AD | ‘Kritiek Martha snijdt geen hout’

Rutsel Martha, hier samen met zijn (jeugd) vrienden Gerrit Schotte George Jamaloodin | Foto Celly Martis

Rutsel Martha, hier samen met zijn (jeugd) vrienden Gerrit Schotte George Jamaloodin | Foto Celly Martis

Willemstad – De stellingname van dr. Rutsel Martha dat het onderzoek naar de overheids-nv’s van oud-rechter Huub Willems op juridische gronden terzijde moet worden gelegd is onjuist.

Dat stelt advocaat Karel Frielink van BZSE Attorneys in een opiniebijdrage elders in deze krant. Willems zelf zegt desgevraagd niet te kunnen reageren.

Volgens Martha is het onderzoek, een civiele enquête, naar de gang van zaken bij Aqualectra, Refineria di Kòrsou (RdK) en Curoil in de periode 2010-2012 in strijd met de rechtszekerheid. De enquêteregeling is namelijk pas op 1 januari 2012 van kracht geworden en kent geen terugwerkende kracht.

Daarom had Willems de gebeurtenissen in de periode 2010 tot 1 januari 2012 niet mogen onderzoeken, aldus Martha. Hij komt tot de conclusie dat het rapport-Willems daarom terzijde moet worden gelegd, ook als daardoor oud-premier Gerrit Schotte en zijn kabinet daardoor niet meer ter verantwoording kunnen worden geroepen: ,,Het doel heiligt de middelen nu eenmaal niet!”

In zijn reactie tegenover deze krant noemt Willems het standpunt van Martha ‘op zichzelf een interessant thema’ waar hij ook een mening over heeft. ,,Maar het staat mij in dit stadium niet vrij om te reageren. Het is nu bij uitsluiting aan het Hof over alle mogelijk aan te dragen punten, waaronder dat wat door de briefschrijver (Martha, red.) wordt aangesneden, eventueel een oordeel te vellen.”

Op dit moment houdt Willems zich buiten de discussie over zijn bevindingen: ,,Tegen de tijd dat alle mogelijke procedures achter de rug zijn wil ik mij nog wel eens uitlaten over het een en ander (aangenomen dat er dan nog belangstelling zou bestaan), maar ‘for the time being’ is dat uitgesloten en moet u het wat mij betreft doen met wat ik in het verslag heb opgeschreven.”

Frielink dient Martha wel van repliek. Hij stelt dat de rechter in 2013 zich al heeft uitgesproken over de mogelijkheid van terugwerkende kracht voor de enquêteregeling. ,,Kennelijk is dr. Martha hiervan niet op de hoogte.” Het onderzoek hoeft zich op basis van die uitspraak niet te beperken tot de periode na invoering van de regeling.

Bovendien bepaalde de rechter dat gebeurtenissen voor 1 januari 2012 ten grondslag kunnen worden gelegd aan de beslissing om een onderzoek te bevelen. Wel heeft het Hof gezegd dat bij eventuele sancties ‘wellicht gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vóór de invoering van de enquêteregeling buiten beschouwing moeten worden gelaten’.

Bron: Antilliaans Dagblad

9 Reacties op “AD | ‘Kritiek Martha snijdt geen hout’

 1. Misschien kan R.S.J. Martha ook even uitleggen waarom hij lachend en niet huilend op de foto boven dit artikel staat?

  Het plaatst het doel van zijn betoog, waarin met geen woord wordt over de malafide praktijken van de Schotte / van der Dijs maffia – toch de kern van het rapport Willems, in een ander en wel heel duidelijk daglicht.

  R.S.J. Martha, ban kambia bo bida.

 2. R.S.J. Martha

  Het is altijd verwarrend wanneer de een het over motorolie heeft en de ander het over pompoen. Zo ook hier. Het verwijt van de heer Frielink aan mijn adres is dat ik kennelijk niet op de hoogte was dat het Hof in diverse vonnissen heeft beslist dat feiten die zich vóór 1 januari 2012 hebben voorgedaan, in beginsel in een onderzoek mogen worden betrokken. Niet alleen ben ik bekend met die jurisprudentie, maar zoals de heer Frielink zelf toegeeft, die jurisprudentie heeft geen betrekking de essentie van mijn betoog.
  Mijn betoog is en blijft dat het in strijd is met de rechtszekerheid om nieuwe sancties in te voeren en die toepassen op anterieure feiten. Frielink geeft toe dat de Hof die vraag nog niet heeft beantwoord. Hij schrijft: “Een andere kwestie is, aldus het Hof, dat bij toepassing van de sanctiebepalingen wellicht gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vóór de invoering van de enquêteregeling buiten beschouwing moeten worden gelaten. Het Hof overweegt dat die vraag op dat moment niet aan de orde is.”
  Dus mijn vraag blijft staande, wat voor zin het heeft om dergelijke gebeurtenissen wel bij het onderzoek te betrekken terwijl zij bij de sanctieoplegging buitenbeschouwing dienen te worden gelaten. Zulks, afgezien de risico van willekeur nu de wetgever niet heeft bepaald hoever men mag teruggrijpen en in welke gevallen.
  Echter, als waar het hier om gaat niet om een conflict tussen de organen van de overheidsvennootschappen bij te leggen maar het beleid van kabinet-Schotte aan de orde te stellen, dan is de enquêteregeling van Boek 2 Burgerlijk Wetboek daar niet het juiste instrument voor. Er bestaat een andere enquêteregeling daarvoor, namelijk parlementaire enquête als bedoeld in artikel 59 van de Staatsregeling van Curacao.

 3. Duidelijk aan welke kant de weegschaal van deze “geleerde” hangt.

 4. Etline Meyer

  Dr. Martha kent ook de Curacaoche jurisprudentie door en door! Het probleem is dat sommigen snel reageren zonder eerst de zaak goed uit te zoeken! Jurisprudentie van het GHvJ is niet altijd gelijk aan het oordeel van de Hoge Raad als hoogste rechtscollege ook voor Curacao. Dr Martha zal ongetwijfeld direct zoals alleen hij dat kan dupliceren

 5. Elmer Durand

  Lummel

 6. Rutsel wil zijn vriendjes helpen uit de gevangenis.. een schande! En hij gaat het wanbeleid bij Aqualectra uit Eigen zak betalen?

 7. Leer mij je vrienden kennen en ik weet wie jij bent. De foto zegt genoeg.

  Het is geen ‘substance over form’ maar ‘form over substance’ bij Martha, typisch het motto van de politieke partij van de porkeria waar hij zich graag mee identificeert.

  Martha schaamt zich er zelfs niet voor breed lachend op de foto te gaan met twee moordenaars.

 8. Renée van Aller

  In 2007 publiceerde mr. dr. Martha aan de UNA het zinvolle document: “Anders, beter en eigentijds staatsrecht voor een betere sociale en economische toekomst voor de Antillen. De titel luidde leerzaam: Van je fouten moet je leren. Voor wie zou dat gelden? Renée van Aller&John de Vries

 9. Johny Wanderer

  Rutsel Martha heeft kennelijk te veel internationale functies om jurisprudentie op Curaçao te kunnen bijhouden. Ik adviseer dit heerschap dan ook om eerst een degelijk feitenonderzoek te verrichten alvorens van wal te steken, want zoals vaak het geval is bij dit soort banenverzamelaars wordt de kennis van zaken ietwat diffuus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *