AD | Meer intelligence voor kustwacht

In 2019 recordhoeveelheid drugs onderschept | Defensie

Den Haag – In het jaarplan voor 2020 van de Kustwacht Caribisch Gebied staan zoals gebruikelijk bestrijding van de drugssmokkel en illegale migratie uit vooral Venezuela centraal. Andere speerpunten zijn volgens het ministerie van Defensie versterking van het (maritiem) Intelligence Gestuurd Politieoptreden, integriteitsbeleid en de samenwerking met partners als justitie en politie.

Ook de search and rescue-taak wordt in het jaarplan genoemd. Verder werkt de kustwacht dit jaar verder aan de vervanging van de walradar en de capaciteit voor verkenningen vanuit de lucht. Minister Ank Bijleveld heeft het plan gepresenteerd in de Rijksministerraad, die ermee heeft ingestemd.

Minister Bijleveld benadrukt dat de kustwacht in het Caribisch gebied in een zeer onrustige omgeving opereert, onder soms gevaarlijke omstandigheden voor het personeel. De toestroom over zee van vreemdelingen uit Venezuela groeit. De kustwacht kan met haar beperkte middelen en mensen niet iedereen onderscheppen die illegaal naar de Benedenwindse Eilanden komt.

De kustwacht onderschepte vorig jaar een recordhoeveelheid drugs en leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Voor de rechtshandhaving is het essentieel dat de vier landen in het Koninkrijk blijven investeren in de kustwacht, aldus het ministerie. Naast goed materieel moet de Kustwacht Caribisch Gebied ook over voldoende personeel kunnen beschikken, laat Defensie weten. Dan is het mogelijk om in de toekomst 24/7 operationeel te worden ingezet en informatiegestuurd op te treden in het maritieme domein.

Sinds 2019 ondersteunt de Kustwacht Caribisch Gebied bij de bewaking van de maritieme grenzen. Dat gebeurt via extra vaardagen van het stationsschip en inzet van zowel de Curaçaose als en Arubaanse Militie. Die helpen tot het eind van dit jaar de dienstploegen van de kustwacht op Aruba en Curaçao.

Volgens Bijleveld is het zaak nog wel de zogenoemde blinde vlekken in het huidige detectiesysteem aan te pakken. Die worden veroorzaakt door de verouderde walradarcapaciteit, onvoldoende mogelijkheden voor patrouilles vanaf Bonaire en een gebrek aan permanent cameratoezicht.

Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2019 eenmalig geld vrijgemaakt om de Benedenwindse Eilanden te helpen bij de Venezuela-gerelateerde (migratie)problematiek. Van het beschikbaar gestelde geld koopt de kustwacht mobiele radars, camera’s en drones en wordt op Bonaire een botensteiger gebouwd. In het jaarplan is ook aandacht voor de duurzame financiering van een toekomstbestendige kustwacht.

Inmiddels zijn er afspraken gemaakt over de financiering van de vervangingscapaciteiten in het Lange Termijn Plan 2019 – 2028 tussen de vier deelnemende landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Nederland had al financiële middelen toegezegd voor de gezamenlijke financiering van de vervangingsinvesteringen, de andere drie landen zullen volgens een ‘ingroeimodel’ ook gaan bijdragen. Hiermee wordt de continuïteit van de taakuitvoering van de kustwacht geborgd.

Bron: Antilliaans Dagblad van 18 januari 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *