27 C
Willemstad
• dinsdag 27 februari 2024

Telegraaf | ’Joran van der Sloot heeft seks met drie vrouwen in Peruaanse gevangenis’

Lima - Joran van der Sloot heeft in de gevangenis seks met minstens drie verschillende vrouwen. Ondanks dat hij in Peru nog tot 2045 een straf uitzit voor...

Column Youp | Telkens weer

Waarom vind ik het bericht dat Gordon het liedje Telkens weer vals gezongen heeft nou zo grappig? Dat komt door de woorden vals, Gordon en de titel...

Column Kadushi | Sil the Fixer

Column Kadushi | Dossier Koninkrijksrelaties.nl Het zal je maar gebeuren: Denk je gezegend te zijn met een onweerstaanbare aantrekkingskracht en dan keert je partner je ijskoud de rug...

ParadiseFM | Pisas: Geen relatie meer met CPR

Minister-president Pisas heeft gisteren tijdens een vergadering het parlement aangegeven dat er geen enkele relatie meer is met Caribbean Petroleum Refinery. Het bedrijf was eerst ‘preferred bidder’...

ParadiseFM | Drie mogelijke gasvelden ontdekt onder Arubaanse zeebodem

Het Amerikaanse bedrijf Armstrong Oil and Gas Inc. heeft de regering van Aruba laten weten dat ze ten noordoosten van Aruba in de zeebodem drie mogelijke gasvelden...

ParadiseFM | Courtyard by Marriott wil in april 2024 openen

Na een lange bouwperiode en veel vertraging heeft Courtyard by Marriott in Rif een hindervergunning aangevraagd om als hotel te kunnen opereren. Dat betekent dat het op...
- Advertisement -spot_img

Ontslag KTK-manager nietig verklaard

HomeMediaOntslag KTK-manager nietig verklaard
KTK
Ontslag KTK-manager nietig verklaard

WILLEMSTAD — Het ontslag op staande voet van de manager van de technische afdeling van Kompania di Tou Kòrsou (KTK), Earlyson Brute, is door rechter Albert Beukenhorst vorige maand nietig verklaard.

De Curaçao Ports Authority (CPA) is als moedermaatschappij van KTK veroordeelt tot betaling van het salaris van Brute vanaf 3 april, vermeerderd met 10 procent gematigde vertragingsrente alsook de wettelijke rente, en doorbetaling van het brutosalaris van 10.500 gulden per maand.

De doorbetaling van het salaris dient te geschieden ‘totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is geëindigd’, aldus de rechter in zijn uitspraak, die CPA tevens tot de proceskosten van 1.550 gulden veroordeelt. De beschikking is uitvoerbaar bij voorraad. Met deze uitspraak wordt de eis van Brute volledig ingewilligd.

Naast de rechtszaak die de KTK-manager aanspande tegen CPA, had ook het overheidshavenbedrijf een gang naar de rechter ingezet, waarbij het verzoek was om de arbeidsovereenkomst tussen het bedrijf en Brute ‘voorzover nodig te ontbinden vanwege veranderingen in de omstandigheden van dien aard dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve behoort te worden beëindigd, zonder toekenning van een vergoeding’.

Rechter Beukenhorst: “Op verzoek van partijen zijn de beide tussen hun aanhangige rechtszaken gevoegd en tegelijk behandeld. Feiten die in de ene zaak zijn aangevoerd worden derhalve ook in de andere zaak meegenomen en andersom.” De rechter vonnist dan ook in de zaak van CPA tegen Brute dat ‘het verzochte is afgewezen’.

Feiten

De rechter geeft dan ook een opsomming van feiten aan de hand van de door de partijen aangeleverde stukken.

“Brute is per 1 september 2012 in dienst getreden als technisch manager bij KTK tegen een brutosalaris van 10.500,00 gulden per maand. Daartoe had hij zijn dienstverband met zijn vorige werkgever Power Management & Control Systems NV (PM&CS) opgezegd. In zijn functie bij CPA heeft Brute verscheidene keren onderdelen en diensten besteld bij en geleverd gekregen van PM&CS. Het is Brute volgens artikel 9 van zijn arbeidsovereenkomst niet geoorloofd zonder toestemming van CPA arbeid voor derden te verrichten”, aldus de feitenopsomming, waarin tevens wordt gesteld dat Brute op 3 april per brief door CPA op staande voet werd ontslagen, omdat hij in strijd met de bepalingen in zijn arbeidsovereenkomst binnen CPA/KTK producten en diensten heeft afgenomen van een onderneming waarvan hij volgens CPA zelf bestuurder zou zijn.

“En omdat hij, door CPA geconfronteerd met zijn inschrijving als statutair directeur van PM&CS, niet de waarheid heeft gesproken, hetgeen tot een ernstig gebrek aan vertrouwen heeft geleid”,

aldus de rechter, die het verweer van CPA aanhaalt. Brute heeft op 12 april per brief via zijn advocaat de nietigheid van het ontslag ingeroepen.

‘Zenuwachtig

Rechter Beukenhorst zet het geschil verder als volgt uiteen:

“Brute stelt dat hij bij indiensttreding bij CPA alle banden met zijn oude werkgever heeft verbroken, maar domweg is vergeten zich te laten uitschrijven als statutair directeur (bij de Kamer van Koophandel, red.). Hij was allang vergeten hoe de inschrijving in het Handelsregister precies in zijn werk was gegaan en werd zenuwachtig van de argwanende houding van de directeur van CPA (Humberto de Castro, red.), vandaar dat hij vragen daarover niet helemaal juist beantwoordde.

Er is dan ook geen sprake van het verrichten van arbeid voor een ander of belangenverstrengeling, en het ontslag op staande voet is dus ten onrechte gegeven.”

De rechter stelt verder in zijn beoordeling dat indien Brute na zijn indiensttreding bij CPA daadwerkelijk als statutair directeur van zijn vorige werkgever was blijven optreden, dit een reden voor ontslag op staande voet zou zijn geweest.

‘Slordigheid

“Vast staat dat hij bij de KvK tot voor kort als zodanig stond ingeschreven. CPA nam dat terecht hoog op en Brute had dan ook wat uit te leggen. Aan de hand van bewijsstukken heeft hij in ieder geval voldoende aangetoond dat hij geen banden meer met zijn vorige werkgever onderhoudt, dat die vorige werkgever dat ook zo ziet en in het verleden zelfs teleurgesteld was dat Brute na zijn vertrek zo’n afstand hield. Daar komt bij dat de handel met PM&CS sinds zijn overstap alleen maar is afgenomen”,

aldus de rechter, die in het verlengde daarvan concludeert dat elke concrete aanwijzing voor daadwerkelijke betrokkenheid van Brute bij zijn vorige werk ontbreekt.

“De conclusie moet dan ook zijn dat het om niet meer gaat dan een administratieve slordigheid, die inmiddels is rechtgezet. Dat Brute in zijn zenuwen niet alle vragen meteen correct heeft beantwoord is niet onbegrijpelijk en pleit in zekere zin voor hem. Als het allemaal doorgestoken kaart was geweest, had hij zich vermoedelijk minder onhandig getoond. Al met al was er misschien aanleiding voor een berisping, maar zeker niet voor ontslag van Brute, op wiens functioneren ook volgens CPA niets viel aan te merken”, aldus het vonnis.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties