28 C
Willemstad
• donderdag 6 oktober 2022

Extra | Journaal 4 oktober 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, October 3, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 3 oktober 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertentie -

DH | SNSM extracts three sailors from stranded cargo vessel

MARIGOT--On the instructions of Regional Centre for Surveillance and Rescue Operations Antilles-Guiana CROSS-AG, French-side sea rescue SNSM volunteers went to the assistance of a cargo vessel early...

AntilliaansDagblad | Gezaghebber Rijna werpt kritiek verre van zich

Kralendijk - Gezaghebber Edison Rijna van Bonaire benadrukt in een reactie op een publicatie waarin zijn integriteit als gezaghebber en die van een niet bij naam genoemde...

AntilliaansDagblad | Zwemmen van punt naar punt rond Aruba

Oranjestad - De ervaren Arubaanse openwaterzwemmer Deaxo Croes is na een geslaagde zwemtocht van zo’n dertien uur zaterdag bij Baby Beach weer veilig aan land gekomen. Hij...

AntilliaansDagblad | ‘Vol ambitie en met veel vertrouwen’

Securitas Antias viert 40-jarig jubileum Willemstad - Het beveiligingsbedrijf Securitas Antias bv heeft gisteren, samen met haar medewerkers en een groot aantal gepensioneerde ex-collega’s, op feestelijke wijze haar...

Opinie | Curacao is geen Moskou

Door Arjen van Rijn

Statenlid Marilyn Moses | Jeu Olimpio

In het Antilliaans Dagblad van eergisteren stond te lezen dat het Statenlid Marilyn Moses (Movementu Progresivo) bezwaar heeft tegen de Gay Parade omdat dit volgens haar geen deel is van de cultuur van het eiland, waarin het woord van God de basis is van moraal en seksualiteit.

Ze vindt dat Curaçaose normen en waarden gerespecteerd moeten worden en dat geen vergunning voor een dergelijke ‘protestmars’ verleend zou moeten kunnen worden.

Laat duidelijk zijn: het staat mevrouw Moses net als ieder ander volkomen vrij om haar eigen godsdienstige en culturele opvattingen te hebben en te uiten, zoals ieder andere de vrijheid heeft die opvattingen te bestrijden. Daarvoor hebben we het religieuze en politieke debat, waarin iedereen vrij kan zeggen wat hij of zij wil, onder de beschermende paraplu van het Europese Verdrag inzake de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), dat voor alle landen binnen het Koninkrijk geldt, dus ook voor Curaçao.

In dat debat mogen spannende vragen aan bod komen als: ‘Wordt de cultuur van het eiland inderdaad bepaald door het woord van God als basis van moraal en seksualiteit?’, en ‘Wat is dat woord van God?’, ‘Wat hebben mensen die niet in deze God geloven daarmee te maken?’, en ‘Wat is ‘onze cultuur?’, ‘Is dat wat de meerderheid vindt of is het de optelsom van wat we met zijn allen zijn?’

Dit alles levert ongetwijfeld een interessant debat op, mede gegeven het statistische feit dat circa 10 procent van de Curaçaose bevolking niet (exclusief) heteroseksueel maar anders geaard is, net als overal in de wereld, en ‘cultuur’ geen statisch begrip is maar met de tijd meegaat. Anders zaten we nog steeds met 18e-eeuwse opvattingen en bijbehorende extreme onrechtvaardigheid opgescheept, en dat wil op Curaçao toch werkelijk niemand meer.

Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens hoeft het geen fijnzinnig debat te zijn, maar is er juist plaats voor choquerende, beledigende en dwarse meningen, want in een pluriforme democratische samenleving gaat het er niet om dat we nog eens horen wat we toch al vinden, maar gaat het om de afwijkende en controversiële opvattingen. Dat helpt ons vooruit.

Alles mag gezegd worden. In die zin is het alleen maar mooi, dat mevrouw Moses bereid is om met haar controversiële statements een krachtige impuls aan het publieke debat te leveren. Haar missie is geslaagd. De publieke opwinding is groot, kijk maar naar de media van de afgelopen twee dagen.

Heel anders ligt het echter als het gaat om de juridische randvoorwaarden waaronder het debat plaatsvindt. Zo vrij als het politieke debat behoort te zijn, zo strikt is het recht als het gaat om het verbinden van consequenties aan de uitkomsten ervan.

Allereerst is het inderdaad juist dat het EVRM het homohuwelijk op dit moment nog altijd niet beschermt. In zoverre heeft mevrouw Moses een punt. Dit komt omdat in 1950, toen het verdrag werd opgesteld, volstrekt duidelijk was dat het recht om te huwen alleen op het huwelijk tussen één man en één vrouw sloeg. Het staat er met zoveel woorden, je kunt er moeilijk omheen, ook de rechter durft dat nog niet.

Het Hof voor de Rechten van de Mens vindt overigens wel dat het homohuwelijk een mensenrecht is, maar zolang het onderwerp tussen de lidstaten van het EVRM controversieel ligt en er verschillend over wordt gedacht (kijk maar naar Curaçao), ziet het Hof nog geen ruimte om het homohuwelijk onder de bescherming van het EVRM te brengen. Maar bij nader inzien doet dat er eigenlijk ook nauwelijks meer toe. Het Hof verbiedt namelijk allang elke vorm van discriminatie tussen hetero- en homostellen. En het Hof heeft ook al beslist dat homostellen het recht hebben op een redelijk alternatief voor het huwelijk in de vorm van een geregistreerd partnerschap. Dus het enige wat nog ontbreekt is het etiket huwelijk.

Het standpunt van mevrouw Moses doet lijken, alsof de overheid een keuze heeft om de Parade niet door te laten gaan. Maar die keuze heeft de overheid niet. Net zoals het debat over de vraag, of de Gay Parade past in ‘onze cultuur’, wordt beschermd door het EVRM, wordt ook het recht van de organisatoren van de Gay Parade om deze optocht te houden door het EVRM beschermd.

Voor de vraag of de Gay Parade mag plaatsvinden maakt het helemaal niks uit of het homohuwelijk nu wel of niet al onder het EVRM valt, of je als organisator van een optocht op mannen of vrouwen valt en dat wilt uiten, en hoe je de cultuur van Curaçao definieert. Zo’n zaak is in Straatsburg al eens voor de rechter geweest en die zaak geeft een glashelder antwoord op de twijfels van mevrouw Moses.

De Russische autoriteiten verboden een Pride March in Moskou met het argument dat het opkomen voor de rechten van seksuele minderheden als immoreel en provocerend moest worden beschouwd. Het Hof wuifde deze argumenten weg. Elke optocht of betoging is geoorloofd, ongeacht het onderwerp. Dat kan hoogstens anders liggen als de openbare veiligheid acuut in gevaar is en er werkelijk geen middelen voorhanden zijn om dat gevaar weg te nemen. In een pluralistische democratische samenleving is voor de aanvaardbaarheid van een optocht of betoging niet bepalend wat de meerderheid ervan vindt.

De grondrechten, en dus ook het recht om optochten en betogingen te houden, zijn juist bedoeld om minderheden de kans te geven hun stem te laten horen. Daar is ook het publieke debat waarvan de democratie leeft het meest bij gebaat. Het gaat zelfs zo ver dat de overheid een actieve verplichting heeft om demonstranten in bescherming te nemen tegen eventuele tegendemonstranten of tegen vijandig gedrag vanuit het publiek.

Zo nodig moet de politie dus uitrukken om ervoor te zorgen dat de Gay Parade ongestoord kan plaatsvinden. Maar zover hoort het nooit te komen. In een volwassen democratische samenleving overheerst uiteindelijk het respect voor elkaar en voor elkaars verschillen. Wij zijn allemaal anders. Daarvoor moet ruimte zijn, ook op Curaçao.

Arjen van Rijn is hoogleraar Staatsrecht en Staatkundige Vernieuwing aan de University of Curaçao (UoC).

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

28 reacties

 1. @mano

  Zappa = Master !!!

  @jopi

  Trump is juist anti-verdeeldheid en anti-racisme. Hij moet de shit van nietsnut Obama opruimen. Tenzij je van mening bent dat zwarten zielig zijn en anders behandeld moeten worden. En dat is pas racistisch.

  @anderen

  Niet moeilijk doen. Dr. Moses is op zoek naar een man. Meer dwalingen van mannen richting homofilie betekent minder kans voor haar. Simple like that.

 2. @Brain S,

  En nu m.b.t. ‘de kern’ van mijn reactie….?
  Jij als rechten student mag natuurlijk ook een poging tot verkettering van Mozes wagen met a) voorbeelden uit de rechtspraak van de VS en b) toepassing van het ‘Amerikaanse Verdrag’.

  Ad 1; Moore is een rechtsgeleerde. Ik hoop dat dit jou niet ontgaan is.
  Ad 2; Alambama, republikeinser bestaat niet. Kwestie van tijd.
  Ad 3; Klopt VS heeft een Presidentieel stelsel. Woord parlementariër gebruikt om de vergelijking met Mozes aan te geven.

 3. @Hoedanook, Leuk stukje maar ik denk dat je wat beter je huiswerk moet doen mbt de heer Moore.

  1. Deze meneer is heden geen rechter meer.
  2. Deze meneer is niet benoemd als Senator, Hij won de voor verkiezingen van de Republikeinen en zal op 12 December strijden tegen een Democratische candidaat om Senator te worden.
  3, USA kent geen parliamentariers als zij geen parliamentair system hebben.

 4. Opmerkelijk dat Arjen van Rijn Rusland als voorbeeld aanhaalt. Rusland, na zeventig jaar communisme, waarin de Sovjetmentaliteit zich diep kon wortelen is natuurlijk een schrikbeeld. Poetin heeft in Rusland van vandaag een ‘wij-zij’-realiteit gecreëerd, waar progressieve intellectuelen, mensenrechtenactivisten en journalisten van de vrije media de verraders en vijanden van het land zijn. Een dergelijke conditionering van het vermogen tot onafhankelijk denken is op Curaçao op andere wijze tot stand gekomen. Van Rijn concludeert zijn betoog voor een ‘Gay parade’ op Curaçao met; “In een volwassen democratische samenleving overheerst uiteindelijk het respect voor elkaar en voor elkaars verschillen. “Zo nodig moet de politie uitrukken” geeft hij aan! Poetin zou blozen bij zo’n daadkracht.

  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM) wordt erbij gesleept om te pleiten voor een vrij debat maar restricties ten aanzien van de uitkomst van dit debat. Wel wordt aangegeven dat er nog geen ruimte bestaat om bescherming van het homohuwelijk door EVRM te wettigen. Vervolgens wordt er met ‘meel in de mond geblazen’ en een sprong gemaakt naar het recht om een ‘Gay Parade’ te organiseren. Want ‘het is niet aan de meerderheid om te bepalen wat moreel goed is’. Nelson Mandela gaf dit aan om de blanke minderheid te beschermen. Mevrouw Mozes van het piepkleine Curaçao (arts en geen rechtsgeleerde), zou er volgens van Rijn goed aan doen om deze ‘verlichtende’ precedenten tot zich te nemen.

  Echter, een rechtsgeleerde, een rechter nog wel, Roy Moore, uit onze ‘voorbeeld democratie’ de Verenigde Staten van Amerika, is deze week tot het Amerikaanse Senaat benoemd. Moore zegt dat homosexualiteit illegaal moet zijn. En op vergelijkbare wijze als van Rijn stelt dat het in wezen ongrondwettig voor rechters — met inbegrip van het Hoogste Gerechtshof— om wetten tegen sodomie ongedaan te maken. Goede hemel, Potin valt helemaalin het niets bij zulke boute uitspraken van deze cowboy. De Curaçao omringende landen erkennen de Amerikaanse Verdrag voor de rechten van de mens.

  Ben zeer benieuwd of van Rijn deze parlementariër, met voorbeelden uit de rechtspraak van de VS en toepassing van het ‘Amerikaanse Verdrag’ ook weet te verketteren.

  http://www.motherjones.com/politics/2017/09/watch-roy-moore-the-latest-gop-star-argue-for-criminalizing-homosexuality/

 5. Het lijkt wel also het Trump virus is overgewaaid.
  Verdeeldheid zaaien daar is men op uit.
  WAt is er mis mee om anderen om hun geaardheid te accepteren en respecteren ?
  get a live.

 6. @Brian schreef; “Ik weet zeker dat Miep een homofiel kind zal krijgen..” ( 😆 )

  Helaas, niet dat zij helemaal ongelijk heeft, maar ik vrees dat Miep zich al in de herfst van haar leven bevindt. M.a.w., mocht ze toch nog een kindje krijgen, dan het zal een geadopteerd homofiel kindje (moeten) worden. Trouwens, om te bewijzen dat ik het niet kwaad meen met Miep, herfstjaren enz…75 % van de overige KKC-leden bevinden ook zich al in de herfst van hun leven, dus…zij is dus niet de enige.. 😆

 7. Ik weet zeker dat Miep een homofiel kind zal krijgen..

  @CI, Je mag alleen de bijbel gebruiken in je argumentatie als je zelf ook leeft naar de woorden van de Bijbel en in 99 procent is dat niet het geval!

 8. Gelukkig dat er mensen zijn als mr. dr. Van Rijn die alles in een duidelijk juridisch kader kunnen plaatsen en hopelijk zijn er mensen die deze duidelijke taal ook kunnen en willen begrijpen.
  De hypocrieten en eigen zakken vullende politici zoals mevr. Mozes, die haar valse gezicht voldoende getoond heeft niet enkel door haar steun verlening aan de groep van 9, maar vooral toen mevr. Mc. William in de Staten door dat viswijf een klap kreeg en de “arts” drs. Mozes, niet eens de moeite nam om even medisch het slachtoffer van mishandeling te onderzoeken of bij te staan, behoeven geen godsdienstige drogredenen aan te dragen voor hun oppositie aan een optocht. Niemand dwingt hen om er deel van uit te maken of zelfs ernaar te gaan kijken. Houd toch svp. die valse mond van je mevrouw, want een groot gedeelte van het volk heeft je door.

 9. Schijnbaar heeft Moses de berg beklommen, en met God gesproken over de homofielen op Curacao. Weet je wat zij beter had kunnen doen is vragen aan god om vergiffenis waarom zij de Bende van 9 toen had gesteund.Hipokriet ik wil je vragen om de volgende keer als je met God heb gesproken om dan een opname te maken.

 10. @ericlaplas schreef;
  “ik zal even uitleggen; het verhaal van jurkje en mayo is om aan te geven dat homo-seksuelen niet op hun geaardheid beoordeeld moeten worden maar zoals iedereen. Een dikke hetero met snor en een kort rokje is ook geen gezicht.”

  Ach, het gaat mij helemaal niet om het jurkje en die mayo’s. Sterker nog, ik ben het eens met je, het is geen gezicht! Hoewel ik hen niet als een stel freaks wens te classificeren… 😆
  Maar het valt toch op dat je de ene dag een vrij homofoob stukje schrijft, maar vandaag vraag je je haast wanhopig af;
  “Ook homofielen hebben recht om gelukkig te zijn. Moeten ze tot het hiernamaals wachten voordat ze hand in hand mogen lopen?”

  Dat is toch wat anders dan je eergisteren liet blijken ericlapas. Vandaar mijn kritiek, het is of het één of het ander. Maar goed, begrijpend lezen heb ik nog niet echt onder de knie….

  @ericlapas schreef;
  “Ik wens je in elk geval een prettige gay parade toe.”

  Nou, áls ik inderdaad naar een parade zou gaan staan kijken van dikbuikige snorremannenliefde praktiserende mannen, dan zou ik zeggen,; ‘nog bedankt ericlapas’. 😆

  Helaas (en gelukkig maar) ben ik een echte man, (van de vrouwen weet je wel…) en zal echt niet mijn tijd verdoen aan zo’n optocht. Sterker, ook in Nederland ben ik nog nooit naar de gayparade geweest, en ook nog nooit naar het zomercarnaval dat ieder jaar in Rotterdam wordt gehouden. Dan heb je misschien een idee.., Stel je voor, ik ben niet homofoob, maar om naar een stel billendansende mannen te gaan kijken, en niet vergeten naar een stel vrouwen die toch niet op mannen vallen, is een beetje teveel gevraagd. 😆

 11. Doe normaal dan doe je dom genoeg-niemand zit te wachten op een groepje DNA defecten die de overgrote meerderheid normale mensen moet bewijzen waat ze zijn–gewone koppels doen dat ook niet-een parade om te laten zien dat ze NORMAAL zijn.
  Deze mensen met een andere dan normaal gehanteerd lust belevenis-moeten het gewoon voor zichzelf houden-wij -de meerderheid weer-staan niet op deze onzin te wachten,en mijn belasting geld mag gewoon niet aan deze onzin uitgegeven worden.

 12. Het klopt een samenleving kan veranderen met de tijd, maar een Gaypride houden zou niet de beste manier zijn om meer acceptatie te bewolwerken op Curaçao voor de homo/lesbie groep. Zelf in Nederland waar al jaren een grote voorstander is van homo/lesbie rechten zijn er nog regelmatig mishandeling praktijken met name homo’s aan de orde van de dag, ja anno 2017. Zover ik weet is dit niet het geval op Curaçao. Hierdoor is op Curaçao zeker geen Rusland/Moskou maar ook geen Nederland. De ironisch is gezien de grootste deel van de bevolking christelijk (katholiek, protestant enz.) is opgevoed volgens normen en waarden die eenzelfde Europeanen waaronder Nederlander hanteren en hebben doorgeduwd zowel in Africa als in America (Van Canada tot aan Argentina) op basis van de bijbel. Dat nu de grootste gedeelte van de Curaçaose gemeenschap niks zien in een homohuwelijk is dan heel simpel te verklaren als het niet staat te springen op weer een Gaypride.

 13. Mario1 schreef; “Onmiddellijk afserveren zo’n gestoord type.”

  Het zou je sieren als je naam en paard noemt, aan lafheid heeft nog niemand iets gehad.

  En hoewel het niemand geen ene moer interesseert dat je voor een long weekend naar Nederland vertrekt, want van belang is het niet, toch nog hartelijk gefeliciteerd met je long weekend hoogbejaarde rolling stones. (Al ben ook ik een fervent liefhebber van die bejaarde opa-club).. 😆

  https://www.youtube.com/watch?v=HrmtAQvmfN8&feature=share

 14. Normaal gesproken reageer ik niet op kritiek maar ik wil iemand van de statuur van Mano niet tegen mij hebben dus ik zal even uitleggen; het verhaal van jurkje en mayo is om aan te geven dat homo-seksuelen niet op hun geaardheid beoordeeld moeten worden maar zoals iedereen. Een dikke hetero met snor en een kort rokje is ook geen gezicht. Het verhaal of ze moeten wachten tot het hiernamaals om gelukkig te mogen zijn; iedereen denk te weten wat God vindt maar geen van de malloten heeft God ooit om zijn/haar mening gevraagd. Ik dacht juist iemand als Mano geen uitleg nodig had maar ja zo zie je ook Ericlapas kan zich vergissen. Ik wens je in elk geval een prettige gay parade toe.

 15. Mevrouw Moses, moet haar sponsoren de Rooms katholieke kerk en haar achterban tevreden houden. Met deze belachelijke uitspraken is ze een waardig opvolgster van Wini Raveneau oud statenlid PS.

 16. Zo een even notabene off-topic;

  We vertrekken voor een extra lang weekend vanmiddag naar NL om zaterdag het Rolling Stones in de Arena bij te wonen. Tickets hebben we al een jr geleden aangeschaft. Zeer verheugend:)

  Goed weekend allemaal.

 17. @ericlapas schreef; “Ook homofielen hebben recht om gelukkig te zijn. Moeten ze tot het hiernamaals wachten voordat ze hand in hand mogen lopen?”

  Gelukkig dat je er vandaag zo over denkt. Hoewel je eergisteren flink van leer trok tegen een dergelijke parade…je vond het zelfs iets hebben van na-aperij.. in ieder geval, echt gayminnend klonk je niet.

  Je schreef eergisteren bijvoorbeeld;
  “De vraag die Mozes had moeten stellen is, hebben wij een gay – parade nodig? Dit is typisch weer een geval van na-apen omdat andere landen het doen moeten wij het ook doen.
  Voor zover ik weet hoeft niemand hier zijn seksuele geaardheid geheim te houden. Homo’s worden hier niet in elkaar geslagen, worden niet ontslagen, worden niet gevangen gezet, enz. enz.”

  En in onderstaande regels ga je eigenlijk te keer tegen wat jij meent dat die gays zijn, n.l. een stel afzichtelijke freaks…niemand zou zitten wachten op die parade..;

  “Hier gaat het om een stel mannen en vrouwen die één ding gemeen hebben, ze zien er niet uit maar ze vinden zichzelf allemaal fabuleus. Niemand zit te wachten op een parade van dikke mannen met baard in kort rokje of strakke mayo. Het is geen gezicht lijkt meer op een freakshow. The freaks of los friekos.”

  …aldus het geouweleuter van ericlapas die van de ene op de andere dag gayminnend is geworden. Typisch ouwe-mannen-geouwehoer op een ouwe mannetjes forum. 😆

 18. “In het Antilliaans Dagblad van eergisteren stond te lezen dat het Statenlid Marilyn Moses (Movementu Progresivo) bezwaar heeft tegen de Gay Parade omdat dit volgens haar geen deel is van de cultuur van het eiland, waarin het woord van God de basis is van moraal en seksualiteit.”
  Moraal en seksualiteit? Kom nou toch, Curaçao is een konijnenhok en als “het woord van god de basis is” hoe kan dat dan? Waarom is het aantal alleenstaande moeders hier zo oververtegenwoordigd, waarom is het hebben van een byside (of twee) dan niet iets waar tegen opgetreden moet worden met dezelfde morele verontwaardiging? Mozes hanteert christelijke schijnheiligheid als zij de rest van de seksuele moraal hier wel accepteert.

 19. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat als je je hoofd boven het malieveld steekt, dat het gelijk afgehakt wordt. Mozes heeft als arts in Afrika gewerkt dus ze weet wat de positie van homo’s in veel van die landen is. In Afrika heb je ook van die domme achterlijke zwarten die nog in God of Allah geloven die homofielen zelfs stenigen. Wat wel te prijzen valt is, dat ze de discussie heeft aangewakkerd dus het is nu aan de Gay gemeenschap om nu de discussie te blijven voeren. Helaas hebben we hier randdebielen en idioten op de radiostations werken die niet eens over het onderwerp homofiele durven te praten. Als ze dat doen dan willen ze wel duidelijk laten blijken wat hun standpunt is. Misschien een idee voor TeleCuracao in plaats van die achterlijke actie van “Bon Yu di Korsou”, een actie te beginnen van I am gay and I am proud of I take it in the ass an I like it. Ook homofielen hebben recht om gelukkig te zijn. Moeten ze tot het hiernamaals wachten voordat ze hand in hand mogen lopen?

 20. Fijn dat er altijd mensen zijn, die weten wat God wil. De basis van iedere onderdrukking. Als God al de schepper is, dan is diversiteit zijn handelsmerk. Homofilie is een vorm van diversiteit die in de genen zit. Ontkennen heeft geen zin. Acceptatie in welke vorm dan ook is voorwaarde voor een beter leven voor alle partijen. En wat God eigenlijk bedoelt, leren we wel als we dood gaan.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -