Pais: Geen voorstander van meerdere vakbonden bij één instantie

PAIS-Side-LogoWILLEMSTAD — De aanwezigheid van meerdere vakbonden in een organisatie zal de ontwikkeling van deze instantie in de weg staan. Dit stelt Pais-leider Alex Rosaria. Hij maakt zich sterk opdat er net als in de privésector, binnen de overheid referenda gehouden moet worden om te bepalen welke vakbond het betrokken personeel mag verantwoorden. Abvo-voorzitter Wendy Calmes is het hier echter niet mee eens.

Advertentie

Aanleiding voor de uitspraken van Rosaria is de huidige problematiek bij de reorganisatie van het politiekorps op Curaçao.
Daar heeft de overheid niet te maken met twee, maar met liefst drie vakbonden: Napb, Abvo en SAP.
Een dergelijke situatie staat de ontwikkeling in de weg in plaats van dat het bijdraagt aan een oplossing.

Het zorgt voor interne rivaliteit tussen de vakbonden in plaats van dat het het vakbondswezen versterkt.”

Volgens Calmes heeft hij bij diverse instanties gewerkt waar meerdere vakbonden werkzaam zijn.

Het gaat niet om het aantal vakbonden, maar om het feit dat je als volwassen mensen aan tafel kan zitten om tot afspraken te komen in het belang van het personeel. Daar gaat het om. Je moet ook niet voorbij gaan aan het feit dat conform de verdragen van de Verenigde Naties en internationale arbeidsorganisatie ILO, het iedereen vrij staat om zich bij een vakbond aan te sluiten. Dat recht moet je te allen tijde respecteren.”

De Abvo-voorzitter benadrukt dat de aanwezigheid van meerdere vakbonden bij één organisatie ook het maken van goede afspraken vereist.

Kijk maar naar wat er nu bij de politie is gebeurd. Je had na iedere vergadering duidelijk alle afspraken hebben moeten vastleggen, zodat iedereen duidelijkheid heeft. Maar wij van de Abvo zijn bereid om met iedereen samen te werken. Wij hebben maar een doel, namelijk het welzijn van onze leden.”

Rosaria denkt dat het een goede zaak zal zijn om na te gaan of in navolging van het bedrijfsleven ook referenda gehouden kunnen worden binnen de overheid om te bepalen welke vakbond het personeel van een bepaalde instantie mag vertegenwoordigen.

Het Bureau van de Ombudsman moet dan een geheime stemming onder het personeel houden, die dan mag beslissen wie het mag vertegenwoordigen.”

Volgens de Pais-leider kan dit punt worden meegenomen in het nationale dialoogtraject Kòrsou ta avansá, tussen overheid, werkgevers en vakbonden, dat onlangs is opgestart onder leiding van premier Ivar Asjes (PS).

bron: Amigoe

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *