PB | Curaçao voldoet aan BEPS actiepunt 5 van de OESO

Bestaande vrijgestelde vennootschapsvormen afgeschaft, nieuwe vrijgestelde CBV en innovatiebox erbij, exportregeling weg en geen online gokken in de E-zones  | Extra

In oktober 2017 heeft het Forum on Harmful Tax Practices (“FHTP”) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (“OESO”) naar aanleiding van actiepunt 5 van de “Base Erosion and Profit Shifting” (“BEPS”) de preferentiële regimes van diverse landen beoordeeld, waaronder ook die van Curaçao.

De bevindingen hiervan zijn in het “Harmful Tax Practices 2017 Progress Report on Preferential Regimes” van de Inclusive Framework gepubliceerd. In dit rapport is opgenomen dat de belastingwetgeving van Curaçao drie preferentiële regimes heeft, die schadelijk zijn voor de financiële sector en die gewijzigd dienen te worden alvorens de beoordeling van oktober 2018 van start ging.

De preferentiële regimes zijn de regeling van de vrijgestelde vennootschap, exportregeling en de economische zone regeling.

Naar aanleiding hiervan heeft Curaçao zich gecommitteerd de regimes overeenkomstig de richtlijnen en de aanbevelingen van de OESO te zullen wijzigen. Om dit te bewerkstelligen heeft de regering de afgelopen jaar in nauwe samenwerking met de OESO een aantal wetswijzigingen geïntroduceerd.

Deze wijzigingen zijn vastgesteld in de Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen (P.B. 2018, no. 30), de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes (P.B. 2018, no. 33) en de Landsverordening belastingherzieningen 2018 (P.B. 2018, no. 83).

In de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes heeft Curaçao een nieuw preferentiële regime, zijnde de innovatie box, geïntroduceerd. Voorts is in de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes de regeling van de vrijgestelde vennootschap vervangen door de regeling van Curaçaose Beleggingsvennootschap.

De FHTP heeft tijdens twee bijeenkomsten (in oktober 2018 en januari 2019) de regimes van diverse landen, waaronder ook die van Curaçao, beoordeeld. De bevindingen hiervan zijn in het 2018 Progress Report on BEPS action 5 opgenomen en door de Inclusive Framwork goedgekeurd. Dit rapport zal gedurende deze week worden gepubliceerd.

In dit rapport zijn de volgende punten opgenomen: dat de regeling van de Curaçaose Beleggingsvennootschap niet schadelijk is; dat de exportregeling is afgeschaft; dat de economische zone regeling niet langer een preferentieel regime is dat binnen het beoordelingsbereik valt van de FHTP en dat de innovatie box niet schadelijk is. Dit houdt in dat de regimes van Curaçao overeenstemmen met de richtlijnen en de aanbevelingen van de OESO en Curaçao derhalve aan actiepunt 5 van de BEPS.

Sinds de start van het BEPS project heeft de OESO tot nu toe naar aanleiding van de BEPS Actie 5, 255 preferentiële regimes van 70 jurisdicties beoordeeld. De OESO heeft gedurende de laatste bijeenkomst in januari 2019 aangegeven, dat 127 landen deel uitmaken van de FHTP en zich hebben gecommitteerd om het BEPS actieplan toe te passen.

Bron: Persbericht Ministerie van Financien

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *