AD | Meer havo-adviezen dit jaar

Al jaren is er een dalende trend gaande van het totaalaantal leerlingen in het funderend onderwijs en dus ook het aantal leerlingen in groep acht | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Van het totaalaantal leerlingen in groep 8 (1.761) heeft dit jaar 31 procent een havo-advies gekregen (544 leerlingen). Dit percentage ligt hoger dan de schooljaren daarvoor.

Omdat de leerlingen van groep 8 vanwege de coronamaatregelen geen Eindtoets Funderend Onderwijs (Efo) hebben gemaakt, is dit jaar eerder dan gebruikelijk bekend welk advies zij hebben gekregen voor voortzetting van hun onderwijsloopbaan.

In het schooljaar 2017-2018 ‘slaagde’ 26,5 procent voor havo en vorig jaar 26 procent. En dit jaar dus 31 procent. Lisette van Lamoen-Garmers van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) geeft aan dat er dit schooljaar niet gesproken kan worden van ‘slagen’ omdat er geen toets heeft plaatsgevonden. ,,We spreken van een advies dat een besluit is geworden”, zo legt zij uit.

Dit schooljaar kreeg 65 procent van het totaalaantal leerlingen advies voor vervolgstudie in het voorbereidend secundair beroepsonderwijs (vsbo) en 4 procent in het arbeidsgericht onderwijs (ago). Het advies is gebaseerd op het onderwijskundig rapport van de groepen zes en zeven en de eerste twee rapporten van groep acht. Daarnaast is volgens Van Lamoen-Garmers gekeken naar de werkhouding van elk kind.

Van het totaalaantal leerlingen dat havo-advies kreeg is 51 procent afkomstig van een RKCS-school. Voor vsbo-advies is dat percentage 55 procent. Bij de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) kreeg 49 procent van het totaal een havo-advies. Volgens Wladimir Kleinmoedig van de Dienst Openbare Scholen (DOS) is bij dit ‘schoolbestuur’ nog een hertelling gaande en kunnen deze cijfers nog niet beschikbaar gesteld worden.

Ook zijn de cijfers van de privéscholen nog niet binnen. Het gaat hier om privéscholen die doorgaans ook de Efo-toets maken en waarvan leerlingen ook doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs op het eiland.

Al jaren is er een dalende trend gaande van het totaalaantal leerlingen in het funderend onderwijs en dus ook het aantal leerlingen in groep acht. In 2019 deden 1.866 leerlingen mee aan de Efo-toets.

Het rapport ‘De staat van het Onderwijs’ over het schooljaar 2017-2018 vermeldt dat er meer meisjes (toen 57 procent) naar havo gaan dan jongens.

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “AD | Meer havo-adviezen dit jaar

  1. En met helemaal geen opleiding kan je mp en minfin worden, einde van de rit de bak in.

  2. Knoek-koe

    Met HAVO kun je Minfin @Wim LOL !

    Een minister fini?

  3. Logisch, want met Havo kun je MinFin worden en 20K per maand verdienen.

    En meteen je dochter aan een niet veel minder betaalde baan helpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *