Regering ziet geen heil in alternatief bonden

Etienne van der HorstWILLEMSTAD — De door de overheidsbonden voorgestelde alternatieven om bij de overheid 160 miljoen gulden te besparen, sluiten onvoldoende aan bij het realiseren van het noodzakelijke dekkingsplan. Dat stelt minister Etienne van der Horst van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD, Pais) in een inhoudelijke reactie op de ingediende resoluties, waarover de Amigoe gisteren uitvoerig berichtte. De bonden presenteerden in het document ‘Pais Kòrsou komt over de brug’ besparingen van in totaal 160,7 miljoen gulden.

Advertentie

De regering zal daarom vasthouden aan het ingezette optimalisatietraject, inclusief de noodzakelijke maatregelen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden.
Vrijwel alle resoluties van de bonden hebben betrekking op het innen van belastingen en rechten. Daarnaast willen de bonden het huren van overbodige kantoorpanden stopzetten.
Dit onderdeel is volgens de minister al verwerkt in de meerjarenbegroting.
Ook met het innen van achterstallige belastingen is de regering reeds gestart.

Dit levert echter incidentele middelen op die wij ook nodig hebben om de gerealiseerde tekorten uit het verleden te compenseren”, zegt de minister in de brief, die gisteren is verstuurd.

Deze middelen kunnen volgens hem niet ingezet worden als alternatief structureel dekkingsmiddel.
Verder zal de regering geen nieuwe belastingen introduceren.
Het is zelfs de bedoeling om na afronding van deze besparingsmaatregelen het belastingniveau te verlagen.
De gemeenschap kan de hoge belastingdruk niet dragen en het gaat bovendien ook ten koste van de economische ontwikkeling.
Volgens de minister moeten deze noodzakelijke maatregelen in een bredere context worden gezien.
Naast de negatieve effecten bij de aov en in de gezondheidszorg kampt ook de begroting van het land met snel oplopende tekorten.
Vanuit de nationale dialoogrondes die vorig jaar zijn gehouden heeft de regering een maatregelenpakket voorgesteld om met optimalisatiemaatregelen te komen voor de overheid, oplopend tot een bedrag van 130 miljoen gulden.
Daarvan is in de begroting 2013 een bedrag van 45 miljoen gulden ingeboekt.
De besparing op personeelskosten loopt op van 15 miljoen gulden in 2013 tot 50 miljoen gulden in 2016.
Kon deze besparing in 2013 nog grotendeels via natuurlijk verloop worden gerealiseerd, vanaf 2014 zullen maatregelen met betrekking tot de salariskosten op zich onontkoombaar zijn.
Als gevolg van de huidige ingebouwde automatismen in de arbeidsvoorwaarden stijgen de kosten meer dan via afslanking kan worden gerealiseerd.
Bij ongewijzigd beleid zullen de salariskosten in 2016 verder oplopen tot 556 miljoen gulden, ofwel 31,3 procent van de begroting.
Met de besparingsmaatregel zullen de salariskosten gereduceerd worden tot 506 miljoen gulden, ofwel 28,5 procent van de begroting.

Bron: Amigoe

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *