Statenvergadering in augustus 2014. Ik heb duidelijk gezegd dat direct na de schietpartij op Hato een Seniorenconvent werd gehouden, waarin enorme druk werd uitgeoefend op de minister van Justitie om de geëigende maatregelen te treffen. Hierbij kwam ook het cameratoezicht aan de orde. Uiteraard kan ik hier verder niet op ingaan, omdat de beraadslagingen tijdens het Seniorenconvent geheim zijn. Het Seniorenconvent werd gehouden de dag na de schietpartij op Hato, te weten 16 juli 2014 om 14.00 uur.”

Dat de PAIS-bewindsman momenteel beweert dat er geen openbare aanbesteding plaatsvond vanwege de druk van de Staten naar aanleiding van de liquidatie op Hato, is dus niet waar of niet helemaal waar: lang vóór de Staten en zelfs nog vóór de schietpartij op Hato was er met de Chinese leverancier een deal gesloten.

,,Dit is absoluut niet waar! Er was toen nog helemaal geen sprake van een deal met de Chinese leverancier! Er was wel contact met de Chinese leverancier (Inspur). Immers, in de week van 16 juni 2014 heb ik met een delegatie een dienstreis naar China gemaakt (16 t/m 19 juni 2014), zulks op uitnodiging van de Chinese consul om kennis te maken met het staatsbedrijf Inspur en om ter plaatse te bekijken welke mogelijkheden dit bedrijf te bieden had.

Immers, er was maanden daarvoor al sprake van een aanbod zijdens het Chinese consulaat om namens de Chinese overheid camera’s te schenken aan Curaçao, zulks gezien de vele recente gewelddadige overvallen op de Chinese minimarkets.

Eind juni 2014 heb ik inderdaad op een persconferentie melding gemaakt van het voorstel zijdens de Chinese consul. Pas ná het Seniorenconvent op 16 juli 2014 zijn de contacten geïntensiveerd en onderhandelingen gevoerd, wat geresulteerd heeft in het ondertekenen van een Memorandum of Understanding (MoU) op 8 september 2014.”

Integendeel, hoewel er ………………….., dient de overheid voor betaalde goederen en diensten wel de correcte comptabiliteitsregels na te leven.

,,Weldegelijk zijn de correcte comptabiliteitsregels nageleefd! De Comptabiliteitslandsverordening geeft de minister van Financiën het recht om van de openbare aanbesteding af te wijken in het landsbelang. Op basis van deze geldende wettelijke regeling is in het landsbelang afgeweken van de openbare aanbestedingsprocedure. Dit is gebeurd in een vergadering van de Raad van Ministers op 20 augustus 2014, waarbij de minister van Justitie werd gemachtigd om de MoU te ondertekenen. Dit is een beslissing van de voltallige RvM geweest, inclusief de ministers van de Pueblo Soberano!”

,,Daarom is het zeer merkwaardig dat nu bij de uitvoering van het MoU, te weten de ondertekening van het bewuste contract, zoveel resistentie is ontstaan. Deze resistentie had er moeten zijn vóór de ondertekening van het MoU!”

De Statenvergadering in augustus is voor diverse kranten voorpaginanieuws. Geen enkele meldt iets over camera’s. Ook de motie noemt het cameratoezicht niet.

,,Ik doelde op de Statenvergadering van 25 september 2014, waarin de begroting van 2015 werd behandeld in de Centrale Commissie. Op vragen van Statenleden met betrekking tot het cameratoezicht heb ik het MoU ter sprake gebracht, het bedrag van 3 miljoen dollar genoemd en ook uitgelegd waarom is afgestapt van het accepteren van het aanbod zijdens de Chinese consul. Derhalve was iedereen op de hoogte van de stand van zaken.”

Overigens is – als men de PS moet geloven – in tegenstelling tot wat Navarro beweert, niet de hele ministerraad akkoord gegaan.

,,Navarro heeft nooit beweerd dat de hele ministerraad akkoord is gegaan met ondertekening van het contract. Wel heeft Navarro beweerd dat de hele ministerraad akkoord is gegaan met de ondertekening van het MoU, waaruit het bewuste contract voortvloeit. Dit is totaal iets anders!”

Navarro verklaarde ook dat het contract nog getekend moest worden, ………..en bovendien moe(s)t de wet nog veranderd worden om de camera’s te kunnen inzetten.

,,Navarro heeft niet verklaard dat de wet nog veranderd moet worden om de camera’s in te zetten. De camera’s kunnen op basis van de huidige wetgeving reeds worden ingezet. De Landsverordening bescherming persoonsgegevens geeft zelfs aan dat deze landsverordening niet van toepassing is bij het uitvoeren van politietaken. Wel heb ik verklaard dat er nog een wettelijke regeling moet komen.

Ik doelde hierbij op het opslaan van gegevens en gebruikmaking hiervan bij strafrechtelijke onderzoeken. De regulering hiervan in de Landsverordening politiegegevens is thans in concept klaar en moet het wettelijke traject nog doorlopen. Dit neemt niet weg dat de camera’s direct inzetbaar zijn.”

Nu kosten de 180 camera’s 5,4 miljoen gulden (exclusief bijkomende uitgaven voor stroom en internet). Dat wil zeggen: per camera 30.000 gulden.

,,Dit is te kort door de bocht. Dit bedrag omvat de kosten voor de hele infrastructuur en het platform waarbinnen deze camera’s opereren, inclusief de benodigde software, alsook de monitoring room. Het gaat hier om high definition (HD) camera’s met een schoon bereik van 2 tot 10 km. Met HD night vision capacity. Servers met een grote capaciteit ter verwerking van informatie: facial recognition, leave behind object, missing object, safety zone, unauthorized zone alarm system, speed, tracking. Bestendig tegen ons klimaat. Het zijn derhalve totaal andere camera’s dan die men thuis gebruikt.”

Parlement en vooral bevolking verdienen niet alleen veiligheid, maar ook een serieuze minister aan het roer die hen tijdig en volledig informeert.

,,Dit is volledig waar. Ik heb tijdig informatie verstrekt. Overigens, aan dit project heeft een werkgroep gewerkt, bestaande uit personen met verstand van zaken, die invulling hebben gegeven aan de wensen die bij de stakeholders bestaan. Uiteraard zijn alle vragen dienaangaande van parlementariërs en media legitiem. Ik heb nooit anders beweerd. De volledige informatie betreffende deze camera’s zal eerdaags door de werkgroep worden verstrekt.”

,,Ik hoop met het bovenstaande wat meer duidelijkheid te hebben verschaft over de hele gang van zaken betreffende het cameratoezicht.”

De minister van Justitie, Nelson Navarro.

Bron: Antilliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties